Skip to content

Offentlig rätt

 • Frihetsberövad berättigad till ersättning

  En man som suttit frihetsberövad i drygt en månad misstänkt för våldtäkt och grov kvinnofridskränkning har begärt ersättning av staten.
  2009-07-08
 • Myndigheter ska begränsa tillgång till personuppgifter

  Datainspektionen konstaterar efter inspektioner hos Försäkringskassan, CSN, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket och Statens Pensionsverk att myndigheterna saknar tillräcklig kontroll över handläggarnas tillgång till personuppgifter.
  2009-07-07
 • Regeringsrätten upphäver inhibitionsbeslut

  Regeringsrätten bifaller Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets överklagande i ett mål om subventionering av läkemedelsförmåner.
  2009-07-07
 • Svenska staten förliks i Europadomstolen

  Svenska staten har ingått en förlikning med ett taxibolag och dess ägare i Europadomstolen.
  2009-07-07
 • Missbrukande sjuksköterska får behålla legitimationen

  En sjuksköterska som under flera år missbrukat beroendeframkallande läkemedel har meddelats tre års prövotid. .
  2009-07-06
 • Bandidosmedlemmens flickvän JO-anmälde polisen

  Efter att ha misstänkts för narkotikabrott och tagits in till polisstationen, JO-anmäler flickvännen till en Bandidos-medlem polisen. Kvinnan menade att polisen "får jävlas hur som helst". Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-07-03
 • Barn till unga föräldrar tvångsomhändertas

  Ett barn till ett par unga föräldrar, båda 19 år gamla, ska tvångsomhändertas med stöd av LVU. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-07-03
 • Lambertz kritiserar rektor

  En lärare i Malmö kritiserades efter att ha uttalat sig om en tårgasindicent i pressen. Justitiekansler Göran Lambertz kallar rektorns agerande "klart olämpligt".
  2009-07-03
 • Poliser fick inte uttala sig om personalneddragningar

  I samband med personalneddragningar informerades tre till Ekobrottsmyndigheten förordnade poliser om att de inte fick uttala sig i myndighetens namn i media. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-07-02
 • Tingsnotarie avskedades på grund av misshandel

  En tingsnotarie som dömts för misshandel avskedades av Notarienämnden och sades därefter upp av Personalansvarsnämnden på Domstolsverket. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-07-02
 • PR-byrå: "Vi anställer bara bögar"

  En man nekades praktikplats på Dominika Peczynskis PR-byrå Mafioso med hänvisning till att byrån endast anställer homosexuella. Byrån har nu fram till den 21 juli på sig att nå en förlikning med Diskrimineringsombudsmannen.
  2009-07-02
 • SÄPO-registrerade får skadestånd för kränkning

  Ett antal personer som registrerats av SÄPO får nu ersättning med belopp mellan 20 000 och 30 000 kronor. JK kan på grund av sekretess inte redogöra för de omständigheter som ligger till grund för bedömningen om rätten till ersättning. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-07-02
 • Påföljdsreform kan ersätta HD-praxis

  Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll har fått i uppdrag att göra en större översyn av påföljdssystemet. Wersäll ska utreda ett antal uppställda punkter och lämna förslag på hur systemet kan förändras.
  2009-07-02
 • Irakisk guvernör får uppehållstillstånd i Sverige

  En före detta guvernör i Irak uppger att han samarbetat med ockupationsmakten och att han skaffat sig många fiender. Mannen beviljas nu permanent uppehållstillstånd. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-07-01
 • Grundskolor slarvar med skriftliga omdömen

  Under våren 2009 har Skolinspektionen granskat 105 grundskolor i sin ordinarie tillsyn. 69 av dessa fick kritik för att de inte uppfyllde kraven på skriftliga omdömen. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-07-01