”När är allmänhetens förtroende för advokatkåren förbrukat?”