Skip to content

Offentlig rätt

 • JK skeptisk till slopandet av begreppet myndighetsutövning

  Förvaltningslagsutredningen föreslår att begreppet myndighetsutövning ska slopas i den nya förvaltningslagen. Förslaget kritiseras nu av fllera remissinstanser, däribland Justitiekanslern och Datainspektionen.
  2010-10-14
 • Kvinna slipper betala tillbaka underhållsstöd om 300 000 kronor

  Kammarrätten upphäver en länsrättsdom genom vilken en kvinna förvägrats underhållsbidrag för sin son samt ålagts att återbetala drygt 300 000 kronor som betalats ut felaktigt.
  2010-10-11
 • Kungarna av Tylösand JK-anmält

  En kvinna har till Justitiekanslern, JK, gjort en anmälan om grovt förtal och brott mot personuppgiftlagen rörande TV-programmet Kungarna av Tylösand. JK, som konstaterar att Kanal 5 är baserat i London, vidtar ingen åtgärd.
  2010-10-08
 • Astrid Eklund

  "Det behövs tydliga riktlinjer för överprövning"

  Överåklagare Astrid Eklund har sett över åklagarmyndighetens rättsliga tillsynsverksamhet. I rapporten föreslås tydliga riktlinjer för handläggning av ärenden som rör överprövning av åklagarbeslut.
  2010-10-07
 • Skolinspektionen återkallar tillstånd för friskola

  Den fristående grundskolan lever inte upp till de krav som skollagen ställer och ger inte eleverna den utbildning de har rätt till. Trots tidigare skarp kritik har skolan inte åtgärdat sina brister. Nu återkallar Skolinspektionen därför tillståndet. Skolans rektor uppges vara den främsta orsaken till beslutet.
  2010-10-07
 • "Suckande" åklagare kritiseras av JO

  Justitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot en åklagare som i ett direktiv till polisen med avseende på ett stundande målsägandeförhör inlett sin skrift med ordet "suck".
  2010-10-05
 • Kathrin Flossing vald till ny riksdagsdirektör

  Kathrin Flossing, hovrättspresident i Göta hovrätt, valdes på måndagen till ny riksdagsdirektör.
  2010-10-05
 • HD meddelar PT rörande utmätning av andel i bostadsrätt

  Kronofogdemyndigheten beslutade att utmäta en kvinnas andel om 75 procent av en bostadsrätt. Kvinnan överklagade, men såväl tingsrätten som hovrätten fann att hon inte förmått visa att hennes del av bostadsrätten överlåtits med sakrättslig verkan. HD meddelar nu prövningstillstånd.
  2010-10-04
 • Stora skillnader i kvalitet bland målsägandebiträden

  Brottsdrabbade ska ha tur för att få ett målsägandebiträde som verkligen tar sin uppgift på allvar, det visar en ny undersökning från Stiftelsen Tryggare Sverige.
  2010-10-01
 • "Att misshandla nazister borde vara var mans plikt!"

  En person har vänt sig till Justitiekanslern, JK, för att få prövat om en kommentar till en artikel på Arbetarens hemsida utgör uppvigling.
  2010-10-01
 • Han satte på vattnet för att jävlas med städarna: "Det skulle bli lite blött"

  En 18-årig gymnasieelev stoppade pappershanddukar i ett handfat på en av toaletterna i sin skola och satte på vattnet för att sedan gå därifrån. Skador för knappt 65 000 kronor blev resultatet av översvämningen. Eleven ville "jävlas" med städarna eftersom han blivit av med en jacka han glömt i skolan.
  2010-10-01
 • Hovrätten friar Åke Svanstedt

  Göta hovrätt har idag friat Åke Svanstedt och två medåtalade för djurplågeri alternativt brott mot djurskyddslagen.
  2010-09-30
 • Sänkt skadestånd till diskriminerade gravida kvinnor

  I tingsrätten fick fyra kvinnor 50 000 kronor var i skadestånd av staten eftersom Försäkringskassan nekat dem sjukpenning med hänvisning till att de var gravida och kassan därmed gjort sig skyldig till direkt diskriminering. Hovrätten sänker nu skadeståndet till 15 000 kronor.
  2010-09-30
 • Domstolsverket: "Vi sopar ingenting under mattan"

  Rådmannen Monica Nebelius, som efter hot lämnade kopplerimålet i Malmö, är kritisk till hur domstolar hanterar hot och trakasserier. På DN debatt skriver hon att "problemen sopas under mattan". Domstolsverkets generaldirektör Barbro Thorblad håller inte med.
  2010-09-29
 • Handläggare vid Skatteverket skickade olämpligt e-postmeddelande

  Handläggare vid Skatteverket skickade olämpligt e-postmeddelande
  2010-09-29