Skip to content

Fastighetsrätt

 • Kommun gynnade privat fastighetsbolag

  Kammarrätten i Göteborg finner att Ulricehamns kommun överskridit den kommunala kompetensen genom att finansiera uppförandet av en lagerbyggnad för uthyrning till ett privat fastighetsbolag. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-30
 • Rättegångsfel i hyresnämnden

  Ett fastighetsbolag anför att hyresnämnden inte beaktat en justering av bolagets yrkande och att målet ska återförvisas på grund av rättegångsfel. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-30
 • Deponerade ett års hyra för att säkerställa skuld

  Istället för att betala hyra direkt till värden påstår en man att han under knappt ett års tid deponerat ett belopp motsvarande lägenhetens månadshyra hos tredje man. Detta för att säkerställa en fordran på rättegångskostnader som han har på hyresvärden efter en tidigare tvist gällande hyresbetalningar. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-30
 • Rättssäkrare fastighetsbestämning

  Regeringen föreslår att det införs regler om en kompletterande lantmäteriåtgärd, särskild gränsutmärkning, för att göra det möjligt att märka ut fastighetsgränser på marken i fler fall och på ett mer rättssäkert sätt än nuvarande regler medger.
  2009-03-27
 • Advokatbyrå slipper betala skadestånd för slarv

  I samband med att ett gift par planerade att flytta till Spanien aktualiserades år 1996 en generationsväxling i mannens företag. En känd advokatfirma anlitades för att undersöka de skattetekniskt mest fördelaktiga sättet att genomföra transaktionerna på. Mannens söner stämde advokatbyrån eftersom de fått felaktig information om taxeringsvärden och lättnadsregelns tillämplighet. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-27
 • Fastighetsköpare ersätts inte för avloppsarbeten

  Köparen av en fastighet upplystes om att avlopps- och dagvattenledningarna nyligen var omlagda. En tid efter köpet fick hon problem med avloppssystemet i form av stopp och översvämningar. Kalmar tingsrätt är oenig om kvinnans rätt till ersättning för avhjälpande. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-23
 • Bolag som inte följt städningsanmaning tvingas flytta

  Lyxbo AB har yrkat att Lyckseletraktorn AB ska förpliktas att avflytta från de lokaler bolaget hyrt på en fastighet i Lycksele. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-19
 • Täktbestämmelserna i miljöbalken förenklas

  För att förenkla regelverket när det gäller föreslår regeringen att Regeringen förslår att de särskilda prövningsreglerna om täkter i miljöbalken ska tas bort. Det handlar om dels en bestämmelse om avvägning mellan behovet av täktmaterialet och den skada som täkten kan befaras orsaka, dels en särskild stoppregel till skydd för biologisk mångfald. Istället införs tydligare regler när täkter inte får komma till stånd.
  2009-03-18
 • Villaägarna utser Sveriges mest feltaxerade fastighet

  Enligt Villaägarnas Riksförbund avviker Skatteverkets värdering av småhus i genomsnitt med 260 000 från fastigheternas verkliga värden. Som ett led i sin kampanj mot taxeringssystemet söker förbundet nu efter Sveriges mest feltaxerade fastighet.
  2009-03-18
 • Får behålla lägenheten trots "märklig" åtgärd

  En kvinna anför i hovrätten att hon folkbokförde sig på sin fars adress för att denne skulle ta hand om hennes post under den tid hon själv var bortrest. Hyresvärden menar att kvinnans enda syfte med prövningslägenheten är att byta till sig en bostadsrätt. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"?>
  2009-03-18
 • Tingsrätt: Sexshopkontrakt förföll efter brand

  Tingsrätten finner att hyreskontraktet för en lokal avsedd för bland annat non stop-visning av erotisk video samt försäljning av gummi- och sexartiklar förfallit sedan lokalen i det närmaste totalförstörts i en brand. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"?>
  2009-03-16
 • Kastade glåpord efter hjärnskadad granne

  Värden har i hyresnämnden anfört att mannen, som övertagit hyresavtalet efter sin far, stört närboende och personal med höga ljud och hot. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-16
 • Husavdraget ska ge fler jobb inom byggsektorn

  Genom att utvidga möjligheten med skattereduktion för hushållsarbete så att det också omfattar reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnad vill regeringen skapa bättre förutsättningar för fler jobb inom byggsektorn och samtidigt göra fler jobb vita. Missa inte att läsa hela dokumentet i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-12
 • Överläkare får inte ersättning för inkomstförlust

  Ett gift par köpte en fastighet i Haninge för 4,6 miljoner kronor. Efter tillträdet upptäcktes ett dolt fel i form av en fuktskada ovanför dörröppningen till verandan. Köparna vill utöver utbetalade 16 800 kronor även ha ersättning för de timmar mannen hade kunnat debitera i sitt yrke som överläkare. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-03-11
 • Försäljningen av allmännyttan - minskar inte segregation men bidrar till modernisering

  Ekonomiska och bostadspolitiska skäl ligger bakom kommunernas försäljning av allmännyttan. Försäljningen minskar inte bostadssegregationen men ger kommunerna utrymme för modernisering och underhåll för det kvarvarande bostadsbeståndet. Det visar en rapport från Boverket.
  2009-03-09