Skip to content

Fastighetsrätt

 • Regeringsrätten: Boverkets rekommendationer är inga rättsregler

  Ett antal boende i Kärna gör gällande att en detaljplan strider mot Boverkets rekommendationer. Regeringsrätten anser inte att planen strider mot någon rättsregel.
  2009-11-26
 • Brygga ägs med lika delar

  En brygga som byggts och brukats gemensamt har ansett som samägd. Då ena delen av bryggan överlåtits till annan anses denne som ny samägare.
  2009-11-23
 • Ingen bro över Göta älv

  Om Frihamnen i Göteborg inte längre behövs för större fartyg och om man kan enas om en brokonstruktion som tillgodoser högt ställda krav på säkerhet även för övrig trafik bör tillstånd kunna lämnas i framtiden. Men i dagsläget blir det ett nej från Miljööverdomstolen.
  2009-11-23
 • Kammarrätt uttalar sig om skymd havsutsikt

  Ett meddelat bygglov har överklagats med hänvisning till att den aktuella byggnaden kommer att skymma en grannes havsutsikt.
  2009-11-23
 • Svea hovrätt återförvisar mål om småbåtsbrygga

  Hovrätten återförvisar ett mål om en småbåtsbrygga till lantmäterimyndigheten. Domstolen konstaterar att myndigheten vid förrättandet av gemensamhetsanläggningen inte tagit ställning till vissa frågor om ett officialservitut.
  2009-11-23
 • Byggnadsarbetare skadade ryggen i fall från tak

  Under arbetet med att uppföra ett enfamiljshus föll en byggnadsarbetare från taket och skadade ryggen. Arbetsledaren döms för arbetsmiljöbrott till dagsböter, medan bolaget åläggs företagsbot om 100 000 kronor.
  2009-11-16
 • Inteckning kräver samtycke tio år efter skilsmässa

  Trots att det förflutit tio år sedan en man och en kvinna skilt sig måste mannen få hennes samtycke för att en fastighet ska kunna intecknas. Detta slår Högsta domstolen fast, och avslår därmed mannens överklagande.
  2009-11-16
 • Mäklare informerade inte om utbyggnad av grannfastighet

  När en familj som köpt en terrasslägenhet med utsikt över Värtan kom hem från sommarsemestern, fann de att byggarbeten hade påbörjats på fastigheten direkt framför, i syfte att uppföra ett nytt våningsplan med ett fläktrum ovanpå.
  2009-11-16
 • Bostadsrättsförening får inte ut vite vid försenad entreprenad

  En bostadsrättsförening som upplåtit en oinredd råvind för bostadsändamål till en man vill nu ha ut vite på grund av att entreprenaden försenats. Både tingsrätt och hovrätt avslår yrkandena.
  2009-11-16
 • Nya villkor för allmännyttan

  Kommunala bostadsbolag ska verka för allmännyttan och främja integration och social sammanhållning i kommunen. Det föreslår Finansdepartementet i en ny departementspromemoria.
  2009-11-16
 • God man sålde bostadsrätt för billigt

  Tingsrätten missade att en man begärt att en samägd bostadsrätt inte fick säljas för ett lägre pris 950 000 kronor. Mycket talar enligt JK för att den advokat som utsetts till god man inte borde ha genomfört försäljningen.
  2009-11-12
 • "Detaljplan legaliserar svartbygge"

  Plan- och byggnadsnämnden i Kungsbacka beslutade att anta detaljplan för en fastighet i kommunen. Tre personer har överklagat beslutet med hänvisning till att planen syftar till att i efterhand legalisera ett svartbygge.
  2009-11-09
 • Fastighetsägare får tåla mordutredning

  En läghenhet spärrades av i över en månad efter ett misstänkt mord. Fastighetsförvaltaren vill nu ha ersättning för utebliven hyra, reparationskostnader samt eget arbete.
  2009-11-09
 • Fel förelägga fastighetsägare att ta bort kylanläggning

  Stadsbyggnadsnämnden beslutade att en fristående kylanläggning skulle tas bort från en skolgård. Regeringsrätten konstaterar nu att grund att förelägga fastighetsägaren att ta bort anläggningen saknas.
  2009-11-06
 • Djursholmsbo får rätt mot Skatteverket

  Skatteverket nekade en man slutligt uppskov efter en fastighetsförsäljning med motiveringen att han inte bosatt sig på den angivna ersättningsbostaden. Länsrätten bifaller nu mannens överklagande.
  2009-11-06
www.BilDelar24.com