Olagliga polismetoder, Encrochat och ringa nedskräpning