Skip to content

Offentlig rätt

 • RegR: Inget nämnvärt föräldraansvar för en nioårig pojke

  Det är inte möjligt att med hänvisning till föräldraansvaret bortse från pojkens behov av hjälp, anser Regeringsrätten. Nu tvingas kommunen betala ersättning för det bristande stödet.
  2010-01-27
 • Regeringsrätten ska pröva om arbetslöshetskassa räknat rätt

  Regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd i ett mål om en kvinna som krävts på återbetalning av 181 800 kronor i felaktigt utbetald a-kassa.
  2010-01-26
 • Ambulanspersonal erinras av HSAN

  Ambulans tillkallades sedan en kvinna i 70-årsåldern blivit avkastad av en häst. Sjukvårdspersonalen undersökte kvinnan genom att ställa henne upp, och vid transporten till sjukhuset avstod man från att immobilisera hennes rygg.
  2010-01-26
 • HD prövar Ipred-mål

  Svea hovrätt beslutade i oktober att Ephone inte behövde lämna ut uppgifter om vem som låg bakom ett visst ip-nummer. HD har nu meddelat prövningstillstånd i målet.
  2010-01-25
 • Lambertz om HD: "Det lugnaste jobb jag haft på många år"

  Förra Justitiekanslern Göran Lambertz har mer tid på sina händer efter övergången till Högsta domstolen.- Jag var beredd på ett lugnare liv och till viss del tycker jag att det är skönt, säger han.
  2010-01-25
 • Ok avskeda illojalt vårdbiträde

  Ett vårdbiträde i Stockholm ansökte om sänkt arbetstid för att kunna studera. Några studier bedrevs aldrig, istället användes tiden för att utföra arbete åt en annan kommun.
  2010-01-25
 • Alecta förlorar varumärkestvist

  Alecta pensionsförsäkring menar att ett restaurangföretag registrerat ett varumärke som är förväxlingsbart med bolagets inarbetade och registrerade varumärke i ond tro. Patentbesvärsrätten är oenig.
  2010-01-25
 • "Fyra år är lång tid för en 16-åring"

  Åklagaren yrkar på fyra års sluten ungdomsvård för de båda 16-åringarna i Sturebymålet. Peter Helenius, jurist och biträdande institutionschef på Bärby ungdomshem, berättar om vardagen efter rättegången.
  2010-01-22
 • Jägare sköt 30 år gammal björn

  Hovrätten friar tre av de fem män som i tingsrätten dömdes för jaktbrott för att ha fällt den 30 år gamla björnen "Urtorparn". De andra två männen döms med meddelas påföljdseftergift.
  2010-01-21
 • Johnny Herre nytt justitieråd

  Regeringen har idag utnämnt Johnny Herre till justitieråd. Johnny Herre är professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm och ordförande i den svenska referensgruppen för handelsrätt i International Chamber of Commerce.
  2010-01-21
 • Uppmaning till åklagaren i barnläkarmålet: Förklara morfinhalten!

  DEBATT Den vetenskapliga artikel som Socialstyrelsen hänvisar till förklarar inte den koncentration av morfin som uppmätts i den för tidigt födda flickans lårblod och urin. Det menar Ingvar Ericson, civilingenjör med inriktning mot kemiteknik.
  2010-01-21
 • Övergångsbestämmelse ska rädda friskolor

  Den nya metoden för beräkning av ersättning till friskolor har medfört att fristående gymnasier fått betydligt lägre ersättningar jämfört tidigare år. Regeringen inför nu en övergångsbestämmelse som ska gälla fram till halvårsskiftet.
  2010-01-20
 • Diabetiker får behålla garantipension efter flytt till värmen

  Försäkringskassan fann att det inte var oskäligt att dra in garantipensionen för en man som flyttat till sitt tidigare hemland. Kammarrätten konstaterar att mannen fått rätt i länsrätten, och avslår därmed hans överklagande.
  2010-01-20
 • Skatteverket kräver läkare på 900 000

  Skatteverket gör gällande att en privatläkare vars företag försatts i konkurs har gjort privata inköp för vårdcentralens pengar.
  2010-01-20
 • Kommuner tvingas göra om upphandling

  Två kommuner infordrade anbud avseende upphandling av tekniska konsulter för 24 fackområden. Rambölls anbud förkastades eftersom det var "onormalt lågt". Nu ska upphandlingen inom nio fackområden göras om.
  2010-01-20