Skip to content

Offentlig rätt

 • "Kvalitén på förundersökningar i våldtäktsärenden måste höjas"

  - Attityder och fördomar bidrar till att förundersökningar läggs ned, säger Carina Ohlsson, ordförande i Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund som nu kräver en granskning av alla våldtäktsutredningar som lagts ned eller lett till beslut om att inte väcka åtal.
  2010-02-03
 • Arbetsmiljöverket ska betygsätta advokatbyråer

  Styrmedelsutredningen föreslår att samtliga arbetsplatser ska granskas regelbundet i syfte att höja medvetenheten kring arbetsmiljöfrågor. Advokatbyråer och andra "ofarliga" arbetsplatser kommer att påverkas mest av den nya modellen, menar Tommy Iseskog.
  2010-02-02
 • Skatteverket utfärdade äktenskapslicens till omyndig

  En kvinna kräver 35 000 kronor i skadestånd av staten för att Skatteverket utfärdat en äktenskapslicens till henne, trots att hon inte hade rätt att ingå äktenskap.
  2010-02-02
 • Staten inte skadeståndsskyldig för uttalanden om kosttillskott

  Företaget Ion Silver tillverkar och säljer kosttillskottet Ionosil, som innehåller så kallat kolloidalt silver. Företaget vill nu ha skadestånd av staten för att Läkemedelsverket och Livsmedelsverket spridit felaktig information om kosttillskottet i nyhetsinslag och på nätet.
  2010-02-02
 • Översvämningsrisk leder till förlorat bygglov

  Kammarrätten finner att det bygglov en man i Kristianstad beviljats strider mot detaljplanen.
  2010-02-02
 • Inget skadestånd trots bristande domförhet

  En lagfaren domare och tre nämndemän vid en länsrätt meddelade dom i ett mål angående en mans rätt till livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring, trots att en av nämndemännen varit ledamot i skattenämnden.
  2010-02-02
 • RegR: Studielån är ingen inkomst

  Regeringsrätten finner i två mål att det inte är möjligt att inordna lån under begreppet inkomst. Studielånet ska därför inte avräknas såsom "annan inkomst" enligt förordningen om förmåner till totalförsvarspliktiga.
  2010-02-01
 • Läkare råkade upptäcka synfel - patient mister körkortet

  En läkare upptäckte att en patient haft en synnedsättning under tio års tid. Mannen, som kört bil under hela tiden, får nu sitt körkort återkallat.
  2010-02-01
 • TV4 ska betala särskild avgift för otillbörligt gynnande

  Kammarrätten finner att TV4 i tre mål brutit mot förbudet om otillbörligt gynnande av kommersiella intressen och att förutsättningar för att påföra särskild avgift föreligger.
  2010-01-29
 • Hovrättsråd:"De flesta tror att de är opartiska"

  Förra veckan arrangerade Hovrätten för Västra Sverige en utvecklingsdag för att diskutera etnisk diskriminering i domstolen. - Även om de flesta tror att de är opartiska i sitt dömande kan det bli fel, säger Christina Fleur, hovrättsråd.
  2010-01-28
 • Inte integritetskränkande lämna ut anställdas e-postadresser

  Värmdö kommun måste lämna ut anställdas e-postadresser som ska nyttjas för "utskick av politisk och samhällsdebatterande natur".
  2010-01-27
 • RegR: Inget nämnvärt föräldraansvar för en nioårig pojke

  Det är inte möjligt att med hänvisning till föräldraansvaret bortse från pojkens behov av hjälp, anser Regeringsrätten. Nu tvingas kommunen betala ersättning för det bristande stödet.
  2010-01-27
 • Regeringsrätten ska pröva om arbetslöshetskassa räknat rätt

  Regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd i ett mål om en kvinna som krävts på återbetalning av 181 800 kronor i felaktigt utbetald a-kassa.
  2010-01-26
 • Ambulanspersonal erinras av HSAN

  Ambulans tillkallades sedan en kvinna i 70-årsåldern blivit avkastad av en häst. Sjukvårdspersonalen undersökte kvinnan genom att ställa henne upp, och vid transporten till sjukhuset avstod man från att immobilisera hennes rygg.
  2010-01-26
 • HD prövar Ipred-mål

  Svea hovrätt beslutade i oktober att Ephone inte behövde lämna ut uppgifter om vem som låg bakom ett visst ip-nummer. HD har nu meddelat prövningstillstånd i målet.
  2010-01-25