Skip to content

Offentlig rätt

 • Nytt prejudikat om rätt till personlig assistans

  Kammarrätten ska ta ställning till hur föräldraansvaret enligt föräldrabalken ska beaktas vid bedömningen av behovet av personlig assistans för ett handikappat barn. Frågan har aldrig tidigare belysts i ett vägledande rättsfall. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-06-18
 • Sveriges svar på FN-kritiken: "Barnkonventionen svår att tillämpa"

  FN:s barnrättskommitté är mycket kritisk till att konventionen, trots att den ratificerats av Sverige, fortfarande inte har ställning som svensk lag. Men regeringen kommer inte att gå ifrån den antagna modellen.
  2009-06-18
 • Otillåtna utbildningar och avgifter på Tibble Gymnasium

  Tibble fristående gymnasium har haft utbildningar som saknat tillstånd och tagit ut avgifter vid studieresor trots att skolan ska vara avgiftsfri. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-06-17
 • Vill ha skadestånd för obegripligt läkarspråk

  En man begär skadestånd av staten sedan en domare underlåtit att låta honom höra vad en läkare sagt om hans hälsotillstånd "på en för honom begriplig svenska". Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-06-16
 • Artikel om demonstration var inte uppvigling

  En privatperson har JK-anmält en artikel om "Folkfrontens" första maj-demonstration, då demonstranter kastade Toblerone-choklad mot Mona Sahlin. JK anser inte att artikeln innefattar uppvigling.    Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-06-16
 • HD utdömer dagsböter för människosmuggling

  En man döms för att han uppsåtligen hjälpt sin syster och hennes familj att olovligen komma in i Sverige för att söka asyl här. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-06-16
 • Regeringsrätten prövar reklamavbrott i TV4

  I september 2004 avbröt TV4 en långfilm tre gånger för reklam. Granskningsnämnden ansåg att avbrotten kränkte filmens integritet och ansökte om att kanalen skulle åläggas en särskild avgift. Efter fyra år ska saken nu prövas i Regeringsrätten. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-06-16
 • Björklund presenterade nya skollagen

  Jan Björklund presenterade under veckan den nya skollagen. Till nyheterna hör förlängd skolplikt, elitklasser och indragna tillstånd för skolor som inte sköter sig. Dessutom slopas möjligheten att läsa upp godkända gymnasiebetyg på komvux.
  2009-06-15
 • HD beviljar resning på grund av sjukdom

  En man som uteblivit från en huvudförhandling uppger att han på grund av smittorisk inte fått besöka vårdcentralen. Mannen har också uppvisat ett vittnesintyg från en bekant som hjälpt honom att handla. HD beviljar mannen resning och undanröjer tidigare utdömt vite. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-06-12
 • Klimatförändringar ger ändrade jaktregler

  De allt mildare vintrarna gör att fler djur överlever, något som bland annat medför stora skador på jordbruket. Regeringen har nu beslutat att ändra de så kallade jakttiderna.
  2009-06-11
 • Vill ha en miljon för avlivad hund

  En man överklagade förgäves beslutet att avliva hans skadade hund. Mannen kräver nu en miljon kronor i skadestånd av staten. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-06-11
 • Regeringsrätten ska avgöra om transvestit får heta Madeleine

  En man som ansökt om namnbyte förklarar att han är transvestit och att han gått under namnet Madeleine i 20 år. Namnbytet ska nu prövas i Regeringsrätten. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-06-11
 • Ica fälls för köttfärsfusk

  Nacka tingsrätt fäller två anställda vid Ica Maxi i Nacka för brott mot livsmedelslagen. Bolaget åläggs också en företagsbot om 100 000 kronor. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-06-10
 • Fel kvinna åtalades för djurplågeri

  Först sedan åtal väckts vid tingsrätten uppmärksammades att polisanmälan avsåg en annan kvinna med ett liknande namn. Den åtalade kvinnan vill nu ha skadestånd för den kränkning det inträffade inneburit. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-06-10
 • Kommun läs- och skrivtestade femåringar

  Haninge kommun har låtit läs- och skrivtesta alla femåringar i förskolan i syfte att kunna ge extra stöd. Skolinspektionen konstaterar att testerna strider mot läroplanen och riktar nu kritik mot kommunen. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-06-10