Skip to content

Aktuella rättsfall

 • Sex döms för inblandning i rånvåg

  Sex män och två kvinnor, stod åtalade vid Kalmar tingsrätt för sin inblandning i rån mot två banker och rånförsök mot tre andra banker. Åtalen gällde bland annat grovt rån, narkotikabrott, brott mot vapenlagen samt penninghäleri.
  2008-08-13
 • Svenska Spel tillåts ta del av Lotteriinspektionens protokoll

  Svenska Spel har begärt att få ta del av Lotteriinspektionens protokoll efter genomförda kontroller på ett antal restauranger där bolaget ansökt om att få bedriva automatspel. Kammarrätten i Stockholm finner att grund för vägran att lämna ut handlingarna saknas.
  2008-08-13
 • Tre dömda i bärplockarhärva

  Tre män som hyrt ut utländska bärplockare genom ett brevlådebolag på Cypern döms för grova skatte- och bokföringsbrott. Totalt bedöms skatt om cirka 50 miljoner kronor ha undandragits det allmänna.
  2008-08-13
 • Ung man kastade mamma från balkong

  Mannen dömdes för mord och narkotikabrott sedan han under vanföreställningar misshandlat sin mor och hävt henne över ett balkongräcke. Hovrätten för Västra Sverige ogillar mannens yrkande om att åtalet för mord ska ogillas och att han ska dömas till rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning.
  2008-08-12
 • Arbogamålet: Vittnen försvagar tyskans berättelse

  Den 32-åriga tyska kvinna som misstänks för dubbelmordet i Arboga var inte gravid förra hösten, enligt vittnesmål i rättegången idag.
  2008-08-12
 • Korrespondens om bygglovärende inte allmän handling

  En man i Haninge har begärt att som allmän handling få ta del av korrespondens mellan Ekerö kommun och två jurister som nedtecknats inför en föredragning för byggnadsnämnden. Kammarrätten i Stockholm bedömer att kommunen haft fog för beslutet att inte lämna ut handlingen.
  2008-08-12
 • Kvinna fick fem års fängelse för mordförsök

  En kvinna åtalades för att kraftigt berusad ha knivhuggit sin make med en kniv i samband med ett bråk. Kvinnan medger att hon hämtat en kniv i köket och stuckit mannen i bröstet men uppger att hon inte haft för avsikt att döda honom.
  2008-08-12
 • Beslut om tvångsinlösen av elanläggning undanröjs

  Hovrätten för Övre Norrland undanröjer underinstansens dom och ogillar Energimarknadsinspektionens yrkande om inlösen av en elektrisk anläggning.
  2008-08-12
 • Påstått torterad och mordanklagad man utvisas

  En man som nekats uppehållstillstånd, arbetstillstånd och flyktingförklaring samt utvisats till Bangladesh har överklagat Migrationsverkets beslut. Mannen anför att han är skyddsbehövande och att synnerligen ömmande omständigheter föreligger. Migrationsdomstolen avslår överklagandet.
  2008-08-12
 • Avyttring av B-optioner beskattas i inkomstslaget kapital

  En man beskattas för avyttring av sina 3 200 B-optioner i Nokia med 11 miljoner i inkomstslaget kapital istället för 14 miljoner i inkomstslaget tjänst efter överklagande till Stockholms Kammarrätt.
  2008-08-12
 • "Smeden" överklagar livstidsdomen

  Den 35-åring som av Stockholms tingsrätt dömts till livstids fängelse för mord på en 43-årig homosexuell man och för mordförsök på ytterligare en homosexuell man överklagar nu domen. 
  2008-08-11
 • Grav övervikt inte tillräckligt för sjukersättning

  En gravt överviktig man med psykiska besvär får inte fortsatt sjukersättning eftersom hans arbetsförmåga inte anses vara nedsatt med minst 25 procent i förhållande till lämpligt arbete på arbetsmarknaden.
  2008-08-11
 • IOGT-NTO registrerade frikyrkomedlemmar

  Enligt Datainspektionen bryter nykterhetsorganisationen IOGT-NTO mot personuppgiftslagen genom att föra anteckningar om medlemskap i frikyrkor. IOGT-NTO föreläggs nu att upphöra med registreringen eller inhämta samtycke till registreringen.
  2008-08-11
 • Lämnade inte in årsredovisning - frias från bokföringsbrott

  Bolaget har under många år inte bedrivit någon verksamhet och det finns inte heller någon krets av intressenter som ur borgenärsperspektiv haft anledning att ta del av årsredovisningen. Hovrätten upphäver tingsrättens dom och ogillar åtal om bokföringsbrott.
  2008-08-11
 • HD ska pröva plankmål

  En man hade lagt ut två spikförsedda plankor på uppfarten till sin bostad. Vid infarten hade han satt upp en skylt som varnade om att körning in på tomten skedde på egen risk. I både tingsrätt och hovrätt dömdes mannen för framkallande av fara för annan. Högsta domstolen meddelar nu prövningstillstånd.
  2008-08-08