Skip to content

Offentlig rätt

 • Staten tjänar miljarder på snäva regler kring arbetsskador

  Av Försäkringskassans budgetunderlag framgår att arbetsskadeförsäkringen förra året gick med 2,9 miljarder i vinst, något som motsvarar fem års utbetalningar. Det skriver Hans Olof Wiklund för TCO-tidningen.
  2010-03-05
 • Felaktig uppgift i artikel om förundersökningsregler

  Dagens Juridik publicerar idag ett beriktigande med anledning av en felaktig uppgift i artikeln Student ifrågasätter Diesen i examensarbete.
  2010-03-04
 • Ingen permission efter 43 års rättspsykiatrisk vård

  En nu 79-årig man dömdes 1967 till sluten rättspsykiatrisk vård för mord och grov otukt med barn. Kammarrätten avslår mannens ansökan om att vården ska upphöra och att han ska beviljas permission.
  2010-03-04
 • Tjänstefelsåtal mot rådman uppenbart ogrundat

  En man som i tingsrätten dömts för bland annat våldsbrott väckte enskilt åtal gällande grovt tjänstefel mot rättens ordförande. Mannen har också begärt skadestånd.
  2010-03-04
 • Kvinna nekas sjukpenning efter sonens död

  Kammarrätten finner att en 24-årig kvinna inte har rätt till sjukpenning de två första veckorna i en sjukperiod. Som lagen är utformad borde kvinnan ha anmält sig som arbetssökande dagen efter hennes sons död.
  2010-03-04
 • Vuxna bagatelliserar kränkningar i skolan

  Det händer att vuxna bagatelliserar och beskriver kränkande behandling och trakasserier som naturliga inslag i skolans vardag. Det konstaterar Skolinspektionen, som specialgranskat 50 grundskolor.
  2010-03-03
 • Regeringsrätten tillåter inte miljöhus på punktprickad mark

  Regeringsrätten finner att uppförandet av ett miljöhus på mark som inte får bebyggas enligt detaljplanen inte innebär en mindre avvikelse från detaljplanen.
  2010-03-03
 • Tyresöskola använde sig av förhörsliknande metoder

  Centrumskolan i Tyresö utredde uppgifter om kränkningar med hjälp av förhörsliknande metoder, och väntade länge med att informera föräldrarna. Skolinspektionen konstaterar att skolan nu ändrat sin plan mot kränkande behandling, och att den nya planen ska granskas.
  2010-03-03
 • Förtal på Facebook?

  Åklagarkammaren i Falun har överlämnat en anmälan angående förtal till justitiekanslern, JK. Anmälaren uppger att hennes familj har blivit förtalade genom insändare i Södra Dalarnas tidning och dels genom inlägg på Facebook.
  2010-03-03
 • Apoteket stäms av läkemedelsföretag

  Läkemedelsföretaget Abcur menar att deras godkända preparat Noradrenalin Abcur och Metadon DnE inte ska behöva konkurrera med läkemedel som tillverkas av Apoteket Produktion & Laboratorier, APL.
  2010-03-02
 • 30 000 kronor i skadestånd för rättegångsfel

  Tingsrätten beslutade att ogilla käromålet i ett fordringsmål och beslutade att käranden skulle ersätta svarandens rättegångskostnader. Med hänvisning till att tingsrätten begått rättegångsfel undanröjde hovrätten domen och återförvisade målet till tingrätten, där parterna förliktes.
  2010-03-02
 • Luftfartsverket tar tillbaka taxiförslag för Arlanda

  Sedan Luftfartsverket meddelat att de planerade förändringarna för kö- och framkallningssystem för taxibilar på Arlanda flygplats inte kommer att genomföras, avskriver Konkurrensverket utredningen gällande dominerande ställning.
  2010-03-01
 • Straffskärpning för våld mot misstänkt nazist

  En man, nu i 25-årsåldern, dömdes i tingsrätten till nio månaders fängelse för misshandel sedan han tillsammans med två andra överfallit en ensam man de trodde var nazist. Hovrätten skärper straffet till ett års fängelse med hänsyn till motivet.
  2010-02-26
 • Regeringsrätten: Namn på porrsurfande tjänstemän ska lämnas ut

  Regeringsrätten finner att namnen på de sju före detta anställda på Luftfartverket, som sades upp på grund av att de hade "porrsurfat" på arbetstid, ska lämnas ut.
  2010-02-25
 • Magnus Ugglas Norgevisa JK-anmäld

  En kvinna har anmält ett inslag i tv-programmet Idrottsgalan till Justitiekanslern. Enligt kvinnan innefattar den låt Magnus Uggla framförde hets mot folkgrupp.
  2010-02-25