Skip to content

Fastighetsrätt

 • Anticimex skadeståndsskyldigt för vårdslös husbesiktning

  Köparen av en fastighet gör gällande att byggnaden varit behäftad med allvarliga fel samt att Anticimex förfarit vårdslöst vid besiktningen.
  2010-01-25
 • Folkbokförd på annan adress får inte behålla hyresrätt

  En man som inte varit folkbokförd i sin hyreslägenhet har enligt hovrätten inte lämnat någon trovärdig förklaring som visar att han haft ett skyddsvärt intresse av att behålla lägenheten.
  2010-01-25
 • Hyresvärd ska betala vite

  Hovrätten finner i likhet med hyresnämnden att en hyresvärd som trots åtgärdsföreläggande inte åtgärdat brister på fastigheterna ska betala ut vite.
  2010-01-25
 • Förlikning om fel i bostadsrätt

  Tingsrätten beslutade att en säljare skulle betala köparna av hennes bostadsrätt 400 000 kronor då lägenheten dels var nio kvadratmeter mindre än vad som angivits i objektbeskrivningen och dels för att den var behäftad med ett dolt del i form av en fuktskada.
  2010-01-22
 • Dödsbo kan inte krävas på byggnadsavgift

  Byggnadsnämnden beslutade att påföra en man byggnadsavgift sedan han etablerat en småbåtshamn utan tillstånd. Mannen avled under handläggningen i länsstyrelsen.  
  2010-01-20
 • Mäklare positiva till ny lagstiftning

  Mäklarbranschen har fått utstå hård kritik efter rapportering om lockpriser och påhittade bud. Två studenter vid fastighetsmäklarprogrammet, numera verksamma mäklare, har granskat förslaget till ny fastighetsmäklarlag i ett examensarbete.
  2010-01-18
 • 24 procent skäligt påslag vid andrahandsuthyrning

  Ett par lade på drygt 57 procent på hyran i samband med att de hyrde ut en möblerad lägenhet. Hovrätten fastställer nu hyresnämndens beslut i ärendet.
  2010-01-18
 • Hyresgäst spelade Bob Marley dygnet runt

  En hyresgäst svarade på oljud från renoveringsarbeten i huset med att spela musik på hög volym - dygnet runt. Hovrätten har nu prövat om mannen ska få behålla sin hyresrätt.
  2010-01-18
 • Nytt förslag till statligt register över bostadsrätter

  Bankföreningen uppmanar tillsammans med flera bostadsrätts- och mäklarorganisationer regeringen att inrätta ett register över bostadsrätter.
  2010-01-11
 • Ingen ytterligare dispens för uteservering

  Länsstyrelsen har beviljat tämligen omfattande dispens beträffande gårdsområdet utanför Riksbankshuset, vilket möjliggjort bedrivande av en uteservering där.
  2010-01-11
 • Miljööverdomstolen höjer ersättning för intrång i fastighet

  Fem år efter det att en man förvärvat en fastighet beslutade länsstyrelsen, som tidigare informerat mannen om att fastigheten inte var föremål för några restriktioner, att en del av denna skulle bli naturreservat. Miljööverdomstolen fördubblar nu den ersättning mannen är berättigad till för intrånget.
  2010-01-11
 • Hotad hyresgäst begärde att hyresvärd skulle "göra något åt saken"

  Såväl hyresnämnden som hovrätten finner att en hyresvärd inte kunde åläggas att åtgärda en hyresgästs problem med hotelser då det inte visats att det var andra hyresgäster som hotat mannen.
  2010-01-11
 • Förlängning trots upprepade förseningar med hyran

  Hovrätten finner att en kvinna som vid upprepade gånger under flera års tid betalat hyran försent har rätt till förlängning av hyresavtalet.
  2010-01-08
 • Fondväggar minskar inte bruksvärde

  En hyresvärd gör gällande att en lägenhets bruksvärde minskat sedan hyresgästen låtit uppföra två bruna fondväggar.
  2010-01-07
 • Fridlyst växt stoppar inte detaljplan

  Två privatpersoner och en förening ansöker om rättsprövning av regeringens beslut gällande detaljplan för del av Gränby Backe i Uppsala och yrkar att det ska upphävas samt att Regeringsrätten ska förordna om inhibition i målet. Som skäl anförs bland annat att miljökonsekvensbeskrivningen är ofullständig och inaktuell.
  2010-01-07
www.BilDelar24.com