Motivet till dubbelmordet och kostnader för kriminalvård