Skip to content

Migrationsrätt

 • Migrationsdomstolen beviljade uppehållstillstånd i strid med lag

  Migrationsdomstolen menade att regeringen inte hade haft rätt att utfärda en bestämmelse om krav på giltigt pass för att uppehållstillstånd ska kunna utfärdas, och beviljade en romsk familj tidsbegränsat uppehållstillstånd. Beslutet är i uppenbar strid med lag, konstaterar Migrationsöverdomstolen, och återförvisar målet.
  2010-01-07
 • Dublinförordningen och Strasbourgkonventionen kan tillämpas parallellt

  Migrationsöverdomstolen finner att en man som redan fått uppehållstillstånd samt flyktingstatus i Italien trots detta kan överföras dit i enlighet med Dublinförordningen.
  2009-12-28
 • Krav: Invandrare måste kunna försörja sig själva

  På måndagen överlämnade regeringen propositionen "Försörjningskrav vid anhöriginvandring" till riksdagen.  - Arbetslinjen ska gälla i migrationspolitiken som på alla andra områden, säger migrationsminister Tobias Billström.  
  2009-12-22
 • Romsk familj får uppehållstillstånd - rådman skiljaktig

  En romsk familj från Kosovo beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Rådmannen är skiljaktig och menar att hela familjen borde utvisas.
  2009-12-09
 • Säpo ska avgöra rätt till domstolsprövning

  EU-direktiv kräver att alla utlänningsärenden ska kunna överklagas i domstol. Trots det föreslås nu att "kvalificerade säkerhetsärenden" ska prövas av regeringen som sista instans. Vilka ärenden som är kvalificerade avgörs av Säpo. 
  2009-12-03
 • "Sveriges mottagande av flyktingar är ohållbart"

  Förra året tog Södertälje emot över 800 flyktingar. Danderyd tog emot 29. -Dagens mottagande av flyktingar är ohållbart och kommer att förstärka utanförskapet ytterligare, säger Anders Lago, ordförande i Södertäljes kommunstyrelse.
  2009-11-27
 • En miljard ska påskynda invandrares etablering

  Det tar i genomsnitt sju år för nyanlända invandrare att få ett arbete. Regeringen föreslog på onsdagen en rad åtgärder som ska underlätta invandrares etablering i samhället.
  2009-11-26
 • Fingeravtryck krav för uppehållstillstånd

  Personer som söker uppehållstillstånd i Sverige ska tvingas lämna fingeravtryck och foton på sig själva i samband med ansökan.  Uppgifterna ska kunna användas vid gränskontroller.
  2009-11-20
 • HD: Före detta PKK-medlem ska inte utlämnas

  En turkisk man som varit aktiv inom PKK och därefter arbetat inom säkerhetstjänsten Jitem skrev avslöjande artiklar och böcker om Jitems verksamhet. HD uttalar nu att det turkiska häktningsbeslutet är uppenbart felaktigt.
  2009-11-12
 • Ombud ersätts för överklagande av placeringsbeslut

  Migrationsdomstolen avslog ett offentligt biträdes yrkande om ersättning med hänvisning till att förordnandet avsåg frågan om förvar och inte omfattade placering.
  2009-10-13
 • Ny praxis om situationen i Somalia

  Migrationsöverdomstolen beviljar tre män från Somalias huvudstad Mogadishu permanent uppehållstillstånd. Domstolen utvidgar nu begreppet inre väpnad konflikt och frångår därmed sin tidigare tolkning. I nuläget konstateras att det i Mogadishu råder ett tillstånd av inre väpnad konflikt.
  2009-10-09
 • HD: Politiska brott hinder för utlämning

  En medlem i marxist-leninistiska organisationen i Turkiet dömdes 1996 till livstids fängelse i Turkiet för brott mot staten. Högsta domstolen finner att brotten ska betraktas som politiska och att hinder mot utlämning föreligger.
  2009-10-07
 • Advokat mordhotad av klient

  En 17-årig asylsökande döms av en oenig hovrätt till ungdomsvård för olaga hot sedan han hotat att döda sin advokat.
  2009-10-02
 • Dödsdömd bloggare beviljas ny prövning

  En kvinna som fått en dödsdom utfärdad av talesmannen för en organisation tillhörande Al-Jihad ska få sin ansökan om uppehållstillstånd prövad på nytt. Kvinnan har under en längre tid skrivit om sina känslor och tankar om islam på bland annat kurdiska hemsidor. 
  2009-09-24
 • Planerad adoption inte skäl för uppehållstillstånd

  En man anför i migrationsdomstolen att han och hans svenska hustru planerar att adoptera barn eller skaffa barn genom konstgjord befruktning, och att de riskerar att passera tillåten ålder om han tvingas att resa utomlands för att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige.
  2009-09-14