Justitierådets snatteri, Justitiekanslerns miss – och advokatetik