Skip to content

Fastighetsrätt

 • Hovrätt ger hyresvärd rätt om ovårdad lägenhet

  Hyresnämnden fann det oskäligt att inte förlänga ett hyresavtal med en hyresgäst som belamrat sin lägenhet med skräp. Hovrätten bedömer nu att kvinnan inte förmår vårda lägenheten på det sätt som hyreslagen kräver.
  2010-11-22
 • Fastighetsbolag nekas förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen

  Länsstyrelsen avslog Köpinge Exploaterings AB:s ansökan om tillstånd att förvärva en fastighet i Laholms kommun. Förvaltningsrätten avslår nu bolagets överklagande.
  2010-11-22
 • Kilpatrick Stockton ledande i fastighetsranking

  Practical Law Company har offentliggjort sin senaste ranking inom Real Estate.
  2010-11-18
 • Mäklare kritiseras för inkonsekvent objektsbeskrivning

  En mäklare underlät att utforma ett överlåtelseavtal i enlighet med partsviljan genom att låta standardformuleringar om bland annat rengöring stå kvar. Avtalet hade heller inte anpassats efter att lägenheten var under produktion.
  2010-11-15
 • Mäklare varnas för felaktig uppgift om bygglov för balkong

  En mäklare varnas efter en rekommendation från Allmänna reklamationsnämnden om att betala tillbaka 25 000 kronor till säljaren av en lägenhet på grund av att en felaktig information om bygglov för balkong uppgetts i objektsbeskrivningen.
  2010-11-15
 • Kraftigt höjd arrendeavgift för naturskön strandtomt

  Hovrätten för Västra Sverige fastställer ett beslut varigenom en arrendeavgift höjdes från 5 000 till 13 000 kronor.
  2010-11-11
 • Fastighetsägare ska betala skadestånd för avtalsbrott

  En kvinna som bedrev solarieverksamhet blev utelåst från lokalerna efter en dispyt med fastighetens nya ägare. Tingsrätten finner att vittnesuppgifter ger stöd för påståendet att fastighetsägaren inte dykt upp vid tidpunkten för ett överenskommet möte.
  2010-11-11
 • Mäklare varnas för otydligt köpekontrakt

  Fastighetsmäklarnämnden varnar en mäklare som inte ifrågasatt ett tillägg i ett köpekontrakt.
  2010-11-10
 • Hyresvärd förlorar tvist om låsbyte

  Ett bolag väckte talan mot en 61-årig man och en 59-årig kvinna för att de i strid mot parternas hyresavtal underlåtit att återlämna samtliga lägenhetsnycklar då de flyttade från lägenheten.
  2010-11-08
 • Mäklare utredde inte pantsättning av bostadsrätt

  Fastighetsmäklarnämnden varnar en fastighetsmäklare som underlåtit att utreda i vilken utsträckning en bostadsrätt som han förmedlade var pantsatt.
  2010-11-08
 • Fastigheter i Mölndal exproprieras trots ägarprotest

  Regeringen gav Mölndals kommun tillstånd att genom expropriation med äganderätt ta i anspråk två hela fastigheter i anslutning till Mölndals centrum. Fastighetsägaren har ansökt om rättsprövning hos Regeringsrätten och yrkat att beslutet ska upphävas.
  2010-11-03
 • Fastighetsmäklare inte skadeståndsskyldiga mot köpare

  En kvinna som köpt en fastighet i Vaxholm stämde en mäklare som hon menar låtit henne tro att en mäklarkollega var med i budgivningen trots att budet inte längre gällde. Tingsrätten fann att mäklarna inte var skadeståndsskyldiga för kvinnans villfarelse och ogillade käromålet. Hovrätten fastställer nu domslutet.
  2010-11-02
 • Balkonger som skulle försämra ljusinsläpp får inte byggas

  En bostadsrättsförening som velat låta medlemmar bygga till balkonger fick avslag i hyresnämnden. Hovrätten avslår nu föreningens överklagande.
  2010-11-01
 • Ägare till vattenskadad villa blir utan skadestånd

  Två fastighetsägare, en man och en kvinna, har yrkat att Stockholm Vatten ska förpliktigas betala drygt 1,4 miljoner kronor i skadestånd för bland annat byggtjänster, förvaring av bohag, inskränkningar av nyttjande av bostad och trädgård, ersättning för kvinnans sviktande hälsa samt för trakasserier.
  2010-10-29
 • Ägare till vattenskadad villa blir utan skadestånd

  Två fastighetsägare, en man och en kvinna, har yrkat att Stockholm Vatten ska förpliktigas betala drygt 1,4 miljoner kronor i skadestånd för bland annat byggtjänster, förvaring av bohag, inskränkningar av nyttjande av bostad och trädgård, ersättning för kvinnans sviktande hälsa samt för trakasserier.
  2010-10-29