Skip to content

Fastighetsrätt

 • Luleå kommun ska återställa hyresgästers gemensamma lokaler

  Luleå kommun stängde ett gårdshus som disponerades av kommunens hyresgäster. Hovrätten ålägger nu kommunen att återställa lokalerna. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-29
 • HD: Bostadsrättsförening måste intyga att fastighetsöverlåtelse inte sker inom en koncern

  Högsta domstolen uttalar att en förutsättning för befrielse från stämpelskatt vid så kallade transportköp är att överlåtaren och förvärvaren intygar att överlåtelsen inte sker inom en koncern. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-27
 • Hyresavtal upphör efter skenbyte

  En kvinna som deltog i ett lägenhetsbyte flyttade i själva verket till en villa. Hyresvärden uppger att parterna i bytet vilselett honom och att det rör sig om ett skenbyte. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-26
 • Regeringen inför kreditgarantier under byggtiden

  Statliga kreditgarantier ska göra det lättare att finansiera bostadsbyggen under lågkonjunkturen. Från och med den 1 juli lämnas garantier med upp till 90 procent av marknadsvärdet för en färdigställd fastighet.
  2009-05-25
 • Kan hyresavtal överlåtas mot värdens vilja genom fusion?

  Fusioner omfattas av jordabalkens formulering "liknande förvärv". Därmed kan överlåtelse av hyresavtal genom fusion inte ske utan värdens medgivande, skriver advokaterna Nils Larsson och Sten-Åke Stenshamn samt före detta hyresrådet Stieg Synnergren.
  2009-05-25
 • 75-årig kvinna förlorar hyresrätt

  En 75-årig kvinna har sedan lång tid hyrt en etta i Stockholm. Enligt vittnesuppgifter har hon dock inte bott i lägenheten sedan 2001. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-22
 • Familj bör ställa in sig på att lämna bostad

  En man har sedan 1997 tillsammans med sin familj bott i en lägenhet om sex rum och kök fördelade på 147 kvadratmeter i Nacka. Kommunen vill nu säga upp avtalet med hänvisning till att lägenheten är för stor och dyr för familjen. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-19
 • Oskäligt ta ut deposition av hyresgäst

  Hovrätten konstaterar att det generellt inte ansetts önskvärt att en hyresvärd tar upp deposition av sina hyresgäster, och att sådana villkor betraktats som oskäliga i rättspraxis.  Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-18
 • Skadestånd för rötskador i villa

  Ett par upptäckte kort efter att de köpt en fastighet rötskador i en innervägg och ett tilltagande mögellukt. Hovrätten finner att besiktningsmannen borde uppmärksammat paret på de brister som fanns i fönsteranslutningarna. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-13
 • Samerna: Staten har aldrig haft någon egen jakträtt

  Staten har aldrig haft någon egen jakt- och fiskerätt inom samebyns renskötselområde. Det menar Svenska Samernas Riksförbund, som på måndagen lämnade in en stämningsansökan till Gällivare tingsrätt.
  2009-05-12
 • Åldern sänker straff för mamma som slog dotter med yxa

  Tingsrätten dömde en kvinna som slagit sin dotter i huvudet med en yxa till nio månaders fängelse. Hovrätten sänker straffet till sex månader på grund av förmildrande omständigheter. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-11
 • Mäklare borde förstått hembudsklausul bättre

  En skiljaktig Fastighetsmäklarnämnd anser att mäklaren borde förstått ett gåvobrevs innebörd på samma sätt som Inskrivningsmyndigheten och även frågat barnbarnen innan försäljning. De skiljaktiga anser dock att det inte kan ligga mäklaren till last att han gjort en annan tolkning än myndigheten. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-11
 • Skanskas marknadsföring av bostadsrätter till domstol

  Skanska bör informera köpare av nyproducerade bostadsrätter om att de riskerar skadestånd om de drar sig ur. Det menar Konsumentombudsmannen, som på fredagen lämnade in en stämningsansökan till Marknadsdomstolen.
  2009-05-11
 • Fel i fastighet reklamerades för sent

  En fastighetsköpare vill ha avdrag på köpeskillingen om 466 250 kronor till följd av förhållanden som enligt hans mening utgör fel i fastigheten. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"?>
  2009-05-07
 • Mäklare som inte framfört alla bud varnas

  Enligt Fastighetsmäklarnämnden har mäklaren haft en skyldighet att vidarebefordra budet även om han kan anses haft fog för att utgå från att uppdragsgivaren inte var intresserad av ett bud som understeg ett annat lämnat bud. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-07