Skip to content

Fastighetsrätt

 • Fågellivet inget hinder mot E.ON:s vindkraftpark

  Sedan E.ON Vind Sverige AB anmält att man tänkt uppföra en vindkraftpark bestående av sex vindkraftverk i Vätterns skärgård överklagades beslutet att godkänna anmälan av kraftverkens blivande grannar.
  2009-07-31
 • Spis, vitvaror och radiatorer får inte finnas i sjöbod

  En man som beviljats bygglov och strandskyddsdispens för en sjöbod - ett källarförråd för förvaring av bland annat båt med tillbehör och fiskeredskap - nyttjade "en anmärkningsvärt liten del" av denna till just förvaring. Istället hade boden isolerats och inretts med en möblerad rumsdel och ett sovloft.
  2009-07-29
 • Generationsboende nekas bygglov

  En man och en kvinna vill uppföra en "komplementbyggnad" om 65 kvadratmeter på sin 1 798 kvadratmeter stora fastighet, att användas som generationsboende.
  2009-07-28
 • Höjd skatt på dyra villor

  Den "rödgröna röran" presenterade på måndagen sin gemensamma politik rörande fastighetsskatten. Villaägarna vänder sig nu mot planerna på höjd skatt på högtaxerade fastigheter.
  2009-07-01
 • Bemanningsföretag sparade över en halv miljon genom kollektivavtalsbrott

  Bemanningsföretaget Rimec fälls i Arbetsdomstolen för att ha betalat ut lägre löner än vad kollektivavtalet krävde. Bolaget får dock på grund av oklara löneregler i kollektivavtalet skadeståndet sänkt till mindre än hälften av den besparing företaget gjort genom de låga lönerna.  Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-06-30
 • Hyresgäst inte skadeståndsskyldig för vattenläcka från diskmaskin

  Sedan en kvinna lämnat sin lägenhet utan att stänga av vattnet till sin bänkdiskmaskin släppte en slang mellan diskmaskinen och blandaren. Både tingsrätt och hovrätt finner att kvinnan inte är skadeståndsskyldig för den vattenskada som uppstod. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-06-29
 • Lägenhetshyra höjs med 220 procent

  En kvinna som betalat samma hyra sedan 1994 får nu sin kallhyra höjd från 7 375 kronor till 16 250 kronor. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-06-29
 • Hyresvärd får bygga om bostäder till kontorslokaler

  Hovrätten ger en hyresvärd rätt att säga upp avtalen för samtliga hyresgäster i prövningslägenheterna. Deras bostäder ska nu byggas om till kontorslokaler. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-06-29
 • Uthyrd bostad betecknas som näringsfastighet vid försäljning

  Länsrätten fastställer att en fastighet som stått tom en tid är att betrakta som näringsfastighet. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-06-29
 • Bostadsrättsförening får klartecken för balkongbygge

  En bostadsrättsförening har trots invändningar om minskat ljusinsläpp fått sitt beslut om att bygga balkonger godkänt i domstol. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-06-29
 • Regeringsrätten fastställer omtvistad detaljplan

  Ett stort antal boende i Söderhagen i Haninge kommun yrkar att regeringens beslut om detaljplan från 2005 ska upphävas. Enligt klagandenas ansökan om rättsprövning medför planen utöver försämrad utsikt och en oacceptabel trafikmiljö även att naturområdet vid Drevviken försvinner till förmån för utökade byggrätter.
  2009-06-22
 • Fastighetsägare ska återställa naturvärden längs med Råån

  Enligt en dom i Miljööverdomstolen ska två fastighetsägare vid vite återställa naturvärden längs med Råån i Helsingborgs kommun.
  2009-06-22
 • Branschinitiativ ska göra byggnader mer miljövänliga

  Byggföretag, fastighetsägare, arkitekter ska tillsammans med Malmö Stad, Stockholms Stad och Sweco utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet inom bygg- och fastighetsbranschen.
  2009-06-22
 • Friköpspriser kan frysas efter protester

  Halmstads kommun har erbjudit tomträttshavare att friköpa tomter till 2006 års nivåer. Flera tomträttshavare uppger att de inte tagit del av erbjudandet, och nu är tiden på väg att rinna ut.
  2009-06-22
 • Sex av tio tomter har för höga taxeringsvärden

  Felaktiga taxeringsvärden gör att mer än hälften av ägarna till obebyggda tomter betalar för mycket skatt. Det uppger Villaägarna efter att ha granskat 16 500 tomtförsäljningar.
  2009-06-15