Skip to content

Aktuella rättsfall

 • Tonåring ljög om våldtäktsförsök

  En 17-årig flicka döms till villkorlig dom i förening med samhällstjänst för falsk angivelse. Flickan anmälde målsäganden till polisen vid fyra tillfällen och anklagade honom bland annat för försök till våldtäkt.
  2009-09-17
 • Offentligt biträdes kostnadsräkning avvisas

  Tre månader efter det att kammarrätten skiljt sig från ett mål inkom det offentliga biträdet med en kostandsräkning. Domstolen avvisar yrkandet så som för sent inkommet.
  2009-09-17
 • Fortsatt tvångsvård för "infiltratör"

  En man anför i kammarrätten att han infiltrerat svensk tvångsvård för att bevisa att fråga är om en kriminell verksamhet som inte har det minsta med vetenskap att göra. Han hatar Sverige och svenskarna och betonar att han inte utesluter att han kan komma att använda våld nu eller i framtiden.
  2009-09-16
 • Fuskande student ville ha skadestånd för förtal

  En kvinnlig student vid Stockholms universitet anmäldes av Kriminologiska institutionen för att ha plagierat en annan students arbete.  Kvinnan har sedan dess framfört en mängd anklagelser om trakasserier från en kvinnlig anställd vid institutionen.
  2009-09-16
 • Gymnasieskolor saknar arbetsplaner

  Det nystartade kommunalförbundet Ådalens gymnasieskolor har ännu inget tydligt grepp om styrningen och ledningen av sina skolor, konstaterar Skolinspektionen i en rapport.
  2009-09-16
 • Mobbad fick vänta på utredning i två år

  En lågstadieelev som misshandlats och förolämpats av elever i en parallellklass fick vänta i två år på en ordentlig utredning. Barn- och elevombudet, BEO, kräver nu kommunen på över 300 000 kronor.
  2009-09-16
 • Skolinspektionen kritiserar Landstinget Västernorrland

  Skolinspektionens granskning av de gymnasieutbildningar som Landstinget Västernorrland driver visar på brister. Enligt Skolinspektionen finns risk för att beslut om elevernas utbildning fattas utifrån bristfälligt underlag.
  2009-09-16
 • Ryska åklagare ville efterforska källor i Sverige

  Ryssland har begärt rättslig hjälp i brottmål av den svenska Åklagarmyndigheten. Justitiekanslern bedömer att hjälpen ska vägras eftersom syftet är att efterforska en anonym källa och därmed strider mot allmänna svenska rättsprinciper.
  2009-09-16
 • Inget skadestånd för nämndemans jäv

  Under huvudförhandlingen i ett mål rörande barns boende framkom att en nämndeman var bekant med föräldrarna till en av parterna. Pappan i målet har nu begärt skadestånd.
  2009-09-15
 • Billigare flygbussar med nytt avtal

  Fly by Coach har träffat ett avtal med Skavsta flygplats som ger bolaget möjlighet att konkurrera på samma villkor som Flygbussarna. Enligt Konkurrensverket har avtalet lett till kraftigt sänkta priser på flygbussresor till och från Skavsta.  
  2009-09-15
 • Våldtog hustruns trettonåriga kusin

  En man döms för våldtäkt mot barn för de övergrepp han begått mot sin hustrus då trettonåriga kusin. Mannen döms också för koppleri då han upplåtit lokaler åt kvinnor som ägnat sig åt massageverksamhet.
  2009-09-15
 • JK tar över förundersökning

  En man som misstänks för olovlig underrättelseverksamhet har invänt att han lämnat uppgifterna till en journalist för publicering i tryckt skrift som inte ges ut i Sverige. JK övertar nu den inledda förundersökningen.
  2009-09-15
 • Ingen hyressänkning trots slarvig renovering

  Ett antal hyresgäster vill få till en femtonprocentig hyressänkning eftersom de anser att hyran väsentligt överstiger skälig hyra för respektive lägenhet. Både hyresnämnd och hovrätt finner att hyran är skälig.
  2009-09-15
 • Hovrätten avvisade Jisanders invändning

  Svea hovrätt anser sig inte förhindrad att pröva åtalet mot Thomas Jisander, som med hänvisning till ett utslag från Europadomstolen gjort gällande att han inte kan dömas för samma sak två gånger.
  2009-09-14
 • Stalkad kvinna får skadestånd

  En man dömdes i tingsrätten till villkorlig dom och dagsböter för ofredande, brott mot knivlagen och överträdelse av besöksförbud. Hovrätten förpliktar nu mannen att utge ersättning för sveda och värk.
  2009-09-14