Skip to content

Språkligt

 • Missade du höstens språkserie?

  2012-01-16
 • Små nyanser avslöjar osäkert vittne

  37
  2011-12-07
 • "För mig är Twitter ett debattforum"

  2011-11-30
 • "Viktigt att vi lyckas med nästa upphandling"

  Domstolarna nöjer sig med oauktoriserade tolkar trots att det finns auktoriserade tolkar att tillgå. Göteborgs tingsrätt har valt att bortse från nummerordningen i ramavtalet - för att spara tid. 4
  2011-11-25
 • "Ett syrligt yttrande ska drypa lika surt på svenska"

  Att tolka ett snabbt replikskifte kräver språkkänsla, finkänslighet och en oerhörd koncentration, menar Nea Casselbrant, Göteborgs enda rättstolk med serbokroatiska som modersmål. 4
  2011-11-22
 • Forskare: Stora brister i landets tolkservice

  Tolkar med otillräckliga språkkunskaper, tolkbeställare som inte förstår tolkens roll och myndigheter som bojkottas på grund av pressade arvoden. Bristerna i landets tolkservice hotar rättssäkerheten, menar forskare. 7
  2011-11-17
 • "Jag gör extremt mycket research"

  Författarskapet har gjort Viveca Sten till en bättre skribent som jurist. Hon använder kortare meningar, upprepar sig mindre och använder inte alls lika många ord.
  2011-11-10
 • "Förenkla för förtroende"

  Förmågan att anpassa språket kan bidra till att inge förtroende hos klienter och kollegor, menar språkkonsulten Anki Mattson. 3
  2011-11-03
 • "Unga krånglar till språket för att få höra till"

  - Studenterna uppfattar dubbla budskap. Även om enkla texter uppmuntras, kan de känna att det är något helt annat som räknas i verkligheten, säger språkforskaren Ann Blückert. 21
  2011-10-25
 • Christina Ramberg: Unga krånglar till det i onödan

  Gammaldags ord som ehuru och eljest är vanligt förekommande i unga juristers texter.  - De yngre krånglar till det. Seniorerna har lärt sig att skriva modernt, säger Christina Ramberg, professor i civilrätt vid Stockholms universitet. 8
  2011-10-19
 • Nu ska domar skrivas så att alla förstår

  Förra året vann Hovrätten för Västra Sverige Klarspråkskristallen för sina välskrivna domar. - Vinsten har inneburit en extra stimulans för oss att fortsätta med klarspråksarbetet, säger hovrättsrådet Gunnel Alenbratt. 1
  2011-10-10
 • Därför blir det fel i medierna

  Att prata med journalister kan ibland upplevas som en balansakt. Termer som är självklara för jurister kan visa sig vara helt obegripliga även för erfarna journalister. Lena Egelin, ordförande i Domstolsverkets mediegrupp, tycker inte att feltramp är så farliga - huvudsaken är att folk förstår. 24
  2011-10-04