Skip to content

Fastighetsrätt

 • Hyresgäst har långtgående ansvar för besökare

  En inbjuden gäst hos en hyresgäst terroriserade grannarna genom att banka på väggarna, skrika och kasta ner sopor på andras balkonger. Hyresgästen säger att hon inte kan rå för gästens psykiska ohälsa.
  2010-05-31
 • Praktisk rådgivning för medlemmar i samfälligheter

  Fastighetsägare får i allt större utsträckning ansvar för gemensamma anläggningar. - I dessa sammanhang är de berörda fastighetsägarna oftast lekmän, konstaterar Tommy Österberg, författare till handboken "Samfälligheter".
  2010-05-26
 • HD: Fuktskador inte dolt fel i fastighet

  Högsta domstolen finner i likhet med underinstanserna att fuktskador som orsakats på grund av en särskild golvkonstruktion inte utgör dolt fel i fastighet då byggnadssättet var vedertaget och allmänt accepterat på 1970-talet då byggnaden uppfördes och då köparen inte haft fog att förvänta sig något annat.
  2010-05-26
 • Hyresvärd får inte spåra hyresgäster

  Kammarrätten finner att ett bostadsbolag inte utan samtycke får använda loggfilerna i sitt elektroniska nyckelsystem för att identifiera hyresgäster som smutsat ned tvättstugan.
  2010-05-24
 • Polis om ROT-fusket: "Vi ska gå till botten med varje fall"

  Ett 20-tal anmälningar om fusk kring ROT-avdraget har under den senaste tiden inkommit till polisen. - Skatteverket har betalat ut 36 miljoner kronor till oseriösa företag, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert vid Skatteverket.
  2010-05-20
 • Förmånsbeskattade renoveringsarbeten avdragsgilla efter bodelning

  En make som genom bodelning förvärvat en bostadsfastighet får vid försäljning av fastigheten göra avdrag för förbättringsutgifter som härrör från renoveringsarbeten som den tidigare maken och fastighetsägaren förmånsbeskattats för.
  2010-05-19
 • Mäklare varnas: Syster till sambo närstående enligt fastighetsmäklarlagen

  En man, som i egenskap av fastighetsmäklare har förmedlat en fastighet till sin sambos syster, meddelades en varning av Fastighetsmäklarnämnden, FMN. Kammarrätten fastställer nu beslutet.
  2010-05-17
 • Grannars klagomål hindrar inte bygglov för vapenverkstad

  Förvaltningsrätten ändrar inte länsstyrelsens beslut att lämna bygglov för utbyggnad av en vapenverkstad. Grannarnas invändningar har inte funnits utgöra sådan betydande olägenhet som föreskrivs i plan- och bygglagen.
  2010-05-17
 • Man får bo kvar i avliden mammas hyresrätt

  Hovrätten instämmer i tidigare bedömning från hyresnämnden och anser inte att ett hyresförhållande skäligen ska upphöra. Med hänsyn till varaktigt sammanboende ska hyresrätten anses ha överlåtits från mor till son.
  2010-05-17
 • Hyresvärden får säga upp avtal för att själv kunna flytta in i en annan lägenhet

  Efter ett beslut i hovrätten får en hyresvärd rätt att säga upp avtalet med en av sina hyresgäster för att en annan hyrestagare i samma fastighet ska kunna överta prövningslägenheten.
  2010-05-17
 • Trappstädning skäligt hyresvillkor

  Efter samstämmiga beslut i hyresnämnden och hovrätten får en hyresgäst finna sig i att trappstädning förblir ett villkor i dennes hyresavtal.
  2010-05-12
 • Hyresvärd förmår inte visa andrahandsuthyrning

  En man som disponerat en lägenhet med fyra rum men som varit skriven på annan ort får behålla sin hyresrätt. Enligt hovrätten har värden inte förmått visa att mannen hyrt ut lägenheten utan tillstånd eller att mannen skulle ha erbjudits en mindre lägenhet.
  2010-05-10
 • Skandiamäklare frias från mened

  Hovrätten för Västra Sverige friar en fastighetsmäklare som dömts för mened i samband med en tvist om bättre rätt till fastighet.
  2010-05-10
 • Engelsk leasehold uppfyller inte krav på ursprungsbostad

  Kammarrätten instämmer i länsrättens tidigare avgörande och finner att en nyttjanderätt till bostad som är vanlig i England, så kallad leasehold, inte uppfyller de krav på ersättningsbostad som krävs för att slutligt avdrag för uppskovsbelopp ska kunna medges.
  2010-05-10
 • Hovrätten ändrar dom i skogsavverkningsmål

  Ersättning för skogsavverkningsrätt som betalats efter att fastighet sålts, men före tillträdesdagen, är inte sådan ersättning som ska tillkomma säljaren.
  2010-05-10