Skip to content

Aktuella rättsfall

 • Expert: Styckmordsvittne är inte tillförlitligt

  Tomas Eriksson, docent i allmän psykiatri och rättspsykiatri, menar att vittnesmålet från det barn som påstås ha bevittnat styckningen av Catrine da Costas kropp  ”helt saknar tillförlitlighet”. – Personer kan omöjligen påminna sig något som inträffat när de varit så unga som ett år och fem månader, kommenterar han.
  2008-12-04
 • Nittonåring dömd till fyra års fängelse för mordförsök

  Alingsås tingsrätt fann att en nittonårig man gjort sig skyldig till försök till mord, efter att ha knivhuggit en bekant åtta gånger i bröst och rygg, och även till olaga hot och narkotikabrott vid andra tillfällen. Mannen dömdes till fyra års fängelse och ådömdes att utge sammanlagt 126 000 kronor i skadestånd.
  2008-12-04
 • Rullstolen var för långsam för rattfylleri

  Mannen hade onykter färdats på sin eldrivna rullstol. Länsstyrelsen återkallade körkortet men Länsrätten upphäver beslutet: farten var inte tillräckligt hög.
  2008-12-04
 • Ingen handikappersättning för fibromassage

  Även om ett landsting inte erbjuder behandling med fibromassage så finns annan adekvat behandling för fibromyalgi. Merutgifter för fibromassage beaktas därför inte vid bedömningen av rätt till handikappersätting.
  2008-12-04
 • HD avgör vem som ska betala dubbelbokad försvarare

  En offentlig försvarare fick inte merkostnader i form av inläsningstid ersatta då en kollega sattes in i hans ställe på grund av dubbelbokning i ett annat mål. Försvararen önskar nu att HD ska besvara frågan vem som ska stå kostnaden för extrakostnader som beror på försvararen situation - den enskilde advokaten eller staten?
  2008-12-04
 • Fläktljud inte skäl för hyresavdrag

  En hyresgäst har yrkat nedsättning av hyran på grund av oljud från ventilationen.
  2008-12-04
 • Oenig hovrätt avslår överklagande av tvångsanslutning

  Trots att fastigheten inte behöver gemensamhetsanläggningen för sop- och posttransporter längre är anläggningen av väsentlig betydelse för fastigheten och ett överklagande av tvångsanslutning avslås.
  2008-12-04
 • Lättare för elever att få skadestånd

  Från och med årsskiftet behöver barn inte visa att de blivit utsatta för kränkningar i skolan. Enligt den nya diskrimineringslagstiftningen ska åtgärder vidtas så fort skolan fått information om att en elev känt sig kränkt.
  2008-12-03
 • NGM-börsen återfår tillstånd efter ägarbyte

  Länsrätten i Stockholm har undanröjt Finansinspektionens beslut att återkalla Nordic Growth Market NGM AB:s tillstånd att driva marknad och handelsplattform. NGM tilldelas istället en varning och straffavgift om 4,5 miljoner kronor.
  2008-12-03
 • Sjuk man dödshotade vårdare på häkte

  En man döms för sex fall av hot mot vårdare vid häktet i Falun. Tingsrätten bedömde att mannen saknade sjukdomsinsikt och dömde mannen till rättspsykiatrisk vård. Hovrätten fastställer nu domen.
  2008-12-03
 • Fyraåring bestraffades med peppar

  Personalen vid en förskola i Alingsås hällde peppar på tungan på en pojke för att komma tillrätta med att han spottade, räckte ut tungan och sade fula ord. - Att peppra ett barns tunga är en uppenbar kränkning av barnets värdighet, säger barn- och elevombudsmannen Lars Arrhenius.
  2008-12-03
 • Opiatberoende sjuksköterska mister legitimationen

  En opiatberoende sjuksköterska som har dömts för stöld av bland annat morfinampuller, bedrägeri och narkotikabrott får sin legitimation återkallad av HSAN.
  2008-12-03
 • Kammarrätten fattade beslut före anståndstidens utgång

  Regeringsrätten undanröjer kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd i ett mål rörande SGI och visar målet åter till kammarrätten för ny handläggning.
  2008-12-03
 • Hyresavtal förlängs inte av oenig hovrätt

  Eftersom en kvinna endast lämnat vaga uppgifter om omfattningen av boendet i en prövningslägenhet, vilken endast är sparsamt möblerad, finner en oenig Svea hovrätt att omständigheterna talar mot att hon har sitt permanentboende där. Kvinnan är därmed skyldig att avflytta, men medges visst uppskov.
  2008-12-03
 • Aftonbladet.se fälls för spekulationer om mord

  Pressens opinionsnämnd fäller aftonbladet.se för att ha publicerat en artikel om en svensk man som uppgavs ha blivit giftmördad i Thailand. Tidningen anmäldes av sönerna, som ansåg att det var mycket lätt att identifiera fadern med hjälp av uppgifterna i artikeln.
  2008-12-02
www.BilDelar24.com