Skip to content

Fastighetsrätt

 • Hyresgäst skyller på tvillingsyster

  En kvinna som har drygt 75 000 kronor i obetalda hyror uppger i hyresnämnden att hennes tvillingsyster förfalskat hennes namnteckning och ingått hyresavtal med värden. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-06-12
 • Ikea Fastigheter får dra av 2,5 miljoner för belysning och köldanläggning

  Kammarrätten finner att lagerbelysning, nödbelysning och köldanläggning är att betrakta som byggnadsinventarier. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-06-09
 • Riksrevisionen kritiserar energideklarationer

  Sedan årsskiftet ska enfamiljshus och större byggnader vara energideklarerade. Otydliga regler och procedurer gör det dock svårt för fastighetsägare och energiexperter att följa lagstiftningen.
  2009-06-08
 • Båt på flytbrygga omfattas av strandskyddsreglerna

  Länsstyrelsen förelade en man att avlägsna en "byggnad" som var uppställd på en flytbrygga i vattnet vid samfälligheten intill fastigheter i Bengtfors kommun. I miljödomstolen anför mannen att M/S Thor har en giltig internationell båtlicens utfärdad i Tyskland och giltig i 138 länder, däribland Sverige. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-06-08
 • Hovrätt fastställer tomträttsavgäld

  Ett fastighetsbolag anför att en fastighet ska jämföras med andra objekt vid bestämning av tomträttsavgälden. Stockholms kommun anser att den hypotetiska avkastningskalkylen ska användas, och att tingsrätten tillämpat den på ett felaktigt sätt. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-06-05
 • Morddömd har inte behov av lägenhet

  En hyresvärds intresse av att hyra ut en lägenhet till annan bostadssökande anses väga tyngre än en morddömd hyresgästs intresse av att ta lägenheten i bruk efter avtjänat straff. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-06-05
 • Kvinna får hela huset ommålat efter skadegörelse

  En man som kastat motorolja på gaveln av en kvinnas hus fälldes för skadegörelse. Kvinnan kräver ersättning för ommålning av hela huset då hon anser att det går inte att måla om bara en del av huset utan att riskera nyansskillnader. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-06-05
 • Blandad fasad inget hinder mot bygglov

  Kammarrätten beviljar bygglov för hus med både puts och träpaneler. Enligt detaljplanen ska fasaden vara beklädd med träpanel, domstolen konstaterar dock att kommunen föreslagit att putsade fasader ska tillåtas. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-06-04
 • Hyresvärd slipper betala för fallolycka i trappa

  En småbarnsmamma uppger att hon ådragit sig skador i rygg och nacke efter att ha fallt baklänges i en snötäckt och osandad trappa. Då kvinnan inte kan uppvisa något läkarintyg som styrker påståendet befriar domstolen hyresvärden från allt ansvar. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-06-04
 • Hovrätt: Badrumsrenovering är inte underhållsarbete

  En hyresgäst motsätter sig hyreshöjning på grund av badrumsrenovering eftersom arbetet enligt honom är dåligt utfört och dessutom utgör underhållsarbete. Hovrätten avslår överklagandet. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-06-04
 • Upplevde räkningar som "något abstrakt"

  En man med diagnosen ADHD uppger i hyresnämnden att han upplever räkningar som något abstrakt. Mannen har under drygt två år regelmässigt betalt sin hyra för sent. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-06-01
 • Villaägarna vill ha betygssystem för småhustillverkare

  Allt fler leverantörer av så kallade kataloghus anmäls till Allmänna Reklamationsnämnden. Enligt Villaägarna beror ökningen bland annat på den bristfälliga informationen i leverantörernas presentationsmaterial.
  2009-06-01
 • Ostronverksamhet kräver inte strandskyddsdispens

  En man avser att bygga en brygga och ett förråd för att skörda ostron som förekommer naturligt i fastighetens vattenområde. Miljööverdomstolen finner att verksamheten kan kategoriseras som areell näring som inte kräver strandskyddsdispens. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-29
 • Hyresavtal upphör efter sex års andrahandsuthyrning

  En man som sedan 1991 har hyrt en etta i Stockholm, men själv befunnit sig i bland annat Thailand och Florida, meddelade hyresvärden via fax att han inte kunde motstå frestelsen att hyra ut lägenheten. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-29
 • Luleå kommun ska återställa hyresgästers gemensamma lokaler

  Luleå kommun stängde ett gårdshus som disponerades av kommunens hyresgäster. Hovrätten ålägger nu kommunen att återställa lokalerna. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-29