Ingen Encroprövning i HD, jämställdhet och Hedin-rättegången