Skip to content

Aktuella rättsfall

 • Arbogamorden: Tyskan lämnas ut

  Den tyska domstolen har beslutat att den kvinna som misstänks för morden på barnen i Arboga och för mordförsök på deras mor ska lämnas ut till Sverige. Enligt Dagens Nyheter planeras utlämnandet ske redan nästa vecka.
  2008-04-25
 • Skola vägrade ta emot National- demokraterna

  Justitiekanslern riktar kritik mot Karlbergsskolan i Köping för skolledningens beslut att avslå Nationaldemokraternas begäran att få anordna bokbord och dela ut flygblad. En färsk undersökning visar att nazister allt oftare vänder sig till skolor för att rekrytera medlemmar.
  2008-04-25
 • Våldtäktsman dömd efter nio år

  En man som tilltvingat sig ett samlag med en femtonårig flicka döms till två år och sex månaders fängelse. Mannen kunde knytas till brottet efter att ha fått lämna DNA-prov i samband med en polisutredning i ett annat ärende.
  2008-04-25
 • Golfbana får inte utökas

  Miljööverdomstolen finner att golfbolagets åtagande att genom olika åtgärder främja det rörliga friluftslivet inte utgör skäl för dispens.
  2008-04-25
 • HD: Utmätning av personbil faststår

  Kronofogdemyndigheten beslutade att utmäta en bil som vid tillfället var i gäldenärens besittning. Mannens mor uppger i HD att hon är ägare till bilen och yrkar nu att utmätningen ska upphävas.
  2008-04-25
 • Bank inte skadeståndsskyldig för börsnedgång

  Ett bolag gjorde miljonförluster på grund av bankens placeringar i Ericsson och andra tillväxtbolag. Bolaget tvingas efter att skadeståndsanspråket mot banken ogillats utge närmare tre miljoner kronor för bankens rättegångskostnader.
  2008-04-24
 • Ingen försäkringsersättning för förlorade data

  Hooya.se AB har gjort gällande att bolaget förvärvat en ansvarsförsäkring genom förlikning med Tripnet och att bolaget är berättigat till ersättning för den tidigare försäkringstagarens underlåtenhet att säkerhetskopiera data.
  2008-04-24
 • Tio års fängelse för lärarmordet i Örebro

  Den 42-åring som i december knivskar en lektor vid Örebro Universitet till döds dömdes på torsdagen till tio års fängelse för mord. Gärningsmannen och offret var kusiner.
  2008-04-24
 • Dubbla boendekostnader är inte börda trots försäkring

  Kammarrätten anser att en hyreskostnad för ett annat boende som uppstår för att en fastighet avyttras inte är en utgift för avyttringen av fastigheten och ska därmed inte minska kapitalvisten. Hyreskostnaden är en privat levnadskostnad för vilken avdrag inte kan beviljas.
  2008-04-24
 • HD prövar kommuns skyldighet att anställa behörig lärare

  En dom från Hovrätten för Nedre Norrland gav för första gången behörig lärare rätt till skadestånd då en kommun tillsatte en lärartjänst med icke behörig lärare. Kommunen överklagade till HD som nu meddelat prövningstillstånd.
  2008-04-24
 • Livränteberättigad delvis återbetalningsskyldig efter inkomstförändring

  En man som i länsrätten befunnits återbetalningsskyldig för arbetsskadeersättning anför i kammarrätten att länsrätten gjort en felaktig bevisprövning och att det åligger Försäkringskassan att visa att han uppenbart varit i ond tro eller sannolika skäl för att så varit fallet.
  2008-04-24
 • Dykinstruktör friad efter dödsolycka

  Åklagaren har gjort gällande att den tilltalade genomfört dykningar med orutinerade elever under mycket krävande omständigheter och därmed ska fällas till ansvar för vållande till annans död.
  2008-04-23
 • Domare döms för sexbrott mot släkting

  Den 62-årige juristen, tidigare verksam vid en av Sveriges högsta domstolar, har dömts till villkorlig dom och böter av Svea hovrätt för att ha ofredat en ung släkting sexuellt.
  2008-04-23
 • Sänkt straff för kvinnomisshandlare

  En man som i tingsrätten dömts till två års fängelse för grov kvinnofridskränkning och grov misshandel får straffet sänkt med sex månader.
  2008-04-23
 • Förtalade åklagare framför tingsrätt

  En tidigare dömd person har utpekat två åklagare som brottsliga och utsatt dem för andras missaktning. Den tilltalade döms för förtal. Den tilltalades invändning om att det rörde sig om att offentligt ge uttryck av sitt missnöje ogillas av tingsrätten som menar att det mer är att se som ett personligt kränkande och saknar varje spår av saklig kritik.
  2008-04-23