Skip to content

Fastighetsrätt

 • Regeringsrätten godkänner övervakning av rastplats

  Regeringsrätten beslutar att avslå justitiekanslerns yrkande om att kameraövervakning vid en rastplats längs Europaväg 6 inte skulle tillåtas. Regeringsrätten gör i sak samma bedömning som kammarrätten som i sin tur gjort samma bedömning som länsrätten.
  2010-02-15
 • Fastighetssäljare beviljas resning i taxeringsmål

  En säljare av en fastighet beviljas resning av kammarrätten i ett mål angående taxering av realisationsvinsten för försäljningen.
  2010-02-15
 • Tvångsförvaltning fortsätter

  Hyresgästföreningen gör gällande att fastighetsägaren Ballo Zachrisson trots beslut om tvångsförvaltning försöker utöva kontroll över de aktuella fastigheterna.
  2010-02-12
 • Bromma flygplats ska reducera buller

  Den ökande flygtrafiken till och från Bromma flygplats orsakar olägenheter i form av bland annat buller för boende kring flygplatsen. Miljööverdomstolen har nu tagit ställning till de miljövillkor som ska gälla.
  2010-02-12
 • Skuldtyngd mäklare mister legitimationen

  Mäklaren hade redan tidigare meddelats varningar ett flertal gånger och även uppmärksammats angående kravet på ekonomisk redbarhet då han sedan en längre tid tillbaka haft restförda skulder. Efter ytterligare en misskött fastighetsaffär väljer Fastighetsmäklarnämnden att avregistrera mäklaren.
  2010-02-10
 • Depressiv hyresgäst mister kontraktet

  Efter ett upprepat antal försummade hyresbetalningar, vanvård av bostaden och ihärdig ovilja att släppa in hyresvärden i lägenheten, sägs hyreskontraktet med hyresgästen upp. Hovrätten fastställer att skäl för uppsägning föreligger.
  2010-02-08
 • Samer får tåla vildmarkscamp

  Miljö- och byggnämnden beviljade i oktober 2003 företaget Adventure Lapland bygglov för nybyggnad av fyra uthyrningsstugor och tillbyggnad av en storstuga i en vildmarkscamp. Regeringsrätten har nu prövat målet.
  2010-02-08
 • Bygglovspliktig altan behöver inte rivas

  Regeringsrätten finner att en altankonstruktion är att betrakta som en tillbyggnad och att den därmed är bygglovspliktig. Domstolen konstaterar dock att rivningsföreläggandet inte kan riktas mot fastighetens nya ägare.
  2010-02-08
 • Översvämningsrisk leder till förlorat bygglov

  Kammarrätten finner att det bygglov en man i Kristianstad beviljats strider mot detaljplanen.
  2010-02-02
 • Upplåtelseavtal till bostadsrätt var inte oskäligt

  Hovrätten ändrar tingsrättens dom och finner att en bostadsrättsförening inte gjort något avsteg från likhetsprincipen vid ett styrelsebeslut om hur insatserna skulle fördelas. Eftersom upplåtelseavtalen därmed inte vilar på orättvis grund ogillas de två bostadsrättsinnehavarnas käromål.
  2010-02-01
 • Ingen skattereduktion för underhåll av altan

  Kammarrätten finner i likhet med länsrätten att rengöring med högtryckstvätt samt inoljning av en inglasad altan inte utgör sådant sedvanligt hushållsarbete som medför skattereduktion.
  2010-02-01
 • "Dyrare ha invandrare som hyresgäster"

  DO stämde en hyresvärd som tog ut 4000 kronor extra i hyra av en flyktingfamilj med motiveringen att det är dyrare att ha invandrare som hyresgäster. Tingsrätten friade hyresvärden. Nu tas fallet upp i hovrätten.
  2010-02-01
 • Återfallsförbrytare fick rätt mot bostadsrättsförening

  En bostadsrättsförening får inte vägra medlemsskap i föreningen för en man som är dömd för en rad våldsbrott.
  2010-01-28
 • Fastighetsägare vann mot Skatteverket

  Länsrätten tillerkänner en finansman sammanlagt drygt 5,5 miljoner kronor i avdrag för ombyggnationer på en sjötomtsfastighet i Stockholm. Domstolen höjer därmed det belopp Skatteverket beslutat om med fyra miljoner kronor - trots att fakturor och verifikationer saknas.
  2010-01-27
 • Terminsstart - då ökar lägenhetsbedrägerierna

  Anmälningar från personer som blivit lurade på andrahandskontrakt ökar i samband med terminsstarter. - Folk sätter in pengar och så finns det ingen lägenhet, säger Ann-Charlotte Wejnäs vid Stockholmspolisen.
  2010-01-25
www.BilDelar24.com