Skip to content

Aktuella rättsfall

 • Volvo får inte påstå att XC60 är "säkrast i världen"

  Marknadsdomstolen går helt på Toyotas linje och förbjuder Volvo vid vite om en miljon kronor att i sin marknadsföring påstå att XC60 är "säkrast i världen". Påståendet är enligt domstolen ovederhäftigt och vilseledande.
  2010-03-12
 • Förlamad och körkortslös man förmånsbeskattas för bil

  En förlamad och körkortslös man med färdtjänst förmånsbeskattas med 30 800 kronor då han haft tillgång till en handikappanpassad van. Kammarrättens ordförande är skiljaktig.
  2010-03-12
 • Grovt förtal mot tidigare kollega

  Hovrätten dömer en man för grovt förtal då denne spridit falska rykten om en tidigare kollega inför kollegans arbetsgivare. Mannen har spridit informationen via mejl och telefonsamtal och utgett sig för att vara flera olika personer.
  2010-03-12
 • Lögnare kan inte fällas för våldtäkt

  Två män i trettioårsåldern åtalades för att ha våldtagit en kvinna i en hytt på en Ålandsfärja. Både tingsrätt och hovrätt menar att männen ljuger om vad som inträffat, men konstaterar att det ändå inte är möjligt att döma dem för våldtäkt.
  2010-03-12
 • 70-årig rättstolk blir utan ersättning

  En tingsrätt avförde en translator från domstolens så kallade tolklista. Domstolen har som policy att inte anlita tolkar som uppnått 70 års ålder eftersom dessa riskerar att bli mindre lämpliga.
  2010-03-12
 • Sydsvenskan stäms efter uppsägningar

  Fackförbundet Grafikerna kräver Sydsvenskan på 100 000 kronor i skadestånd för brott mot medbestämmandelagen.
  2010-03-11
 • Första hovrättsdomen efter Maglite-målet

  Hovrätten finner att ett dammsugarmunstycke som säljs under varumärket Twinner inte inte har den verkshöjd som krävs för upphovsrättsligt skydd. Det är första gången en hovrätt tillämpar den praxis för upphovsrättsmål som fastställdes av HD i Maglite-domen från 2009.
  2010-03-11
 • Styckmordsutpekade läkare överklagar

  Den 18 februari ogillade Attunda tingsrätt "allmänläkarens" och "obducentens" skadeståndstalan mot staten.  Domen har nu överklagats till Svea hovrätt.
  2010-03-11
 • Motorcykelförening vinner varumärkestvist

  En MC-förening har gjort gällande att ett varumärke som är förväxlingsbart med föreningens kännetecken registrerats i ond tro. Till skillnad från Patent- och registreringsverket finner nu Patentbesvärsrätten att tjänsteslagslikhet föreligger, och upphäver därför registreringen av varumärket.
  2010-03-11
 • Polisen tvingas sekretesspröva slasken

  Polismyndigheten i Stockholms län avslog en frihetsberövad mans begäran att få ut kopior på handlingar i den så kallade slasken. Kammarrätten konstaterar nu att det ankommer på myndigheten att sekretesspröva varje enskild handling.
  2010-03-11
 • Södertörns tingsrätt förbereder mediestrategi

  Samtidigt som åklagare Håkan Roswall förbereder åtalet mot den sexbrottsmisstänkte före detta polischefen förbereder Södertörns tingsrätt sig nu inför det medieuppbåd som väntar när rättegången inleds.
  2010-03-10
 • ICA vinner domäntvist

  Stiftelsen för internetinfrastruktur konstaterar att domännamnet icaapoteket.se är förväxlingsbart med det väl ansedda kännetecknet ICA samt att registreringen och användningen av domännamnet har skett i ond tro.
  2010-03-10
 • Spelautomater inte undantagna från moms

  Tillhandahållande av så kallade förströelsespelsautomater som inte ger vinst eller ger vinst endast i form av frispel eller utökad speltid utgör inte en sådan omsättning av tjänst som är undantagen från skatteplikt så som lotteri enligt mervärdesskattelagen. Detta enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.
  2010-03-10
 • Förädling av hästar inte ekonomisk verksamhet

  Skatteverket nekade ett bolag avdrag eftersom bolaget inte visat att den aktuella hästverksamheten är en ekonomisk verksamhet. Länsrätt och kammarrätt gör samma bedömning.
  2010-03-10
 • Hovrätt friar föräldrar från grov fridskränkning

  En 15-årig pojke berättade för polis och i tingrätt att hans föräldrar utsatt honom för upprepad misshandel under flera års tid varför tingsrätten dömde bägge föräldrarna för grov fridskränkning till ett år och sex månaders fängelse. I hovrätten visade det sig att pojken troligtvis ljugit varför hovrätten friar bägge föräldrarna.
  2010-03-10