Skip to content

Offentlig rätt

 • Roberth Nordh om "Bevisrätt A"

  - Underskatta aldrig betydelsen av det sätt som bevisning presenteras och behandlas för utgången i ett mål, råder Roberth Nordh, rektor för Domstolsakademin och författare till boken ”Bevisrätt A”.
  2009-09-22
 • Avhandling: Datalagen var ett sätt att legitimera statliga register

  Inför tillkomsten av datalagen influerades utredningen starkt av den pågående offentliga debatten. Det skriver Åsa Söderlind vid Göteborgs universitet i sin avhandling inom biblioteks- och informationsvetenskap.
  2009-09-21
 • Skolor tar ut otillåtna avgifter

  Elever i en gymnasieskola i Vallentuna kan få betala upp till 3 000 kronor för studieresor, trots att avgifter inte är tillåtna enligt skollagen. I kommunens grundskolor tar sex av tio skolor ut otillåtna avgifter.
  2009-09-21
 • Kammarrätten missade lagändring

  År 2004 beslutade Finansinspektionen att Rottneros skulle betala tre miljoner kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändring i innehav av aktier till Finansinspektionen. Regeringsrätten konstaterar nu att förutsättningar för att påföra särskild avgift saknats.
  2009-09-21
 • Badhusavtal skulle ha upphandlats

  Kristinehamns kommun ingick avtal med ett fastighetsföretag om uppförande och drift av ett badhus. Konkurrensverket finner nu att avtalet skulle ha upphandlats, och att kommunen brutit mot LOU.
  2009-09-21
 • Åklagare: Olämpligt att polishögskoleelev arbetar som ordningsvakt

  En man som misstänkts för övergrepp i rättssak anför att alla ordningsvakter och samtliga elever på Polishögskolan har kunnat identifiera honom. Åklagaren avstyrker för sin del ersättning för lidande som har direkt koppling till den "olämpliga bisysslan".
  2009-09-18
 • "Brittisk pedofillag missar målet"

  Inom sex år kommer 11 miljoner britter tvingas registrera sig för att få jobba med barn och "utsatta vuxna". - En mycket integritetskränkande och allt för långtgående lag, menar Oskar Öhrström, jurist på Datainspektionen.
  2009-09-17
 • Offentligt biträdes kostnadsräkning avvisas

  Tre månader efter det att kammarrätten skiljt sig från ett mål inkom det offentliga biträdet med en kostandsräkning. Domstolen avvisar yrkandet så som för sent inkommet.
  2009-09-17
 • Utlandsföddas kompetens ska öka svensk export

  Projekt Kosmopolit syftar till att ta tillvara utlandsfödda företagares särskilda kompetens. - Målet är att öka den svenska handeln och på så sätt skapa jobb och tillväxt i Sverige, säger projektledaren Andreas Hatzigeorgiou.
  2009-09-17
 • Datainspektionen granskar SMS-lån

  Datainspektionen kommer inom kort att inleda tillsyn mot utlåningsföretag som erbjuder så kallade smslån i syfte att granska informationssäkerheten.
  2009-09-17
 • Fortsatt tvångsvård för "infiltratör"

  En man anför i kammarrätten att han infiltrerat svensk tvångsvård för att bevisa att fråga är om en kriminell verksamhet som inte har det minsta med vetenskap att göra. Han hatar Sverige och svenskarna och betonar att han inte utesluter att han kan komma att använda våld nu eller i framtiden.
  2009-09-16
 • Förtur ska minska domstolarnas handläggningstider

  Det ska bli möjligt att påskynda domstolars handläggning av ärenden. Det fastslog riksdagen idag, onsdag, när de ställde sig bakom regeringes förslag att införa så kallad förtursförklaring i domstol.
  2009-09-16
 • Fuskande student ville ha skadestånd för förtal

  En kvinnlig student vid Stockholms universitet anmäldes av Kriminologiska institutionen för att ha plagierat en annan students arbete.  Kvinnan har sedan dess framfört en mängd anklagelser om trakasserier från en kvinnlig anställd vid institutionen.
  2009-09-16
 • FI säger nej till lättnader i aktiebolagslagen

  Enligt Finansinspektionen skulle det sända "fel signaler" om bestämmelserna om ersättning till ledande befattningshavare i aktiebolag skulle återföras till självreglering.
  2009-09-16
 • Gymnasieskolor saknar arbetsplaner

  Det nystartade kommunalförbundet Ådalens gymnasieskolor har ännu inget tydligt grepp om styrningen och ledningen av sina skolor, konstaterar Skolinspektionen i en rapport.
  2009-09-16