Skip to content

Offentlig rätt

 • Sefastsson har slutat bråka med myndigheter

  Författaren till "Offentlighetsprincipen i praktiken" har tröttnat på att slå lagboken i huvudet på myndighetsanställda. Idag använder han sig av helt andra metoder för att komma åt handlingar.
  2010-03-17
 • Polisman får kränkningsersättning efter krogbråk

  Svea hovrätt fastställer att en polisman som fått en rak höger av en kvinna har rätt till ersättning. Kvinnans advokat har gjort gällande att "kränkningsersättning är utesluten eftersom han är polisman och har att tåla det inträffade".
  2010-03-17
 • Harvardprofessor ska utvärdera Finansinspektionen

  Howell Jackson, professor vid Harvard Law School, ska tillsammans med Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet genomföra en vetenskaplig studie av den finansiella tillsynen i Sverige.
  2010-03-16
 • Advokatsamfundet skärper tillsynen

  Som ett led i kampen mot penningtvätt ökas nu tillsynen över Sveriges advokater och advokatbyråer. - Det finns en laglig skyldighet för samfundet att utöva tillsyn på ett sätt som tidigare inte skett, skriver Anne Ramberg i en kommentar.
  2010-03-16
 • Advokat nekas resning

  En advokat som förordnats som offentligt biträde åt två utlänningar har begärt resning i två ärenden. Migrationsöverdomstolen konstaterar att beägran kommit in för tidigt i ett av ärendena och att förutsättning för resning saknas i det andra.
  2010-03-16
 • HD prövar utmätning av rysk fastighet

  Svea hovrätt ansåg att en fastighet som ägs av Ryska Federationen användes kommersiellt och att immunitet därmed inte utgjorde hinder för utmätning. Högsta domstolen har nu meddelat prövningstillstånd.
  2010-03-15
 • 70-årig rättstolk blir utan ersättning

  En tingsrätt avförde en translator från domstolens så kallade tolklista. Domstolen har som policy att inte anlita tolkar som uppnått 70 års ålder eftersom dessa riskerar att bli mindre lämpliga.
  2010-03-12
 • Styckmordsutpekade läkare överklagar

  Den 18 februari ogillade Attunda tingsrätt "allmänläkarens" och "obducentens" skadeståndstalan mot staten.  Domen har nu överklagats till Svea hovrätt.
  2010-03-11
 • Polisen tvingas sekretesspröva slasken

  Polismyndigheten i Stockholms län avslog en frihetsberövad mans begäran att få ut kopior på handlingar i den så kallade slasken. Kammarrätten konstaterar nu att det ankommer på myndigheten att sekretesspröva varje enskild handling.
  2010-03-11
 • Fredsmäklaren

  Ville Carlström vill överbrygga klyftan mellan jurister och journalister. Efter 25 år på olika samhällsredaktioner arbetar han idag bland annat med medieutbildningar på landets domstolar.
  2010-03-10
 • ICA vinner domäntvist

  Stiftelsen för internetinfrastruktur konstaterar att domännamnet icaapoteket.se är förväxlingsbart med det väl ansedda kännetecknet ICA samt att registreringen och användningen av domännamnet har skett i ond tro.
  2010-03-10
 • Hot om exekutiv auktion gjorde man psykiskt sjuk

  Enligt ett sjukintyg utlöste beslutet att en mans hus skulle säljas på exekutiv auktion en allvarlig krisreaktion, och han försökte också begå självmord. Nu meddelar Regeringsrätten prövningstillstånd i fråga om synnerliga skäl för avslutande av pensionssparkonto föreligger.
  2010-03-10
 • Flera brister i Kungsörs skolor

  En tredjedel av eleverna når inte målen för utbildningen. Det är en av flera brister som Skolinspektionens regelbundna tillsyn av utbildningsverksamheten i Kungsörs kommun visar.
  2010-03-10
 • Nya sekretessregler gör det lättare att söka resning

  Nya bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen ska underlätta för den som överväger att söka resning i brottmål. Det föreslår Insynsutredningen i sitt slutbetänkande, som överlämnades till regeringen på tisdagen.
  2010-03-09
 • Inget samband mellan trafikolycka och nedsatt arbetsförmåga

  En kvinna, som i mars 2003 var med om en bilolycka, har nedsatt arbetsförmåga till följd av smärtsyndrom i nacke och axlar, samt psykisk ohälsa. Till skillnad från länsrätten finner kammarrätten, lika med Försäkringskassan, att övervägande skäl inte talar för ett samband mellan trafikolyckan och nedsättningen av arbetsförmågan.
  2010-03-09