Gangsterromantik, buggning och en olaglig busvissling