Därför friades samtliga från åtalen i Allramålet

Se även