Skip to content

Fastighetsrätt

 • Kastade glåpord efter hjärnskadad granne

  Värden har i hyresnämnden anfört att mannen, som övertagit hyresavtalet efter sin far, stört närboende och personal med höga ljud och hot. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-16
 • Husavdraget ska ge fler jobb inom byggsektorn

  Genom att utvidga möjligheten med skattereduktion för hushållsarbete så att det också omfattar reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnad vill regeringen skapa bättre förutsättningar för fler jobb inom byggsektorn och samtidigt göra fler jobb vita. Missa inte att läsa hela dokumentet i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-12
 • Överläkare får inte ersättning för inkomstförlust

  Ett gift par köpte en fastighet i Haninge för 4,6 miljoner kronor. Efter tillträdet upptäcktes ett dolt fel i form av en fuktskada ovanför dörröppningen till verandan. Köparna vill utöver utbetalade 16 800 kronor även ha ersättning för de timmar mannen hade kunnat debitera i sitt yrke som överläkare. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-11
 • Försäljningen av allmännyttan - minskar inte segregation men bidrar till modernisering

  Ekonomiska och bostadspolitiska skäl ligger bakom kommunernas försäljning av allmännyttan. Försäljningen minskar inte bostadssegregationen men ger kommunerna utrymme för modernisering och underhåll för det kvarvarande bostadsbeståndet. Det visar en rapport från Boverket.
  2009-03-09
 • Skatteverket medger inte avrundning uppåt vid avdrag

  Skatteverket beslutade att inte medge avdrag för ingående mervärdesskatt hänförlig till nybyggnation av bostadslägenheter och ett garage i Halmstad. Länsrätten undanröjer det skattetillägg som påförts men avslår överklagandet i övrigt. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-09
 • Hovrätt: Göteborgs stad är inte ansvarig för halkskada

  Hovrätten fastställer nu att även om avtalet är en aning oklart så har Göteborgs kommun inte åtagit sig jämte fastighetsägaren att direkt mot tredje man ansvara för sådana skador som det primärt ålegat fastighetsägaren att svara för i samband med snöröjning och halkbekämpning på en fastighet. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-06
 • Fastighetsägare får inte behålla värdefull utsikt

  Två makar anför att ett beviljat bygglov för om- och tillbyggnad av en fastighet i Tjörns kommun kommer att medföra betydande olägenheter för dem och bestående negativ inverkan på kulturmiljön i området. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-04
 • Kommun åläggs tilläggsavgift för olovligt bygge

  Serviceförvaltningen i Mölndals kommun påförs 35 000 kronor i tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen. Länsrätten konstaterar att serviceförvaltningen utan föregående bygglovsansökan uppfört en tillfällig skolpaviljong på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-04
 • Samboende inte avgörande för bättre rätt till del av fastighet

  En man och en kvinna träffades genom sitt gemensamma hobbyintresse - att döma i ishockeymatcher. Både tingsrätt och hovrätt finner att mannen har bättre rätt till hälften av den fastighet som kvinnan, enligt köpeavtalet, ensam förvärvade från mannens farbror. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-02
 • Man som satsar på karriären får inte behålla hyresrätt

  En man som upplåtit delar av sin lägenhet till sin ingifta faster och dennas familj anses inte ha behov av lägenheten, och måste därför flytta. Orsaken uppges vara att han arbetar mycket och "har hela världen som arbetsplats". Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-02-27
 • Krävs inte bygglov för att måla huset mintgrönt

  Kommunen ålade två makar i Karlstad att skrapa bort den gröna färgen de målat sitt radhus med och återställa huset till 1975 års färg, vilket var brun. Länsstyrelsen upphäver nu kommunens beslut och konstaterar att ommålningen inte krävt något bygglov. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-02-26
 • NCC kräver och får ny offentlig upphandling

  Kommunens förfrågningsunderlag var så otydligt skrivet att offentliga upphandlingen måste göras om. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-02-23
 • Byggstrid om "tillfälliga" baracker

  Kommunen har byggt ut socialkontoret i en paviljong på tomten. Grannen anser att dessa "tillfälliga" baracker förstört utsikten i sju år men länsrätten anser att det finns stor rörelsefrihet för byggnadsnämnden när det gäller tillfälliga bygglov. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-02-23
 • Ett dynamiskt strandskydd

  Enligt regeringens förslag till ny strandskyddslagstiftning blir det enklare att få bygga i strandnära miljöer i landsbygdsområden med god tillgång till stränder. Däremot stärks skyddet i områden med starkt exploateringstryck.
  2009-02-20
 • Räknemiss resulterade i miljonskadestånd

  Frico Aktiebolag fick i uppdrag att beräkna effektbehovet för en sporthall. Genom ett misstag angavs isoleringen i hallen vara tio gånger bättre än den i själva verket var. Beställaren Granen Förvaltning AB anser att bolaget varit vårdslöst och anför att beräkningarna haft en direkt styrande inverkan på beslutet att genomföra projektet. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"?>
  2009-02-20