Skip to content

Fastighetsrätt

 • Bolag får inte förvärva jordbruksfastighet

  Jordbruksverket medgav inte förvärv av fastigheten Malmö Klagstorp 11:8 enligt jordförvärvslagen. Förvaltningsrätten avslår nu bolagets överklagande.
  2011-02-07
 • 3 700 kronor skälig hyra för 18 kvadrat

  En kvinna som hyrt en del av en bostadsrätt vid Stora Lappkärrsberget i Stockholm nekas återbetalning av hyra.
  2011-02-07
 • HFD ändrar inte detaljplanebeslut i Båstad

  Den detaljplan som antogs av kommunfullmäktige i Båstads kommun hösten 2008 står fast efter Högsta förvaltningsdomstolens prövning.
  2011-02-07
 • Uppsagd lägenhet går inte att överlåta

  Hyresnämnden konstaterade att två hyresgäster sagt upp sin hyresrätt och avslog därmed deras talan om överlåtelse.
  2011-02-07
 • Stambyte och säkerhetsdörrar ingen lyxrenovering

  Flera hyresgäster har motsatt sig högre hyror till följd av förbättringar i form av bland annat säkerhetsdörrar och elektroniska passersystem. Hovrätten finner i likhet med hyresnämnden att värden haft beaktansvärda skäl för renoveringarna.
  2011-02-04
 • Fastighetsgåva till tidigare sambo var skenhandling

  Tingsrätten fastställde att en man genom dold samäganderätt hade bättre rätt till hälften av den fastighet han förvärvat tillsammans med sin tidigare sambo, trots att mannen genom gåvobrev överlåtit sin halva av fastigheten till kvinnan drygt tretton år tidigare.  Hovrätten fastställer nu tingsrättens domslut.
  2011-01-31
 • HD nekar PT i mål om jakt- och fiskerätt

  Tingsrätten fann i två avgöranden att ett antal kärande inte skulle medges någon jakt- eller fiskerätt på vissa fastigheter i Norrland, då sådana rättigheter utsläckts genom den så kallade avvittringen. Hovrätten delade tingsrättens bedömning, och nu beslutar HD att inte meddela prövningstillstånd i målen.
  2011-01-27
 • Sameby vinner ödesfråga i Härjedalen

  Ett antal fastighetsägare har yrkat att Östersunds tingsrätt ska fastställa att vite ska utgå när en samebys renar rör sig på deras fastigheter. Domstolen ogillade på tisdagen fastighetsägarnas talan i dess helhet.
  2011-01-25
 • 32 000 kronor skälig hyra för unik vindsvåning

  En hyresvärd som tagit 45 000 kronor i månaden för en exklusiv lägenhet i Gamla Stan i Stockholm tvingas nu återbetala 117 000 kronor.
  2011-01-24
 • Inget PT i mål om utmätning av pantbrev och fastighet

  Genom att inte klandra ett avtal inom föreskriven tid ansågs en man ha förvärvat hälften av den tidigare gemensamma bostaden. Tingsrätten fann att Kronofogdemyndigheten haft rätt att företa utmätning av såväl fastigheten som pantbreven. HD beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd.
  2011-01-24
 • Bostadsrättsägare får göra avdrag för ränta på lån till föreningen

  Förvaltningsrätten finner att Skatteverket gjort fel som nekat en bostadsrättsföreningsmedlem avdrag för utgiftsräntor avseende ett lån till föreningen.
  2011-01-19
 • Bostadsrättsägare får rätt i skadeståndsmål mot staten

  I ett beslut om att en god man skulle ombesörja en offentlig auktion av en samägd bostadsrätt missade tingsrätten att bestämma ett lägsta pris på 950 000 kronor. Bostadsrätten såldes därefter till den ena ägaren för endast 200 000 kronor varpå den andra ägaren yrkade skadestånd om 300 000 kronor, motsvarande hans del av mellanskillnaden.
  2011-01-18
 • Fortsatt tvångsförvaltning för fastigheter tillhörande "Sveriges sämsta värd"

  I likhet med hyresnämnden finner hovrätten att två fastigheter som ägs av ett fastighetsbolag ska fortsätta stå under tvångsförvaltning. Detta på grund av brister som "hänför sig mer till fastighetsägarens person än till själva fastigheten".
  2011-01-18
 • Beslut om utbyggnad av Tvärbanan står fast

  Dåvarande Regeringsrätten har funnit att regeringens beslut att avslå överklagandet av Banverkets beslut rörande järnvägsplanen för tvärbanan i Stockholm ska stå fast.
  2011-01-13
 • Beviljat bygglov upphävdes genom telefonsamtal

  JO kritiserar en Miljö- och byggnadsnämnd för att ha meddelat bygglov utan att ha uppmärksammat detaljplanens krav och utan att ha genomfört erforderlig lämplighetsprövning.
  2011-01-13