Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.

Sök

Hitta artiklar, videos, podcasts, kategorier med mera på Dagens Juridik.
2022-10-03

DEBATT – ”Om domstolarnas bevisbedömning och värdering”

DEBATT - av jur. dr Olle Ekstedt f.d. hovrättslagman.
2020-06-24

”Palmeåklagarens inställning till Skandiamannen är rättsvidrig”

DEBATT - av Olle Ekstedt jur. dr. f.d. hovrättslagman
2020-02-26

DEBATT: ”Om domarkårens yrkesetik”

DEBATT - av Anders Lundberg professor emeritus vid Försvarshögskolan.
2018-03-23

”Domstolar döljer sina gissningar bakom uttryck som ’måste anses’ – i stället för att utreda frågan”

2017-10-10

”HD kan inte ens hålla fast vid sin egen regel – ändra lagen och systemet för resning”

2017-05-31

”Kaj Linnas fall bara ett i mängden – den svenska rättsskipningen fungerar inte”

2015-09-03

”Vi har en bra bas för kompetenta domare – endast toppnotarier antas till domarutbildningen”

2015-08-31

”Domstolarna står utan ledning i fråga om kunskap och ideologi – starta en fristående domarakademi”

2015-04-28

”Lambertz misslyckas med att flytta stämpeln rättsskandal till de åklagare som la ner åtalen”

2015-01-02

”Hovråttan – ett eländigt kloakdjur av synnerligen läbbigt slag…”

2014-10-08

”Juristerna måste lämna överhetsperspektivet – som när prästerskapet övergav kvinnoprästmotståndet”

2014-07-01

”Domarnas kunskapsbrist är ett accelererande problem – om rätt och sanning i dömandet”

2013-12-10

”Svårt för en advokat att övertyga rätten om att jorden är rund i en krets som tror att den är platt”

2013-12-06

”Det behövs ett kunskapslyft och en riktig domarakademi – av flera skäl än bara Quickaffären”

2013-10-11

”Till mina kritiker: jag vill inte sänka beviskraven – jag vill slå vakt om den fria bevisprövningen”

2013-08-30

”Hovrätterna har blivit papperstuggare – ägnar sig åt att bedöma om de skall döma i stället för att döma”

2013-08-23

”Hovrättsdomarna bortser från vad EMR innebär för möjligheten att komma till rättvisa domar”

2012-08-28

”Quickfallen är skörden av statens sådd – årtionden av besparingar på rättsväsendet”