Barmhärtighetsdråp, dataavläsning och fulla fängelser