Skip to content

Fastighetsrätt

 • Bygglov kan erhållas på före detta kronoholmsmark

  Länsrätten anser att det finns möjlighet att bevilja bygglov för utvidgningen av ett trapphus på en fastighet belägen på Käringön utanför Göteborg. Ön utgjordes tidigare av så kallad kronoholmsmark och ägdes av staten.
  2010-05-03
 • Stureplansgruppen får tåla reklamskylten på Anglaishuset

  Stureplansgruppen har överklagat stadsbyggnadsnämndens beslut att bifalla ansökan om bygglov för den 36 kvadratmeter stora LED-skärmen på Anglaishuset vid Stureplan i Stockholm. Kammarrätten fastställer nu nämndens beslut.
  2010-04-29
 • Axberger: "Anmärkningsvärt" behandla detaljplaneärende vid offentliga sammanträden

  Trots att en miljö- och byggnadsnämnd vid två tillfällen informerats om att detaljplanearbete utgör myndighetsutövning och därför ska behandlas inom stängda dörrar, behandlades det vid den offentliga delen av sammanträdet. JO Hans-Gunnar Axberger är kritisk till det inträffade.
  2010-04-26
 • Varnad mäklare får avslag i förvaltningsrätten

  En mäklare som inte föreslagit att handpenningen skulle deponeras hos honom fram till tillträdet tilldelades en varning. Säljaren, som var frihetsberövad och hade belånat lägenheten högt, valde att behålla handpenningen utan att fullfölja affären.
  2010-04-26
 • Mäklare med nära anknytning till uppdragsgivaren varnas

  En anmälare gör gällande att en tidigare granskad mäklare marknadsfört en fastighet som är lagfaren på ett bolag i vars styrelse hon är suppleant. Fastighetsmäklarnämnden, FMN, meddelar mäklaren en varning.
  2010-04-26
 • Mäklare slipper varning för felaktigt uppgiven boyta

  En köpare kritiserade en mäklare för att ha lämnat felaktig information om boarea i en objektsbeskrivning. Fastighetsmäklarnämnden konstaterar att mäklarens agerande strider mot god fastighetsmäklarsed, men är oenig om vilka konsekvenser detta ska medföra för mäklaren.
  2010-04-19
 • 31 procent skäligt hyrespåslag

  En kvinna som hyrt en 115 kvadratmeter stor lägenhet för 12 385 kronor per månad hävdar att hyran är oskälig och att värden ska återbetala 52 000 kronor.
  2010-04-19
 • HD oenig om fastighetsförvärv genom fusion

  Inskrivningsmyndigheten avslog en begäran om lagfart på en fastighet med hänvisning till att förvärvet inte anmälts i tid och det därmed är ogiltigt. En oenig Högsta domstol upphäver nu inskrivningsmyndighetens beslut och återvisar målet för ny prövning.
  2010-04-19
 • Vite för NCC efter försenad byggentreprenad

  Byggföretaget NCC ska, mot bakgrund av en entreprenads försening med drygt elva veckor, betala vite till Akademiska hus med drygt 2,5 miljoner kronor, finner tingsrätten.
  2010-04-14
 • Fastighetsförsäljning till tomtägarförening beskattas som kapitalinkomst

  Skatterättsnämnden bedömer att avyttringen av ett större antal byggnadstomter ska beskattas som markförsäljning och inte som tomtrörelse.  
  2010-04-12
 • Hustrus lånade övernattningsboende medför ej väsentlig anknytning

  En man med både grekiskt och svenskt medborgarskap, bosatt i Grekland sedan 18 år, har inte befunnits ha väsentlig anknytning till Sverige trots att hans fru skrivit sig samt haft tillgång till en övernattningslägenhet här.
  2010-04-12
 • Mäklare varnas för bristfällig identitetskontroll

  Länsrätten varnade en fastighetsmäklare för att inte ha fastställt identiteten på en av två lägenhetsköpare på ett godtagbart sätt. Kammarrätten fastställer nu domen.
  2010-04-12
 • Bygglov i efterhand utgör skäl för nedsatt tilläggsavgift

  Tilläggsavgift för otillåten ändring av användningsområde sätts ned med hänsyn till att stadsbyggnadsnämnden senare meddelat tidsbegränsat bygglov.
  2010-04-12
 • Bostadsrättsinnehavare får rätt till balkongbygge

  Hovrätten finner liksom tingsrätten att ett balkongbygge endast krävt enkel majoritet vid omröstningen vid bostadsrättsföreningens årsstämma.
  2010-04-01
 • Byggnad med avloppsledning utgör inte en mindre avvikelse

  Kammarrätten avslår en mans ansökan om tillstånd att få uppföra en byggnad på sin fritidsfastighet samt även anlägga en avloppsledning. Mannen uppgav att uppförandet enbart skulle innebära en mindre avvikelse från detaljplanen.
  2010-03-29
www.BilDelar24.com