Skip to content

Migrationsrätt

 • Prostituerad får inte avvisas

  Migrationsdomstolen har funnit att en prostituerad EES-medborgare omfattas av rörlighetsdirektivet och att hon därmed inte får avvisas.
  2011-10-14
 • Han vill avkriminalisera bärplockarnas arbete

  Mats Wingborg, författare till rapporten "Mors lilla Olle är underbetald vietnames", ser likheter mellan prostituerade och bärplockare utan arbetstillstånd. 
  2011-10-14
 • Barn fick vänta i över ett år på migrationsdomstolens beslut

  Migrationsdomstolen i Stockholm lät ett ärende om uppehållstillstånd ligga i ett år utan att någon åtgärd vidtogs. "Helt oacceptabelt", menar Justitieombudsmannen.
  2011-09-20
 • Förslag: Ny migrationsdomstol i Umeå

  2011-09-13
 • Dan Eliasson

  FN-organ kritiserar svenska asylbiträden

  FN:s flyktingkommissariat UNHCR kritiserade tidigare i år svenska myndigheter för att inte ta tillräcklig hänsyn till hur HBT-personer, aktivister och personer tillhörande religiösa minoriteter behandlas i hemlandet. Nu konstaterar UNHCR efter en omfattande studie att majoriteten av de juridiska biträdena inte varit tillräckligt engagerade.
  2011-09-09
 • Uppenbart oriktigt att asylsökande är från Libyen

  Migrationsverket bedömde efter en språkanalys att en asylsökande inte kom från Libyen och utvisade mannen. Migrationsöverdomstolen har nu beslutat att inte pröva frågan om uppehållstillstånd.
  2011-06-14
 • Grovt handläggningsfel i migrationsdomstol

  Migrationsöverdomstolen anser det inte visat att migrationsdomstolen skickat ett föreläggande om att inkomma med handlingar.
  2011-05-19
 • En fjärde migrationsdomstol inrättas

  2011-04-15
 • Migrationsöverdomstolen stoppar överföring till Grekland

  Såväl Migrationsverket som migrationsdomstolen fann att en 37-årig man från Irak skulle överföras till Grekland i enlighet med Dublinförordningen. Migrationsöverdomstolen stoppar nu överföringen med hänvisning till ett färskt avgörande från Europadomstolen.
  2011-02-22
 • Rysk domare utvisas

  Migrationsdomstolen beviljade en kvinnlig rysk domare uppehållstillstånd med hänvisning till att hon i hemlandet riskerade en orättvis rättegång och ett orättfärdigt fängelsestraff. Migrationsöverdomstolen finner nu att domaren inte gjort sitt skyddsbehov sannolikt varför Migrationsverkets utvisningsbeslut fastställs.
  2011-02-22
 • Konvertering till kristendomen gav flyktingstatus

  En asylsökande som uppgett  att han riskerar förföljelse i Afghanistan sedan han konverterat till kristendomen beviljas uppehållstillstånd.
  2011-02-01
 • Asylsökande tände eld på sig själv - döms för mordbrand

  En 28-årig man från Afghanistan tände eld på sig själv på Migrationsverkets mottagningsenhet i Alvesta efter att ha nekats uppehållstillstånd. Mannen döms för mordbrand, hovrätten beaktar dock att mannen fått svåra brännskador vid påföljdsbestämningen.
  2010-10-20
 • Julian Assange nekas uppehållstillstånd

  Migrationsverket avslog på måndagen Wikileaksgrundaren Julian Assanges ansökan om uppehållstillstånd.
  2010-10-19
 • Registrerad partner får permanent uppehållstillstånd

  En 31-årig man ansökte om fortsatt uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin partner. Migrationsdomstolen konstaterar att det finns betänkligheter rörande mannens relation till sin partner, men beviljar mannen permanent uppehållstillstånd.
  2010-08-26
 • Att utvisa en afghansk kvinna skulle strida mot Europakonventionen

  Sverige har förlorat ett mål i Europadomstolen. Enligt domen skulle ett svenskt beslut om att utvisa en afghansk kvinna, om det verkställdes, stå i strid med artikel 3 i Europakonventionen om förbud mot tortyr och eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
  2010-07-27