Skip to content

Skatterätt

 • Lagrådet: jämställdhetsbonus alltför komplicerad

  Lagrådet har framfört omfattande kritik mot socialdepartementets förslag till lag om jämställdhetsbonus.
  2008-03-05
 • ”Framtidens servicekontor” invigs i Göteborg

  På torsdag öppnar det första kontoret med Skatteverket, Försäkringskassan och Kronofogden under samma tak. Nordstan i Göteborg blir det första av totalt 82 planerade servicekontor.
  2008-03-04
 • Saftig nota för regelkrångel

  Nutek uppskattar att det varje år kostar företagen närmare 100 miljarder kronor att följa lagar och regler. Den 13 mars lägger regeringen fram sitt nya förslag om hur regelbördan för företag ska minskas.
  2008-03-03
 • Stockholmskrögare dömd för grova skattebrott

  En restaurangägare åtalades för underlåtenhet att bokföra inköp och matintäkter samt att inte ha bevarat kassakontrollremsor, journalrapporter och köpnotor. Mannen döms till tio månaders fängelse.
  2008-02-27
 • Skatteverket utreder svenskar i Liechtenstein-härvan

  Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand uppger idag till Dagens Nyheter att man med hjälp av en annan medlemsstats skattemyndighet kommit över information om över hundra svenskars placeringar i skatteparadiset Lichtenstein.
  2008-02-26
 • "Lån" ska redovisas som lön

  Kammarrätten finner i likhet med länsrätten att företaget Bilimporten Hudik AB ska ta upp det aktuella beloppet som intäkt i bolaget och påföras skattetillägg.
  2008-02-25
 • Skatteverket beviljar omfattande köksavdrag

  En kvinna som sålt en tredjedel av en fastighet yrkar att ytterligare avdrag ska medges för renovering av bland annat kök och toaletter. Skatteverket fann i sitt beslut att åtgärderna inte var att betrakta som ombyggnationer.
  2008-02-21
 • Skattetillägg för oredovisat uppskov oskäligt

  Skatteverket påförde skattetillägg för en kvinna som underlåtit att redovisa tidigare medgivet uppskov vid försäljning av bostadsrätt. Kammarrätten finner fullt skattetillägg oskäligt då underlåtenheten resulterat i att för hög kapitalvinst redovisats.
  2008-02-21
 • Sverige tillåts punktbeskatta utländsk eldningsolja

  En man har begärt skadestånd av staten eftersom han på grund av de svenska punktskattebestämmelserna inte haft ekonomisk möjlighet att köpa och föra in eldningsolja från Finland för uppvärmningsändamål. Justitiekanslern avslår yrkandet.
  2008-02-19
 • 40 000 har ansökt om skattereduktion för hushållstjänster

  Den 5 maj går tiden ut för ansökan om skattereduktion för hushållstjänster. Den övervägande delen ansökningarna kommer enligt Skatteverket hittills från storstadsregionerna.
  2008-02-15
 • Lägenhetshyra beskattas både som kapital och tjänst

  En privatbostad i form av en lägenhet användes som kontor av ett konsultföretag. Fråga i kammarrätten i vilken utsträckning den av bolaget erlagda hyran ska tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst respektive kapital hos företagets och lägenhetens ägare.
  2008-02-15
 • Högkonjunkturen stärker statskassan

  Trots skattesänkningar betalade svenska privatpersoner 577 miljarder i skatt vid 2007 års taxering, en ökning med 5,4 procent jämfört med året innan.
  2008-02-11
 • Enklare att betala trängselskatt

  I ett nytt lagförslag förslås att expeditionsavgiften för trängselskatt ska tas bort. Däremot bör förseningsavgiften höjas för den som är sen med att betala in sin skatt.
  2008-02-07
 • Fastighetsmäklare gav tveksamma deklarationstips i tv-sändning

  En fastighetsmäklare som varnats efter ett tv-inslag har begärt att varningen undanröjs. Enligt mannen har materialet klippts ned från en timme till en minut, sändningen ska därmed inte återspegla vad som verkligen sagts.
  2008-02-07
 • Allvarliga brister i länsrättsavgörande

  Skattemyndigheten höjde ett bolags taxerade inkomst på grund av icke marknadsmässigt utfakturerade licensintäkter. Målet återförvisas nu på grund av brister i länsrättens domskrivning.
  2008-02-06