Skip to content

Fastighetsrätt

 • HD godkänner odling på takterrass

  Boenden har sedan 1930-talet haft tillgång till grannfastighetens 650 kvm stor takterrass med kolonilotter. Ägaren till takterrassen vill ogiltigförklara servitutsavtalet men HD, som meddelat prövningstillstånd på grund av domvilla, ger bostadsföreningen rätt.
  2009-10-30
 • Över 200 000 lägenheter måste renoveras

  Regeringen borde satsa på ett statligt Rot-program om cirka 7 miljarder kronor per år. Det skulle ge 50 000 nyrenoverade lägenheter och 34 000 jobb per år, skriver ordföranden för Byggnads, Hans Tilly, på LT debatt idag.
  2009-10-26
 • Konsument tappar entreprenadtvist

  Hovrätten anser att ett avtal mellan en konsument och ett byggbolag angående faktureringen av bolagets arbete har slutits, detta då konsumenten inte reserverat sig mot bolagets uppfattning och i övrigt förhållit sig passiv.
  2009-10-23
 • Dödsboet fick inte överlåta hyresrätten

  Ett dödsbo efter en kvinna ville överlåta hyresrätten till kvinnans dotter. Hovrätten fastställer hyresnämndens beslut och finner därmed att hyresrätten redan var uppsagd när kvinnan gick bort och att den var förverkad på grund de störningar kvinnan utsatt grannarna för.
  2009-10-23
 • Ingen hyressänkning för citylägenhet

  En man hyr en lägenhet om tre rum och kök för drygt 12 000 kronor i månaden, och vill nu att hyran ska sänkas. Både hyresnämnd och hovrätt finner att hyran är skälig.
  2009-10-23
 • Ingen uppsägning utan ny besiktning av kolonilott

  Hovrätten finner att en kolonilottsförening inte företagit någon ny besiktning när tiden för rättelse gått ut. Kolonilottsinnehavarens påstående om rättelse ska därför godtas och hovrätten avslår föreningens talan om avhysning.
  2009-10-23
 • Ljudallergiker behöver inte acceptera normalt buller

  Miljödomstolen uttalar att även relativt låga bullernivåer kan vara störande för särskilt ljudkänsliga personer.
  2009-10-19
 • Lidingövilla lyxrenoverades med firmapengar

  En affärsman som renoverat sin villa på bolagets kostnad fick hela beloppet taxerat som lön. Skatteverkets beslut om att frysa mannens tillgångar genom betalningssäkring står fast.
  2009-10-19
 • Förskott återgår efter konkurs i byggbolag

  Ett gift par betalade 348 000 kronor i förskott till ett byggbolag som senare gick i konkurs. Det avtalade arbetet utfördes aldrig. Parterna i målet har nu nått en förlikning.
  2009-10-19
 • Bostadsbolag slipper böter

  Ett bostadsbolag hade förelagts att vid vite genomföra en enkätundersökning. Någon sådan genomfördes inte då miljönämnden meddelat bolaget att de kunde komma att ompröva beslutet. Miljödomstolen finner att det på grund av oklarheterna saknas förutsättningar att döma ut vitet.
  2009-10-19
 • Upprepade fel i mål om betalningsföreläggande

  Ett mål överlämnades först till Stockholms tingsrätt och sedan till Attunda tingsrätt, trots att det enligt tvingande forumregler var Solna tingsrätt som skulle pröva talan. JK konstaterar att staten är skadeståndsskyldig för fel eller försummelse vid handläggning av målet.
  2009-10-15
 • Mallar & dokument: "En oumbärlig hjälp" för företag

  Boken syftar till att hjälpa företag och deras rådgivare att till låg kostnad upprätta juridiskt korrekta dokument. - Hellre ett kort och enkelt avtal än ingenting alls, konstaterar författaren Pål Carlsson.
  2009-10-12
 • 700 nya bostäder ska lösa bostadsbrist

  På fem år ska det byggas 700 nya hyresbostäder i Helsingborg. Det föreslår de privata fastighetsägarna i kommunen. Men först måste flera bygghinder undanröjas.
  2009-10-12
 • Regeringen vill införa ny modell för hyressättning

  Hyrorna ska avspegla hyresgästernas värderingar av sina lägenheter. Det sade kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell på Fastighetsägarnas kongress i förra veckan. En proposition väntas vara klar i mars 2010.
  2009-10-12
 • Inget bygglov för sjöbod

  Länsrätten konstaterar att en sjöbod som inte uppförts i omedelbar närhet av fastighetens huvudbyggnad är bygglovspliktig.
  2009-10-12