Skip to content

Offentlig rätt

 • Fel fokus i skriftliga omdömen: "Att skriva att en elev ska sitta still räcker inte"

  Sölvesborg behöver sätta in åtgärder för att komma tillrätta med de stora skillnaderna i resultat mellan pojkar och flickor och mellan kommunens skolor. Dokumentationen över hur det går för eleverna är bristfällig och de skriftliga omdömena har fel fokus, konstaterar Skolinspektionen i en rapport.
  2010-04-14
 • Fortsatt rättspsykiatrisk vård för mordbrandsdömd kvinna

  Kammarrätten bedömer att en kvinna som dömts för mordbrand är i behov av fortsatt öppen vård.
  2010-04-14
 • Relationsproblem skäl för LVU-vård

  Socialnämnden ansökte om att en 17-årig pojke skulle beredas vård med stöd av LVU med hänvisning till att pojkens moster och vårdnadshavare utsatt honom för såväl fysisk som psykisk misshandel.
  2010-04-14
 • Trafikolycka orsakade hälften av den skadades nedsatta arbetsoförmåga

  Hovrätten finner att en man som år 1997 skadades i en trafikolycka inte visat att hans nu 100 procentigt nedsatta arbetsoförmåga helt beror på trafikolyckan. Enligt domstolen framstår det inte som klart mer sannolikt att besvären har orsakats av trafikolyckan än att dessa besvär uppkommit som en följd av andra omständigheter.
  2010-04-13
 • Fortsatt rättspsykiatrisk vård för dubbelmördare

  Den så kallade Mårdaklevsmannen som 2004 dömdes till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning efter att ha huggit ihjäl en 33-årig kvinna och en 16-årig flicka, ansökte i länsrätten om att den rättspsykiatriska vården skulle upphöra. Kammarrätten avslår överklagandet.
  2010-04-09
 • Dömd psykolog förlorar legitimationen

  En man dömdes i juni 2008 till ett och ett halvt års fängelse för grov kvinnofridskränkning för brott begångna under åren 2004 till 2007. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, återkallar nu mannens legitimation som psykolog.
  2010-04-09
 • HD: Avbeställningsersättning till ombud för inställd förhandling

  Då en huvudförhandling med kort varsel ställs in, eller väsentligen kortas ned, kan offentliga ombud medges ersättning för tidsspillan då de inte kunnat ta något annat uppdrag i anspråk, fastslår Högsta domstolen.
  2010-04-08
 • 13-årig flicka tog sitt liv efter lång tids depression - psykologen varnas

  En psykolog som behandlade en 13-årig djupt deprimerad och självmordsbenägen flicka varnas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, som finner det högst anmärkningsvärt att någon ordentlig utredning av flickans psykiska tillstånd inte gjorts trots de mycket allvarliga symtom som flickan uppvisade.
  2010-04-06
 • Man tände eld på lösningsmedel - tvingas betala över en miljon för sanering

  En man hällde ut och satte eld på tolv tunnor med lösningsmedel.  Om inte förbipasserande hade kallat på brandkåren hade grundvattnet kontaminerats. Kommunen agerade snabbt och fraktade bort närmare 2800 kubik grus till en kostnad på drygt en miljon som mannen får stå för.
  2010-04-01
 • Rekordmånga anmälningar om kränkningar i skolan

  Antalet anmälningar om kränkningar i skolan har mer än fördubblats sedan 2003. Fyra av tio anmälningar rör fall där skolpersonal uppges ha kränkt grundskoleelever.
  2010-03-31
 • Fritidspedagog frias från misshandel

  Hovrätten finner att det inte är visat att en 56-årig fritidspedagog misshandlat en tioårig pojke på skolgården och ändrar därför tingsrättens dom och ogillar åtalet.
  2010-03-31
 • Tvistande parter gick ihop mot staten

  Två bilskoleföretagare väntade i fem år på att Västmanlands tingsrätt skulle slita den tvist som uppkommit sedan den ena hyrt in sin verksamhet hos den andra. Idag prövar Stockholms tingsrätt deras skadeståndstalan gentemot staten.
  2010-03-30
 • Banverket skadeståndsskyldigt efter ombyggnad

  Banverket ska betala skadestånd till de fastighetsägare som drabbats av tillbygget av Kontinentalbanan. Miljööverdomstolen anser dock att miljödomstolen varit för generös i sina skadeståndsberäkningar.
  2010-03-29
 • Vänsterpolitiker: "Se sambandet mellan reklam och våldtäkter"

  - Vi behöver en lagstiftning som förbjuder könsdiskriminerade reklam. Det säger vänsterpartisten och riksdagsledamoten Egon Frid som menar att det är dags att se sambandet mellan objektifierande reklam, mäns våld mot kvinnor och våldtäkter.
  2010-03-26
 • Misstänkt för mordet på Anna Lindh förlorade i tingsrätten

  Den så kallade "35-åringen" som misstänktes för mordet på Anna Lindh har yrkat att Sydsvenska Dagbladets ansvarige utgivare ska dömas för grovt förtal för artiklar i samband med frihetsberövandet.
  2010-03-25