Skip to content

Aktuella rättsfall

 • Får kränkningsersättning efter sambeskattning med man

  På en mans förtryckta skattedeklaration uppgavs felaktigt att han skulle sambeskattas med en annan man. Mannen uppger till Justitiekanslern, JK, att han uppfattade det hela som mycket kränkande.
  2010-01-05
 • Fel i bevisinstrument ger "trafikonykter" skadestånd

  Justitiekanslern finner att en man som på grund av ett fel i Polisens bevisinstrument Evidenzer fick sitt körkort återkallat ska få skadestånd av staten.
  2010-01-05
 • Misstänkt i Romariomålet får skadestånd av staten

  En ung man som varit berövad friheten som anhållen för medhjälp till mordet på "Romario" får nu 40 000 kronor i lidandeersättning av staten för den månadslånga tiden som frihetsberövad.
  2010-01-05
 • Sportkommentator kallade fotbollsspelare för "neger"

  Den kände sportkommentatorn Glenn Hysén anmäldes till JK för hets mot folkgrupp efter att han i en radiointervju använt ordet "neger" om en fotbollsspelare. Nu har JK meddelat sitt beslut.
  2010-01-04
 • Mildrat straff på grund av framgångsrik karriär

  Södertörns tingsrätt har dömt en idrottsstjärna för grovt rån mot en taxichaufför. Men mannen slipper fängelsestraff, bland annat på grund av en framgångsrik idrottskarriär. Det uppger Metro.
  2010-01-04
 • Konungariket Belgien saknar immunitet i renoveringstvist

  Högsta domstolen finner att tingsrätten borde ha tagit upp ett tvistemål till prövning trots att svaranden, den belgiska ambassaden, åberopat diplomatisk immunitet.
  2010-01-04
 • Advokatbyrå vinner mot klient

  En advokatbyrå drog en klient som inte gjort rätt för sig inför rätta. Innan klienten framställt något yrkande, avlägsnade han från huvudförhandlingen i hovrätten under förevändning att han inte mådde bra. Nu har HD sagt sitt om frågan om laga förfall.
  2010-01-04
 • Utlandsjobb har betydelse för a-kassa

  En arbetslöshetskassa avslog en mans begäran om a-kassa. Regeringsrätten finner nu att även arbete i utlandet ska räknas in i den så kallade normalarbetstiden.
  2010-01-04
 • Dom för Vollsjömordet dröjer

  På tisdagen återupptog Ystads tingsrätt rättegången mot den 15-åriga pojke som befunnits skyldig till mordet på sin 19-åriga syster. 15-åringens advokat har begärt att den rättspsykiatriska undersökningen ska omprövas.
  2009-12-29
 • Två män döms för människohandel

  En finsk tingsrätt dömde två estniska män till villkorliga straff för koppleri. Helsingfors hovrätt dömer nu männen till två års fängelse vardera för människohandel.
  2009-12-29
 • Storbritannien fördömer Kina efter avrättning

  Akmal Shaikh, en brittisk medborgare som dömts till döden för narkotikabrott, avrättades i Kina på tisdagsmorgonen. Mannen led enligt uppgift av en psykisk sjukdom.
  2009-12-29
 • Regeringen tvingas svara på frågor om pedofilrättegång

  En ung man fälldes mot sitt nekande för övergrepp mot barn. Såväl tingsrätten som hovrätten ansåg trots att bevisningen i princip uteslutande bestod av flickans egen berättelse att mannens skuld var ställd utom rimligt tvivel. Europadomstolen meddelar nu att regeringen ska uttala sig om målets hantering.
  2009-12-29
 • Sju miljarder på spel när skiljedom klandrades

  Setterwalls och Mannheimer Swartling biträdde tillsammans med ett antal utländska byråer när det amerikanska bolaget Globe Nuclear Services and Supply, GNSS, krävde sitt tidigare moderbolag på en miljard dollar. Svea hovrätt har nu avkunnat dom i målet.
  2009-12-28
 • Kronofogde försökte dölja tvivelaktig utredningsåtgärd

  En kronoassistent ringde på uppmaning av en kronoinspektör upp en kvinnlig gäldenär och ställde frågor om en häst som denna salufört på nätet, utan att tala om vem hon var. Samtalet dokumenterades inte.
  2009-12-28
 • Dublinförordningen och Strasbourgkonventionen kan tillämpas parallellt

  Migrationsöverdomstolen finner att en man som redan fått uppehållstillstånd samt flyktingstatus i Italien trots detta kan överföras dit i enlighet med Dublinförordningen.
  2009-12-28