Skip to content

Fastighetsrätt

 • Dödshotad värd har rätt att säga upp hyresgäst

  En hyresvärd som hotats till livet av en hyresgäst har enligt hovrätten haft rätt att säga upp hyresavtalet. Hyresgästen uppger att uttalat hotet eftersom hans fru skulle lämna honom om han inte kunde ordna en större lägenhet.
  2010-03-29
 • Banverket skadeståndsskyldigt efter ombyggnad

  Banverket ska betala skadestånd till de fastighetsägare som drabbats av tillbygget av Kontinentalbanan. Miljööverdomstolen anser dock att miljödomstolen varit för generös i sina skadeståndsberäkningar.
  2010-03-29
 • Två bostadsrätter hindrar inte uppskovsavdrag

  Kammarrätten fastställer länsrättens dom i mål där en bostadsrättsinnehavare begärt uppskovsavdrag både för sin ursprungliga lägenhet och för ett extra vindsutrymme som hon tillfogat denna vid ett senare tillfälle.
  2010-03-24
 • Prövningstillstånd i mål om tvångsförsäljning av bostadsrätt

  Kronofogdemyndigheten beslutade om tvångsförsäljning av en bostadsrätt efter förseningar med årsavgifter. HD meddelar nu prövningstillstånd i målet.
  2010-03-22
 • VA-avgifter måste betalas trots avstängt vatten

  En kvinna tvingas efter prövning i Miljööverdomstolen betala fasta va-avgifter trots att vattnet varit avstängt till den aktuella fastigheten.
  2010-03-22
 • Porttelefon med kamera kräver tillstånd

  Regeringsrätten konstaterar att de kameror en lägenhetsinnehavare satt upp utanför entrén kan användas för personövervakning.
  2010-03-22
 • Ansökan om gallring och avverkning borde kompletterats med miljökonsekvensbeskrivning

  Miljööverdomstolen konstaterar att länsstyrelsen borde ha förelagt en man som ansökt om tillstånd för gallring, avverkning och transport av virke att komplettera sin ansökan med en miljökonsekvensbeskrivning.
  2010-03-22
 • Brottsmisstänkt förlorar lägenhet

  En man som hotat en av hyresvärdens anställda tvingas flytta. Hovrätten bedömer att mannen åsidosatt sina skyldigheter som hyresgäst.
  2010-03-22
 • Ingen återbetalning för felaktigt angiven boyta

  En hyreslägenhet var mögelskadad och därtill 13 kvadratmeter mindre än vad som angavs i kontraktet. Hyresnämnden förklarade att mögelskadorna var ett ärende för tingsrätten och att avvikelsen rörande golvytan saknade betydelse i målet.
  2010-03-15
 • Andrahandshyresgäster får återbetalning

  En man hyrde en trerumslägenhet för 11 000 kronor i månaden som han sedan hyrde ut för 9 000 kronor i månaden med hänsyn till att andrahandshyresgästerna inte hade tillgång till ett av rummen. Hovrätten finner att mannen är återbetalningsskyldig.
  2010-03-15
 • Hot om exekutiv auktion gjorde man psykiskt sjuk

  Enligt ett sjukintyg utlöste beslutet att en mans hus skulle säljas på exekutiv auktion en allvarlig krisreaktion, och han försökte också begå självmord. Nu meddelar Regeringsrätten prövningstillstånd i fråga om synnerliga skäl för avslutande av pensionssparkonto föreligger.
  2010-03-10
 • Villaägare uppmanas förbereda sig för skalv

  Ras efter järnbrytning i Malmberget kan komma att orsaka skador på hus. Villaägarna uppmanar nu fastighetsägare i området att ta bilder på sina hus för att komma i ett bättre bevisläge gentemot LKAB.
  2010-03-08
 • Bostadsrättsförening ändrade årsavgifter utan kallelse

  En bostadsrättsförening fattade beslut om att ändra stadgarna på så sätt att årsavgifterna skulle ändras. En medlem fick dock aldrig någon kallelse till stämman och fick först i efterhand veta att han drabbats av en 45 procentig höjning.
  2010-03-08
 • Påverkan på grundvattnet hindrar inte Citybanan

  Ett trettiotal personer har överklagat miljödomstolens dom angående Banverkets metoder för att minska påverkan på grundvattnet i samband med uppförandet av den så kallade Citybanan i Stockholm.
  2010-03-08
 • Målare får skadestånd på grund av avtalsbrott

  Hovrätten finner att ett måleribolag visat att muntliga avtal om fullgörande av arbeten träffats med ett förvaltningsbolag samt att förvaltningsbolaget inte haft rätt att bryta avtalen på så sätt som gjorts.
  2010-03-08
www.BilDelar24.com