Skip to content

Fastighetsrätt

 • Byggplatschefer mer konservativa än andra

  Byggindustrins platschefer är mer konservativa och hamnar oftare än chefer i annan industri i situationer där man ”gör som man alltid gjort”. Det visar ny forskning om styrning och riskhantering inom byggindustri.
  2009-02-02
 • Hovrätten höjer arrendet för attraktiva tomter

  I avsaknad av ett ordentligt jämförelsematerial gör hovrätten en jämförelse med fastighetspriser. Såväl hovrätt och arrendenämnden konstaterar att Hallandskusten är ett mycket attraktivt område.Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-02-02
 • Golvbrunn berättigar till prisavdrag

  Ett par köpte en villa i Vallentuna. Genast efter tillträdet upptäcktes att det var bakfall på golvet i duschen på ovanvåningen och att vatten rann ned till undervåningen. Köparna får, eftersom fastigheten avvikit från vad som med fog kunnat förutsattas vid köpet, prisavdrag om 114 000 kronor.Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-01-30
 • Tomter med små hus övertaxeras

  Skatteverket och Kammarrätten i Stockholm är överens om att tomter med mindre småhus i Vaxholm har blivit för högt taxerade. Domstolen sänker nu markvärdet för en fastighet i området med 637 000 kronor.Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-01-29
 • Äldreboende är inte vårdbyggnad enligt fastighetstaxeringslagen

  Ludvika kommun har yrkat att en fastighet som används för äldrevård ska indelas som specialbyggnad. Kammarrätten i Sundsvall avslår överklagandet.Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-01-28
 • Renovering skäl för uppsägning

  Primula Byggnads Aktiebolag sade upp avtalet med en hyresgäst inför en förestående upprustning. Parterna har ostridigt avtalat bort besittningsskyddet. Svea hovrätt fastställer nu att hyresgästen är skyldig att flytta.Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-01-27
 • Juridiken hindrar utbyggnaden av vindkraft

  Det finns omfattande hinder mot ett effektivt genomförande av de energipolitiska målen. De främsta stötestenarna återfinns i planerings- och tillståndssystemen även om enskilda regler också i flera fall har visat sig hindra en etablering. Det visar en färsk avhandling där de rättsliga förutsättningarna för att öka användandet av förnyelsebar energi och då framför allt vindkraft har undersökts.
  2009-01-25
 • Hyresavtalet upphör för kvinna som skrikit nattetid

  Hyresnämnden biföll hyresvärdens ansökan om att hyresavtalet för en hyresgäst som nattetid stört sina grannar genom höga skrik skulle upphöra att gälla. Svea hovrätt avslår nu kvinnans överklagande.
  2009-01-22
 • Möjligheter att reducera fastighetsskatt

  - År 1998 vann jag ett mål i Regeringsrätten, som öppnade för nedsättning av fastighetsskatt när bostäder och lokaler avsedda för uthyrning stod tomma på grund av bristande efterfrågan eller för att det pågick ombyggnadsarbeten. Den regeln är numera upphävd, berättar Hans Tegnander, som i boken ”Fastighetsskatt och fastighetsavgift” visar på andra möjligheter att nå en lägre fastighetsskatt vid bland annat ombyggnadsarbeten.
  2009-01-22
 • Fastighetsägare ansvarar för översvämmat dike

  Anläggandet av en väg har lett till att ett dike svämmat över med följd att en grannfastighet drabbats av vattenskador. Kammarrätten finner att det ankommer på ägaren av den fastighet där diket är beläget att hålla detta i godtagbart skick, samt att länsstyrelsen efter anmälan kan ingripa med stöd av miljöbalken.
  2009-01-21
 • Tingsrätt värderade urinskador till 65 000 kronor

  Bostadsrättsinnehavaren upptäckte en "kvardröjande lukt av katturin" i badrummet. Den berättigade till avdrag för 65 000 kronor, enligt tingsrätten.
  2009-01-21
 • 40 000 för etnisk diskriminering

  Hovrätten dömer en hyresvärd att betala skadestånd på 40 000 kronor till en man som vägrades bostad på grund av sin etnicitet.
  2009-01-20
 • Ett dynamiskt strandskydd

  Strandskyddet förstärks i områden med högt exploateringstryck men det ska bli lättare att få bygga hus vid stränder i landsbygdsområden med god tillgång till stränder. Det är innebörden i regeringens förslag till nya strandskyddsregler som nu skickats på remiss till Lagrådet.
  2009-01-18
 • Lättsinnig och nonchalant hyresgäst måste flytta omedelbart

  Hyresnämnden i Stockholm konstaterar att förseningarna i många fall varit avsevärda, och har fortsatt trots hyresvärdens påminnelser, krav, varningsbrev, uppsägning samt hänskjutande till hyresnämnden och trots att kvinnan upplysts om att hyresavtalet kan komma att sägas upp.
  2009-01-15
 • Hyresvärd har rätt till avdrag för bredband

  Kammarrätten i Stockholm bifaller AB Tierpsbyggens yrkande om avdrag för installation av fiberkabel. Enligt domstolen är tillhandahållandet av nätutrustning för internetanslutning till hyresgästerna en separat tjänst vid sidan av uthyrningen av bostäder.
  2009-01-07