Skip to content

Offentlig rätt

 • Pliktverket medger fel vid myndighetsutövning

  En man som vid mönstringen led av en ämnesomsättningssjukdom borde inte ha skrivits in för värnplikt. Pliktverket ska nu ersätta mannen för den skada han lidit till följd av verkets handläggning.
  2009-12-11
 • Bodström: "Sverige måste stå upp för sitt rättsliga system"

  Den här veckan antas Stockholmsprogrammet av EU:s stats- och regeringschefer. En grundläggande punkt för det rättsliga samarbetet är ett ömsesidigt erkännande av domar. - Programmet kan få viktiga konsekvenser för det enskilda landet, säger Thomas Bodström.
  2009-12-10
 • HD prövar jäv i Pirate Bay-målet

  Högsta domstolen ska pröva om två av domarna i Svea hovrätt är jäviga. Bakgrunden är domarnas kopplingar till olika upphovsrättsorganisationer. 
  2009-12-09
 • Romsk familj får uppehållstillstånd - rådman skiljaktig

  En romsk familj från Kosovo beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Rådmannen är skiljaktig och menar att hela familjen borde utvisas.
  2009-12-09
 • Nya skollagen öppnar för fler avgifter

  Den kommande skollagen underlättar för skolor att ta ut frivilliga avgifter för skolresor och andra aktiviteter.
  2009-12-09
 • Erfarenhet av brott minskar förtroendet för rättsväsendet

  En undersökning från Brå visar att unga har större förtroende för rättsväsendet än vuxna. Däremot är förtroendet lägre bland ungdomar som begått eller blivit utsatta för brott.
  2009-12-08
 • Värdedepåer ska bli skyddsobjekt

  Kriminalvårdens verksamhet liksom depåer för kontantförvaring ska kunna klassas som skyddsobjekt. Det föreslår regeringen i en remiss som överlämnas till lagrådet på måndagen. 
  2009-12-07
 • Part ersätts för inställt hyressammanträde

  Ett sammanträde i hyresnämnden ställdes in efter att nämnden missat att skicka ett yttrande till en part i målet. Nämnden ska nu ersätta mannen för hans advokatkostnader.
  2009-12-07
 • TeliaSonera tvingas lämna ut uppgifter om fildelningssajt

  Södertörns tingsrätt har beslutat att TeliaSonera vid vite av 750 000 kronor ska lämna ut namn och adress till en person som står bakom ett ip-nummer som kopplats till sajten Swetorrents.
  2009-12-04
 • Skadad byggingenjör nekas livränta

  En kvinna som arbetat som civilingenjör inom byggsektorn ådrog sig besvär med överarmar och axlar efter en period med mycket övertid.
  2009-12-04
 • HD prövar mål om rättshjälp

  Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i fråga om beviljande av rättshjälp på grund av särskilda skäl.
  2009-12-04
 • Tidaholmsintern borde fått ut personalakter

  En fånge på Tidaholmsanstalten har begärt att få del av samtliga beslut som avser honom själv i original samt av de anställdas personalakter. Både Kriminalvården och JK är kritiska till att hans begäran inte tillgodosetts.
  2009-12-03
 • Jurist ersätts för SÄPO-registrering

  Staten ska ersätta juristen och författaren Bertil Häggman för den kontinuerliga och långvariga lagringen av uppgifter om honom i Säkerhetspolisens register.
  2009-12-03
 • Beslut om Quick inom kort

  Svea hovrätt väntas ta ställning till Thomas Quicks resningsansökan under de kommande veckorna. - Det är min ambition att vi ska kunna ta ett beslut före julhelgen, säger hovrättsrådet Johan Arvidsson till TT.
  2009-12-02
 • Skatteverket skadeståndsskyldigt för utebliven postkodvinst

  Ägarna till en fastighet i Stockholms skärgård uppger att de på grund av en miss från Skatteverkets sida gått miste om en storvinst i Postkodlotteriet. Familjen, vars fastighet fått fel postkod, har nu vänt sig till JK med en begäran om skadestånd.
  2009-12-02