Skip to content

Offentlig rätt

 • Regeringen föreslår Lex Sarah för skolan

  Personal vid landets skolor kan bli skyldiga att anmäla missförhållanden. Lagmannen Margareta Åberg, som utsetts till särskild utredare, ska bland annat ta ställning till om underlåtenhet att anmäla missförhållanden ska leda till sanktioner.
  2010-04-21
 • "Centralskolans klassindelning är segregering"

  Centralskolan i Perstorps kommun delar in eleverna i olika klasser utifrån bedömningar av deras kunskapsnivå. En sådan segregering av eleverna strider mot skollagen, konstaterar Skolinspektionen i en rapport.
  2010-04-21
 • Fortsatt LVU-vård för mobbad pojke

  En nämnd beslutade att en femtonårig pojke skulle omhändertas enligt lagen om vård av unga, LVU. Kammarrätten har flera synpunkter på utredningen i målet, men avslår trots det pappans överklagande.
  2010-04-19
 • Ingen LVU för systrar till misshandlad flicka

  Kammarrätten avslår en socialnämnds ansökan om vård med stöd av LVU för tre omhändertagna systrar. Flickornas föräldrar dömdes i oktober för hedersrelaterat våld mot deras storasyster men kammarrätten finner att utredningen inte visat att även de yngre flickorna utsatts för våld.
  2010-04-16
 • Student fick rätt om parkering vid Frescati

  Den första april förra året började Q-Park ta betalt för parkering vid Stockholms universitet även på helger. Lördagen därpå upptäckte flera studenter, som inte lagt märke till de ändrade villkoren, att deras bilar lappats med kontrollavgifter.
  2010-04-16
 • Fängelselagen ställer höga krav

  Den nya fängelselagen förväntas träda i kraft den 1 april 2011. Trots att den inte innebär några genomgripande förändringar i sak är den efterlängtad, säger Elisabeth Lager, chef för Kriminalvårdens rättsenhet.
  2010-04-15
 • Han är årets jurist

  Justitierådet Torgny Håstad har röstats fram till årets jurist. På torsdagskvällen intervjuades han om utmärkelsen på Ambassadeur i Stockholm.  
  2010-04-15
 • Antalet tvistemål ökar

  För att hantera den ökade målinströmningen vid landets domstolar satsar Domstolsverket mellan 40 och 45 miljoner på nyanställningar.
  2010-04-15
 • Therese Mattsson ny chef för kansliet för krishantering

  Regeringen har utnämnt Therese Mattsson till chefstjänsteman för krishantering vid kansliet för krishantering i Statsrådsberedningen.
  2010-04-14
 • Fel fokus i skriftliga omdömen: "Att skriva att en elev ska sitta still räcker inte"

  Sölvesborg behöver sätta in åtgärder för att komma tillrätta med de stora skillnaderna i resultat mellan pojkar och flickor och mellan kommunens skolor. Dokumentationen över hur det går för eleverna är bristfällig och de skriftliga omdömena har fel fokus, konstaterar Skolinspektionen i en rapport.
  2010-04-14
 • Fortsatt rättspsykiatrisk vård för mordbrandsdömd kvinna

  Kammarrätten bedömer att en kvinna som dömts för mordbrand är i behov av fortsatt öppen vård.
  2010-04-14
 • Relationsproblem skäl för LVU-vård

  Socialnämnden ansökte om att en 17-årig pojke skulle beredas vård med stöd av LVU med hänvisning till att pojkens moster och vårdnadshavare utsatt honom för såväl fysisk som psykisk misshandel.
  2010-04-14
 • Trafikolycka orsakade hälften av den skadades nedsatta arbetsoförmåga

  Hovrätten finner att en man som år 1997 skadades i en trafikolycka inte visat att hans nu 100 procentigt nedsatta arbetsoförmåga helt beror på trafikolyckan. Enligt domstolen framstår det inte som klart mer sannolikt att besvären har orsakats av trafikolyckan än att dessa besvär uppkommit som en följd av andra omständigheter.
  2010-04-13
 • Fortsatt rättspsykiatrisk vård för dubbelmördare

  Den så kallade Mårdaklevsmannen som 2004 dömdes till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning efter att ha huggit ihjäl en 33-årig kvinna och en 16-årig flicka, ansökte i länsrätten om att den rättspsykiatriska vården skulle upphöra. Kammarrätten avslår överklagandet.
  2010-04-09
 • Dömd psykolog förlorar legitimationen

  En man dömdes i juni 2008 till ett och ett halvt års fängelse för grov kvinnofridskränkning för brott begångna under åren 2004 till 2007. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, återkallar nu mannens legitimation som psykolog.
  2010-04-09