”Rättens aktörer kan korta häktningstiderna – vad väntar vi på?”

Under vissa förutsättningar kan en brottsmisstänkt häktas om förutsättningarna enligt 24 kap rättegångsbalken är uppfyllda. De vanligaste situationerna är att brottet är särskilt allvarligt, det finns risk för fortsatt brottslighet, … Fortsätt läsa ”Rättens aktörer kan korta häktningstiderna – vad väntar vi på?”