Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons från Glimstedt

Glimstedt: med fokus på gemenskap

Publicerat 3 oktober, 2022

Byråns väg till sammanhållning

Glimstedt har tio kontor runt om i Sverige och tre i Baltikum, den nationella sammanhållningen hos kontoren har alltid varit prioriterat. För att alla ska involveras i byråns gemenskap finns flera kontorsoberoende traditioner såsom Biträdandegruppen, gemensamma konferenser, utbildningar, kompetensgrupper, resor, med mera. Det betyder att var och en av medarbetarna deltar regelbundet i flera träffar där man tillsammans tittar på byråns nationella strategiarbete, genomför kurser, aktiviteter och umgås.

En organisation som bygger på delaktighet

I styrelsen finns en representant från alla kontor, med på mötena är även Glimstedt Sveriges operativa chef samt en representant från Biträdandegruppen, Det är en gammal tradition att de yngre medarbetarna alltid har haft en representant med på styrelsemötena, de yngre medarbetarna har andra ögon och nya perspektiv vilka är nödvändiga för byråns utveckling. Den långsiktiga planen är att de en dag ska ta över byrån.

Biträdandegruppen består av alla jurister och advokater som inte ännu är delägare. Deras styrelse utgörs av en representant från alla kontor och de tittar på alla typer av frågor som berör dem, det kan vara allt från hemarbete till utbildningsbehov, karriärtrappor och rekrytering. Vikten läggs vid att engagera alla medarbetare i verksamheten och arbetsplatsen som är allas vardag.
Idag är Maria Karlsson på Jönköpingskontoret ordförande för Biträdandegruppen, hon är med på alla Glimstedt Sveriges styrelsemöten. Hon fungerar som kanal mellan de biträdande juristerna direkt till styrelsen, och tillbaka.

”Biträdandegruppen tar tillvara de biträdande juristerna och anställda advokaternas intressen inom byrån och som ordförande i biträdandegruppen är jag adjungerad på Glimstedt Sveriges styrelsemöten och har på så sätt insyn och möjlighet att få upp frågor som är viktiga för biträdandekollektivet på styrelsens agenda” säger Maria.

Flera expertgrupper

Maria pluggade i Uppsala och efter ett år i Shanghai satt hon ting innan hon började på Jönköpingskontoret, ett kontor med tio kollegor. ”Här på Glimstedt Jönköping jobbar vi brett med affärsjuridik och jag jobbar mest med avtalsrätt, bolagsrätt/transaktioner, IT- och dataskydd (GDPR), LOU och en del kommersiella tvister. Det finns ett stort utrymme att vidareutvecklas inom de områden man själv tycker är intressanta och jag trivs med att arbeta på en byrå där vi har öppna dörrar och det alltid finns någon kollega att bolla med. Det där med att kunna bolla juridiskt kluriga frågor med smarta kollegor gäller faktiskt både på det egna kontoret och Glimstedt i stort, där jag deltar i våra kompetensgrupper för Offentlig Upphandling och Dataskydd, vilket ger en bra möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan kontoren.”

Kompetensgruppernas mål att juristerna ständigt skall kunna förbättras inom sina områden, tillsammans tittar man på nyheter, nya lagar, branschen, praxis, kort sagt alla beröringspunkter inom det aktuella området. Gemensamt tar man tillvara på den kompetens som finns internt och fördjupar sig i all utveckling som sker så att de tillsammans alltid kan ge klienterna rätt rådgivning. Grupperna skapar team över kontorsgränserna och kollegor över hela landet hjälper varandra när svåra frågor uppkommer. Det är alltid nära till en expert både för kollegorna och klienterna, oavsett om man befinner sig i till exempel Kalmar, Stockholm eller Falun. På så sätt blir rådgivningen skräddarsydd med rätt kompetens.

Läs mer om Advokatfirman Glimstedt


Dela sidan:
Skriv ut: