Skip to content

Offentlig rätt

 • Jurist nekas tillstånd för vapenhandel

  Beslutet att återkalla Vapenspecialisten AB:s tillstånd står fast. VD:n, en jurist vars namn sekretessbelagts, har misstänkts för brott tretton gånger under åren 1994-2007. Han har också haft kontakter med Hells Angels och har stora skulder hos kronofogdemyndigheten.
  2010-05-28
 • Tuff vardag för blivande domare

  Notarier och fiskaler jobbar för mycket, får lite feedback och har dålig kontakt med domarna i den dagliga verksamheten. En projektgrupp ledd av Sigurd Heuman föreslår nu en rad åtgärder för att komma tillrätta med problemen.
  2010-05-27
 • Familjehemspappa döms för olaga tvång

  Hovrätten dömer en familjehemspappa för olaga tvång men ogillar åtalet för grov fridskränkning. Domstolen uttalar att det finns anledning att vara ytterst försiktig vid bedömningen av de tre familjehemsplacerade brödernas trovärdighet.
  2010-05-26
 • JK betalar ut skadestånd under pågående rättegång

  En jurist får under pågående rättegång 15 000 kronor i skadestånd på grund av kränkning av artikel 6 i Europakonventionen i ett mål rörande sjukpenning.
  2010-05-26
 • Expressens chefredaktör: Jurister ska inte agera smakdomare

  Läckande myndigheter, tipspengar och uthängningar av oskyldiga har lett till debatt om meddelarfriheten. Publicisterna Kerstin Brunnberg och Thomas Mattsson menar att mediernas självreglering fungerar och att meddelarfriheten är nödvändig för granskningen av rättsväsendet.
  2010-05-25
 • Bra chef ger lägre sjukfrånvaro

  Chefen har en avgörande roll för hur anställda mår på arbetsplatsen, visar en ny undersökning.
  2010-05-25
 • Snabbare arbete för mammor med dagisplats

  Kvinnor som har sina barn i förskola kommer i arbete snabbare efter arbetslöshet. Detta visar en rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU.
  2010-05-25
 • Äkta makar sedan 67 år får inte bo tillsammans

  Ett äldre par har ansökt om att få bo tillsammans på ett visst särskilt boende. Kammarrätten fann att endast mannen uppfyllde förutsättningarna för bistånd i form av sådant boende, och nu avslår Regeringsrätten makarnas överklagande.
  2010-05-25
 • Hyresvärd får inte spåra hyresgäster

  Kammarrätten finner att ett bostadsbolag inte utan samtycke får använda loggfilerna i sitt elektroniska nyckelsystem för att identifiera hyresgäster som smutsat ned tvättstugan.
  2010-05-24
 • Blockte.se skapad i ond tro

  Ett engelskt bolag har på sin köpochsälj-samlingssite "blockte.se" snyltat på Blockets kännetecken och förlorar nu rätten till domännamnet.
  2010-05-24
 • Valio förlorar mål om matfett

  Marknadsdomstolen finner att Valios marknadsföring av produkten Mjukt Smör är otillbörlig då produkten lagligen borde ha marknadsförts som matfettsblandning. Valio förbjuds därför vid vite av 750 000 kronor att fortsätta med marknadsföringen.
  2010-05-24
 • Fick inte tillfälle att slutföra talan - får skadestånd av staten

  En man tagit ledigt och rest 100 mil till en förhandling fick inte tillfälle att slutföra sin talan. Justitiekanslern tillerkänner nu mannen skadestånd.
  2010-05-24
 • Advokat efter tre år?

  Advokatsamfundet har föreslagit att antagning till samfundet ska kunna ske efter tre års praktisk verksamhet. Om två veckor behandlas förslaget av samfundets fullmäktige.
  2010-05-21
 • Hovrättsråd: Undvik svårt språk och långa meningar

  Hovrätten för västra Sverige har tilldelats Klarspråkskristallen, en utmärkelse för klart och begripligt myndighetsspråk. - I vår prisbelönta dom vände vi på det, först slutsats sedan redovisning. Då kan man sluta läsa var man vill,  säger hovrättsrådet Björn Östman.
  2010-05-21
 • JK väcker åtal om Muhammed-affischer

  Ordföranden i Skånepartiet spred en affisch föreställande profeten Muhammed tillsammans med sin nioåriga hustru. Justitiekanslern har beslutat att väcka åtal mot mannen.
  2010-05-21