Skip to content

Migrationsrätt

 • Ny praxis om situationen i Somalia

  Migrationsöverdomstolen beviljar tre män från Somalias huvudstad Mogadishu permanent uppehållstillstånd. Domstolen utvidgar nu begreppet inre väpnad konflikt och frångår därmed sin tidigare tolkning. I nuläget konstateras att det i Mogadishu råder ett tillstånd av inre väpnad konflikt.
  2009-10-09
 • HD: Politiska brott hinder för utlämning

  En medlem i marxist-leninistiska organisationen i Turkiet dömdes 1996 till livstids fängelse i Turkiet för brott mot staten. Högsta domstolen finner att brotten ska betraktas som politiska och att hinder mot utlämning föreligger.
  2009-10-07
 • Advokat mordhotad av klient

  En 17-årig asylsökande döms av en oenig hovrätt till ungdomsvård för olaga hot sedan han hotat att döda sin advokat.
  2009-10-02
 • Dödsdömd bloggare beviljas ny prövning

  En kvinna som fått en dödsdom utfärdad av talesmannen för en organisation tillhörande Al-Jihad ska få sin ansökan om uppehållstillstånd prövad på nytt. Kvinnan har under en längre tid skrivit om sina känslor och tankar om islam på bland annat kurdiska hemsidor. 
  2009-09-24
 • Planerad adoption inte skäl för uppehållstillstånd

  En man anför i migrationsdomstolen att han och hans svenska hustru planerar att adoptera barn eller skaffa barn genom konstgjord befruktning, och att de riskerar att passera tillåten ålder om han tvingas att resa utomlands för att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige.
  2009-09-14
 • Resning i mål om uppehållstillstånd

  Regeringsrätten konstaterar att Migrationsverkets avgöranden gällande en kvinnas och hennes tre döttrars rätt till uppehållstillstånd grundar sig på felaktig rättstillämpning och meddelar därför resning samt återförvisar målet till Migrationsverket för ny prövning.
  2009-09-04
 • Somalier får stanna i väntan på ny praxis

  Migrationsdomstolen konstaterar att säkerhetsläget i Mogadishu är mycket allvarligt och att det råder svåra motsättningar i området - även om det för tillfället inte föreligger någon väpnad konflikt.
  2009-09-02
 • Advokattabbe ger inte rätt till återställande av försutten tid

  En asylsökande förklarar att hans tidigare ombud missat att överklaga migrationsdomstolens dom. Trots detta avslår Migrationsöverdomstolen mannens ansökan om återställande av försutten tid.
  2009-08-26
 • Identitet styrkt trots manipulerad handling

  Migrationsdomstolen beviljar en politiskt aktiv iranier permanent uppehållstillstånd, flyktingförklaring och resedokument trots att det av utredningen framgått att den identitetshandling som mannen visat upp har blivit manipulerad.
  2009-08-21
 • Centrum för rättvisa: JK:s handläggningstider är för långa

  Det tog Justitiekanslern ett år och fyra månader att handlägga Vincent de Paul Fotsos anmälan mot Migrationsverket. Nu begär han skadestånd av staten, som han menar kränkt hans rätt till rättegång inom skälig tid.
  2009-08-18
 • Migrationsverket får bakläxa efter slarvig utredning

  En 23-årig man avbröts av Migrationsverket när han redogjorde för sina asylskäl. Den muntliga utredningen tog sammanlagt 24 minuter. Något offentligt biträde var inte närvarande vid tillfället.  
  2009-08-18
 • Bristande skyddsnät skäl för uppehållstillstånd

  En kvinna har gjort gällande att hon riskerar att dödas av sin make om hon återvänder till hemlandet. Migrationsdomstolen beviljar nu kvinnan permanent uppehållstillstånd.
  2009-08-14
 • Advokat nekas ersättning för klientbesök

  En Advokat i Umeå bestämde sig för att möta ett antal asylsökande i deras hemstad för att spara tid och pengar. Advokaten, som anser att beslutet inneburit  en besparing för samhället, nekas nu ersättning för rese- och lokalkostnader.  
  2009-08-13
 • Dövstum dotter skickades ensam till Sverige

  En minderårig dövstum flicka skickades av sin mamma via smugglare till Sverige, där hon beviljades uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Mamman, hennes fyra andra barn och ett barnbarn, beviljas inte uppehållstillstånd här i landet på grund av anknytning till flickan.
  2009-08-07
 • Terroristhotad teaterman får uppehållstillstånd

  En man som genom att ingå i en teatergrupp vars syfte är att kritisera samhällssystemets konsekvenser för ungdomar och genom sina pjäser ta ett tydligt politiskt ställningstagande får, sedan en assistent mördats, permanent uppehållstillstånd i Sverige.
  2009-08-06