Skip to content

Vardagsjuridik

 • Högkonjunkturen stärker statskassan

  Trots skattesänkningar betalade svenska privatpersoner 577 miljarder i skatt vid 2007 års taxering, en ökning med 5,4 procent jämfört med året innan.
  2008-02-11
 • Arbetsmiljöverket ska se över olycksdrabbad bransch

  Ute på landets sågverk och hyvlerier sker tre arbetsolyckor per dag med sjukfrånvaro som följd. En olycka i veckan leder dessutom till amputationsskador.
  2008-02-11
 • Betygskontroller JO-granskas

  Efter att en morddömd läkarstudent antagits med falska gymnasiebetyg begär nu JO upplysningar om rutinerna hos Verket för högskoleservice, VHS.
  2008-02-11
 • Polisers telefonnummer sekretessbelagda

  Nyhetsreportern vid TV4 Mälardalen begärde att få tillgång till en telefonlista avseende samtliga anställda vid Polismyndigheten i Västmanlands län. Kammarrätten avslår nu överklagandet av polisens avslag.
  2008-02-11
 • Sexuellt tvång istället för försök till våldtäkt

  Trots att det förekommit vissa uppgifter om att den tilltalade har försökt att avlägsna offrets kläder så dömer Hovrätten för Nedre Norrrland för sexuellt tvång.
  2008-02-11
 • Kabinpersonal ska maximalt arbeta sex dygn i streck

  Kollektivavtalets ordalydelse får stå tillbaka för den gemensamma partsavsikten, enligt ett avgörande från Arbetsdomstolen.
  2008-02-11
 • Konstutställning är inte hets mot folkgrupp

  Två fotografier som innehåller nazistsymboler innebär inte hets mot folkgrupp, enligt Justitiekanslern.
  2008-02-11
 • Sex månaders fängelse i klottermålet

  En 20-årig man dömdes i tingsrätten till sex månaders fängelse för grov skadegörelse och förberedelse till grov skadegörelse. Vid husrannsakan i dels en bil och dels i mannens hem hittades bland annat sprayburkar och annan klotterutrustning samt en stor mängd bilder på nedklottrade tåg. Hovrätten fastställer tingsrättens dom.
  2008-02-08
 • Lärarinna blottade sig för pojke

  En lärarinna döms i tingsätten till dagsböter för sexuellt ofredande sedan hon visat brösten för en manlig fjortonårig elev under en lektion.
  2008-02-08
 • HD behandlar om hund var överlåten eller utlånad

  En kvinna ville ha Kronofogdens hjälp att få tillbaka en hund som överlåtits till henne genom ett skriftligt avtal. Målet blir nu föremål för prövning i Högsta domstolen.
  2008-02-08
 • Intagen får ingen ersättning för förlorat Nintendo

  En intagen blev i samband med en förflyttning från en anstalt till en annan av med sin Nintendo-station och tillhörande spel och begär därför ersättning av Justitiekanslern (JK). JK överlämnar handlingarna till Kriminalvården.
  2008-02-08
 • Hovrätten sänker straff för gruppvåldtäkt

  Två män i 20-årsåldern begick ett rån och en överfallsvåldtäkt mot en ung kvinna som var på väg hem till sin pojkvän. Göta hovrätt sänker fängelsestraffet med ett halvår till tre år på grund av utvisning på livstid.
  2008-02-08
 • Grannfejd resulterar i JO-kritik

  Justitieombudsmannen (JO) kritiserar stadsbyggnadskontoret och stadsbyggnadsnämnden för behandlingen av anmälningar om olovligt byggande samt av en begäran om utlämnande av handlingar.
  2008-02-08
 • "Rollspel" slutade med syraattack och fängelse

  Mannen sparkade i samband med vad han kallar ett rollspel av kvinnans smalben efter att ha blivit attackerad med syra mot skrevet. Hovrätten, som inte anser att det varit fråga om nödvärn, dömer mannen till sex månaders fängelse.
  2008-02-08
 • Fel av migrationsdomstol att inte pröva avvisning och uppehållsrätt

  En polsk kvinna ansökte tre månader efter det att hon rest in i Sverige om uppehållstillstånd för bosättning på grund av hushållsgemenskap. Eftersom migrationsdomstolen inte prövat vare sig frågan om avvisning eller uppehållsrätt återvisar Migrationsöverdomstolen målet för vidare handläggning.
  2008-02-08