Skip to content

Offentlig rätt

 • DO-chef utreds för att ha brutit mot efterforskningsförbudet

  Den chef vid Diskrimineringsombudsmannen som förra året JK-anmäldes för att ha frågat en handläggare om hon lämnat uppgifter till media utreds nu för tryckfrihetsbrott.
  2011-03-22
 • Skånepartiets ordförande inte skyldig till hets mot folkgrupp

  Skånepartiet publicerade år 2010 en affisch föreställande profeten Mohammed med en nio år gammal hustru. En tryckfrihetsjury har nu funnit att partiets ordförande inte gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp.
  2011-03-18
 • HFD godkänner beslut om Förbifart Stockholm

  Högsta förvaltningsdomstolen finner inte att regeringens beslut om Förbifart Stockholm strider mot någon rättsregel.
  2011-03-18
 • JO-kritik mot handläggning av långtidssjukskriven

  Justitieombudsmannen riktar skarp kritik mot att en handläggare vid Försäkringskassan skrivit till en läkare och förklarat att en patient skulle nekas ersättning vid fortsatt sjukskrivning.
  2011-03-16
 • Homofientlig imam får fortsätta som nämndeman

  En imam som refererat till homosexualitet som "onda begär" och som uttalat att Koranen förbjuder homosexualitet får fortsätta som nämndeman vid Malmö tingsrätt.
  2011-03-16
 • Fortsatt häkte för folkmordsmisstänkt

  Högsta domstolen fastställer att en man som misstänkts för folkmord i Rwanda ska vara fortsatt häktad. Beslutet att utlämna mannen till Rwanda har inhiberats i avvaktan på prövning i Europadomstolen.
  2011-03-14
 • Datainspektionens beslut i tillsynsärende inte överklagbart

  Kammarrätten fann att Datainspektionens beslut om att inte vidta några åtgärder efter anmälan direkt berörde anmälaren och att det därmed var överklagbart. HFD beslutar efter att ha upphävt kammarrättens beslut att inte bevilja resning.
  2011-03-14
 • JO-kritik mot underlåtenhet att kommunicera med ombud

  Försäkringskassan har vid upprepade tillfällen kommunicerat direkt med personer som biträtts av ombud. Handläggarna har nu informerats om vikten att respektera fullmakter.
  2011-03-14
 • HFD prövar mål om sjukpenning till deltidssjukskriven

  Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva  om en deltidssjukskriven försäkrad har rätt till sjukpenning när arbetstidsförkortningen inte spritts lika över veckans alla dagar.
  2011-03-11
 • SÄPO ska utge ytterligare skadestånd till åsiktsregistrerad

  En man som varit registrerad som kommunist hos Säkerhetspolisen i över 50 år har tidigare  tillerkänts 35 000 kronor i skadestånd för den kränkning registreringen inneburit. Tingsrätten har nu funnit att mannen är berättigad till  ytterligare 10 000 kronor.
  2011-03-09
 • Dömd för barnövergrepp borde fått hårddiskar tillbaka

  JO riktar kritik mot att polisen efter drygt tre och ett halvt år inte lämnat tillbaka hårddiskar tillhörande en man som dömts för grovt sexuellt övergrepp mot barn.
  2011-03-04
 • "Tryckta skrifter bör inte ha en egen grundlag"

  Ska Sverige skrota tryckfrihetsförordningen eller fortsätta lappa och laga? Göran Lambertz hoppas att Yttrandefrihetskommittén ska komma i hamn med ett förslag till ny grundlag - men de regleringsmodeller kommittén presenterat får nu hård kritik av remissinstanserna.
  2011-03-02
 • JO: "Bra att Yttrandefrihetskommittén tog ut svängarna"

  Justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger föredrar en modernisering av TF och YGL framför de alternativ Yttrandefrihetskommittén föreslagit. - Om man nödvändigtvis ska knö in det i deras modeller är det verksamhetsmodellen som ligger närmast.
  2011-03-02
 • Beslut om placering i förskoleklass kan överklagas

  Länsrätten avvisade ett överklagande av ett beslut om placering i förskola med hänvisning till att beslutet var av rent verkställande art. Högsta förvaltningsdomstolen finner i likhet med kammarrätten att beslut om placering i förskoleklass kan överklagas.
  2011-03-01
 • Varnad verksamhetschef får rätt i domstol

  I februari 2010 varnade HSAN en verksamhetschef för att inte ha fullgjort sina skyldigheter i samband med att en man i 60-årsåldern avled. Nu bifaller förvaltningsrätten mannens överklagande och upphäver disciplinpåföljden.
  2011-03-01