Skip to content

Skatterätt

 • Uppdragsinkomster gav inte rätt till pensionssparandeavdrag

  Länsrätten finner att en person inte har rätt till tillägg till pensionssparavdrag då han inte haft någon anställning.
  2008-07-25
 • Fortum beviljas inte sponsoravdrag för bidrag till Världsnaturfonden

  Fortum har sponsrat ett antal kulturevenemang och -institutioner; bland annat Stockholm Junior Water Price, Folkoperan och Världsnaturfonden. Frågan är om bolaget ska beviljas avdragsrätt för sponsringen eller ej. Bolaget vinner delvis bifall i Kammarrätten i Stockholm, och medges avdrag om sammanlagt 3 375 000 kronor samt får sammanlagt 35 000 kronor i ersättning enligt ersättningsdagen.
  2008-07-25
 • Butiksinnehavares skatteskuld reduceras

  En före detta ICA-butiksinnehavare överklagar länsrättens beslut i ett mål gällande företrädaransvar enligt skattebetalningslagen till Kammarrätten i Stockholm och yrkar att han åtminstone delvis befrias från betalningsskyldighet. Skatteverket medger delvis bifall till överklagandet.
  2008-07-22
 • Porrklubbsföreträdare betalningssäkras inte

  En man som under en viss tid varit verksamhetsansvarig för en porrklubb, slipper betalningssäkring gällande momsfordringar. Orsaken till detta är att ingen bevsning tyder på att mannen haft samma ansvarsområde före den bestämda tiden.
  2008-07-22
 • SOK är Patrik Sjöbergs arbetsgivare enligt sponsoravtal

  Svenska Friidrottsförbundet yrkar i Kammarrätten i Stockholm att underlaget för särskild löneskatt ska sättas ned samt yrkar i andra hand att kammarrätten ändrar länsrättens dom avseende ersättning som Patrik Sjöberg erhållit från Sveriges Olympiska Kommitté, SOK. Kammarrätten avslår överklagandet.
  2008-07-21
 • Förmögenhetstaxering för känd finansman

  Kammarrätten finner att ett bolag driver kapitalförvaltning och inte värdepappersrörelse.
  2008-07-21
 • Stavning av efternamn ändras inte trots hundraårigt användande

  En kvinna och henens familj fick i Stockholms länsrätt rätt att få stavningen av sitt gemensamma efternamn rättat i folkbokföringsregistret; där namnet stavas med enkel-v istället för dubbel-w. Kammarrätten i Stockholm är dock av en annan uppfattning, och fastställer Skatteverkets avslagsbeslut.
  2008-07-21
 • Restaurang i Gävle skönstaxeras

  Ett bolag i restaurangbranschen yrkar att Kammarrätten i Stockholm undanröjer Skatteverkets beslut om skönstaxering undanröjs. Enligt bolaget har Skatteverket endast förmått visa formella brister i redovisningen och därmed brustit i sin kommunikations- och utredningsplikt.
  2008-07-18
 • Styrelseledamot ansvarig för sju miljoner i uteblivna skatter

  En man som ansetts vara personligt betalningsansvarig för ett byggbolags skatteskulder anför att han inte varit försumlig. Kammarrätten i Stockholm finner inte skäl att ändra länsrättens dom. Mannen ska nu solidariskt med bolaget utge 7 059 688 kronor till staten.
  2008-07-18
 • Skattetillägg för försenade deklarationer halveras

  Lino Industriteknik AB medger vissa fel i bolagets skattedeklarationer, men anför att Skatteverkets beslut att kumulera skattetillägg är orimligt i förhållande till felens art. Bolaget yrkar att Regeringsrätten helt eller delvis befriar bolaget från skattetilläggen.
  2008-07-18
 • Oljeimport tillåts efter Granberg-målet

  En man som fört in 3 000 liter finsk brännolja dömdes i tingsrätten till dagsböter för olovlig förflyttning av punktskattepliktig vara. Åklagaren medger med anledning av Granberg-målet att åtalet ogillas.
  2008-07-17
 • Företagsledare eftertaxeras med hundratusentals kronor

  Ett bolag hade utan ersättning förmedlat fyra objekt som tillhört företagsledaren och närstående till denna. Företagsledaren överklagade och menade att grund saknas för eftertaxering. Överklagandet avslås och länsrättens dom står fast.
  2008-07-15
 • Artist deklarerade inte royaltyinkomster

  En kvinnlig artist som eftertaxerats för inkomst år 1998 anför att bolaget Pandora AB felaktigt redovisat royaltyinkomster om 1 046 000 kronor som tillkom henne privat, och att hon har en kvittningsrätt gentemot bolaget. Kammarrätten i Stockholm avslår överklagandet.
  2008-07-11
 • Svea hovrätt friar Ericssonchefer

  Hovrätten fastställer de friande domarna för de fem chefer som åtalats för att ha upprättat falska eller bristfälliga fakturor till ett värde av 3,7 miljarder kronor.
  2008-07-10
 • Man sålde skattefri smuggeldiesel

  En man som i en tidigare deldom dömts till två månaders fängelse för vapenbrott och överträdelse av näringsförbud, döms nu till sex månaders fängelse för grovt tullbrott.
  2008-06-26