Advokatetik på sociala medier, arvoden och självcensurerande politiker