Skip to content

Offentlig rätt

 • TV 4 får inte ta del av kundärenden

  Östgötatrafik AB avslog en journalist vid TV 4:s begäran om att få ta del av kundärenden hänförliga till Östgötatrafiks resegaranti.
  2010-07-13
 • Staten förlorar mål om misstagsbetalning

  Hovrätten avslår ett överklagande från Skatteverket rörande en fordran som uppkommit efter misstagsbetalning till fel skattekonto.
  2010-07-13
 • Psyksjuk vårdades med låsta handskar - överläkare varnas

  HSAN varnar tre överläkare som tvingat en kvinna med självskadebeteende att bära låsta handskar. -Vi är mycket upprörda över beslutet, säger klinikens talesman Bengt Eriksson.
  2010-07-08
 • "Ny konsumentkreditlag löser inte problemen med sms-lån"

  Tunga remissinstanser tillbakavisar att den nya konsumentkreditlagen skulle motverka problemen med sms-lån. - Det krävs betydligt radikalare åtgärder, säger Torbjörn Ingvarsson, universitetslektor i civilrätt.
  2010-07-07
 • Datainspektionen tar fram vägledning för sociala medier

  Kommuner, myndigheter och företag är ansvariga för personuppgifter som publiceras i bloggar och på Facebook. Det konstaterar Datainspektionen, som nu ska ta fram en vägledning för hur personuppgifter bör hanteras i sociala medier.
  2010-07-06
 • 59-åring nekas tillstånd för halvautomatiskt kulgevär för jakt

  Regeringsrätten finner att en man inte ska beviljas jaktlicens för ett halvautomatiskt kulgevär av modellen Walther G22. Domstolen finner vidare att polismyndigheten gjort rätt som bortsett från ett yttrande vari Naturvårdsverket godkänt vapnet.
  2010-07-06
 • Anna Skarhed: Sexköpsförbudet har effekt

  På fredagen överlämnades utredningen Förbud mot köp av sexuell tjänst till regeringen. Utredningen föreslår bland annat höjt maxstraff vid sexköp och att den som sålt sex ska kunna betraktas som målsägande.
  2010-07-02
 • SJ undgår ansvar för förädling av mark

  SJ ska inte åläggas att sanera ett område där det tidigare bedrivits buss- och tågtrafik. Enligt Miljööverdomstolen vore det inte skäligt att låta SJ svara för förädling av området.
  2010-07-01
 • HD: Överlåtelseförbud vid blandat fång hindrar inte utmätning

  Högsta domstolen finner att att en fastighet som överlåtits genom ett blandat fång inte är fredad från utmätning då egendomens verkliga värde inte i tillräcklig utsträckning överskrider det vederlag som avtalats.
  2010-07-01
 • Upphävt föreläggande omöjliggör vite

  Byggnadsnämnden i Uppsala kommun upphävde efter dom i förvaltningsrätten ett vitesföreläggande mot en stiftelse. Kammarrätten konstaterar nu att domstolen är förhindrad att utdöma vite.
  2010-07-01
 • Nya lagar vid halvårsskiftet

  Skärpta straff för allvarliga våldsbrott, avskaffad preskription för mord och ändrade regler om vittnesplikt för advokater är några av de lagändringar som träder i kraft den första juli.
  2010-06-30
 • Bedragare lurade försäkringskassan på mångmiljonbelopp

  Hovrätten beslutar att sänka fängelsestraffet för en man som lurat till sig drygt fem miljoner kronor från försäkringskassan genom att uppge att han var handikappad och hade behov av personlig assistans. Även hans två barn, som pappan uppgett var hans personlig assistenter, döms till ansvar för medhjälp.
  2010-06-30
 • Ernst & Young nekas prövningstillstånd i Regeringsrätten

  Revisorsnämnden meddelade i april 2007 Ernst & Young en erinran sedan bolaget tagit ut en så kallad värdebaserad ersättning av en klient. Kammarrätten avslog överklagandet, och nu beslutar Regeringsrätten att inte meddela prövningstillstånd i målet.
  2010-06-30
 • Frivillig rättelse av felaktiga uppgifter talar mot uteslutande ur arbetslöshetskassa

  En man som varit anställd och erhållit lön, men som under tre veckors tid genom elektroniska kassakort deklarerat sig som arbetslös, fick inget gehör i länsrätten då han överklagande Ledarnas beslut att utesluta honom ur arbetslöshetskassan.
  2010-06-29
 • AstraZeneca i förlikning om läkemedelspriser

  Läkemedelsföretaget AstraZeneca har anklagats för att ha blåst upp genomsnittspriserna på den amerikanska läkemedelsmarknaden, och för att ha erbjudit läkare rabatter på läkemedel i utbyte mot marknadsandelar. Bolaget ska efter en förlikning utge sammanlagt 103 miljoner dollar.
  2010-06-29