Skip to content

Offentlig rätt

 • "Advokater agerar bank åt staten"

  Det kan starkt ifrågasättas om advokater ska agera bank åt ett statligt verk. Det säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg med anledning av Migrationsverkets nya metod för utbetalning av arvode.
  2009-11-20
 • HD uttalar sig om lärares våld mot elever

  En lärarinna och en elevassistent stängde in en elev på en toalett. Assistenten mulade en annan elev och lade ned honom på marken. Nu har HD sagt sitt om gärningarna.
  2009-11-20
 • Lambertz: "Rättssäkerhet är inte något man blir särskilt populär på"

  Göran Lambertz avslutade sin tid som JK med att offentliggöra en uppföljning till  den omdiskuterade rapporten Felaktigt dömda från 2006. Läs den nya rapporten här.
  2009-11-19
 • Rättsliga biträden ska få ta emot extra ersättning

  Rättshjälpsbiträden, offentliga försvarare, målsägandebiträden och offentliga biträden ska få ta emot ersättning utöver vad som ersätts av staten. Förslaget behandlas i riksdagen idag, torsdag.
  2009-11-19
 • Forskare: Bistånd måste få ta lokal form

  Bistånd som idag kommit att innebära en allt större intervention kräver vidare tidsramar och större acceptans för lokal anpassning. Det menar Malin Hasselskog, forskare i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet.
  2009-11-19
 • Polisen brände hans bokföring

  Trots att förundersökningen mot företagaren Claus Carrizo lades ned efter två år återlämnades inte den bokföring som beslagtagits till honom. Polisen brände istället bokföringen tillsammans med privata papper som tillhörde Carrizo och hans hustru.
  2009-11-19
 • Skolinspektionen protesterar mot drogtester

  Nässjö kommun har beslutat att genomföra slumpvisa drogtester i en gymnasieskola. Kommunen kritiseras nu för att ha struntat i Skolinspektionens beslut.
  2009-11-18
 • "Uteslutet driva skattetvist utan experthjälp"

  Ersättningsreglerna är utformade så att endast de skattskyldiga som har råd processar. Det menar Maj-Britt Remstam, skattejurist vid Ernst & Young, som gjort en genomgång av domar från Kammarrätten i Stockholm.
  2009-11-18
 • "Allt fler advokater avstår utlänningsärenden"

  Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är skarpt kritiskt mot Migrationsverkets nya metod vid handläggning av asylärenden. - Advokater väljer att avstå från asylärenden och rättssäkerheten urholkas, säger hon.
  2009-11-16
 • Kriminella utnyttjar LOU: "Man tittar för mycket på lägsta pris"

  Bristande kontroll och fokus på lägsta bud vid offentlig upphandling innebär stora inkomstmöjligheter för den organiserade brottsligheten. Henrik Lundin, ekorevisor på EMB och Andrea Sundstrand, doktorand i offentlig rätt, berättar om hur kriminella kan hållas borta.
  2009-11-12
 • Ny lag: Utländska straff ska kunna verkställas i Sverige

  Svenska myndigheter ska kunna verkställa bötesstraff från andra länder. Det enligt en ny lag som riksdagen väntas godkänna idag, torsdag.
  2009-11-12
 • God man sålde bostadsrätt för billigt

  Tingsrätten missade att en man begärt att en samägd bostadsrätt inte fick säljas för ett lägre pris 950 000 kronor. Mycket talar enligt JK för att den advokat som utsetts till god man inte borde ha genomfört försäljningen.
  2009-11-12
 • "Apoteken såldes för billigt"

  Utförsäljningen av Apoteket AB kommer att leda till ökade kostnader för skattebetalarna. Det menar  Ylva Johansson, Socialdemokraternas talesperson för sjukvårdsfrågor.
  2009-11-11
 • Ändamålsenligt av polis att använda pepparspray

  Hovrätten fastställer tingsrättens dom och ogillar därmed åtalet mot en polisman som sprayat en flyende man i ansiktet.  
  2009-11-11
 • Kammarrätten borde ha prövat fråga om anmälan av finansiella instrument

  Regeringsrätten meddelar med hänvisning till avgörandet i ett likartat mål tillstånd för prövning i kammarrätten.
  2009-11-11