Skip to content

Offentlig rätt

 • Rådman: "Är det den där galningen?"

  Justitiekanslern är kritisk till att en rådman vid en förvaltningsrätt uttalat sig nedsättande om en person som kontaktat domstolen angående ett pågående mål.
  2010-04-27
 • Håstad kommenterade nya insolvenslagen

  Jan Ertsborns förslag till en ny insolvenslagen fick övervägande positiv kritik vid Institutet för Företagsrekonstruktions konferens. Justitierådet Torgny Håstad uttalade sig positivt om möjligheterna att under ett förvaltarlett förfarande tvinga igenom ägarbyte genom riktade emissioner.
  2010-04-27
 • Expert kritisk till sakkunnigutlåtanden av psykologer

  Rättspsykologen Nils Wiklund menar att det saknas godtagbara metoder för att värdera utlåtanden av vittnespsykologisk expertis.
  2010-04-27
 • Barnets bästa i migrationsprocessen ses över

  Migrationsminister Tobias Billström gav i förra veckan hovrättsrådet Eva Lönqvist i uppdrag att kartlägga tillämpningen av utlänningslagens undantagsbestämmelse om synnerligen ömmande omständigheter, särkilt där barn berörs.
  2010-04-27
 • Döende patienter har rätt att få behandling avbruten

  En patient som vill avbryta livsuppehållande behandling har rätt till det, under förutsättning att han eller hon förstår konsekvensen av sitt beslut. Det uppger Socialstyrelsen, som sett över rättsläget rörande vård av döende patienter.
  2010-04-26
 • Multisjuk kvinna vann mot Försäkringskassan

  Trots att flera läkarutlåtanden talade för att en kvinnas arbetsförmåga var helt nedsatt, avslog länsrätten hennes överklagande. Kammarrätten gör nu motsatt bedömning, och bifaller kvinnans överklagande.
  2010-04-26
 • Axberger: "Anmärkningsvärt" behandla detaljplaneärende vid offentliga sammanträden

  Trots att en miljö- och byggnadsnämnd vid två tillfällen informerats om att detaljplanearbete utgör myndighetsutövning och därför ska behandlas inom stängda dörrar, behandlades det vid den offentliga delen av sammanträdet. JO Hans-Gunnar Axberger är kritisk till det inträffade.
  2010-04-26
 • Fängelse för djurplågeri mot kaniner

  Tingsrätten dömer fyra män i 20-årsåldern som bränt och stampat två kaniner till döds för djurplågeri. Tingsrätten uttalar bland annat att "de tilltalade, som filmat brottet, uppenbarligen utsatt djuret för lidande i direkt syfte att plåga det till döds".
  2010-04-23
 • Många kvinnor bland Obamas kandidater

  Sonia Sotomayor blev USA:s högsta domstols tredje kvinnliga ledamot när hon efterträdde David Souter förra året. Mycket talar för att president Barack Obama utnämner ytterligare en kvinna när John Paul Stevens nu går i pension.
  2010-04-23
 • Momsexperter: EU-domstolens avgörande ger utrymme för att ifrågasätta svenska avdragsbegränsningar

  EU-domstolen har i ett förhandsavgörande tagit ställning till förhållandet mellan sjätte mervärdesskattedirektivet och nationella inskränkningar i avdragsrätten. Jesper Öberg och Tomas Karlsson, momsexperter på Ernst & Young, skriver i en kommentar att de svenska avdragsbegränsningarna fortfarande kan ifrågasättas.
  2010-04-23
 • JO kritiserar svartlistning av advokat

  Migrationsverket förklarade att en advokat tills vidare inte skulle förordnas som offentligt biträde. JO uttalar nu att Migrationsverket förtjänar allvarlig kritik för den rättskränkning åtgärden innefattat.
  2010-04-22
 • Flygbolag planerar "rättsliga åtgärder"

  Flera flygbolag vill att Baker & McKenzie ska undersöka om medlemsstaternas beslut om att stänga luftrummet varit proportionerliga.
  2010-04-21
 • Staten skadeståndsskyldig för utdragen tvist

  Två bilskollärare väntade i fem år på att Västmanlands tingsrätt skulle avgöra ett tvistemål. Parterna, som till slut gjorde upp i godo, tillerkänns nu 50 000 kronor vardera i skadestånd.
  2010-04-21
 • Regeringen föreslår Lex Sarah för skolan

  Personal vid landets skolor kan bli skyldiga att anmäla missförhållanden. Lagmannen Margareta Åberg, som utsetts till särskild utredare, ska bland annat ta ställning till om underlåtenhet att anmäla missförhållanden ska leda till sanktioner.
  2010-04-21
 • "Centralskolans klassindelning är segregering"

  Centralskolan i Perstorps kommun delar in eleverna i olika klasser utifrån bedömningar av deras kunskapsnivå. En sådan segregering av eleverna strider mot skollagen, konstaterar Skolinspektionen i en rapport.
  2010-04-21