Skip to content

Migrationsrätt

 • Julian Assange nekas uppehållstillstånd

  Migrationsverket avslog på måndagen Wikileaksgrundaren Julian Assanges ansökan om uppehållstillstånd.
  2010-10-19
 • Registrerad partner får permanent uppehållstillstånd

  En 31-årig man ansökte om fortsatt uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin partner. Migrationsdomstolen konstaterar att det finns betänkligheter rörande mannens relation till sin partner, men beviljar mannen permanent uppehållstillstånd.
  2010-08-26
 • Att utvisa en afghansk kvinna skulle strida mot Europakonventionen

  Sverige har förlorat ett mål i Europadomstolen. Enligt domen skulle ett svenskt beslut om att utvisa en afghansk kvinna, om det verkställdes, stå i strid med artikel 3 i Europakonventionen om förbud mot tortyr och eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
  2010-07-27
 • Muslim entledigas från uppdrag som offentligt biträde för kristen asylsökande

  Migrationsöverdomstolen entledigar en kvinna som är troende muslim och bär slöja från sitt uppdrag som offentlig försvarare för en man som hotats av en muslimsk grupp. Domstolen konstaterar bland annat att mannen påtalat för Migrationsverket att han inte vågar berätta om sina asylskäl för sitt offentliga biträde.
  2010-05-11
 • Barnets bästa i migrationsprocessen ses över

  Migrationsminister Tobias Billström gav i förra veckan hovrättsrådet Eva Lönqvist i uppdrag att kartlägga tillämpningen av utlänningslagens undantagsbestämmelse om synnerligen ömmande omständigheter, särkilt där barn berörs.
  2010-04-27
 • JO kritiserar svartlistning av advokat

  Migrationsverket förklarade att en advokat tills vidare inte skulle förordnas som offentligt biträde. JO uttalar nu att Migrationsverket förtjänar allvarlig kritik för den rättskränkning åtgärden innefattat.
  2010-04-22
 • "Dyrare ha invandrare som hyresgäster"

  DO stämde en hyresvärd som tog ut 4000 kronor extra i hyra av en flyktingfamilj med motiveringen att det är dyrare att ha invandrare som hyresgäster. Tingsrätten friade hyresvärden. Nu tas fallet upp i hovrätten.
  2010-02-01
 • Arvstvist ger pojke uppehållstillstånd

  En nu 16-årig pojke anför i migrationsdomstolen att han fruktar att bli dödad av sina styvbröder på grund av en arvstvist. Han åberopar vidare sitt starka engagemang i en kampsportsorganisation i Sverige som anpassning till landet.
  2010-01-20
 • Migrationsdomstolen beviljade uppehållstillstånd i strid med lag

  Migrationsdomstolen menade att regeringen inte hade haft rätt att utfärda en bestämmelse om krav på giltigt pass för att uppehållstillstånd ska kunna utfärdas, och beviljade en romsk familj tidsbegränsat uppehållstillstånd. Beslutet är i uppenbar strid med lag, konstaterar Migrationsöverdomstolen, och återförvisar målet.
  2010-01-07
 • Dublinförordningen och Strasbourgkonventionen kan tillämpas parallellt

  Migrationsöverdomstolen finner att en man som redan fått uppehållstillstånd samt flyktingstatus i Italien trots detta kan överföras dit i enlighet med Dublinförordningen.
  2009-12-28
 • Krav: Invandrare måste kunna försörja sig själva

  På måndagen överlämnade regeringen propositionen "Försörjningskrav vid anhöriginvandring" till riksdagen.  - Arbetslinjen ska gälla i migrationspolitiken som på alla andra områden, säger migrationsminister Tobias Billström.  
  2009-12-22
 • Romsk familj får uppehållstillstånd - rådman skiljaktig

  En romsk familj från Kosovo beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Rådmannen är skiljaktig och menar att hela familjen borde utvisas.
  2009-12-09
 • Säpo ska avgöra rätt till domstolsprövning

  EU-direktiv kräver att alla utlänningsärenden ska kunna överklagas i domstol. Trots det föreslås nu att "kvalificerade säkerhetsärenden" ska prövas av regeringen som sista instans. Vilka ärenden som är kvalificerade avgörs av Säpo. 
  2009-12-03
 • "Sveriges mottagande av flyktingar är ohållbart"

  Förra året tog Södertälje emot över 800 flyktingar. Danderyd tog emot 29. -Dagens mottagande av flyktingar är ohållbart och kommer att förstärka utanförskapet ytterligare, säger Anders Lago, ordförande i Södertäljes kommunstyrelse.
  2009-11-27
 • En miljard ska påskynda invandrares etablering

  Det tar i genomsnitt sju år för nyanlända invandrare att få ett arbete. Regeringen föreslog på onsdagen en rad åtgärder som ska underlätta invandrares etablering i samhället.
  2009-11-26