Mördade kvinnor, spärrade körkort och polisskjutningar