Skip to content

Fastighetsrätt

 • Förlikning om återgång av fastighetsköp

  Tingsrätten stadfäster den förlikning som träffats mellan två parter rörande återgång av ett fastighetsköp.
  2011-01-05
 • Sveriges största enskilda fastighetsaffär

  MAQS Law Firm biträdde Vasakronan vid köp av ett helt kvarter i Stockholm.
  2010-12-27
 • Fastighetsmäklare varnas för lockpriser

  En fastighetsmäklare som marknadsfört en bostadsrätt med ett utgångspris som understeg det verkliga värdet med omkring en halv miljon kronor anses ha handlat i strid med god fastighetsmäklarsed.
  2010-12-20
 • Bostadsrättsförening på Östermalm tvingas acceptera ny medlem

  En 62-årig kvinna beviljades medlemskap i en bostadsrättsförening på Östermalm i Stockholm. Föreningens uppfattning är att kvinnan inte avsåg att bo i lägenheten utan att hennes exmake, en känd chefsläkare vid Engelbrektskliniken som idag har en skatteskuld på 160 miljoner kronor, istället skulle använda den. Hovrätten avslår nu föreningens överklagande.
  2010-12-20
 • Vatteninträngning och dold oljetank utgjorde dolda fel - friskrivning ej gällande

  Tingsrätten finner i ett avgörande att två makar som våren 2006 förvärvat en fastighet har rätt till prisavdrag med närmare 80 000 kronor, trots att säljaren genom en klausul i köpekontraktet friskrivit sig från fel och brister i fastigheten.
  2010-12-13
 • Hyresgäst förlorar lägenheten efter olovlig andrahandsuthyrning

  Hovrätten avslår överklagande från en kvinna som i hyresnämnden inte medgivits förlängning av hyresavtal, mot bakgrund av hennes otillåtna andrahandsuthyrning av prövningslägenheten. Domstolen delar underinstansens bedömning att hyresgästen åsidosatt sina förpliktelser i sådan utsträckning att förlängning inte skäligen ska medges.
  2010-12-13
 • Hyresavtal hävt då hyresgästens lägenhet utgjorde brandfara och en stor sanitär olägenhet

  En 54-årig man i Malmö fick sitt hyresavtal uppsagt av den bostadsförening som han hyrde av då föreningen ansåg att lägenheten till följd av mannens vanvård av lägenheten utgjorde brandfara samt en stor sanitär olägenhet.
  2010-12-13
 • HovR: Reklamation av dolt fastighetsfel skedde inte inom skälig tid

  Hovrätten finner i ett avgörande att fastighetsköpare som efter att ett dolt fel framträtt dröjt närmare ett halvår med att reklamera felet inte har reklamerat inom skälig tid. Domstolen ändrar därför avgörande från tingsrätten där köparna erkänts avdrag på köpeskillingen och ogillar käromålet.
  2010-12-13
 • Mäklarbyrå får skadestånd för felaktig firmaregistrering

  Bolagsverket registrerade Nivå Mäklarbyrå trots att Niveau Mäklarfirma redan registrerats. Nivå Mäklarbyrå tvingades vid hot om stämning byta namn till Invit Mäklarbyrå vilka nu får 53 000 kronor i skadestånd av staten. 
  2010-12-10
 • Hyresrätt förverkad då ombud endast fått tillgång till rum med läcka

  En fastighetsägare menade att hyresrätten till en restauranglokal var förverkad eftersom hans hyresgäst utsatt honom för bland annat misshandel men också då hans ombud endast fått tillgång till ett rum med läcka och nekats tillträde till resten av lokalen.
  2010-12-10
 • HovR: Svärmors betalning av topplån ska anses som gåva, inte lån

  I samband med att två makar skulle förvärva ett radhus hjälpte en av makarnas mamma till med att stå med som medlåntagare för ett topplån. Efter att makarna, fyra år efter att lånet tagits upp, beslutat att skilja sig begärde den förre detta svärmodern att skulden skulle regleras. Tingsrätten biföll betalningsyrkandet, men hovrätten finner nu att svärmodern inte visat att någon försträckning kommit till stånd och att betalningen av topplånet därför ska anses ha varit en gåva till makarna.
  2010-12-10
 • Delphi rådgivare i försäljning av fastighetsportföljer till Första AP Fonden-bolag

  Delphi företräder Boligutleie Holding I AS och Hyresfastigheter Holding I AB i försäljningen av hela deras fastighetsportfölj samt Boligutleie Holding III AS och Hyresfastigheter Holding III AB som via dotterbolag säljer ca 20 % av sin fastighetsportfölj. 
  2010-12-08
 • Begäran om rättelse i fastighetsregister behandlades felaktigt

  Högsta domstolen undanröjer Svea hovrätts beslut att avslå ett överklagande av beslut om rättelse i fastighetsbok.
  2010-12-06
 • Kvinna anses ha varit sammanboende med syster i liten etta

  Hyresnämnden gav en kvinna som hyrt en mindre lägenhet i Stockholm tillstånd att överlåta hyresavtalet till sin syster. Hovrätten avslår nu värdens överklagande.
  2010-12-06
 • Regeringsrätten prövar mål om kameraövervakning

  Datainspektionen fann att en fastighetsägare i Göteborg ägnade sig åt kränkande kameraövervakning. Såväl länsrätt som kammarrätt avslog kvinnans överklagande. Regeringsrätten meddelar nu prövningstillstånd i målet.
  2010-12-02