Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Branschrapport sätter fokus på tabut kring psykisk ohälsa i juristbranschen

Norstedts Juridik
Publicerat 10 september, 2021

Norstedts Juridik publicerar för tredje året i rad branschrapporten ”Framtidens jurist”. Rapporten gör det möjligt att för första gången se effekterna av pandemin på juristbranschen. Aktuellt i årets rapport är effekterna av pandemin, branschens hälsa och välbefinnande, teknikutveckling och innovation samt nya kunskapskrav i spåren av digitaliseringen.

Covid-19 pandemin har förändrat juristbranschen i grunden och påverkat många aspekter av juristers och advokaters vardag. Förändringen är både positiv och negativ. Pandemin medförde att juristbranschen tog ett stort steg mot en ökad digitalisering, men med nya teknikinitiativ uppstår behovet av nya metoder och verktyg för kunskapsdelning och personlig utveckling. Pandemin satte även fokus på den psykiska ohälsan i branschen och därmed behovet av att diskutera hur affärsmodeller och företagskulturer kan förändras och utformas för att medarbetares hälsa och välbefinnande ska förbättras.

Läs rapporten ”Framtidens jurist 2021” här

Pandemin satte fokus på branschens psykiska ohälsa
Nästan 40% av juristerna i Skandinavien uttrycker att de upplevt en negativ effekt på sin psykiska hälsa och välbefinnande under pandemin. Det är ett stort antal, men det går inte att skylla detta helt på pandemin. Juristbranschen kämpar generellt med psykiska hälsoproblem.

Framtidens jurist 2021” visar att 62 % av juristerna i Skandinavien emellanåt upplevt arbetsrelaterad stress eller oro. Enligt respondenterna är detta ett välkänt faktum i branschen och endast 9 % anser att branschens nuvarande ansträngningar för att förbättra den psykiska hälsan och välbefinnandet är tillräckliga. Dessutom svarar 45 % att det finns ett tabu kring psykisk ohälsa i branschen.

– Med vår rapport vill vi lyfta, för branschen, viktiga frågor och skapa underlag för diskussion om hur vi kan jobba framöver inom branschen. Jag får ont i magen när jag läser respondenternas svar om hur de upplever den psykiska ohälsan i branschen och att de uppfattar att frågan är tabu. Absolut en av de viktigaste frågorna för branschen att diskutera och vi behöver ställa rätt frågor: Var och när börjar problemet, vad driver arbetskulturen och hur kan den förändras, säger Alexandra Åquist, VD, Norstedts Juridik.

Yngre känner höga krav och vågar inte tala om det
I rapporten går det även att se en tydlig skillnad i svar från äldre respektive yngre jurister. De yngre uppger att de känner högre krav och att de i lägre grad vågar tala om för sin arbetsgivare att de känner sig stressade eller mår dåligt jämfört med de äldre. Kvinnor upplever också i högre utsträckning än män att branschen inte gör tillräckligt för att förbättra deras hälsa och välbefinnande (52 % respektive 44 %).

– Arbetsgivare kommer att få svårt att säkerställa diversitet framöver om man inte tar detta på allvar. 62 % i åldersgruppen 23–39 år, övervägande andelen kvinnor, upplever att deras hälsa blir åsidosatt. Då är det stor chans att de hittar något annat att göra. Jag tror att det är få saker som är mindre motiverande, för dem som redan är underrepresenterade, än bilden av en oförstående och tuff arbetsmiljö med för hårda debiteringskrav. Det är till nackdel för både de arbetsplatser som förlorar talanger och för de personer som blir tvungna att överge den karriär de drömt om, säger Alexandra Åquist.

Distansarbete hämmar professionell utveckling
Ökad användning av digitala verktyg i arbetet är en positiv effekt av pandemin. Men trots den digitala gnistan finns det behov som inte tillgodosetts. Hela 49 % av respondenterna i undersökningen upplever att distansarbete hämmat deras professionella utveckling. Den ökade användningen av digitala verktyg har skapat ett behov av uppgradering av digitala kompetenser och nya sätt att arbeta på distans. Detta nya fokus på teknik understryker vikten av kunskapsdelning inom organisationen och/eller teamet och visar också hur befintliga verktyg i många fall inte motsvarar kraven som ställs i den nya digitala verkligheten.

– På sikt behöver nuvarande standarder lämna plats åt agila och flexibla arbetsplatser med hybridformer för utbildning och utveckling. Det ska bli intressant att se hur formatet för morgondagens professionella utveckling kommer att se ut och hur kunskapsdelningen kan ske under distans -och hybridarbete. Vi ser exempelvis stor efterfrågan på våra kursabonnemang som möjliggör att man själv skräddarsyr sin utbildning samt våra hybridkurser där deltagare själva kan välja om de vill delta digitalt eller på plats, avslutar Alexandra Åquist.

Om Norstedts Juridik
Norstedts Juridik är marknadsledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster med rötter 150 år tillbaka i tiden. Företagets digitala informationstjänst, JUNO, används av Sveriges största advokatbyråer, domstolar, myndigheter och kommuner. Norstedts Juridik är en del av Karnov Group.

Läs rapporten ”Framtidens jurist 2021” här


Dela sidan:
Skriv ut: