Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

DEBATT: ”Inför en central portal för pensionsflytt”

Debatt
Publicerad: 2022-02-10 11:48
Lars-Åke Norling, VD Nordnet

Av Lars-Åke Norling, VD Nordnet

Processen för den konsument som vill flytta sin pension är många gånger allt för krånglig, men för flertalet bolag i branschen saknas incitament att underlätta för spararna. Därför bör finansdepartementet ta beslut om att inrätta en digital flyttportal enligt den modell som finns i Norge. MinPension skulle vara en utmärkt aktör att ta sig an den uppgiften.

Pensionsmarknaden har på sista tiden blivit allt mer konsumentvänlig. Det togs ett oerhört viktigt steg i rätt riktning i och med det avgiftstak vid flytt av individuell pensionsförsäkring som infördes den 1 april förra året. Numera kan konsumenter flytta sitt sparande mellan olika pensionsbolag till en maxkostnad på 600 kronor. Detta istället för tiotusentals kronor som tidigare kunde bli fallet när avgiften kunde tas ut som en procentuell andel av värdet på
sparandet. Likaså har regeringen sagt att man vill införa flytträtt för pensionssparande startat innan 2007, och lagstiftning om detta kommer på plats till sommaren.

Dessa förändringar leder till större konkurrens, lägre avgifter och i slutändan högre pension till de svenska spararna. Men det räcker inte med det. Varje dag upplever vi att konsumenter som vill flytta sin pension stöter på nya praktiska hinder för att kunna flytta. Det handlar om blanketter som inte godkänns hos avflyttande bolag, digitala underskrifter som underkänns, utdragna handläggningstider, nya uppgifter som plötsligt begärs in från konsumenten, och krav på tidigare arbetsgivares underskrift.

Vi förstår att det hos många av våra branschkollegor inte finns särskilt starka incitament för att underlätta för konsumenter att flytta sin pension. Vi förstår också att det gör att problemen därmed uppenbarligen inte kan lösas av branschen själv. Istället behöver åtgärder initieras av en neutral part som kan ha konsumenternas bästa för ögonen. Vi föreslår att finansdepartementet initierar utvecklingen av en digital portal för flytt av individuella pensionsförsäkringar, likt de valcentraler som finns för kollektivavtalade tjänstepensioner och likt den modell som redan finns i andra länder.

I Norge finns idag Pensjonskontoregistret, som inrättades under 2021. Pensjonskontoregistret är en central portal som administrerar en branschgemensam digital och automatiserad process för pensionsflytt, mot vilken samtliga norska tjänstepensionsaktörer är uppkopplade. I Sverige skulle portalen MinPension kunna utvecklas till denna centrala portal. MinPension är ett samarbete mellan staten och Svensk Försäkring (en branschorganisation för pensionsbolag), som erbjuder en tjänst där konsumenter visuellt kan få en överblick över sitt samlade pensionssparande, oavsett hos
vilket bolag detta förvaras. Dock saknas konsumentväsentliga funktioner såsom en heltäckande redogörelse för gällande avgifter och möjligheten att agera på den information som visas upp. MinPension erbjuder nämligen ingen funktion för att flytta sitt sparande om man är missnöjd med till exempel avgiften eller fondutbudet hos det bolag man har idag, eller helt enkelt bara vill samla sina olika pensionskonton hos samma bolag. Jämfört med Norge har vi alltså hälften av tjänsten på plats, medan en mycket viktig del saknas.

Det är dags att svensk pensionsmarknad följer det norska exemplet, och tar steget mot en modern, digital och konsumentvänlig flyttprocess. Vi föreslår att MinPension blir navet i detta digitala ekosystem. Anslutning bör vara obligatorisk för alla pensionsbolag – det bör inte längre vara möjligt att ducka för de digitala lösningar som faktiskt är möjliga redan idag. Parallellt med detta bör också kravet på före detta arbetsgivares underskrift vid flytt, något många konsumenter idag upplever som ett stort hinder, slopas.

Det har tagit lång tid, men nu har vi inom kort merparten av lagstiftningen på plats för att kunna skapa en fungerande marknad för Sveriges alla pensionssparare. Då måste också praktik och branschsedvänja följa efter. Den digitala flyttportalen är sista pusselbiten spararna behöver för att kunna ta ansvar för sin finansiella framtid. Branschen löser inte detta själv. Incitamenten saknas hos allt för många aktörer att underlätta för konsumenterna att göra egna val. Därför bör finansdepartementet värna konsumentens intressen och initiera en flyttportal i Sverige nu.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut:
Annons

Annons
Annons