Skip to content

Offentlig rätt

 • Storsatsning mot hedersrelaterat våld

  Regeringen öronmärker 36 miljoner kronor som ska användas till stöd och insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck under 2010.
  2009-12-30
 • Kronofogde försökte dölja tvivelaktig utredningsåtgärd

  En kronoassistent ringde på uppmaning av en kronoinspektör upp en kvinnlig gäldenär och ställde frågor om en häst som denna salufört på nätet, utan att tala om vem hon var. Samtalet dokumenterades inte.
  2009-12-28
 • Dublinförordningen och Strasbourgkonventionen kan tillämpas parallellt

  Migrationsöverdomstolen finner att en man som redan fått uppehållstillstånd samt flyktingstatus i Italien trots detta kan överföras dit i enlighet med Dublinförordningen.
  2009-12-28
 • Krav: Invandrare måste kunna försörja sig själva

  På måndagen överlämnade regeringen propositionen "Försörjningskrav vid anhöriginvandring" till riksdagen.  - Arbetslinjen ska gälla i migrationspolitiken som på alla andra områden, säger migrationsminister Tobias Billström.  
  2009-12-22
 • Förhandlingarna i läkarmålet avslutade

  På måndagen hölls slutpläderingarna i det så kallade styckmordsmålet. Dom avkunnas den 18 februari.
  2009-12-21
 • Universitet fälls för könsdiskriminering

  Hovrätten fastställer att Sveriges lantbruksuniversitet gjort sig skyldigt till könsdiskriminering genom att ge män förtur till universitetets veterinärutbildning.
  2009-12-21
 • Viktiga lagändringar vid årsskiftet

  Vid årsskiftet träder en rad nya lagar och lagändringar i kraft. Bland annat får enskilda bättre möjligheter att själva välja biträde. Enskilda ska också kunna begära förtur i mål där handläggningen dragit ut på tiden. 
  2009-12-18
 • Kronofogdemyndigheten tar avstånd från indrivares agerande

  En man anför till JO att en kronofogde har framfört ogrundade påståenden om honom och hans familj i ett mål om löneutmätning.
  2009-12-18
 • Regeringsrätten ska pröva om porrsurfande tjänstemäns namn kan lämnas ut

  Regeringsrätten ska pröva om det kan antas att de åtta före detta anställda på Luftfartverket, som sades upp efter att ha "porrsurfat" på arbetstid, kan komma att utsättas för våld eller lider annat allvarligt men om namnen på dem lämnas ut.
  2009-12-17
 • Antalet JO-anmälningar fördubblade

  Antalet JO anmälningar har mer än fördubblats de senaste 20 åren. KU befarar att detta kan skada allmänhetens förtroende och uppmanar riksdagsstyrelsen att se över instruktionen för JO.
  2009-12-17
 • Alla ska inte ha rätt till domstolsprövning

  Vissa utlänningsärenden ska inte kunna överprövas i domstol, istället ska regeringen ha sista ordet. Det beslutade riksdagen på måndagen. - Ur rättssynpunkt är detta inte godtagbart, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.
  2009-12-17
 • Manodepressiv familjeterapeut inledde förhållande med patient

  En psykolog med specialistkompetens i familjeterapi åläggs en treårig prövotid sedan han inlett ett förhållande med en av sina kvinnliga patienter och från sitt arbete skickat ett brev till en annan kvinnlig patient, vilken uppfattades som en invit.
  2009-12-17
 • Lärarfacken: "Äntligen"

  Regeringen överlämnade på tisdagen förslaget till en ny skollag till Lagrådet. Bland annat föreslås att varken kommunala eller fristående skolor ska kunna tillsvidareanställa obehöriga lärare.
  2009-12-16
 • FAR slopade pris - redovisningarna var för dåliga

  När branschorganisationen FAR SRS skulle dela ut sitt årliga pris "Sveriges bästa hållbarhetsredovisning" i kategorin offentlig sektor beslutade juryn att slopa priset. -Kvalitén på redovisningarna var helt enkelt för dålig, säger juryns ordförande Lars- Olle Larsson.
  2009-12-16
 • Skatteverket bröt mot LOU

  Skatteverket fick i uppdrag av regeringen att utveckla ett nationellt id-kort som skulle vara förberett för e-legitimation. Länsrätten anser att Skatteverket har brutit mot LOU och att en av anbudsgivarna lidit skada av detta.
  2009-12-16