Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.

Kammarrätten: fel att neka hemtjänst i sommarstuga

Underkänner kommunens bortförklaring om svårigheter i pandemin

Eiopa uppmanar försäkringsbolagen till produktöversyn

Försäkringsbolagen bör identifiera produkter som påverkas av pandemin

Arbetslösheten ökar i hela landet – främst hos unga och utrikesfödda

Arbetslösheten var högst i Södermanlands län i slutet av juni

Kinesiska investeringar på rekordlåga nivåer

– vågen av kinesiska investerare har uteblivit 2020

Tilltagande optimism – spararna tror på fortsatt börsuppgång

Fler planerar att öka börssparandet

FI kallar till samtal om marknaden för företagsobligationer

Rundabordssamtal om åtgärder för att öka motståndskraften på marknaden

Fastighetsbolagen förväntar sig förbättrad kreditmarknad

tror på en stark återhämtning i närtid medan nuvarande situation är fortsatt negativ

Tydliga effekter av covid-19 på fastighetsmarknaden

En nedgång av transaktionsvolymen på 35 procent

Konkurserna minskar i juni jämfört med samma månad i fjol

Coronavårens kraftiga konkursökningar nu är över

Nylanserad företagsobligationsfond har lockat 1 miljard kronor

Fossilfri fond med fokus på nordiska krediter

SAS huvudägare är överens om finansieringsplan

Svenska och danska staten tillsammans med Wallenberg är överens

Arbetslösheten är nu 9 procent – bedöms fortsätta öka

Totalt är 465 051 personer inskrivna arbetslösa

Teknik lockar fondspararna – som flyr företagsobligationer

Fler optimister än pessimister bland spararna som väljer aktiefonder

Storbankerna återtar marknadsandelar från retailbankerna

Ökade utlåningar men minskad lönsamhet i svenska banksystemet

SAS säger upp 560 varslade piloter – möter kritik från facket

Av 5 000 varslade piloter sägs nu 560 upp

Fondbolag investerar i Live video-shopping – bolag tillförs 290 miljoner

Under Covid-19 pandemin ökar efterfrågan på Live Video Shopping