Skip to content

Offentlig rätt

 • Hovrättsråd: Undvik svårt språk och långa meningar

  Hovrätten för västra Sverige har tilldelats Klarspråkskristallen, en utmärkelse för klart och begripligt myndighetsspråk. - I vår prisbelönta dom vände vi på det, först slutsats sedan redovisning. Då kan man sluta läsa var man vill,  säger hovrättsrådet Björn Östman.
  2010-05-21
 • JK väcker åtal om Muhammed-affischer

  Ordföranden i Skånepartiet spred en affisch föreställande profeten Muhammed tillsammans med sin nioåriga hustru. Justitiekanslern har beslutat att väcka åtal mot mannen.
  2010-05-21
 • Juridiklärare sågade elever på Facebook

  En kvinnlig lärare vid Örebro universitet har kallats till ett möte efter att ha uttalat sig nedlåtande om studenter på Facebook.
  2010-05-20
 • Riksdagen röstar om nya upphandlingsregler

  Enligt regeringens förslag till ändrade regler för offentlig upphandling ska avtal kunna ogiltigförklaras av domstol. Den 2 juni tar riksdagen ställning till propositionen.
  2010-05-20
 • Våldtäktsmannen i Bjästa ska vårdas med stöd av LVU

  Den 16-åring dömts för två våldtäkter har nu avslutat den slutna ungdomsvård han dömdes till för ett av brotten. Förvaltningsrätten, som bedömer att återfallsrisk föreligger, beslutar nu att han ska beredas fortsatt vård med stöd av LVU.
  2010-05-20
 • Göteborgs stad ser över rutiner kring korruption

  En grupp under ledning av förste stadsjuristen Gunnar Andersson ska nu ta fram en handlingsplan för hur staden ska minska risken för oegentligheter och korruption.
  2010-05-20
 • Romsk kvinna diskriminerades på konferens om etnisk diskriminering

  Ordföranden vid en konferens om etnisk diskriminering blev av tre olika personer tillsagd att kaffet var gratis endast för hotellgäster och konferensdeltagare. Tingsrätten dömde hotellet att till den romska kvinnan utge 8 000 kronor i skadestånd. Hovrätten fastställer nu domen.
  2010-05-20
 • Hundägare fick rätt mot polisen

  En man fick sys med 30 stygn efter att ha blivit biten av en hund . Förvaltningsrätten finner nu att hunden, som hade valpar i närheten, reagerat normalt.
  2010-05-19
 • AIK-are döms för kast mot Hammarbyläktare

  En 28-årig AIK-supporter dömdes i tingsrätten till villkorlig dom samt dagsböter för försök till misshandel sedan han kastat föremål mot Hammarbys supportrar. Hovrätten fastställer nu domen.
  2010-05-19
 • Kvinna kräver skadestånd efter uthängning i Efterlyst

  En kvinna som haft så kallad sekretessmarkering i Skatteverkets folkbokförings- och skattedatabas har begärt skadestånd av staten för att polisen offentliggjort hennes identitet och adress i tv-programmet Efterlyst.
  2010-05-18
 • Höjd lidandeersättning till brottsmisstänkt direktör

  En direktör anhölls i maj 2008 på grund av misstanke om grov förskingring och häktades senare samma månad för grov trolöshet mot huvudman. Efter tre veckor hävdes häktningsbeslutet, men mannen var under en månads tid underkastad reseförbud och anmälningsskyldighet tre gånger i veckan.
  2010-05-18
 • Prövningstillstånd i mål om rättspsykiatrisk vård

  En nu 27-årig man med bland annat DAMP, austism och dyslexi samt en lätt utvecklingsstörning dömdes under sommaren 2009 till rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning. Regeringsrätten meddelar nu prövningstillstånd i målet.
  2010-05-12
 • Muslim entledigas från uppdrag som offentligt biträde för kristen asylsökande

  Migrationsöverdomstolen entledigar en kvinna som är troende muslim och bär slöja från sitt uppdrag som offentlig försvarare för en man som hotats av en muslimsk grupp. Domstolen konstaterar bland annat att mannen påtalat för Migrationsverket att han inte vågar berätta om sina asylskäl för sitt offentliga biträde.
  2010-05-11
 • Sjukt barn ger rätt till avräkning av semesterdagar

  En behandlingsassistent ville avbryta sin semester för att istället vara ledig med föräldrapenning. Arbetsdomstolen ger nu kvinnan rätt.
  2010-05-11
 • "Barns säkerhet väger tyngre än ett fritt internet"

  - Varje gång pornografiska bilder på ett barn exponeras på nätet innebär det ett nytt övergrepp. Det sade psykologen Hanna Harnesk under förra veckans debatt om EU:s förslag till ökad censur av barnpornografi på internet.
  2010-05-11