”Har tidsbegränsade häktningar blivit en rent politisk fråga?”