Skip to content

Offentlig rätt

 • Vårdarbetare nekas livränta

  En nu 62-årig kvinna som arbetat inom vården sedan 1967 har inte rätt till livränta på grund av besvär i höfterna, nacke, axlar och rygg. Enligt Kammarrätten ger utredningen inte stöd för att kvinnan utsatts för ihållande statiska arbetsställningar.
  2010-08-25
 • Student vill ha skadestånd för långsam hantering av uppsats

  En kvinna har krävt skadestånd av staten med hänvisning till att hennes handledare vid universitetet inte läste hennes uppsats förrän efter cirka fyra månader. JK avböjer att ta ställning till kvinnans skadeståndsanspråk med hänvisning till att frågan är för tidigt väckt.
  2010-08-25
 • Rottweilern Hector ska avlivas

  Djurens jurister har engagerat sig för att rädda den treåriga rottweilern Hector. Beslutet om avlivning fattades efter att Hector bitit ett femårigt barn i nacken så kraftigt att det krävdes två personer för att ta loss hunden.
  2010-08-24
 • Kuratorer remitterade inte självmordsbenägen flicka till psykiater

  Mamman till en flicka som tagit livet av sig anmälde två kuratorer till HSAN. Kammarrätten uttalar nu att kuratorer och socionomer inte har tillräcklig utbildning för att ställa en kvalificerad medicinsk diagnos vid depression med inslag av självmordstankar.
  2010-08-24
 • Ungdomar brände ner skola - åtal för mordbrand ogillas

  Tre pojkar, 16 respektive 18 år gamla, döms till ungdomstjänst för allmänfarlig vårdslöshet sedan de bränt ner en skola i Lerum med hjälp av en nyårsraket.
  2010-08-23
 • Överåklagare Björn Ericson: Töllborgs rapport illa underbyggd

  Björn Ericson kommenterar idag kritiken mot polisens internutredningar. - Dennis Töllborg har självklart rätt att hävda sin uppfattning men hans rapport är illa underbyggd, för att inte säga tunn.
  2010-08-19
 • Alhem: Liljeqvistfallet är en katastrof

  Tidigare chefsåklagaren Sven-Erik Alhem anser inte att Dennis Töllborgs och regeringens förslag om hur anmälningar mot poliser ska hanteras är tillräckliga. - Tiden är mogen för ett radikalt grepp, menar han.
  2010-08-19
 • Upphandling av lastbil görs om: "Kunde lika gärna skrivit att det ska vara en Scania"

  Småländska Bil har gjort gällande att Växjö kommun ställt upp ett orimligt skallkrav beträffande motoreffekt vid en förenklad upphandling av en containerlastbil. Kammarrätten beslutar nu att upphandlingen ska göras om.
  2010-08-18
 • Likbilsbolag förlorar skadeståndstalan mot Rikspolisstyrelsen

  Likbilsbolaget Fidelia fick rätt mot Rikspolisstyrelsen rörande två upphandlingar av polititransporter. Tingsrätten avslår däremot Fidelias yrkande om skadestånd för överträdelserna.
  2010-08-18
 • Hundägare nekas ersättning efter omhändertagande

  Polisen sålde ett antal hundar som lämnats utan tillsyn trots att beslutet om omhändertagande inte prövats av domstol. Justitiekanslern avslår nu ägarens begäran om ersättning.
  2010-08-17
 • Omdirigerad förare slipper trängselskatt

  Kammarrätten finner att det vore uppenbart oskäligt att ta ut trängselskatt och tilläggsavgift av en man som tvingats in i zonen för trängselskatt genom en tillfällig trafikomläggning efter en trafikolycka.
  2010-08-11
 • Intresse för lås anledning till brottslighet

  En ung man som begått brott till följd av ett säreget intresse för lås dömdes till sluten rättspsykiatrisk vård som senare konverterades till öppen vård.
  2010-08-06
 • Intagen fråntogs JO-beslut

  En intagen blev av en lärare på en kriminalvårdsanstalt fråntagen ett JO-beslut rörande telefontillstånd med motivering att han inte studerade juridik.
  2010-08-06
 • Samhällstjänst påbörjades utan lagakraftvunnen dom

  En man dömdes i tingsrätten för olovligt innehav av alkohol till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst, men hovrätten ogillade senare åtalet. Trots att tingsrättsdomen ännu inte vunnit laga kraft, kontaktades mannen av frivården, som uppmanade honom att utföra den utdömda samhällstjänsten.
  2010-08-06
 • Ingemar Persson om att bli utnämnd till justitieråd

  Regeringen har utnämnt hovrättsrådet tillika ordförande för avdelning två på Svea hovrätt Ingemar Persson till justitieråd. -Det var omtumlande att få frågan, säger han.
  2010-08-04