Skip to content

Aktuella rättsfall

 • Förskott återgår efter konkurs i byggbolag

  Ett gift par betalade 348 000 kronor i förskott till ett byggbolag som senare gick i konkurs. Det avtalade arbetet utfördes aldrig. Parterna i målet har nu nått en förlikning.
  2009-10-19
 • HD: Stämmoprotokoll gör byggbolag behörigt att föra talan mot advokat

  Högsta domstolen finner att ett byggbolag är behörigt att föra talan mot en advokat rörande det arvode advokaten tagit ut för sitt tidigare uppdrag som likvidator för bolaget. Detta trots att protokollet från den extra bolagsstämman åberopades först i hovrätten.
  2009-10-19
 • Bostadsbolag slipper böter

  Ett bostadsbolag hade förelagts att vid vite genomföra en enkätundersökning. Någon sådan genomfördes inte då miljönämnden meddelat bolaget att de kunde komma att ompröva beslutet. Miljödomstolen finner att det på grund av oklarheterna saknas förutsättningar att döma ut vitet.
  2009-10-19
 • Erkännande återkallas i "Romario"-målet

  Den 19-åring som i tingsrätten uppgav att han knivhuggit "Romario" och två andra personer tog på fredagen tillbaka sitt erkännande.
  2009-10-16
 • HD: Hinder mot att lämna ut jurist till Vitryssland

  Högsta domstolen finner att en jurist som enligt ett häktningsbeslut ska ha gjort sig skyldig till ekonomisk brottslighet inte ska lämnas ut till Vitryssland.
  2009-10-16
 • Läkarmål återförvisas på grund av bristfällig utredning

  Länsrätten fann i tre avgöranden att en läkare i två fall skulle meddelas varningar, och i det tredje att hans legitimation skulle återkallas. Kammarrätten upphäver nu domarna och visar målen åter till domstolen för ny prövning.
  2009-10-16
 • Mobillån får betala 750 000 kronor i vite

  Marknadsdomstolen förbjöd i januari 2008 Mobillån att vid vite använda vissa villkor vid utgivandet av krediter. När bolaget två veckor efter domen fortfarande använde villkoren yrkade Konsumentombudsmannen att tingsrätten skulle döma ut vitet.
  2009-10-16
 • Kvinna döms för överfallsvåldtäkt mot annan kvinna

  En kvinna i trettioårsåldern knuffade omkull en okänd kvinna på marken vid en busshållplats och körde med kraft upp flera fingrar i hennes underliv. Tingsrätt och hovrätt är överens om att kvinnan ska dömas till rättspsykiatrisk vård.
  2009-10-16
 • Slumpvisa drogtester i skola olagliga

  Nässjö kommun har beslutat att införa slumpvisa drogtester i Brinellgymnasiet. I och med att elevernas frivillighet inte är säkrad är beslutet inte förenligt med lagen, konstaterar Skolinspektionen, som är mycket kritisk till beslutet.
  2009-10-16
 • Antände föremål i lägenhet - inte försök till mordbrand

  Tingsrätten dömer en kvinna som bränt och antänt flera föremål i sin före detta sambos till villkorlig dom för skadegörelse. Åklagaren har yrkat att kvinnan ska dömas för försök till mordbrand.
  2009-10-16
 • Slog sambo med golfklubba - frias på grund av preskription

  En man som för cirka sex år sedan slog sin sambo med en golfklubba anses endast ha gjort sig skyldig till misshandel av normalgraden. Mannen frias därför från ansvar på grund av preskription. Mannen döms dock till fyra månaders fängelse för brott han begått mot kvinnan under åren 2008 och 2009.
  2009-10-15
 • Riksdagen röstade ja till ändringar i signalspaningslagen

  Riksdagen sade på onsdagen ja till ändringar i signalspaningslagen. Efter en fyra och en halv timme lång debatt avslutades röstningen med 158 ja röster och 153 nej röster. En ledamot avstod. Tilläggen väntas börja gälla från och med den första december.
  2009-10-15
 • Upprepade fel i mål om betalningsföreläggande

  Ett mål överlämnades först till Stockholms tingsrätt och sedan till Attunda tingsrätt, trots att det enligt tvingande forumregler var Solna tingsrätt som skulle pröva talan. JK konstaterar att staten är skadeståndsskyldig för fel eller försummelse vid handläggning av målet.
  2009-10-15
 • HD avslår Mattias Flinks resningsansökan

  Livstidsdömda Mattias Flink har flera gånger försökt få sitt straff omvandlat. Högsta domstolen avslår nu Flinks resningsansökan.
  2009-10-15
 • Regeringsrättsdom öppnar för skattefri välgörenhet

  Ägare till privata bolag kan efter ett regeringsrättsavgörande skänka utdelning på aktier utan att behöva betala skatt på det utdelade beloppet. - Det här är en viktig seger för alla som vill skänka pengar till välgörenhet, säger Peter Leimdörfer som drivit målet tillsammans med Setterwalls advokatbyrå.
  2009-10-14