Skip to content

Fastighetsrätt

 • Bolag som inte följt städningsanmaning tvingas flytta

  Lyxbo AB har yrkat att Lyckseletraktorn AB ska förpliktas att avflytta från de lokaler bolaget hyrt på en fastighet i Lycksele. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-19
 • Täktbestämmelserna i miljöbalken förenklas

  För att förenkla regelverket när det gäller föreslår regeringen att Regeringen förslår att de särskilda prövningsreglerna om täkter i miljöbalken ska tas bort. Det handlar om dels en bestämmelse om avvägning mellan behovet av täktmaterialet och den skada som täkten kan befaras orsaka, dels en särskild stoppregel till skydd för biologisk mångfald. Istället införs tydligare regler när täkter inte får komma till stånd.
  2009-03-18
 • Villaägarna utser Sveriges mest feltaxerade fastighet

  Enligt Villaägarnas Riksförbund avviker Skatteverkets värdering av småhus i genomsnitt med 260 000 från fastigheternas verkliga värden. Som ett led i sin kampanj mot taxeringssystemet söker förbundet nu efter Sveriges mest feltaxerade fastighet.
  2009-03-18
 • Får behålla lägenheten trots "märklig" åtgärd

  En kvinna anför i hovrätten att hon folkbokförde sig på sin fars adress för att denne skulle ta hand om hennes post under den tid hon själv var bortrest. Hyresvärden menar att kvinnans enda syfte med prövningslägenheten är att byta till sig en bostadsrätt. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"?>
  2009-03-18
 • Tingsrätt: Sexshopkontrakt förföll efter brand

  Tingsrätten finner att hyreskontraktet för en lokal avsedd för bland annat non stop-visning av erotisk video samt försäljning av gummi- och sexartiklar förfallit sedan lokalen i det närmaste totalförstörts i en brand. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"?>
  2009-03-16
 • Kastade glåpord efter hjärnskadad granne

  Värden har i hyresnämnden anfört att mannen, som övertagit hyresavtalet efter sin far, stört närboende och personal med höga ljud och hot. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-16
 • Husavdraget ska ge fler jobb inom byggsektorn

  Genom att utvidga möjligheten med skattereduktion för hushållsarbete så att det också omfattar reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnad vill regeringen skapa bättre förutsättningar för fler jobb inom byggsektorn och samtidigt göra fler jobb vita. Missa inte att läsa hela dokumentet i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-12
 • Överläkare får inte ersättning för inkomstförlust

  Ett gift par köpte en fastighet i Haninge för 4,6 miljoner kronor. Efter tillträdet upptäcktes ett dolt fel i form av en fuktskada ovanför dörröppningen till verandan. Köparna vill utöver utbetalade 16 800 kronor även ha ersättning för de timmar mannen hade kunnat debitera i sitt yrke som överläkare. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-11
 • Försäljningen av allmännyttan - minskar inte segregation men bidrar till modernisering

  Ekonomiska och bostadspolitiska skäl ligger bakom kommunernas försäljning av allmännyttan. Försäljningen minskar inte bostadssegregationen men ger kommunerna utrymme för modernisering och underhåll för det kvarvarande bostadsbeståndet. Det visar en rapport från Boverket.
  2009-03-09
 • Skatteverket medger inte avrundning uppåt vid avdrag

  Skatteverket beslutade att inte medge avdrag för ingående mervärdesskatt hänförlig till nybyggnation av bostadslägenheter och ett garage i Halmstad. Länsrätten undanröjer det skattetillägg som påförts men avslår överklagandet i övrigt. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-09
 • Hovrätt: Göteborgs stad är inte ansvarig för halkskada

  Hovrätten fastställer nu att även om avtalet är en aning oklart så har Göteborgs kommun inte åtagit sig jämte fastighetsägaren att direkt mot tredje man ansvara för sådana skador som det primärt ålegat fastighetsägaren att svara för i samband med snöröjning och halkbekämpning på en fastighet. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-06
 • Fastighetsägare får inte behålla värdefull utsikt

  Två makar anför att ett beviljat bygglov för om- och tillbyggnad av en fastighet i Tjörns kommun kommer att medföra betydande olägenheter för dem och bestående negativ inverkan på kulturmiljön i området. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-04
 • Kommun åläggs tilläggsavgift för olovligt bygge

  Serviceförvaltningen i Mölndals kommun påförs 35 000 kronor i tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen. Länsrätten konstaterar att serviceförvaltningen utan föregående bygglovsansökan uppfört en tillfällig skolpaviljong på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-04
 • Samboende inte avgörande för bättre rätt till del av fastighet

  En man och en kvinna träffades genom sitt gemensamma hobbyintresse - att döma i ishockeymatcher. Både tingsrätt och hovrätt finner att mannen har bättre rätt till hälften av den fastighet som kvinnan, enligt köpeavtalet, ensam förvärvade från mannens farbror. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-02
 • Man som satsar på karriären får inte behålla hyresrätt

  En man som upplåtit delar av sin lägenhet till sin ingifta faster och dennas familj anses inte ha behov av lägenheten, och måste därför flytta. Orsaken uppges vara att han arbetar mycket och "har hela världen som arbetsplats". Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-02-27