Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.

Åklagaren förbereder nya gärningsbeskrivningar i Lundin-målet

Åtal kan inte väntas före utgången av mars

Domstolarna under press: nästan en halv miljon nya mål 2020

En ökning med 27 procent på fem år

Stark rapport från SBB – höjer utdelningen

Väntas höja ratingen

Kronofogden drev in 12,3 miljarder kronor under 2020

Det näst högsta resultatet någonsin

Så många kvotflyktingar ska överföras till Sverige under 2021

"Överföringarna sker i tät dialog med Folkhälsomyndigheten"

5 miljarder mer i omställningsstöd till företag i kris

Förlängs över mars och april till coronadrabbade företag

Nordea har beslutat om utbetalning av utdelning för 2019

Den 1 mars betalas en del av den uppskjutna utdelningen för 2019

Riksbanken: 6,8 miljarder kronor levereras till statskassan

Resultat för 2020 uppgår till –4 273 miljoner kronor

Större andel storföretag än småföretag har ansökt om coronastöd

Swedbank: En förklaring kan vara krångliga ansökningsregler

11,8 procent av ungdomarna är arbetslösa – många väljer att utbilda sig

62 000 ungdomar i 18–24-årsåldern är inskrivna som arbetslösa

JK: FHM:s allmänna råd inskränker inte religionsfriheten

"Utgör endast generella rekommendationer"

Ökad risk för arbetslivskriminalitet under pandemin

Det har gjorts färre besök på arbetsplatser pga pandemin

De områdena ska FI granska särskilt noga under 2021

Bland annat ska företagsobligationsmarknaden granskas

Swedbank utser två nya styrelseledamöter

"sökt specialkompetens inom jord- och skogsbruk samt sparaprofil på hushållssidan"

Coronapandemin bidrog till stort underskott i statens budget

Ett underskott på 220,6 miljarder kronor

PWC: Glödhet transaktionsmarknad – trots pandemin

Värdet av företagstransaktioner ökade med 23 procent