Skip to content

Fastighetsrätt

 • Fastighetsägare får tåla mordutredning

  En läghenhet spärrades av i över en månad efter ett misstänkt mord. Fastighetsförvaltaren vill nu ha ersättning för utebliven hyra, reparationskostnader samt eget arbete.
  2009-11-09
 • Fel förelägga fastighetsägare att ta bort kylanläggning

  Stadsbyggnadsnämnden beslutade att en fristående kylanläggning skulle tas bort från en skolgård. Regeringsrätten konstaterar nu att grund att förelägga fastighetsägaren att ta bort anläggningen saknas.
  2009-11-06
 • Djursholmsbo får rätt mot Skatteverket

  Skatteverket nekade en man slutligt uppskov efter en fastighetsförsäljning med motiveringen att han inte bosatt sig på den angivna ersättningsbostaden. Länsrätten bifaller nu mannens överklagande.
  2009-11-06
 • Kvinna försökte sälja sjuk sambos fastighet

  En kvinna undertecknade, med stöd av en fullmakt från sin sjuke sambo, ett avtal om försäljning av sambons fastighet. Hovrätten fastställer nu att avtalet är ogiltigt.
  2009-11-04
 • Sameby får tolerera småviltsjakt

  Regeringsrätten finner att regeringen haft fog för sitt beslut att tillåta viss småviltsjakt kring en sameby.
  2009-11-03
 • Takkonstruktion borde ha undersökts vid besiktning

  En besiktningsman lät en säljare svara på frågor om fastighetens standard och funktion istället för att själv undersöka byggkonstruktionen. Trots att säljaren svarat falskt på frågor om takkonstruktionen finner tingsrätten att köparna inte har fullgjort sin undersökningsplikt.
  2009-11-02
 • Upphandling av stort byggprojekt bröt mot reglerna om offentlig upphandling

  Staden Köln i Tyskland struntade i reglerna om offentlig upphandling trots att byggkontraktet var värt över 6 miljarder kronor.
  2009-11-02
 • Fördubblade bolån - samtidigt ökar antalet tvångsförsäljningar

  Svenskarnas bolån har fördubblats på fem år och uppgår idag till en och en halv biljon kronor. Samtidigt visar statistik att allt fler tvingas sälja sina hem.
  2009-11-02
 • Hyresvärd ansvarar inte för internetuppkoppling

  En blind hyresgäst har anfört att han inte kan komma ut på nätet trots att internetuppkoppling  ingår i hyran. Mannen säger sig vara helt beroende av internet för sin existens.
  2009-11-02
 • Regeringsrätten fastställer beslut om strandskydd

  Regeringsrätten finner att regeringen gjort en korrekt avvägning mellan en enskilds och det allmännas intressen. Domstolen finner därför inte skäl att upphäva det aktuella strandskyddet.
  2009-11-02
 • Kommun får inte sätta ut mufflonfår

  Länsrätten finner att fördelarna med att sätta ut mufflonfår på Björkskär inte överväger riskerna för den svenska floran och faunan.
  2009-10-30
 • HD godkänner odling på takterrass

  Boenden har sedan 1930-talet haft tillgång till grannfastighetens 650 kvm stor takterrass med kolonilotter. Ägaren till takterrassen vill ogiltigförklara servitutsavtalet men HD, som meddelat prövningstillstånd på grund av domvilla, ger bostadsföreningen rätt.
  2009-10-30
 • Över 200 000 lägenheter måste renoveras

  Regeringen borde satsa på ett statligt Rot-program om cirka 7 miljarder kronor per år. Det skulle ge 50 000 nyrenoverade lägenheter och 34 000 jobb per år, skriver ordföranden för Byggnads, Hans Tilly, på LT debatt idag.
  2009-10-26
 • Konsument tappar entreprenadtvist

  Hovrätten anser att ett avtal mellan en konsument och ett byggbolag angående faktureringen av bolagets arbete har slutits, detta då konsumenten inte reserverat sig mot bolagets uppfattning och i övrigt förhållit sig passiv.
  2009-10-23
 • Dödsboet fick inte överlåta hyresrätten

  Ett dödsbo efter en kvinna ville överlåta hyresrätten till kvinnans dotter. Hovrätten fastställer hyresnämndens beslut och finner därmed att hyresrätten redan var uppsagd när kvinnan gick bort och att den var förverkad på grund de störningar kvinnan utsatt grannarna för.
  2009-10-23