Skip to content

Artiklar

 • Arbetsgivare döms för våldtäkt mot anställd

  En restaurangägare döms för våldtäkt mot en servitris. Tingsrätten bedömer det som föga troligt att kvinnan börjat pussa och smeka den för henne närmast okände och 30 år äldre mannen för att därefter ta av sig alla sina kläder.
  2010-09-21
 • Försäkringsbranschen under regeringens lupp

  Av Advokat Anna Lööv och jur. kand. Karin Schurmann, Kompass Advokat AB
  2010-09-21
 • Lego nekas varumärkesregistrering i Europa

  EU-domstolen avslår den danska leksakstillverkarens överklagande i ett mål om varumärkesregistrering av legobitar inom EU.
  2010-09-21
 • Lindahladvokater startar eget

  Tre tidigare Lindahlmedarbetare startar idag egen verksamhet med inriktning mot företagsöverlåtelser och finansiering. - Vi har haft lärorika och intressanta år på Lindahl men känner att tiden nu är mogen för en ny utmaning, säger delägarna.
  2010-09-20
 • Vinge har företrätt VGS Aircraft Holding Limited

  Vinge har företrätt två av VGS Aircraft Holding (Ireland) Limiteds dotterbolag vid finansering och lease av flygplan.
  2010-09-20
 • Delphi biträdde Transportdoktorerna Konsult AB i riskkapitalaffär

  Delphi biträdde Transportdoktorerna Konsult AB under sommaren, tillsammans med ledningspersoner i Samres, i försäljningen av aktierna i Samres AB till PEQ 1 Invest. Säljaren behåller en minoritetspost i Samres.
  2010-09-20
 • Delphi har biträtt vid investering i Life Science-bolag

  Under sommaren biträdde Delphi Sydsvensk Entreprenörfond med flera i samband med investering i medicinteknikbolaget Metpro Ronneby AB.
  2010-09-20
 • Mindre mobiltelefonmast inte bygglovspliktig

  Förvaltningsrätten avslår ett överklagande från en bostadsrättsförening som anfört att en två och en halv meter hög mobiltelefonmast som uppförts av Telenor skulle anses bygglovspliktig .
  2010-09-20
 • Sexualbrottsling döms för ytterligare övergrepp

  Hovrätten skärper straffet för man som i tingsrätten dömdes till tre års fängelse för bland annat olaga hot, våldtäkt och sexuellt ofredande. Den yngsta målsäganden var vid tiden för brotten 12 år gammal.
  2010-09-20
 • Ingen skattereduktion för lövrensning

  Rensning av så kallade lövfällor och tillförsel av näringsberikad jord till rabatter och gräsmattor inte kan tas in i underlaget för skattereduktion. Kammarrätten konstaterar att endast de former av hushållsarbete som uttryckligen anges i lagen om skattereduktion kan godtas.
  2010-09-20
 • Fruktlöst överklagande av taxeringsvärde i by med fastställt tomtpris

  Förvaltningsrätten avslår ett överklagande från två personer som invänt mot  taxeringsvärden vid fastighetstaxeringen 2009. Domstolen konstaterar att verket redan justerat taxeringsvärden med 44 000 kronor mot bakgrund av avsaknad av trädgårdsutrustning och anser inte att utredningen i målet ger stöd för ytterligare justering.
  2010-09-20
 • Nya domstolar nästa år

  Riksdagen har beslutat att det från den 2 maj 2011 skall bildas fem mark- och miljödomstolar samt två överinstanser i form av en mark- och en miljööverdomstol.
  2010-09-20
 • Hyresgäst med regelmässiga betalningsföreningar förlorar hyresrätt

  Hyresnämnden fann  att ett hyresförhållande skulle upphöra och att hyresgästen skulle åläggas att flytta med hänsyn till hennes regelmässiga hyresförseningar. Hovrätten avslår nu hyresgästens överklagande.  
  2010-09-20
 • Roschier företräder Novo vid investering i Aerocrine

  Roschier företräder Novo A/S i samband med en investering i Aerocrine AB, noterat på Nasdaq OMX Stockholm.
  2010-09-17
 • Andrahandsförsäljning av datorprogram försvåras dramatiskt

  Ett avgörande från en amerikansk överinstans kan  i praktiken innnebära att den öppna andrahandsförsäljningen av datorprogram och andra digitala produkter i USA blir omöjlig. Läs domen här.
  2010-09-17