Skip to content

Skatterätt

 • "Mervärdesskatten en allt viktigare skatteform"

  - Boken "Mervärdesskatt" ska visa syfte, struktur och sammanhang i mervärdesbeskattningen, och är skriven som en kortare inledning för universitetsstudier om mervärdesskatt, säger författaren Peter Melz.
  2009-03-26
 • Regeringsrätten skiljaktig om återbetalning av aktieägartillskott

  Skatteverket ansåg att en återbetalning av villkorat aktieägartillskott var att betrakta som utdelning, och beskattade koncernens enda aktieägare i inkomstslaget tjänst. Regeringsrätten bedömer att mannens syfte med förfarandet varit att bli beskattad enbart i inkomstslaget kapital. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-25
 • Inget lagstöd för skatt på skatt

  Länsrätten i Stockholms län upphäver Skatteverkets beslut att neka Stockholms Konserthusstiftelse avdrag för återbetalad ingående mervärdesskatt om 23 235 358 kronor. Domstolen uttalar att lagstöd saknas för att beskatta återbetalning av skatt. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-23
 • Personalliggare krävs vid tillfällig servering

  Ett konditori i Vilhelmina påfördes kontrollavgift sedan man inte haft med sig en personnalliggare vid en tillfällig servering på Inlandsmässan. Regeringsrätten bedömer att det finns förutsättningar för att ta ut kontrollavgift. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-23
 • Författare beviljas avdrag för Englandsresa

  En kvinna yrkar att hon ska medges avdrag för resor till Storbritannien och Grekland. Kvinnan uppger att resorna varit nödvändiga för att hon ska kunna skriva en bok om sin släkt, och att det inte varit fråga om semesterresor. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-20
 • Malmö Redhawks ska inte skatta för bolagisering

  Skatterättsnämnden ansåg att överföringen av elitverksamheten till dotterbolag omfattade både upplåtelsen av rättigheten för föreningens elitlag att delta i Svenska Ishockeyförbundets tävlingsverksamhet och överlåtelsen av tillgångarna. Ingen beskattning skulle därför ske. Regeringsrätten fastställer nu nämndens förhandsbesked. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-19
 • Villaägarna utser Sveriges mest feltaxerade fastighet

  Enligt Villaägarnas Riksförbund avviker Skatteverkets värdering av småhus i genomsnitt med 260 000 från fastigheternas verkliga värden. Som ett led i sin kampanj mot taxeringssystemet söker förbundet nu efter Sveriges mest feltaxerade fastighet.
  2009-03-18
 • 14 års fängelse för "Spelkungen"

  Anstiftan av mord, medhjälp till försök till mord, grovt skattebedrägeri, grovt bokföringsbrott, försvårande av skattekontroll, grovt brott, och grovt dobbleri gav "Spelkungen" fjorton års fängelse. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-12
 • Slopad miljöbilspremie och höjd skatt på diesel

  Den nuvarande miljöbilspremien försvinner och ersätts med fem års befrielse från fordonsskatt. Samtidigt höjs diesel- och koldioxidskatterna. Det är några av förslagen i den kommande energi- och klimatpropositionen.
  2009-03-11
 • Kvinna ersätts för fel adress

  I samband med en flyttanmälan registrerades en kvinnas gatuadress felaktigt med B istället för A. Kvinnan får 2 165 kronor i ersättning av staten för den felaktiga uppgiften, som legat kvar i nio månader. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-11
 • Halva golfresan var en nöjesresa

  Företaget tog sina anställda på konferensresor till Egypten och Teneriffa. Resorna förgyllades med golfspel och företaget stod för alla nöjeskostnader. Länsrätten anser att då konferenslokal hyrts bara under en bråkdel av resan och konferensdokumentationen är bristfällig ska de anställda förmånsbeskattas. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-11
 • Felaktig registrering ledde till "telefonterror"

  Under flera års tid fick ett företag motta samtal avsedda för två av dess klienter; detta beroende på att Skatteverket felaktigt fört in telefonnumren i skatteregistret. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-10
 • Regeringsrätten sätter ned underlag för skattetillägg

  AQ Elautomatik AB anför att Skatteverket felaktigt återfört hela anskaffningsvärdet för bolagets goodwill. Regeringsrätten sätter nu ned inkomsten av bolagets näringsverksamhet och underlaget för skattetillägg med närmare fyra miljoner kronor. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-09
 • Lindex har inte rätt till avdrag för koncernbidrag

  Skatteverket nekar Lindex avdrag för koncernbidrag till ett tyskt dotterbolag. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-09
 • Advokatbyrå kritiserar kammarrätts sammansättning

  En advokatbyrå ifrågasätter lämpligheten av att en adjungerad ledamot i kammarrätten, som är tjänstledig från Skatteverket, deltar i handläggning av mål där Skatteverket är part. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-09