Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Offentlighets- och sekretessreglering

Nordic employment law 1 – similarities and differences

Momsens fällor och fallgropar

Familjerätt III – Processen i mål om vårdnad, boende och umgänge samt verkställighet (fördjupningskurs, dag 2)

Effektiv tullhantering – så minskar du företagets kostnader

Entreprenadförsäkring i praktiken

Försäkringsrättsliga tvister

Aktuell strand- och vattenrätt

Psykiatri för beslutsfattare

Preskription och preklusion av försäkringsersättning

Bokföringsbrott i praktiken

Lönekartläggning

Rehabilitering och anställning 2023 – fördjupning och nyheter

Straffvärde och straffmätning

Insolvensrättsliga tvister

IT-avtal i praktiken Nyheter, avtalsråd och förhandlingstips

Nordic employment law 3 – redundancy and reorganizations

Skiljeförfaranden i praktiken

Kontraktsbrott och påföljder

Lönesättning, lönesamtal och lönebildning