Skip to content

Aktuella rättsfall

 • 19-åring våldtog elvaårig "flickvän"

  Tingsrätten dömer en 19-årig man för våldtäkt mot barn mot en elvaårig flicka. 19-åringen uppgav att flickan var hans flickvän och att han inte visste att det var förbjudet att ha sex med barn under 15 år i Sverige.
  2010-04-22
 • JO kritiserar svartlistning av advokat

  Migrationsverket förklarade att en advokat tills vidare inte skulle förordnas som offentligt biträde. JO uttalar nu att Migrationsverket förtjänar allvarlig kritik för den rättskränkning åtgärden innefattat.
  2010-04-22
 • Sexköpslagen splittrar de unga juristerna

  Kvinnorna vill ha skärpta straff - männen är kritiska till kriminaliseringen.
  2010-04-22
 • Mened gav fängelse

  En man åtalades för mened efter att ha ljugit under en tidigare huvudförhandling. Mannen hade under huvudförhandlingen bland annat förnekat uppgifter som lämnats i polisförhör.
  2010-04-22
 • HD: Bilköpare inte "verklig ägare"

  Högsta domstolen finner att en man som köpt en BMW som varit behäftad med återtagandeförbehåll i tidigare säljled inte är att anse som verklig ägare till bilen.
  2010-04-22
 • Arbetsdomstolen inte behörig att pröva brott mot konkurrensklausulen

  Anställningsavtalets konkurrensklausul omfattade även arbetsgivarens systerbolag. Då en tvist mellan systerbolaget och arbetstagaren inte är en tvist mellan arbetsgivare och arbetstagaren är Arbetsdomstolen inte behörig att pröva saken.
  2010-04-22
 • Flygbolag planerar "rättsliga åtgärder"

  Flera flygbolag vill att Baker & McKenzie ska undersöka om medlemsstaternas beslut om att stänga luftrummet varit proportionerliga.
  2010-04-21
 • Ungdomstjänst för våldtäkt mot elvaårig flicka

  En pojke dömdes i tingsrätten till 150 timmars ungdomstjänst för att han som femtonåring haft samlag med en mycket berusad elvaårig flicka under en föräldrafri fest i hemmet. Hovrätten sänker nu straffet.
  2010-04-21
 • Kammarrätten fastställer tidigare bedömning av bluffakturor i byggbranschen

  En man som drivit enskild firma inom byggbranschen påfördes inkomst av näringsverksamhet, arbetsgivaravgifter samt skattetillägg. Kammarrätten delar länsrättens bedömning och avslår mannens överklagande.
  2010-04-21
 • Staten skadeståndsskyldig för utdragen tvist

  Två bilskollärare väntade i fem år på att Västmanlands tingsrätt skulle avgöra ett tvistemål. Parterna, som till slut gjorde upp i godo, tillerkänns nu 50 000 kronor vardera i skadestånd.
  2010-04-21
 • Uppskovsränta strider mot regeringsformen

  Förvaltningsrätten i Stockholm uttalar i ett mål om en bostadsförsäljning att reglerna om schablonintäkt i inkomstskattelagen strider mot förbudet mot retroaktiv skattelagstiftning.
  2010-04-21
 • Nationella momsregler strider inte mot gemenskapsrätten

  EU-domstolen konstaterar i ett förhandsavgörande att vissa inskränkningar i avdragsrätten beträffande moms som existerar på nationell nivå inte strider mot gemenskapsrätten. Därmed kommer något retroaktivt avdrag i svenska representationsärenden med mera inte i fråga.
  2010-04-21
 • "Centralskolans klassindelning är segregering"

  Centralskolan i Perstorps kommun delar in eleverna i olika klasser utifrån bedömningar av deras kunskapsnivå. En sådan segregering av eleverna strider mot skollagen, konstaterar Skolinspektionen i en rapport.
  2010-04-21
 • Taxering av trust i Liechtenstein står fast

  En man som överklagat länsrättens dom i mål rörande eftertaxering och skattetillägg vinner inget bifall i kammarrätten. Domstolen finner det visat att mannen i fråga bildat den aktuella trusten och således är skattskyldig för inkomster från denna.
  2010-04-21
 • Kwast kritiseras i ny resningsansökan

  Sture Bergwalls advokater lämnade på tisdagen in resningsansökan rörande mordet på Therese Johannessen till Svea hovrätt. Enligt advokaterna har åklagaren Christer van der Kwast brustit i sin objektivitetsplikt i sådan utsträckning att Bergwall inte kan anses ha fått en rättvis rättegång.
  2010-04-20