Skip to content

Migrationsrätt

 • Grovt rättegångsfel i migrationsdomstol

  Migrationsöverdomstolen återförvisar ett mål om uppehållstillstånd. Enligt domstolen framgår det inte av handlingarna att underrätten skickat föreläggande till sökandenas mamma.
  2011-11-11
 • "Det fanns ett behov av att ta upp det här målet"

  En somalisk kvinna som misshandlats av sin make beviljas permanent uppehållstillstånd efter prövning i Migrationsöverdomstolen. - Det ska inte vara fråga om samma beviskrav som i ett brottmål, säger kammarrättsrådet Patricia Schömer.  2
  2011-11-01
 • Inget hinder mot utlämning av folkmordsmisstänkt

  Europadomstolen finner att utlämning till Rwanda är förenlig med Europakonventionen.  Domstolen beaktar bland annat att det rwandiska rättssystemet förbättrats de senaste åren.
  2011-10-31
 • Europadomstolen oenig om utvisning ur Sverige

  1
  2011-10-28
 • Prostituerad får inte avvisas

  Migrationsdomstolen har funnit att en prostituerad EES-medborgare omfattas av rörlighetsdirektivet och att hon därmed inte får avvisas.
  2011-10-14
 • Han vill avkriminalisera bärplockarnas arbete

  Mats Wingborg, författare till rapporten "Mors lilla Olle är underbetald vietnames", ser likheter mellan prostituerade och bärplockare utan arbetstillstånd. 
  2011-10-14
 • Barn fick vänta i över ett år på migrationsdomstolens beslut

  Migrationsdomstolen i Stockholm lät ett ärende om uppehållstillstånd ligga i ett år utan att någon åtgärd vidtogs. "Helt oacceptabelt", menar Justitieombudsmannen.
  2011-09-20
 • Förslag: Ny migrationsdomstol i Umeå

  2011-09-13
 • Dan Eliasson

  FN-organ kritiserar svenska asylbiträden

  FN:s flyktingkommissariat UNHCR kritiserade tidigare i år svenska myndigheter för att inte ta tillräcklig hänsyn till hur HBT-personer, aktivister och personer tillhörande religiösa minoriteter behandlas i hemlandet. Nu konstaterar UNHCR efter en omfattande studie att majoriteten av de juridiska biträdena inte varit tillräckligt engagerade.
  2011-09-09
 • Uppenbart oriktigt att asylsökande är från Libyen

  Migrationsverket bedömde efter en språkanalys att en asylsökande inte kom från Libyen och utvisade mannen. Migrationsöverdomstolen har nu beslutat att inte pröva frågan om uppehållstillstånd.
  2011-06-14
 • Grovt handläggningsfel i migrationsdomstol

  Migrationsöverdomstolen anser det inte visat att migrationsdomstolen skickat ett föreläggande om att inkomma med handlingar.
  2011-05-19
 • En fjärde migrationsdomstol inrättas

  2011-04-15
 • Migrationsöverdomstolen stoppar överföring till Grekland

  Såväl Migrationsverket som migrationsdomstolen fann att en 37-årig man från Irak skulle överföras till Grekland i enlighet med Dublinförordningen. Migrationsöverdomstolen stoppar nu överföringen med hänvisning till ett färskt avgörande från Europadomstolen.
  2011-02-22
 • Rysk domare utvisas

  Migrationsdomstolen beviljade en kvinnlig rysk domare uppehållstillstånd med hänvisning till att hon i hemlandet riskerade en orättvis rättegång och ett orättfärdigt fängelsestraff. Migrationsöverdomstolen finner nu att domaren inte gjort sitt skyddsbehov sannolikt varför Migrationsverkets utvisningsbeslut fastställs.
  2011-02-22
 • Konvertering till kristendomen gav flyktingstatus

  En asylsökande som uppgett  att han riskerar förföljelse i Afghanistan sedan han konverterat till kristendomen beviljas uppehållstillstånd.
  2011-02-01
www.BilDelar24.com