Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tillfälligt utreseförbud står fast – efter larm om tvångsgiftemål

Familjerätt
Publicerad: 2022-08-01 12:53
Foto:TT

Kammarrätten slår, i likhet med underinstanserna, fast att ett utreseförbud behövs på grund av påtaglig risk för att två tonåriga systrar kommer att föras utomlands i syfte att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelse.
Socialnämndens beslut om tillfälligt utreseförbud för systrarna fastställs därför.

Vice ordföranden i Socialnämnden i en skånsk kommun beslutade i början av juli om tillfälligt utreseförbud för två flickor i tonåren med stöd av LVU. Besluten underställdes förvaltningsrätten den en knapp vecka senare. 

Av beslutsunderlaget framgick att flickornas två äldre systrar, samma dag som beslutet om tillfälligt utreseförbud fattades, sökte skydd hos polisen efter att ha flytt hemifrån samma dag, på grund av att de riskerade bortgifte i Jemen. En av vårdnadshavarna hade då nyligen kommit hem från en resa till Jemen med information om att hon funnit två män till de äldre systrarna. De äldre systrarna var oroliga för att de yngre systrarna skulle giftas bort, eftersom de flydde hemmet. 

Biträdet yrkade på utreseförbud

Vårdnadshavarna överklagade till Förvaltningsrätten i Malmö och yrkade att de underställda besluten skulle upphävas. De förde fram att det omedelbara omhändertagande som gjordes av systrarna upphävdes av nämnden, som med andra ord var av uppfattningen att det inte var sannolikt att flickorna behövde beredas vård enligt LVU. Alla fyra döttrarna bodde i dag hos föräldrarna. Vårdnadshavarna hade inte besökt Jemen på över tio år och det fanns inga planer på att resa tillbaka dit.

Ett offentligt biträde och ställföreträdare för en av systrarna uppgav att de äldre systrarna, enligt klientens uppgifter, hittade på och att hennes familj inte utövade någon form av tvång eller planerade tvångsgifte. Biträdet yrkade själv att nämndens beslut skulle fastställas och uppgav att det var sannolikt att ett utreseförbud behövdes och att det fanns en risk att klienten skulle föras utomlands eller lämna Sverige. De äldre systrarna lämnade alarmerande uppgifter när de sökte skydd hos polisen. Efteråt ändrade de sina berättelser, vilket mycket väl kunde ha skett efter påtryckningar. För att skydda klienten var det viktigt att fastställa utreseförbudet och ge nämnden möjlighet att ytterligare utreda familjens situation. 

Påtaglig risk för att de ska föras utomlands

Förvaltningsrätten bedömde att det var sannolikt att ett utreseförbud behövdes till följd av påtaglig risk för att systrarna skulle föras utomlands i syfte att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelse. Omständigheterna var vidare sådana att rättens beslut inte kunde avvaktas. De underställda besluten fastställdes därför.

Vårdnadshavarna överklagade till Kammarrätten i Göteborg och vidhöll sitt yrkande. De tillade att den enda konkreta omständigheten som talade för ett beslut som tillfälligt utreseförbud var att de två äldre systrarna uttryckte oro för att de själva skulle giftas bort. Dessa uppgifter hade de senare tagit tillbaka. De äldre systrarna förklarade också varför de inledningsvis lämnade sådana uppgifter. Utredningen gav alltså inte stöd för den risk som påstod finnas. 

Kammarrätten finner dock inte anledning att göra någon annan bedömning än förvaltningsrätten. (Blendow Lexnova)

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: