Samfundet uteslutet advokater – använder Encrobevisning