Skip to content

Offentlig rätt

 • HD: Överlåtelseförbud vid blandat fång hindrar inte utmätning

  Högsta domstolen finner att att en fastighet som överlåtits genom ett blandat fång inte är fredad från utmätning då egendomens verkliga värde inte i tillräcklig utsträckning överskrider det vederlag som avtalats.
  2010-07-01
 • Upphävt föreläggande omöjliggör vite

  Byggnadsnämnden i Uppsala kommun upphävde efter dom i förvaltningsrätten ett vitesföreläggande mot en stiftelse. Kammarrätten konstaterar nu att domstolen är förhindrad att utdöma vite.
  2010-07-01
 • Nya lagar vid halvårsskiftet

  Skärpta straff för allvarliga våldsbrott, avskaffad preskription för mord och ändrade regler om vittnesplikt för advokater är några av de lagändringar som träder i kraft den första juli.
  2010-06-30
 • Bedragare lurade försäkringskassan på mångmiljonbelopp

  Hovrätten beslutar att sänka fängelsestraffet för en man som lurat till sig drygt fem miljoner kronor från försäkringskassan genom att uppge att han var handikappad och hade behov av personlig assistans. Även hans två barn, som pappan uppgett var hans personlig assistenter, döms till ansvar för medhjälp.
  2010-06-30
 • Ernst & Young nekas prövningstillstånd i Regeringsrätten

  Revisorsnämnden meddelade i april 2007 Ernst & Young en erinran sedan bolaget tagit ut en så kallad värdebaserad ersättning av en klient. Kammarrätten avslog överklagandet, och nu beslutar Regeringsrätten att inte meddela prövningstillstånd i målet.
  2010-06-30
 • Frivillig rättelse av felaktiga uppgifter talar mot uteslutande ur arbetslöshetskassa

  En man som varit anställd och erhållit lön, men som under tre veckors tid genom elektroniska kassakort deklarerat sig som arbetslös, fick inget gehör i länsrätten då han överklagande Ledarnas beslut att utesluta honom ur arbetslöshetskassan.
  2010-06-29
 • AstraZeneca i förlikning om läkemedelspriser

  Läkemedelsföretaget AstraZeneca har anklagats för att ha blåst upp genomsnittspriserna på den amerikanska läkemedelsmarknaden, och för att ha erbjudit läkare rabatter på läkemedel i utbyte mot marknadsandelar. Bolaget ska efter en förlikning utge sammanlagt 103 miljoner dollar.
  2010-06-29
 • Fel handlägga läkemedelsmål i skilda processer

  Regeringsrätten slår fast att länsrätten och kammarrätten borde handlagt två överklaganden rörande utbyte av läkemedel i ett och samma mål. Enligt Regeringsrätten har kammarrätten kommit fram till motsatta domslut i samma fråga.
  2010-06-28
 • HD meddelar prövningstillstånd i utmätningsmål

  En man har anfört att de bankmedel kronofogden tagit i anspråk tillhör hans barn. Högsta domstolen finner att hovrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i målet.  
  2010-06-24
 • Oppositionen vill riva upp nya skollagen

  Riksdagen antog på tisdagen den nya skollagen. Oppositionen är positiv till den nya lagen, men kommer trots det riva upp lagen vid ett eventuellt maktskifte i höst.
  2010-06-23
 • Båtförare får ersättning för krock med bortglömd stock

  1979 rev Vägverket en bro mellan Ekerö och Färingsö, men en trästock som egentligen skulle sågas av jäms med sjöbotten lämnades kvar. I juli 2008 körde en man på den bortglömda och omarkerade stocken.
  2010-06-22
 • Funktionshindrad kvinna får rättshjälp i mål mot Försäkringskassan

  Efter att Regeringsrätten meddelat prövningstillstånd i kammarrätten finner kammarrätten nu att en 64-årig funktionshindrad kvinna har rätt till rättshjälp i ett mål där Försäkringskassan krävt återbetalning om nära 500 000 kronor.
  2010-06-22
 • Om ensamkommande barns rätt

  Ingemar Strandberg och Eva von Schéele har skrivit Ensamkommande barns rätt. - Syftet med boken är att se och förstå att detta är starka barn och ungdomar som ska behandlas på samma sätt som alla andra barn och ungdomar i deras ålder, säger författarna.
  2010-06-21
 • Kvinna får skadestånd efter registermiss

  En invandrad kvinna har begärt en halv miljon kronor i skadestånd sedan Skatteverket förväxlat henne med en annan kvinna. Kvinnan gör gällande att hon nekats krediter, att hon fått kravbrev för obeställda varor och att hon gått miste om uppdrag som en följd av förväxlingen.
  2010-06-21
 • Oenig kammarrätt ger utmattad förskollärare rätt

  Försäkringskassan och dåvarande länsrätten bedömde att en förskollärares arbetsförmåga inte var nedsatt med minst en fjärdedel. En oenig kammarrätt ger nu kvinnan rätt.
  2010-06-21