Skip to content

Offentlig rätt

 • CSN lurades på 300 000

  En man ansökte med hjälp av förfalskade betyg om studiemedel för studier utomlands. Mannen skickade ansökningar både i eget och i två andra personers namn.
  2009-12-02
 • Beslut om a-kassa upphävs

  En kvinna överklagade till länsrätten sin arbetslöshetskassas beslut att inte bevilja henne a-kassa. Skälet för beslutet var att kvinnan sökt kurser inför nästkommande termin.
  2009-12-02
 • Därför dröjer insolvensutredningen

  De föreslagna lättnaderna i skuldsaneringslagen dröjer. Samtidigt lever en halv miljon svenskar med skulder hos Kronofogden. - Den finansiella krisen kräver mer tid, säger Tanja Rasmusson, politiskt sakkunnig hos Beatrice Ask.
  2009-12-01
 • Polisens publicering av brottslingar otillåten

  Polisens internetpublicering av okända gärningsmän är inte tillåten. Det konstaterar Datainspektionen i ett utlåtande idag. - Publiceringen bör regleras i lag, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund.
  2009-11-30
 • Trafikinspektör döms för grovt mutbrott

  En trafikinspektör som godkänt elever mot betalning och underlåtit att kontrollera intyg om halkkörning döms i tingsrätten för grovt mutbrott och tjänstefel.
  2009-11-30
 • Kritik mot hanteringen av grannfejdsmålet

  Den tidigare länspolismästaren Gunno Gunnmo begär att JK ska granska två domar i det så kallade grannfejdsmålet. Bland annat menar han att två personer som nu avtjänar fängelsestraff är oskyldigt dömda, och att flera medlemmar i samma familj väntar på inställelse till straff för brott de inte har begått.
  2009-11-30
 • Rysk domare beviljas uppehållstillstånd

  En rysk före detta domare uppger att hon riskerar ett orättfärdigt fängelsestraff om hon återvänder till hemlandet. Migrationsdomstolen beviljar kvinnan uppehållstillstånd såsom skyddsbehövande i övrigt.
  2009-11-30
 • Systembolaget ska ersätta fastighetsägare

  Systembolaget förpliktades att utge skadestånd efter att ha sagt upp ett hyresavtal rörande en lokal i Malmö. Hovrätten fastställer nu tingsrättens domslut.
  2009-11-30
 • Hovrättsdomare anmälda till ansvarsnämnden

  HD återförvisade ett mål på grund av grovt rättegångsfel i hovrätten. Två domare riskerar nu disciplinpåföljd för tjänsteförseelse.
  2009-11-27
 • "Sveriges mottagande av flyktingar är ohållbart"

  Förra året tog Södertälje emot över 800 flyktingar. Danderyd tog emot 29. -Dagens mottagande av flyktingar är ohållbart och kommer att förstärka utanförskapet ytterligare, säger Anders Lago, ordförande i Södertäljes kommunstyrelse.
  2009-11-27
 • Hårdare krav på polisen

  Polisen måste bli effektivare och uppnå bättre resultat. Det anser regeringen som nu gett Rikspolisstyrelsen i uppdrag att vidta åtgärder.
  2009-11-27
 • Regeringsrätten: Boverkets rekommendationer är inga rättsregler

  Ett antal boende i Kärna gör gällande att en detaljplan strider mot Boverkets rekommendationer. Regeringsrätten anser inte att planen strider mot någon rättsregel.
  2009-11-26
 • 30 kvinnor misshandlas till döds av män varje år

  Mäns våld mot kvinnor i Sverige kostar varje år tre miljarder kronor för rättsväsende, sjukvård och socialtjänst. Därtill tillkommer cirka 760 miljoner kronor för frånvaro från arbete. Idag behandlas frågan i riksdagen.
  2009-11-25
 • Skolinspektionen ifrågasätter frivilliga alkoholtester

  - Vi menar att man i princip aldrig kan få ett frivilligt godkännande i skolan. Det säger Skolinspektionens chefsjurist i en kommentar till Nacka gymnasiums beslut att låta elever lämna utandningsprover.  
  2009-11-25
 • Riksrevisionen: Dagens finanspolitik är inte hållbar

  Riksrevisionen riktar efter en granskning av budgetpropositionen för 2010 kritik mot regeringens sätt att redovisa budgetmålen. Läs rapporten här.
  2009-11-25