Skip to content

Offentlig rätt

 • Ja till samarbete mellan Microsoft och Yahoo

  EU-kommissionen har godkänt ett samarbete kring söktjänster mellan Microsoft och Yahoo för att möta konkurrensen från marknadsledande Google.
  2010-02-19
 • Läkarnas advokater: "En katastrof"

  Attunda tingsrätt ogillar "allmänläkarens" och "obducentens" skadeståndstalan. - Det är en katastrof för Sverige som rättsstat och det gör de bägge läkarnas lidande permanent, menar läkarnas advokater Carl-Johan Vahlén och Kajsa Blomgren.
  2010-02-18
 • "Domaryrket är inte attraktivt"

  Allt färre söker anställning som domare. Enligt Jusek beror det på oattraktiva löner och undermåliga villkor - och på nämndemännen, vars starka ställning i dömandet anses urholka domaryrkets status. Jusek kräver nu att regeringen tar krafttag för förändringar. 
  2010-02-18
 • TT åläggs anmäla företagsförvärv

  Konkurrensverket befarar att Tidningarnas telegrambyrås, TT, förvärv av medieföretaget Retriever kan få konkurrensbegränsande effekter. Därför måste TT anmäla förvärvet till Konkurrensverket, för vidare prövning enligt konkurrenslagen.
  2010-02-16
 • Ett vakande öga över Stureplan

  Stureplan är centrum för Stockholms nattliv, men även för kriminalitet. Polisen vill sätta upp kameror och övervaka nattetid för att motverka brott. "Intergritetskränkande", anser JK.
  2010-02-16
 • Ny prövning i mål om fotbollsspelares a-kassa

  Kammarrätten ansåg att a-kassan haft rätt att rikta återkrav mot en man som spelat fotboll på elitnivå. Regeringsrätten meddelar nu prövningstillstånd i målet.
  2010-02-16
 • Dömd läkare mister legitimationen

  En läkare som dömts för grov misshandel, grov kvinnofridskränkning och vapenbrott får nu legitimationen återkallad av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Mannen själv hävdar att han är oskyldigt dömd.
  2010-02-15
 • Regeringsrätten godkänner övervakning av rastplats

  Regeringsrätten beslutar att avslå justitiekanslerns yrkande om att kameraövervakning vid en rastplats längs Europaväg 6 inte skulle tillåtas. Regeringsrätten gör i sak samma bedömning som kammarrätten som i sin tur gjort samma bedömning som länsrätten.
  2010-02-15
 • Fängelse för Café Operas vaktchef

  Café Operas vaktchef döms även i hovrätten för grov misshandel. Strafftiden sänks dock något eftersom delar av åtalet ogillas.
  2010-02-12
 • Kvinna som hotas av hedersmord får stanna i Sverige

  Migrationsdomstolen beviljar en kvinna från Batman i Turkiet uppehållstillstånd såsom skyddsbehövande i övrigt. 
  2010-02-12
 • Bromma flygplats ska reducera buller

  Den ökande flygtrafiken till och från Bromma flygplats orsakar olägenheter i form av bland annat buller för boende kring flygplatsen. Miljööverdomstolen har nu tagit ställning till de miljövillkor som ska gälla.
  2010-02-12
 • Bodström: Tillsätt myndighet som utreder brott av polis och åklagare

  Thomas Bodström kräver att justitieminister Beatrice Ask tillsätter en fristående myndighet för att utreda misstänkta brott begångna av polis och åklagare.  
  2010-02-12
 • Regeringen föreslår drogtester för barn

  Det ska bli möjligt att kroppsbesiktiga barn under 15 år som misstänks för brott och drogtesta de som misstänkts ha använt narkotika. Detta enligt ett regeringsförslag i syfte att effektivisera utredningen av ungdomsbrott.
  2010-02-11
 • Bodström vill se över EMR

  En avgörande punkt i reformen En modernare rättegång måste göras om. Det menar justitieutskottets ordförande Thomas Bodström.
  2010-02-11
 • Publicering av konkursbouppteckning strider mot PUL

  Regeringsrätten konstaterar att de enskildas personliga integritet väger tyngre än Ackordcentralens intresse av att publicera en konkursbouppteckning på nätet.
  2010-02-09