Skip to content

Resning

 • "SÄPO släppte uppgifter om Ströberg av misstag"

  Riksåklagaren återupptog förundersökningen mot Bertil Ströberg efter Kalla Faktas avslöjande om att SÄPO undanhållit uppgifter. I dagarna föredras fallet på nytt.
  2010-04-30
 • Hurtig: Resningsfallen har lett till bättre uppdrag

  Advokat Björn Hurtig är och har varit ombud i flera uppmärksammade resningsärenden. - Jag har svårt att se orättvisor, så har det varit ända sedan jag var liten.
  2010-04-29
 • "En bättre och mer tillgänglig juridisk prövning"

  Chefen för den norska resningskommissionen tycker att myndigheten har funnit sin plats bland de straffrättsliga instanserna.
  2010-04-29
 • Därför inrättade Norge en särskild resningsmyndighet

  Debatten efter den så kallade Liland-domen i Norge ledde till inrättandet av en särskild resningsmyndighet. Gjenoptakelsekommisjonen har sedan starten 2004 beviljat 88 resningsansökningar.
  2010-04-29
 • "Felaktigt dömda ingen väljarfråga"

  Innan Camilla Lindbergs lämnade justitieutskottet i höstas skrev hon och partikollegan Agneta Berliner en motion om inrättandet av en oberoende resningskommission. – Man vinner tyvärr inga röster genom att lyfta fram frågor kring felaktigt dömda, säger Camilla Lindberg idag.
  2010-04-29
 • "Rinkebymordet" visar att en oberoende resningsnämnd behövs

  Av Olle Schubert, initiativtagare till Rinkebymordskommittén
  2010-04-28
 • "Domar ska uppfattas som orubbliga"

  Justitierådet Göran Lambertz, hovrättspresidenten Fredrik Wersäll och Högsta domstolens förra ordförande Johan Munck talar ut om orubblighetsprincipen.
  2010-04-28
 • Advokat: ”Orubblighetsprincipen har drivits för långt”

   Brottmålsadvokaten Pelle Svensson var en av de första som hävdade att det fanns brister i förundersökningarna och domarna mot Thomas Quick. Idag sticker han inte under stol med att han tycker att det är för svårt för enskilda att få mål resta.
  2010-04-28
 • Hurtig hoppas på tilläggsregeln

  Idag föredras Billy Butts resningsansökan i Högsta domstolen. Advokat Björn Hurtig, som fick i uppdrag att skriva resningsansökan efter att Butt beviljades rättshjälp förra året, tror att resning kommer att beviljas på grund av synnerliga skäl.
  2010-04-27
 • Hurtig: Smygrasism i tingsrättsdomen mot Billy Butt

  Imorgon föredras Billy Butts tionde resningsansökan inför en ny uppsättning justitieråd. Advokat Björn Hurtig menar att domarna mot hans klient bygger på förlegade synsätt och att det finns inslag av smygrasism i tingsrättsdomen från 1993.
  2010-04-26
 • Många frågetecken kring fallet Billy Butt

  Av Sven-Erik Alhem, tidigare överåklagare, numera rättskommentator och samhällsdebattör
  2010-04-26
 • Nu avgörs min resningsansökan

  Av William "Billy" Butt
  2010-04-26
 • Kwast kritiseras i ny resningsansökan

  Sture Bergwalls advokater lämnade på tisdagen in resningsansökan rörande mordet på Therese Johannessen till Svea hovrätt. Enligt advokaterna har åklagaren Christer van der Kwast brustit i sin objektivitetsplikt i sådan utsträckning att Bergwall inte kan anses ha fått en rättvis rättegång.
  2010-04-20
 • Quickdomare trädde fram i SVT Debatt

  På tisdagskvällen deltog rådmannen Lennart Furufors i en direktsänd debatt med bland andra Hannes Råstam, Gubb-Jan Stigson och Sture Bergwall. - Jag tror att det stärkte allmänhetens förtroende för domstolarna, säger Staffan Levén, tidigare ordförande för Domstolsverkets mediegrupp.
  2010-03-31
 • Roberth Nordh: "Svårt ifrågasätta expertvittnen"

  Roberth Nordh, hovrättsråd och rektor för Domstolsakademin, tycker inte att man ska dra för långtgående slutsatser av det som framkommit om de "benbitar" som åberopades i en av rättegångarna mot Thomas Quick.
  2010-03-31