Skip to content

Fastighetsrätt

 • Man får bo kvar i avliden mammas hyresrätt

  Hovrätten instämmer i tidigare bedömning från hyresnämnden och anser inte att ett hyresförhållande skäligen ska upphöra. Med hänsyn till varaktigt sammanboende ska hyresrätten anses ha överlåtits från mor till son.
  2010-05-17
 • Hyresvärden får säga upp avtal för att själv kunna flytta in i en annan lägenhet

  Efter ett beslut i hovrätten får en hyresvärd rätt att säga upp avtalet med en av sina hyresgäster för att en annan hyrestagare i samma fastighet ska kunna överta prövningslägenheten.
  2010-05-17
 • Trappstädning skäligt hyresvillkor

  Efter samstämmiga beslut i hyresnämnden och hovrätten får en hyresgäst finna sig i att trappstädning förblir ett villkor i dennes hyresavtal.
  2010-05-12
 • Hyresvärd förmår inte visa andrahandsuthyrning

  En man som disponerat en lägenhet med fyra rum men som varit skriven på annan ort får behålla sin hyresrätt. Enligt hovrätten har värden inte förmått visa att mannen hyrt ut lägenheten utan tillstånd eller att mannen skulle ha erbjudits en mindre lägenhet.
  2010-05-10
 • Skandiamäklare frias från mened

  Hovrätten för Västra Sverige friar en fastighetsmäklare som dömts för mened i samband med en tvist om bättre rätt till fastighet.
  2010-05-10
 • Engelsk leasehold uppfyller inte krav på ursprungsbostad

  Kammarrätten instämmer i länsrättens tidigare avgörande och finner att en nyttjanderätt till bostad som är vanlig i England, så kallad leasehold, inte uppfyller de krav på ersättningsbostad som krävs för att slutligt avdrag för uppskovsbelopp ska kunna medges.
  2010-05-10
 • Hovrätten ändrar dom i skogsavverkningsmål

  Ersättning för skogsavverkningsrätt som betalats efter att fastighet sålts, men före tillträdesdagen, är inte sådan ersättning som ska tillkomma säljaren.
  2010-05-10
 • Fastighetsköpare borde undersökt sprickor i fasaden

  Tingsrätten konstaterade att en fastighet som visade sig sakna balkar över fönster och dörrar var behäftad med fel, men att detta inte kunde göras gällande gentemot säljaren eftersom köparen inte fullgjort sin undersökningsplikt. Hovrätten fastställer nu domslutet.
  2010-05-10
 • Kommun ska betala hyresvärd 10 miljoner

  Tingsrätten förpliktigar en kommun att betala en förening närmare tio miljoner kronor avseende indexhöjningar och elförbrukning. Föreningen, som hyrt ut lokalerna sedan 1991, upptäckte först år 2003 att den av misstag underlåtit att ta betalt för index och el.
  2010-05-06
 • Skatterättsnämnden om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn

  Skatterättsnämnden finner att ett bolag som tillhandahåller underentreprenad i form av ett parkeringssystem ska anses leverera en tjänst som omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn.
  2010-05-03
 • Mäklare varnas för underlåtenhet att redovisa uppgifter om stambyte

  Fastighetsmäklarnämnden, FMN, finner att en mäklare som förmedlat en lägenhet med felaktiga uppgifter om stambyte agerat i strid med god mäklarsed. 
  2010-05-03
 • Före detta sambo har dold samäganderätt till fastighet

  Hovrätten finner i likhet med tingsrätten att en nu 61-årig man har bättre rätt till hälften av en fastighet som mannens före detta sambo står som ensam lagfaren ägare till.
  2010-05-03
 • Förmedling av försäljning av aktier i fastighetsbolag undantaget från momsplikt

  Ett aktiebolag behöver inte betala moms på en förmedling av ett par fastighetsbolag då dessa enligt förvaltningsrätten har karaktären av värdepappersförmedlingar.
  2010-05-03
 • Bygglov kan erhållas på före detta kronoholmsmark

  Länsrätten anser att det finns möjlighet att bevilja bygglov för utvidgningen av ett trapphus på en fastighet belägen på Käringön utanför Göteborg. Ön utgjordes tidigare av så kallad kronoholmsmark och ägdes av staten.
  2010-05-03
 • Stureplansgruppen får tåla reklamskylten på Anglaishuset

  Stureplansgruppen har överklagat stadsbyggnadsnämndens beslut att bifalla ansökan om bygglov för den 36 kvadratmeter stora LED-skärmen på Anglaishuset vid Stureplan i Stockholm. Kammarrätten fastställer nu nämndens beslut.
  2010-04-29