Skip to content

Offentlig rätt

 • Kvinna får skadestånd efter registermiss

  En invandrad kvinna har begärt en halv miljon kronor i skadestånd sedan Skatteverket förväxlat henne med en annan kvinna. Kvinnan gör gällande att hon nekats krediter, att hon fått kravbrev för obeställda varor och att hon gått miste om uppdrag som en följd av förväxlingen.
  2010-06-21
 • Oenig kammarrätt ger utmattad förskollärare rätt

  Försäkringskassan och dåvarande länsrätten bedömde att en förskollärares arbetsförmåga inte var nedsatt med minst en fjärdedel. En oenig kammarrätt ger nu kvinnan rätt.
  2010-06-21
 • JK: Nya kreditupplysningslagen strider mot grundlagen

  Riksdagen röstade igår ja till regeringens förslag om ändringar i kreditupplysningslagen. Både JK och Svenska Journalistförbundet menar att ändringarna strider mot grundlagen.
  2010-06-18
 • JK kan inte ingripa mot publicering av inkomstuppgifter på nätet

  Två personer har anmält att uppgifter om deras inkomster publicerats på en webbplats. JK konstaterar att kreditupplysningsverksamheten än så länge är grundlagsskyddad.
  2010-06-18
 • Facket: "Policies kring sociala medier behövs"

  - Reglerna om yttrandefrihet gäller givetvis även för poliser, säger Björn Lundberg vid fackföreningen Polisförbundet. Förbundet är kritiskt till att Rikspolisstyrelsen beslutat att avskeda en polis som bloggat om olämpliga saker han gjort när han varit i tjänst.
  2010-06-17
 • Inget skadestånd för förlorat arv

  En man menar att han gått miste om arv på grund av att en tjänsteman vid tingsrätten angett att det aktuella testamentet inte klandrats. Detta trots att domstolen tio år tidigare förklarat delar av testamentet ogiltigt.
  2010-06-16
 • Sverigedemokrat skadeståndsskyldig för bloggkommentar

  Norrköpings tingsrätt förpliktar en ordförande i Sverigedemokraterna att utge skadestånd till en socialdemokrat som omnämnts i en kommentar till ett blogginlägg. Domstolen konstaterar att sverigedemokraten som moderator är ansvarig för kommentarerna på bloggen.
  2010-06-15
 • De nomineras till Europadomstolen

  Regeringen har nominerat fyra personer till ersättare för Sveriges ordinarie domare i Europadomstolen.
  2010-06-14
 • Åtal för hakkorsflagga på husfasad

  En 27-årig man som hängt en hakkorsflagga på fasaden till sin bostad åtalas för hets mot folkgrupp.
  2010-06-14
 • Funktionshindrad fick vänta på boende i två år

  Kammarrätten förpliktar en kommun att betala 100 000 kronor för dröjsmål med att verkställa ett beslut om bostad med särskilt stöd för funktionshindrade.
  2010-06-14
 • Kammarrätten höjer ersättning till biträde i mål om vård av missbrukare

  Kammarrätten bifaller ett överklagande från ett offentligt biträde som i länsrätten endast medgivits ersättning om knappt 5 000 istället för sina yrkade 15 000 kronor.
  2010-06-10
 • Vittne får skadestånd för onödiga inställelser

  En man som kallats att vittna i tingsrätten inställde sig onödan - två gånger.
  2010-06-10
 • Student har inte rätt till sjukpenning under sommarlovet

  Kammarrätten i Stockholm finner att en student som varit sjukskriven inte varit inskriven som arbetssökande hos arbetsförmedlingen och att hon därmed inte har rätt till sjukpenning.  
  2010-06-10
 • Skolan utvärderar eleven - inte sitt eget arbete

  Nästan alla skolor som Skolinspektionen granskar i sin ordinarie tillsyn får kritik för att de saknar en helhetsbild av hur det går för eleverna i skolan. Nu har därför 40 grundskolor specialgranskats, i syfte att ta reda på hur de arbetar med uppföljning och utvärdering av sina elevers kunskapsutveckling samt hur de planerar vilka åtgärder som ska sättas in.
  2010-06-09
 • Universitetskanslern avgår efter konflikt

  Högskoleverket och Utbildningsdepartementet har inte kunnat enas om ett nytt system för utvärdering av högskoleutbildningarnas kvalitet. Universitetskansler Anders Flodström meddelade på tisdagen att förtroendeklyftan inte går att överbrygga och att han lämnar sin tjänst den 1 juli.
  2010-06-08