Skip to content

Aktuella rättsfall

 • Kvinna döms för smuggling av hundvalpar

  En kvinna som smugglat in 34 hundvalpar dömdes i tingsrätten till villkorlig dom och samhällstjänst för grov smuggling.
  2008-10-15
 • Oenig hovrätt sänker straff för yxmord

  En man som åtalats för att ha huggit, stuckit och skurit en man och därefter tänt eld på honom dömdes i tingsrätten till livstids fängelse för mord. Hovrätten för Västra Sverige ändrar nu påföljden till tio års fängelse. Ett hovrättsråd och en nämndeman är skiljaktiga och vill fastställa tingsrättens val av påföljd.
  2008-10-15
 • Polisen genomförde lagvidrig DNA-provtagning

  JK kritiserar Rikspolisstyrelsen för hanteringen av ett DNA-prov som tagits och registrerats utan laga grund.
  2008-10-15
 • Inte bedrägeri att skapa falska spelkonton

  En kvinna skapade spelkonton i andra personers namn för att kunna spela bingo på en internetsajt. Eftersom fråga är om "låtsaspengar" utan förmögenhetsvärde ogillar Umeå tingsrätt bedrägeriåtalet.
  2008-10-15
 • Skattefri avyttring av Bolidenaktier

  Skatterättsnämnden fann i ett förhandsbesked att Skellefteå Kraftaktiebolags vinst vid försäljning av Bolidenaktier inte ska tas upp till beskattning med hänsyn till företagets affärsmässiga relation till Boliden. Regeringsrätten fastställer förhandsbeskedet.
  2008-10-15
 • Inget skadestånd med anledning av forskarbråk

  En universitetslektor och en professor ingick ett avtal om ett forskningsprojekt avseende bland annat mätning och rankning av forskningsprestationer. En expertgrupp fann att professorns publicering av vissa artiklar inte utgjorde ett åsidosättande av god vetenskaplig sed. Eftersom expertgruppens utlåtande inte innefattar myndighetsutövning finner JK att staten inte är skadeståndsskyldig gentemot lektorn.
  2008-10-15
 • Länsrätt: Behov av grytrevolver inte styrkt

  Länsrätten i Skåne finner att en man inte har behov av att inneha en revolver för avlivning av fällfångade djur; en så kallad grytrevolver. Överklagandet avslås därför.
  2008-10-15
 • Skärpt fängelsestraff för mordbrand

  En man dömdes i tingsrätten till två års fängelse för mordbrand. Hovrätten för Övre Norrland finner att straffvärdet avsevärt överstiger straffminimum för mordbrand. Med bifall till åklagarens yrkande döms mannen nu till fyra års fängelse.
  2008-10-14
 • Var tionde lärare utsatt för hot eller våld

  Enligt en färsk Saco-undersökning utsattes 40 000 lärare för hot om våld under åren 2004-2005. - Situationen är oacceptabel, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner som menar att det finns en benägenhet att sopa problemen under mattan.
  2008-10-14
 • Pappa misshandlade son

  Mora tingsrätt dömde en man till sju månaders fängelse för att bland annat ha misshandlat sin son och en kamrat till denne. Hovrätten dömer mannen för misshandel och överträdelse av besöksförbud till sex månaders fängelse.
  2008-10-14
 • Misshandel med nageltång

  Hovrätten fastställer tingsrättsdomen i skuldfrågan, men undanröjer domen i fråga om gärningsmannens skyldighet att betala skadestånd till offret.
  2008-10-14
 • 14 dagars fängelse för gatulangning

  Vid en sammanvägd bedömning finner Stockholms tingsrätt det ställt utom allt rimligt tvivel att en person gjort sig skyldig till överlåtelse av en tablett Iktorivil. Svea hovrätt fastställer fängelsedomen.
  2008-10-14
 • Hovrätt: Alzheimerssjuk kunde förstå äktenskapsförord

  En kvinna gör gällande att ett äktenskapsförord är ogiltigt emedan mannen vid det aktuella tillfället led av Alzheimers. Varken tingsrätt eller hovrätt håller med.
  2008-10-14
 • Hovrätten: livstidsdom för mord på homosexuell man

  En man tog kontakt med andra män på RFSL:s chatt under förespegling att han var ute efter sexuella förbindelser. Flera av offren rånades, en man knivhöggs i nacken när han försökte fly och en annan man höggs ihjäl av mannen i sina respektive lägenheter. Gärningsmannen dömdes i Stockholms tingsrätt för rån, mordförsök och mord till livstids fängelse. Svea hovrätt fastställer nu livstidsdomen.
  2008-10-13
 • Frias från väninnans stöld

  Den åtalade anses vara ovetande om väninnans utförande av varor från butik och därmed inte skyldig till stöld. Svea hovrätt ändrar Stockholms tingsrätts dom och ogillar åtalet.
  2008-10-13
www.BilDelar24.com