Skip to content

Fastighetsrätt

 • Ljudallergiker behöver inte acceptera normalt buller

  Miljödomstolen uttalar att även relativt låga bullernivåer kan vara störande för särskilt ljudkänsliga personer.
  2009-10-19
 • Lidingövilla lyxrenoverades med firmapengar

  En affärsman som renoverat sin villa på bolagets kostnad fick hela beloppet taxerat som lön. Skatteverkets beslut om att frysa mannens tillgångar genom betalningssäkring står fast.
  2009-10-19
 • Förskott återgår efter konkurs i byggbolag

  Ett gift par betalade 348 000 kronor i förskott till ett byggbolag som senare gick i konkurs. Det avtalade arbetet utfördes aldrig. Parterna i målet har nu nått en förlikning.
  2009-10-19
 • Bostadsbolag slipper böter

  Ett bostadsbolag hade förelagts att vid vite genomföra en enkätundersökning. Någon sådan genomfördes inte då miljönämnden meddelat bolaget att de kunde komma att ompröva beslutet. Miljödomstolen finner att det på grund av oklarheterna saknas förutsättningar att döma ut vitet.
  2009-10-19
 • Upprepade fel i mål om betalningsföreläggande

  Ett mål överlämnades först till Stockholms tingsrätt och sedan till Attunda tingsrätt, trots att det enligt tvingande forumregler var Solna tingsrätt som skulle pröva talan. JK konstaterar att staten är skadeståndsskyldig för fel eller försummelse vid handläggning av målet.
  2009-10-15
 • Mallar & dokument: "En oumbärlig hjälp" för företag

  Boken syftar till att hjälpa företag och deras rådgivare att till låg kostnad upprätta juridiskt korrekta dokument. - Hellre ett kort och enkelt avtal än ingenting alls, konstaterar författaren Pål Carlsson.
  2009-10-12
 • 700 nya bostäder ska lösa bostadsbrist

  På fem år ska det byggas 700 nya hyresbostäder i Helsingborg. Det föreslår de privata fastighetsägarna i kommunen. Men först måste flera bygghinder undanröjas.
  2009-10-12
 • Regeringen vill införa ny modell för hyressättning

  Hyrorna ska avspegla hyresgästernas värderingar av sina lägenheter. Det sade kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell på Fastighetsägarnas kongress i förra veckan. En proposition väntas vara klar i mars 2010.
  2009-10-12
 • Inget bygglov för sjöbod

  Länsrätten konstaterar att en sjöbod som inte uppförts i omedelbar närhet av fastighetens huvudbyggnad är bygglovspliktig.
  2009-10-12
 • Fastighetsmäklare slipper varning

  En oenig länsrätt upphäver Fastighetsmäklarnämndens beslutat att varna en mäklare som bland annat underlåtit att tillhandahålla listor över budgivare och spekulanter.  
  2009-10-12
 • Svar från byggnadsnämnd tog tre månader

  Ägaren till en jordbruksfastighet ifrågasatte byggnads- och miljöskyddsnämndens bedömning att uppförandet av ett stall var tillståndspliktigt. Nämnden får nu JO-kritik för att ha dröjt med att svara fastighetsägaren.
  2009-10-05
 • Höjda taxeringsvärden för hyreshus

   Taxeringsvärdena för hyreshus höjs i genomsnitt med 20 procent. Skatteverket uppger att höjningen avspeglar prisutvecklingen under åren 2006-2008.
  2009-10-05
 • Stugägare saknar behov av sophämtning - tvingas betala ändå

  En förening som äger en bystuga har motsatt sig att betala för sophämtning med hänvisning till att stugan sällan används. För att bevilja uppehåll i sophämtningen krävs enligt miljödomstolen att bystugan inte används över huvudtaget.
  2009-10-05
 • Sidensjöhus lämnade oriktig skatteuppgift

  Sidensjöhus Fabriks AB lade osanna fakturor till grund för bolagets mervärdesskattedeklarationer. Kammarrätten bedömer liksom länsrätten att de påstådda byggtjänsterna aldrig utförts.
  2009-09-30
 • Länsrätten godkänner ombyggnad i Vaxholms hamn

  En ombyggnation på Strandvägen i Vaxholm retar grannarna som anser att fastighetsägarna byggt både högre och större än tillåtet. Länsrätten håller dock inte med.
  2009-09-30
www.BilDelar24.com