Skip to content

Fastighetsrätt

 • Byggföretag slarvar med arbetsmiljön

  Majoriteten av små byggföretag bedriver inget förebyggande arbetsmiljöarbete alls. Det visar en inspektion som Arbetsmiljöverket gjort och som presenterade under arbetsmiljöriksdagen.
  2008-10-28
 • Fastighetsmäklare varnas för brister vid ombildning

  Två mäklare som fått i uppdrag att ombilda en stockholmsfastighet till bostadsrätter varnas av Fastighetsmäklarnämnden på grund av oklar kontraktsklausul.
  2008-10-28
 • Mäklare varnas för brister i förmedlingsuppdrag

  En mäklare meddelas varning av Fastighetsmäklarnämnden för att ha medverkat till oklara återgångsvillkor och andra brister i flera köpekontrakt, underlåtit att dokumentera parternas överenskommelse vid en förmedling samt för brister i samband med identitetskontrollen och vid utformningen av en objektsbeskrivning.
  2008-10-28
 • Tomträttsavgäld för betydelsefull del av Skandiahamnen

  En fastighet i Skandiahamnen i Göteborg uppläts med tomträtt från och med september 1968. Sedan december 2007 är Kungsleden Friab tomträttsinnehavare. Fastighetsdomstolen, Göteborgs tingsrätt, bestämmer markvärdet till 700 kronor per kvadratmeter och avgäldsräntan till 3,5 procent.
  2008-10-28
 • Byggbolagen: Bankkrisen förändrar inte behovet av juridiska tjänster

  Över hälften av byggbolagen uppger att behovet av juridiska tjänster kommer att vara oförändrat nästa år. Knappt 30 procent uppger till och med att det kommer att minska. – Bankkrisen förändrar inte heller behovet, enligt de byggbolag som Dagens Juridik frågat.
  2008-10-27
 • "Standardverket för alla som sysslar med fastighetspanträtt"

  - Jag tror att svenska banker denna gång varit noga med att skaffa sig säkerheter och att hantera dem korrekt ur juridisk synpunkt. Bristerna var nog mycket större i förra krisen, i början av nittiotalet. Så kommenterar Ulf Jensen, författare till boken ”Panträtt i fast egendom”, konjunkturen.
  2008-10-23
 • Bostäder planeras nära Solvalla

  Den detaljplan som antogs år 2005 öppnade för nybyggnation av bostäder i närheten av Solvalla Travbana i Stockholm. Stockholms Travsällskap har överklagat Stadsbyggnadsnämndens, och senare Länsstyrelsens, beslut. Föreningen ansöker nu om rättsprövning av regeringens avslag.
  2008-10-23
 • Fyra kvadrat för lite inte fel i köprättslig mening

  Solna tingsrätt finner att en lägenhet som enligt köpeavtalet är 103 kvadratmeter stor, men som vid två tillfällen efter köpet uppmätts till 99 kvadratmeter, inte är behäftad med fel i köprättslig mening.
  2008-10-21
 • Lönsamt med individuell mätning av energiförbrukning

  Att mäta boendes energianvändning individuellt (IMD) ger incitament att hushålla med värme och varmvatten och ger en mycket god lönsamhet. Dock är spelrummet för hur mätning och debitering kan ske så stort att det vore önskvärt med någon form av reglering. Det visar en rapport som Boverket tagit fram.
  2008-10-20
 • Landahl Öhman i miljardförsäljning

  Advokatbyrån Landahl Öhman har nyligen arbetat med två stora bostadsrättsombildningar. 
  2008-10-16
 • Ombudskostnader ersattes inte i bygglovsärende

  Hovrätten för Västra Sverige finner att en kvinnans kostnader för ombud vid en förvaltningsrättslig överprövning i och för sig utgör en ersättningsgill skada. Men eftersom kommunens ställningstagande i ett bygglovsärende inte kan anses vara uppenbart oriktiga, fastställer hovrätten Uddevalla tingsrätts beslut att ogilla käromålet.
  2008-10-15
 • Ingen strandskyddsdispens för grillkåta

  Ett par vill uppföra en grillkåta, ett förråd och en utetoalett på en fastighet i Norsjö. Ansökan om strandskyddsdispens avslås eftersom särskilda skäl att bevilja den saknas.
  2008-10-13
 • Byggindustrin kan lära av bilindustrin

  Det är viktigt att upphandlingen anpassas till varje byggprojekts förutsättningar för att en bra spelplan för projektgenomförande skapas. Spelreglerna måste dessutom utformas på ett genomtänkt sätt för att ge projektets aktörer incitament för att ge all sin kompetens för projektets bästa. Det hävdar Bengt Toolanen vid Luleå tekniska universitet i en ny doktorsavhandling.
  2008-10-12
 • Företag var inte part i hyresförhållande

  Ett företag ansökte om bygglov för att bygga om en lokal till restaurang. Byggnadsnämnden meddelade att företaget först fick ansöka om planändring eftersom fastigheten var avsedd för garageändamål. Eftersom företaget inte stod i kontraktsrättsligt förhållande till bostadsrättsföreningen, ogillas företagets skadeståndsyrkande av både tingsrätt och hovrätt.
  2008-10-10
 • Inte straffbart kalla fastighetsköpare "målvakt"

  Kristianstadsbladet publicerade en artikel om försäljning av förorenade tomter, där köparen benämndes "målvakt". Mannen yrkar att tidningens utgivare ska fällas för grovt förtal eftersom han genom formuleringen blivit utpekad som kriminell eller klandervärd i sitt levnadssätt. Mannen begär även skadestånd om 450 000 kronor. Malmö tingsrätt lämnar talan utan bifall.
  2008-10-10