Skip to content

Offentlig rätt

 • Nya domstolar nästa år

  Riksdagen har beslutat att det från den 2 maj 2011 skall bildas fem mark- och miljödomstolar samt två överinstanser i form av en mark- och en miljööverdomstol.
  2010-09-20
 • Valet: Bodström vs Ask

  Beatrice Ask och Thomas Bodström berättar i årets podcastserie om sina visioner på det på det rättspolitiska området. Lyssna på dem här.
  2010-09-17
 • Palmeutredningens uppgifter lämnas inte ut

  Kammarrätten instämmer i ett avgörande med Rikskriminalpolisen och konstaterar att uppgifter med anknytning till den så kallade Palmeutredningen inte ska lämnas ut då de omfattas av sekretess.
  2010-09-17
 • HD inhämtar förhandsavgörande i Ipred-mål

  Högsta domstolen begär att EU-domstolen ska uttala sig om förhållandet mellan Datalagringsdirektivet och bestämmelsen om informationsföreläggande i 53 c § upphovsrättslagen.
  2010-09-16
 • Regeringsrätten: Fotbollsspelare behöver inte betala tillbaka a-kassa

  En a-kassa fann att en fotbollsspelare skulle betala tillbaka knappt 48 500 kronor som betalats ut till honom i form av arbetslöshetsersättning. Regeringsrätten går nu på fotbollsspelarens linje och upphäver därmed kammarrättens dom.
  2010-09-16
 • Rätt advokat till rätt pris

  Efter många år på advokatbyrå bytte Martin Dell spår och startade konsultföretaget Aprovis, Sveriges enda inköpsrådgivare specialiserad på juridiska tjänster. - Affärsidén är helt enkelt att hitta rätt advokat till rätt pris, säger han.
  2010-09-16
 • Ingen rättshjälp för process mot flickfotograf

  Högsta domstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd rörande rättshjälp till en fotomodell som drivit talan om kontraktsbrott mot en välkänd fotograf.
  2010-09-16
 • Rådman döms för tjänstefel

  En rådman vid en tingsrätt döms för tjänstefel sedan 22 avkunnade domar expedierats upp till två veckor för sent, ett förfarande hovrätten kallar "ett upprepat negligerande" av reglerna. Hovrätten ogillar däremot åtal för brott mot tystnadsplikten.
  2010-09-14
 • Person med dagersättning inte skyldig att anmäla ändrade förhållanden

  Tingsrätten lämnade åtalet mot en kvinna som förmått Migrationsverket att felaktigt betala ut närmare 7 000 kronor utan bifall.  Hovrätten konstaterar att det inte finns någon regel som säger att en person som uppbär dagersättning är skyldig att anmäla ändrade förhållanden och fastställer därmed domslutet.
  2010-09-14
 • "Styckmordsläkarna" ansöker om resning

  De två läkarna som på 80-talet åtalades för mordet på Catrine da Costa yrkar att Regeringsrätten ska undanröja kammarrättens dom från 1991 genom vilken de blev fråntagna sina legitimationer.
  2010-09-13
 • KamR återställer försutten tid efter ombuds allvarliga hjärtproblem

  Kammarrätten beslutar om återställande av försutten tid för en man som överklagat ett avgörande från förvaltningsrätten för sent. Domstolen konstaterar att mannens ombud under överklagandetiden drabbats av allvarliga hjärtproblem och att detta medfört giltig ursäkt för att överklaga för sent.
  2010-09-13
 • Kvinna inte betalningsansvarig för LSO-arbete i såld fastighet

  Tingsrätten ålade en kvinna att betala knappt 1 900 kronor till ett sotningsdistrikt, trots att hon vid den aktuella tidpunkten inte var faktisk ägare till fastigheten. Hovrätten befriar nu kvinnan från betalningsskyldighet.
  2010-09-13
 • TV 4:s beslut att inte sända SD:s valfilm JK-anmält

  En person som begärt att Justitiekanslern, JK, ska granska TV 4:s beslut att inte sända Sverigedemokraternas valfilm menar att beslutet strider mot YGL. JK konstaterar att fråga inte varit om brott mot censurförbudet i YGL eftersom beslutet faller inom den ansvarige utgivarens villkorslösa bestämmanderätt över innehållet i programmet.
  2010-09-09
 • Misstänkt sekretessbrott i Assangeärendet

  Justitiekansler Anna Skarhed ska utreda om ett förhörsprotokoll med en av kvinnorna bakom anmälningarna mot Julian Assange lämnats ut i strid med sekretessreglerna.
  2010-09-09
 • JK: "Folk kommer kräva inskränkningar"

  Uthängningar på exempelvis högerextrema sajter får etablerade medier att bli mer vidlyftiga i sina publiceringar. Det menar justitiekansler Anna Skarhed, som tror att utvecklingen kommer leda till fler krav om inskränkningar i tryck- och yttrandefriheten.
  2010-09-08