Skip to content

Aktuella rättsfall

 • Nattklubbsföreståndare utlämnas till Ryssland

  En man som i Ryssland arbetat som föreståndare för en nattklubb, uppger sig vid ett tillfälle ha avvisat ”en mäktig och inflytelserik” person i staden. Denna händelse ska enligt mannen ligga bakom att han nu häktats i Ryssland och begärts utlämnad dit. HD kommer fram till att inget hindrar utlämningen.
  2008-11-07
 • Ansvarig utgivare riskerar fängelse

  Sedan en ansvarig utgivare på en Skåne-tidning trots lämnat anonymitetslöfte valt att avslöja en källa, inleder JK nu förundersökning om tryckfrihetsbrott. Den ansvarige utgivaren riskerar nu att dömas till böter eller fängelse i högst ett år.
  2008-11-07
 • Höll sambon i en stuga i nio år - döms för misshandel

  Den man som anklagats för att hålla sin MS-sjuka sambo fången i en liten stuga i nio år frias från anklagelserna om grov kvinnofridskränkning och olaga frihetsberövande. Han döms dock till villkorlig dom för misshandel och ofredande.
  2008-11-07
 • Målares livränterätt ska prövas igen

  En före detta målare beviljas resning av Regeringsrätten i ett mål rörande sin rätt till yrkesskadelivränta eftersom det tillkommit ny medicinsk utredning. Försäkringskassan, som ska pröva målet, tillstyrker mannens resningsansökan.
  2008-11-07
 • Hyreslägenhet kan inte bodelas då samboförhållande inte är visat

  Hyresgästen kan inte anses ha visat att männen bott tillsammans i ett parförhållande i den meningen som avses i sambolagen.
  2008-11-07
 • Var hovrätten domför vid våldtäktsdomen?

  HD ska pröva om Svea hovrätt var domför vid huvudförhandlingen i ett våldtäktsmål sedan det konstaterats att ett av hovrättsråden arbetat med målsägandens far i dennes funktion som nämndeman vid domstolen.
  2008-11-06
 • Fick betala för mycket för taxin från Arlanda

  Tre taxikunder hade fått betala för mycket för sina resor från Arlanda och hem. Länsrätten i Stockholm upphäver länsstyrelsens beslut att meddela taxichauffören en varning enligt yrkestrafiklagen.
  2008-11-06
 • "Vissa problem" berättigar till omklassificering av fastighet

  Länsrätten i Stockholms län finner att en fastighet i Haninge ska bestämmas till belägenhetsklass 5, ej strand eller strandnära.
  2008-11-06
 • Tullverket kunde påföra tulltillägg

  Regeringsrätten konstaterar att Tullverket påfört tulltillägget inom den treårsfrist som gäller och konstetrar också att det i avsaknad av en uttrycklig reglering inte finns stöd för att beslut om tulltillägg måste fattas samtidigt som beslut om tull.
  2008-11-06
 • 35-årigt uppehållstillstånd kvarstår

  Ett gift par som beviljats permanent uppehållstillstånd i början av sjuttiotalet, men på senare tid bott utomlands för att vårda en sjuk släkting, får behålla uppehållstillståndet. Det slår Migrationsdomstolen, Länsrätten i Stockholm, fast och upphäver Migrationsverkets beslut att återkalla makarnas permanenta uppehållstillstånd.
  2008-11-05
 • Åklagares uttalanden om brottsutredning inte sekretessbrott

  En mamma till ett brottsoffer har till JK anmält att en vice chefsåklagare gjort sig skyldig till brott i och med att han dels lämnat ut sekretessbelagda uppgifter om förundersökningen till media, och dels beslutat att lämna ut andra känsliga uppgifter innan hon hunnit informera släkt och vänner om dessa. JK beslutar att inte inleda förundersökning.
  2008-11-05
 • Bolag följde inte semesterlagen

  En man vars anställning upphört får knappt 170 000 kronor för de semesterdagar han inte utnyttjat. Han får även skadestånd om 5 000 kronor för att bolaget inte följt semesterlagen.
  2008-11-05
 • HD tillåter talan om hävning av svenska varumärkesregistreringar

  HD anser att ett företags påståenden om att Home Depots varumärkesregistreringar i Sverige kan leda till förfång inte kan anses sakna fog. Talan om hävning ska därför tillåtas.
  2008-11-05
 • Polisen ska pröva avgift för flyttad bil

  Med hänvisning till en bil var uppställd på ett sådant sätt att den hindrade andra fordon från att komma ut från parkeringsplatsen, och ägaren inte svarade i sin mobiltelefon, flyttades bilen av Polisen. Kostnaden för denna så kallade långa flyttning debiterades kvinnan.
  2008-11-05
 • Ordförande betalningsansvarig för föreningens skulder

  Den ideella föreningen Kroppskultur hamnade i ekonomiska svårigheter; bland annat kunde skatt och arbetsgivaravgifter inte betalas. Ordföranden, i sin egenskap av föreningens företrädare, får av Kammarrätten i Stockholm sin betalningsskyldighet begränsad till 100 000 kronor.
  2008-11-05
www.BilDelar24.com