Skip to content

Migrationsrätt

 • Migrationsöverdomstolen stoppar överföring till Grekland

  Såväl Migrationsverket som migrationsdomstolen fann att en 37-årig man från Irak skulle överföras till Grekland i enlighet med Dublinförordningen. Migrationsöverdomstolen stoppar nu överföringen med hänvisning till ett färskt avgörande från Europadomstolen.
  2011-02-22
 • Rysk domare utvisas

  Migrationsdomstolen beviljade en kvinnlig rysk domare uppehållstillstånd med hänvisning till att hon i hemlandet riskerade en orättvis rättegång och ett orättfärdigt fängelsestraff. Migrationsöverdomstolen finner nu att domaren inte gjort sitt skyddsbehov sannolikt varför Migrationsverkets utvisningsbeslut fastställs.
  2011-02-22
 • Konvertering till kristendomen gav flyktingstatus

  En asylsökande som uppgett  att han riskerar förföljelse i Afghanistan sedan han konverterat till kristendomen beviljas uppehållstillstånd.
  2011-02-01
 • Asylsökande tände eld på sig själv - döms för mordbrand

  En 28-årig man från Afghanistan tände eld på sig själv på Migrationsverkets mottagningsenhet i Alvesta efter att ha nekats uppehållstillstånd. Mannen döms för mordbrand, hovrätten beaktar dock att mannen fått svåra brännskador vid påföljdsbestämningen.
  2010-10-20
 • Julian Assange nekas uppehållstillstånd

  Migrationsverket avslog på måndagen Wikileaksgrundaren Julian Assanges ansökan om uppehållstillstånd.
  2010-10-19
 • Registrerad partner får permanent uppehållstillstånd

  En 31-årig man ansökte om fortsatt uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin partner. Migrationsdomstolen konstaterar att det finns betänkligheter rörande mannens relation till sin partner, men beviljar mannen permanent uppehållstillstånd.
  2010-08-26
 • Att utvisa en afghansk kvinna skulle strida mot Europakonventionen

  Sverige har förlorat ett mål i Europadomstolen. Enligt domen skulle ett svenskt beslut om att utvisa en afghansk kvinna, om det verkställdes, stå i strid med artikel 3 i Europakonventionen om förbud mot tortyr och eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
  2010-07-27
 • Muslim entledigas från uppdrag som offentligt biträde för kristen asylsökande

  Migrationsöverdomstolen entledigar en kvinna som är troende muslim och bär slöja från sitt uppdrag som offentlig försvarare för en man som hotats av en muslimsk grupp. Domstolen konstaterar bland annat att mannen påtalat för Migrationsverket att han inte vågar berätta om sina asylskäl för sitt offentliga biträde.
  2010-05-11
 • Barnets bästa i migrationsprocessen ses över

  Migrationsminister Tobias Billström gav i förra veckan hovrättsrådet Eva Lönqvist i uppdrag att kartlägga tillämpningen av utlänningslagens undantagsbestämmelse om synnerligen ömmande omständigheter, särkilt där barn berörs.
  2010-04-27
 • JO kritiserar svartlistning av advokat

  Migrationsverket förklarade att en advokat tills vidare inte skulle förordnas som offentligt biträde. JO uttalar nu att Migrationsverket förtjänar allvarlig kritik för den rättskränkning åtgärden innefattat.
  2010-04-22
 • "Dyrare ha invandrare som hyresgäster"

  DO stämde en hyresvärd som tog ut 4000 kronor extra i hyra av en flyktingfamilj med motiveringen att det är dyrare att ha invandrare som hyresgäster. Tingsrätten friade hyresvärden. Nu tas fallet upp i hovrätten.
  2010-02-01
 • Arvstvist ger pojke uppehållstillstånd

  En nu 16-årig pojke anför i migrationsdomstolen att han fruktar att bli dödad av sina styvbröder på grund av en arvstvist. Han åberopar vidare sitt starka engagemang i en kampsportsorganisation i Sverige som anpassning till landet.
  2010-01-20
 • Migrationsdomstolen beviljade uppehållstillstånd i strid med lag

  Migrationsdomstolen menade att regeringen inte hade haft rätt att utfärda en bestämmelse om krav på giltigt pass för att uppehållstillstånd ska kunna utfärdas, och beviljade en romsk familj tidsbegränsat uppehållstillstånd. Beslutet är i uppenbar strid med lag, konstaterar Migrationsöverdomstolen, och återförvisar målet.
  2010-01-07
 • Dublinförordningen och Strasbourgkonventionen kan tillämpas parallellt

  Migrationsöverdomstolen finner att en man som redan fått uppehållstillstånd samt flyktingstatus i Italien trots detta kan överföras dit i enlighet med Dublinförordningen.
  2009-12-28
 • Krav: Invandrare måste kunna försörja sig själva

  På måndagen överlämnade regeringen propositionen "Försörjningskrav vid anhöriginvandring" till riksdagen.  - Arbetslinjen ska gälla i migrationspolitiken som på alla andra områden, säger migrationsminister Tobias Billström.  
  2009-12-22