Skip to content

Offentlig rätt

 • Student fick rätt om parkering vid Frescati

  Den första april förra året började Q-Park ta betalt för parkering vid Stockholms universitet även på helger. Lördagen därpå upptäckte flera studenter, som inte lagt märke till de ändrade villkoren, att deras bilar lappats med kontrollavgifter.
  2010-04-16
 • Fängelselagen ställer höga krav

  Den nya fängelselagen förväntas träda i kraft den 1 april 2011. Trots att den inte innebär några genomgripande förändringar i sak är den efterlängtad, säger Elisabeth Lager, chef för Kriminalvårdens rättsenhet.
  2010-04-15
 • Han är årets jurist

  Justitierådet Torgny Håstad har röstats fram till årets jurist. På torsdagskvällen intervjuades han om utmärkelsen på Ambassadeur i Stockholm.  
  2010-04-15
 • Antalet tvistemål ökar

  För att hantera den ökade målinströmningen vid landets domstolar satsar Domstolsverket mellan 40 och 45 miljoner på nyanställningar.
  2010-04-15
 • Therese Mattsson ny chef för kansliet för krishantering

  Regeringen har utnämnt Therese Mattsson till chefstjänsteman för krishantering vid kansliet för krishantering i Statsrådsberedningen.
  2010-04-14
 • Fel fokus i skriftliga omdömen: "Att skriva att en elev ska sitta still räcker inte"

  Sölvesborg behöver sätta in åtgärder för att komma tillrätta med de stora skillnaderna i resultat mellan pojkar och flickor och mellan kommunens skolor. Dokumentationen över hur det går för eleverna är bristfällig och de skriftliga omdömena har fel fokus, konstaterar Skolinspektionen i en rapport.
  2010-04-14
 • Fortsatt rättspsykiatrisk vård för mordbrandsdömd kvinna

  Kammarrätten bedömer att en kvinna som dömts för mordbrand är i behov av fortsatt öppen vård.
  2010-04-14
 • Relationsproblem skäl för LVU-vård

  Socialnämnden ansökte om att en 17-årig pojke skulle beredas vård med stöd av LVU med hänvisning till att pojkens moster och vårdnadshavare utsatt honom för såväl fysisk som psykisk misshandel.
  2010-04-14
 • Trafikolycka orsakade hälften av den skadades nedsatta arbetsoförmåga

  Hovrätten finner att en man som år 1997 skadades i en trafikolycka inte visat att hans nu 100 procentigt nedsatta arbetsoförmåga helt beror på trafikolyckan. Enligt domstolen framstår det inte som klart mer sannolikt att besvären har orsakats av trafikolyckan än att dessa besvär uppkommit som en följd av andra omständigheter.
  2010-04-13
 • Fortsatt rättspsykiatrisk vård för dubbelmördare

  Den så kallade Mårdaklevsmannen som 2004 dömdes till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning efter att ha huggit ihjäl en 33-årig kvinna och en 16-årig flicka, ansökte i länsrätten om att den rättspsykiatriska vården skulle upphöra. Kammarrätten avslår överklagandet.
  2010-04-09
 • Dömd psykolog förlorar legitimationen

  En man dömdes i juni 2008 till ett och ett halvt års fängelse för grov kvinnofridskränkning för brott begångna under åren 2004 till 2007. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, återkallar nu mannens legitimation som psykolog.
  2010-04-09
 • HD: Avbeställningsersättning till ombud för inställd förhandling

  Då en huvudförhandling med kort varsel ställs in, eller väsentligen kortas ned, kan offentliga ombud medges ersättning för tidsspillan då de inte kunnat ta något annat uppdrag i anspråk, fastslår Högsta domstolen.
  2010-04-08
 • 13-årig flicka tog sitt liv efter lång tids depression - psykologen varnas

  En psykolog som behandlade en 13-årig djupt deprimerad och självmordsbenägen flicka varnas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, som finner det högst anmärkningsvärt att någon ordentlig utredning av flickans psykiska tillstånd inte gjorts trots de mycket allvarliga symtom som flickan uppvisade.
  2010-04-06
 • Man tände eld på lösningsmedel - tvingas betala över en miljon för sanering

  En man hällde ut och satte eld på tolv tunnor med lösningsmedel.  Om inte förbipasserande hade kallat på brandkåren hade grundvattnet kontaminerats. Kommunen agerade snabbt och fraktade bort närmare 2800 kubik grus till en kostnad på drygt en miljon som mannen får stå för.
  2010-04-01
 • Rekordmånga anmälningar om kränkningar i skolan

  Antalet anmälningar om kränkningar i skolan har mer än fördubblats sedan 2003. Fyra av tio anmälningar rör fall där skolpersonal uppges ha kränkt grundskoleelever.
  2010-03-31