Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons från Wolters Kluwer

Fem anledningar att investera i molnlösningar för din advokatbyrå

Publicerat 17 november, 2023

Enligt Wolter Kluwers Future Ready Lawyer-studie från 2022, baserad på intervjuer med 751 advokater i Europa och USA, förväntar sig 82% av advokatbyråerna en ökad användning av teknik de kommande åren för att öka produktiviteten.

Många advokatbyråer har insett att ansträngningen att förbli konkurrenskraftiga innebär att de snabbt måste anpassa sig till förändringar på marknaden genom att fullt ut använda teknik. Därför spelar en framtidssäker IT-infrastruktur en avgörande och stärkande roll i detta avseende, vilket gör det möjligt för dig att möta stigande förväntningar från dina klienter och anställda. Moderna IT-lösningar kan hjälpa till att framgångsrikt bemästra utmaningarna i en föränderlig och mer komplex juridisk landskap, genom att optimera arbetsflöden och främja produktiviteten.

Idag investerar allt fler advokatbyråer i modern IT – och specifikt i molnbaserade lösningar, medvetna om de många fördelar som dessa erbjuder jämfört med traditionella, gammaldags IT-infrastrukturer.

Här är de 5 främsta anledningarna till att du bör överväga att investera i moderna molnlösningar för din advokatbyrå:

Öka konkurrenskraften

Gedigen IT-utrustning hjälper din advokatbyrå att hålla sig uppdaterad och konkurrenskraftig. De som använder föråldrad teknik riskerar att tappa kontakten och hamna efter konkurrenterna. Eftersom advokatbyråer kan arbeta snabbare och effektivare genom att använda moderna IT-system och molntjänster, kan de avsevärt öka sin konkurrenskraft.

Möt klienternas behov och förväntningar

Att optimera arbetsprocesserna på din advokatbyrå innebär snabbare och mer effektiv kommunikation med dina klienter. Till exempel kan du erbjuda dina klienter snabb och enkel åtkomst till information och genomföra klienttransaktioner med betydligt större hastighet och säkerhet.

Säkerställ IT- och dataskydd

En annan viktig aspekt som berör klienternas behov är datasäkerhet. Eftersom advokatbyråer har tillgång till känslig information måste de vidta åtgärder för att skydda den mot obehörig åtkomst, vilket skyddar advokatbyråns rykte och klienternas förtroende för den. Moderna IT-lösningar erbjuder många möjligheter i detta avseende, inklusive krypterad datatransmission och molnlagring som uppfyller de strängaste säkerhetsstandarderna, och därmed undviker skador på ryktet, förlust av klienter, utbetalningar av lösensumma och böter som en cyberattack kan medföra.

Följ krav som fastställts av myndigheterna

Med många processer som alltmer hanteras online och därmed stora mängder data som måste överföras snabbt och säkert, kan det vara utmanande att följa strikta juridiska regler. Moderna IT-system kan hjälpa dig att uppfylla dessa krav och förenkla ditt arbete. Ett exempel är den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), som fastställer höga krav när det gäller dataskydd. E-postkryptering eller användning av säkra molnlösningar kan också bidra till att skydda personuppgifter på ett säkert och tillförlitligt sätt.

Öka effektiviteten och spara kostnader

Att införa ultramoderna tekniker kan förenkla och automatisera arbetsflöden, vilket sparar värdefulla resurser för en advokatbyrå, såsom tid och kostnader. Till exempel är det med tillgång till molnlagring inte längre nödvändigt att manuellt söka efter dokument i advokatbyråns arkiv. Användning av molnlösningar ger advokater tillgång till viktig information från vilken plats som helst, vilket förkortar den tid de behöver för att svara på förfrågningar, tack vare förbättrad samarbete och produktivitet (t.ex. projektverktyg, delad kalender, etc.)

Slutligen är molnlösningar ofta mer kostnadseffektiva än traditionella IT-system, eftersom de inte kräver höga investeringskostnader och istället betalas i form av en månadsabonnemang.

Omvandla ditt advokatkontor till en modern, molnbaserad enhet med hjälp av Kleos, ett komplett system för juridisk ärendehantering. Läs mer om Kleos här.


Dela sidan:
Skriv ut: