Skip to content

Aktuella rättsfall

 • Kommun tillåts inte ta ut va-avgift per fastighet

  Statens va-nämnd fastställde att en samhällighetsförening inte var skyldig att betala grundavgift eller dagvattenavgift med högre belopp än vad som enligt gällande va-taxa gäller för flerbostadshus. Helsingborgs kommun har överklagat beslutet och yrkar att Miljööverdomstolen ska avslå samfällighetens talan i va-nämnden.
  2008-06-23
 • Straffskärpning för sexuella övergrepp mot barn

  Tingsrätten dömde en man till två års fängelse för sexuella övergrepp mot tre flickor. Mannen döms i Göta hovrätt till två år och sex månaders fängelse för grovt sexuellt övergrepp mot barn samt sexuellt ofredande.
  2008-06-23
 • Lärarvikarie bar "högerextrema symboler" på jobbet

  En lärarvikarie vände sig till JK och anmälde att han blivit förtalad i ett radioprogram och en nyhetsartikel på radiokanalens hemsida, där han beskrivs som "högerextrem" och därför inte är välkommen tillbaka till arbetsplatsen.
  2008-06-23
 • Pengar försvann ur beslagtagen bil

  En man, intagen på Tidaholmsanstalten, vände sig till JK och begärde ersättning av staten för en summa pengar som försvann ur hans bil. Ärendet lämnas vidare till Rikspolisstyrelsen för handläggning.
  2008-06-23
 • Ogillat åtal berättigar inte till skadestånd

  Två kvinnor hävdar att åklagare hade väckt ett "osakligt åtal" mot dem gällande anstiftan till grov misshandel, eftersom åtalet ogillades av Södertörns tingsrätt.
  2008-06-23
 • Tio år för mord på 15-åring

  Den 19-åring som erkänt att han mördat en 15-årig flicka i Mora döms till tio års fängelse.
  2008-06-19
 • Djurplågeri hålla påkörd hund vid liv

  En hundägare som avstått från att avliva sin hund sedan den blivit påkörd och förlamad i bakkroppen döms till villkorlig dom och 100 dagsböter om 30 kronor för djurplågeri.
  2008-06-19
 • Fem års fängelse för våldtäkter mot minderåriga

  En man åtalades för att ha tagit emot ett antal flickor i åldrarna 14-15 år i sin lägenhet och där förgripit sig på dem på olika sätt i utbyte mot kontanter, mat, dryck, bilresor och liknande.
  2008-06-19
 • Kassör bedrog frikyrka och stal arv

  En man som var kassör i bland annat en frikyrka döms för grov förskingring till två års fängelse, sedan han "lånat" pengar för sin egen försörjning från kyrkan och förskolan. Han har även tillskansat sig det arv en dam lämnat till förmån för kyrkan.
  2008-06-19
 • Coca-Cola förlorar varumärkestvist i EG-domstolen

  Coca-Cola har invänt mot registreringen av gemenskapsvarumärket Mezzopane. Märket, som används för marknadsföring av viner, är enligt Coca-Cola förväxlingsbart med ordmärkena Mezzo och Mezzomix som registrerats i Österrike respektive Tyskland.
  2008-06-19
 • Läkare fälldes för patientens död

  Under en komplicerad operation försattes patienten i ett 118 minuter långt cirkulationsstillestånd. Sedan mannen avlidit på grund av bristningar i aorta visade det sig att han drabbats av hjärnskador. Kirurgen som utförde operationen döms för framkallande av fara för annan.
  2008-06-19
 • Flerårigt fängelsestraff för våldtäkt mot barn upphävt

  En man som dömts till fyra och ett halvt års fängelse för flera års våldtäkter mot en minderårig flicka frias av hovrätten. Mannen dömdes för sexualbrott vid två tillfällen under nittiotalet och genomgick då psykologbehandling.
  2008-06-18
 • JC får dra av koncernbidrag

  Klädkedjan JC får dra av ytterligare totalt sex miljoner kronor för bidrag till finskt och tyskt dotterbolag.
  2008-06-18
 • Lindex får inte göra avdrag för tyskt koncernbidrag

  Kammarrätten i Göteborg kom efter prövning fram till att Lindex inte ska medges avdrag för utgivna bidrag till sitt tyska dotterbolag, varken som koncernbidrag eller marknadsföringsbidrag. Kammarrätten upphäver länsrättens dom och fastställer Skatteverkets beslut.
  2008-06-18
 • Mor förskingrade dotters försäkringspengar

  En kvinna åtalades för att ha förskingrat 208 000 kronor som hon fått i egenskap av förmyndare för sin dotter. Svea hovrätt finner att kvinnan tillägnat sig 30 000 kronor och att de resterande 178 000 kronorna kommit dottern till del. Kvinnan döms till villkorlig dom för förskingring av normalgraden.
  2008-06-18