Skip to content

Offentlig rätt

 • Treåring avled efter dubbel dos cytostatika

  Länsrätten mildrar disciplinpåföljden för en av tre varnade läkare.
  2009-10-22
 • Sven-Erik Alhem om barnläkarmålet: "Utredningen ger ett virrigt intryck"

  - Det är egendomligt att åklagaren först säger att man ska avvakta med slutdelgivningen, för att omedelbart därefter meddela att slutdelgivning skett och att åtal kan väntas. Det ger ett virrigt intryck, säger den tidigare överåklagaren Sven-Erik Alhem om turerna i det så kallade barnläkarmålet.
  2009-10-22
 • Matte får inte skadestånd för veterinärkontroll

  En hundägare som hållits kvar i tullen anses inte berättigad till ersättning av staten.
  2009-10-22
 • Advokat: EMR är ett hot mot rättssäkerheten

  - Vissa experter menar att det är för tidigt med en utvärdering av En modernare rättegång. Som praktiserande advokat anser jag att det är för sent. Det säger Ulrika Borg, advokat vid Gamla Stans advokatbyrå.
  2009-10-22
 • Upphandling av rondell måste göras om

  Länsrätten finner att förfrågningsunderlaget i en offentlig upphandling beträffande en rondell innehåller sådana väsentliga brister att upphandlingen måste göras om.
  2009-10-22
 • Riksdagen fattar beslut om gymnasiereformen

  Jan Björklund presenterade i våras förslaget till den nya gymnasieskolan. Riksdagen debatterar förslaget under dagen och väntas fatta beslut under eftermiddagen.
  2009-10-21
 • Tidaholmsintern måste betala tillbaka studielån

  Centrala Studiestödsnämnden, CSN, beslutade att kräva tillbaka det studielån som en man fått under åren 2006 till 2008 eftersom han under denna tid varit intagen på kriminalvårdsanstalt och därmed inte hade rätt till studielån.
  2009-10-21
 • Fler andelar anses vara kvalificerade

  Finansinspektionen meddelar att den nya definitionen av kvalificerade andelar omfattar aktier och andra andelar som tidigare inte var kvalificerade. Ägare till kvalificerade andelar ska anmäla innehav senast den 2 november.
  2009-10-21
 • Bromma gymnasiums kameror kränker elever

  Länsrätten finner att den kameraövervakning som sker under skoltid i Bromma gymnasium kränker elevernas personliga integritet. Behovet av övervakning står inte i rimlig proportion till den kränkning som eleverna utsätts för och ska därför upphöra.
  2009-10-21
 • Bolag nekas återbetalning av 1,6 miljoner kronor

  Länsrätten avslår ett bolags yrkande om återbetalning av tull. Bolaget anses inte ha följt gällande bestämmelser och inte avslutat förfarandet aktiv förädling på föreskrivet sätt.
  2009-10-21
 • "Det är dags för nya juridiska media"

  Traditionella media klarar inte att granska och förklara juridiken. Det menar Mårten Schultz, som i dagarna lanserar en ny blogg tillsammans med bland andra Anne Ramberg, Daniel Westman och Johan Åkermark.
  2009-10-20
 • AstraZeneca i läkemedelshärva

  En amerikansk domstol har förpliktat AstraZeneca att betala 14,72 miljoner dollar till delstaten Kentucky. Enligt domstolen har bolaget tagit för mycket betalt för läkemedel som levererats inom ramen för ett program för fattiga.
  2009-10-20
 • HD återställer försutten tid

  Hovrätten informerade en tilltalad om hur man överklagar trots att det aktuella beslutet inte kunde överklagas. Högsta domstolen finner att mannen haft laga förfall för att han inte ansökt om ett återupptagande i tid och återställer därför försutten tid.
  2009-10-20
 • Steninge Slott får behålla släktvapen som varumärke

  Trots hotet för "förödande konsekvenser för heraldikens immateriella kulturarv" får Steninge Slott behålla sitt varumärke som liknar den sjuuddiga stjärnan i Gyllenstiernska vapnet.
  2009-10-20
 • Överläkare varnas efter utskriven patients självmord

  En kvinna som vårdades för panikångest och självmordstankar tog livet av sig i sitt hem tio dagar efter att hon skrivits ut. Den medicinskt ansvarige överläkaren varnas nu av HSAN.
  2009-10-20