Skip to content

Fastighetsrätt

 • Räknemiss resulterade i miljonskadestånd

  Frico Aktiebolag fick i uppdrag att beräkna effektbehovet för en sporthall. Genom ett misstag angavs isoleringen i hallen vara tio gånger bättre än den i själva verket var. Beställaren Granen Förvaltning AB anser att bolaget varit vårdslöst och anför att beräkningarna haft en direkt styrande inverkan på beslutet att genomföra projektet. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"?>
  2009-02-20
 • Ägarlägenheter införs i maj

  Innehavaren till en ägarlägenhet har direkt äganderätt och kan självständigt överlåta, pantsätta eller hyra ut lägenheten.
  2009-02-19
 • Bergvärmebråk kostade 660 000 kronor

  Villaägaren beställde en bergvärmesinstallation av en byggfirma. Han vägrade betala fullt ut för installationen då han ansåg byggfirman gjort fel. Det blev dock en dyr affär för mannen då han får betala, förutom installationen, även motparterns rättegångskostnader. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-02-17
 • HD: Lokal ställd till förfogande trots miljöfarligt avfall

  Trots egendom i lokalen, en kvarvarande andrahandshyresgäst och kvarlämnat miljöfarligt avfall anses konkursboet ha ställt hyreslokalen till hyresvärdens förfogande.
  2009-02-17
 • Vindkraftsprocessen förenklas

  För att underlätta utbyggnaden av vindkraft föreslår regeringen att kraven på detaljplan och bygglov slopas när ett vindkraftverk fått tillstånd enligt miljöbalken.
  2009-02-16
 • Regeringsrätten: Grannar borde fått yttra sig om vindkraftverk

  Miljö- och byggnadsnämnden i Ystads kommun underrättade inte grannarna om att ett vindkraftverk efter ny ansökan om bygglov skulle komma att uppföras 120 meter närmre deras fastigheter. Regeringsrätten beslutar nu att kammarrätten ska pröva målet på nytt. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-02-13
 • Högre krav på bostadssökande i Stockholm

  Fastighetsägare i Stockholm ställer högre krav på bostadssökande än vad som förekommer i andra städer. Det visar en rapport från Boverket.
  2009-02-09
 • Svåranvänd tomt ger inte lägre taxeringsvärde

  En fastighetsägare i Mölndal yrkar att taxeringsvärdet ska sättas ned med 174 440 kronor. Mannen anför att en stor del av tomten är svåranvänd och beväxt med ljung och sly. Lantmäteriet har bedömt att tomten inte går att stycka av.Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-02-06
 • Man som hotat "slå ihjäl alla kärringar med en yxa" får flytta

  En man som bankat i sin lägenhet till långt in på natten, skriker i trapphuset när han är på dåligt humör, blockerar tvättstugan, hotar att "slå ihjäl alla kärringar med yxa" och hällt vatten på en granne, tvingas nu flytta. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-02-05
 • Närradioman med rullstolsburen hustru måste flytta från rivningshus

  En kommun anför i hyresnämnden att ett hus i ett industriområde ska rivas eftersom det inte är godkänt som bostad. Avloppet leds efter slamavskiljning orenat ut i en mosse, och det är inte försvarbart eller rimligt att med skattemedel investera i en ny avloppsanläggning på fastigheten. Hovrätten finner i likhet med hyresnämnden att hyresavtalet ska upphöra. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-02-05
 • Byggplatschefer mer konservativa än andra

  Byggindustrins platschefer är mer konservativa och hamnar oftare än chefer i annan industri i situationer där man ”gör som man alltid gjort”. Det visar ny forskning om styrning och riskhantering inom byggindustri.
  2009-02-02
 • Hovrätten höjer arrendet för attraktiva tomter

  I avsaknad av ett ordentligt jämförelsematerial gör hovrätten en jämförelse med fastighetspriser. Såväl hovrätt och arrendenämnden konstaterar att Hallandskusten är ett mycket attraktivt område.Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-02-02
 • Golvbrunn berättigar till prisavdrag

  Ett par köpte en villa i Vallentuna. Genast efter tillträdet upptäcktes att det var bakfall på golvet i duschen på ovanvåningen och att vatten rann ned till undervåningen. Köparna får, eftersom fastigheten avvikit från vad som med fog kunnat förutsattas vid köpet, prisavdrag om 114 000 kronor.Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-01-30
 • Tomter med små hus övertaxeras

  Skatteverket och Kammarrätten i Stockholm är överens om att tomter med mindre småhus i Vaxholm har blivit för högt taxerade. Domstolen sänker nu markvärdet för en fastighet i området med 637 000 kronor.Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-01-29
 • Äldreboende är inte vårdbyggnad enligt fastighetstaxeringslagen

  Ludvika kommun har yrkat att en fastighet som används för äldrevård ska indelas som specialbyggnad. Kammarrätten i Sundsvall avslår överklagandet.Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-01-28