Skip to content

Skatterätt

 • EG-domstolen preciserar begreppet force majeure

   EG-domstolen uttalar sig i förhandsavgörandet om tolkningen av artikel 14.1 i direktivet 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och innehav, flyttning och övervakning av sådana varor. Målet gäller punktskatter som ett franskt bolag ålagts för olja som försvunnit efter en läcka i en oljeledning.
  2008-01-11
 • Privat användning av helikopter ska mervärdesbeskattas

  Kammarrätten konstaterar att det är ostridigt att uttagsbeskattning ska ske avseende privat användning av ett bolags helikopter. Till skillnad från underinstanserna anser kammarrätten att bolagets kostnader för flygbränsle, försäkring, radiotillstånd och luftvärdighetsbevis inte ska ingå i beskattningsunderlaget.
  2008-01-09
 • Insidermål tuff uppgift för Ekobrottsmyndigheten

  En tidigare anställd vid Carnegie dömdes i tingsrätten till sex månaders fängelse för grovt insiderbrott. Förra veckan friades mannen av Svea Hovrätt, som trots stark bevisning inte fann brott ställt utom rimligt tvivel.
  2008-01-08
 • Nya skatteregler 2008

  Från och med den första januari gäller nya skatteregler och skattesatser. Utöver ändrad fastighetsskatt, avskaffad förmögenhetsskatt och ändringar i skattebetalningslagen sänks skatten för privatpersoner med i genomsnitt 2 700 kronor.
  2008-01-08
 • Ingen utredningsskyldighet för ofullständig självdeklaration

  Skatteverkets motpart har i ett mål om skattetillägg gjort gällande utredningsskyldigheten övergått då felet borde upptäckts vid en normal granskning av hennes självdeklaration. Kammarrätten avslår överklagandet med hänvisning till regeringsrättspraxis.
  2008-01-08
 • Tillåtet beställa alkohol från utlandet

  Privatpersoner ska få beställa alkohol från andra EU-länder genom att anlita post eller transportföretag.
  2008-01-07
 • Carnegiemannen friad i hovrätten

  En anställd vid Carnegie dömdes i tingsrätten till sex månaders fängelse för grovt insiderbrott.
  2008-01-04
 • Tullverket tvingas lämna ut alkoholvaror

  Tullverket beslutade med stöd av lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter, LPK, att inte lämna ut alkoholvaror till klaganden. Kvinnan anför nu att EG-domstolens mål C-170/04 torde innebära att bestämmelserna inte är förenliga med förbudet mot kvantitativa importrestriktioner.
  2008-01-03
 • Malmö Redhawks påförs arbetsgivar-avgifter på 165 000 kronor

  Ishockeyklubben Malmö Redhawks ska betala arbetsgivaravgifter på grund av att en spelare påförts skattetillägg. Klubben har genom dess ordförande Percy Nilsson kompenserat spelaren för skattetilläggen och det får, enligt länsrätten, anses ha samband med den tidigare anställningen som spelare i klubben.
  2007-12-21
 • Banker dåliga på att upptäcka penningtvätt

  Enligt en undersökning Finansinspektionen genomfört har många svenska banker bristande rutiner för att upptäcka och hantera bristfälliga överföringar. Sämst är de små bankerna.
  2007-12-17
 • Skatteverket företräder staten i obeståndsärenden

  Från och med årsskiftet övertar Skatteverket Kronofogdemyndighetens roll som borgenär för statens fordringar. Förändringen innebär att Skatteverket kommer att företräda merparten av de statliga verken och myndigheterna vid indrivning av skulder. 
  2007-12-17
 • Oanmälda besök kan stoppa fusk i byggbranschen

  Kunden, den kriminella entreprenören, fixaren, målvakten, svartarbetaren och torpeden är rollbesättningen i den organiserade handeln med svart arbetskraft inom byggbranschen. Rollistan har tagits fram av Brå som i sin rapport ”Organiserat svartarbete i byggbranschen” bland annat föreslår oanmälda arbetsplatsbesök och månadsvis redovisning av arbetsgivaravgifter på individnivå för att komma till rätta med brottsligheten.
  2007-12-14
 • Skatteexpert nytt regeringsråd

  Setterwallsadvokaten Olle Stenman har idag utnämnts till regeringsråd.
  2007-12-13
 • Snart avskaffas fastighetsskatten

  Skatteutskottets borgerliga majoritet har sagt ja till regeringens förslag om att slopa den statliga fastighetsskatten. Nu är det upp till Riksdagen som ska fatta beslut den 17 december.
  2007-12-07
 • Nya skatteregler för pensionsförsäkring

  Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar av skattereglerna för pensionsförsäkring. Syftet med ändringarna är att anpassa den svenska lagstiftningen till EG-rätten samtidigt som de ska förhindra skatteflykt.
  2007-12-05