Skip to content

Aktuella rättsfall

 • Regeringsrätten sänker avgift för insider

  Finansinspektionen beslutade i april 2006 att en man skulle betala särskild avgift med 15 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändring i aktieinnehav till Finansinspektionen. Regeringsrätten sänker nu avgiften med 5 000 kronor.
  2009-08-25
 • Fem års fängelse för tortyrliknande rånmisshandel

  Två män tvingades krypa runt på golvet och "låta som djur". En av dem tvingades även att klä sig i kvinnokläder, samt sjunga och dansa under det att han filmades, medan den andre rånades på cirka 25 000 kronor, datorer och tv samt flera elektriska verktyg.
  2009-08-25
 • Odell erkänner våldsamt motstånd

  -  Hade jag förstått att det kunde bli rättegång hade jag avstått. Det sade Anna Odell, som åtalats för våldsamt motstånd, falskt larm och oredligt förfarande, under måndagens förhandlingar i Stockholms tingsrätt.
  2009-08-24
 • Misstänkt ekobrottsling får ersättning för frihetsberövande

  En man som frihetsberövats under totalt 62 dagar på grund av misstankar om grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt skattebrott får nu ersättning för drygt hälften av den tid han suttit häktad.
  2009-08-24
 • Kiruna kommun förlorar mål om vattentaxa

  Miljööverdomstolen fastställer att Kiruna kommun saknat rätt att tillämpa 2007 års vattentaxa för anslutning till kommunens vatten- och avloppsanläggning.
  2009-08-24
 • Advokat får ersättning av Åklagarmyndigheten

  JK finner att en Åklagarmyndigheten är ersättningsskyldig gentemot en advokat sedan en åklagare underlåtit att överlämna en begäran om förordnande av offentlig försvarare till rätten.
  2009-08-24
 • Samgående ska rädda gruvbolag i kris

  Aktiemarknadsnämnden medger gruvbolaget Central Asia Holding Gold dispens från den budplikt som annars skulle uppkomma genom deltagande i bolagets apportemission och utnyttjande av teckningsoptioner i bolaget.
  2009-08-24
 • Gammal och nedsliten kraftstation får rivas och ny uppföras

  Miljödomstolen lämnar Jämtkraft Aktiebolag tillstånd att riva Billsta kraftverk och uppföra ett nytt kraftverk i Billstaån.  
  2009-08-24
 • Hälleviksstrands varv får anlägga småbåtshamn

  Miljödomstolen godkänner uppförandet av en småbåtshamn i Hällevik på Orust.
  2009-08-24
 • Tonårssex på toalett var inte våldtäkt

  En 19-årig man dömdes i tingsrätten till ett år och fyra månaders fängelse för våldtäkt på en kvinnlig skolkamrat. Hovrätten ogillar nu åtalet.
  2009-08-21
 • Resa till exklusiv skidort inte skattepliktig förmån

  En tandläkare åkte till den franska skidorten Courchevel på odontologisk och medicinsk konferens tillsammans med en annan tandläkare och en läkare. Syftet med den under tre år återkommande veckolånga konferensen var att höja kunskapsnivåerna över yrkesgränserna.
  2009-08-21
 • Advokat ångrade sig angående den åtalades närvaro -nu ska HD säga sitt

  Mannen, åtalad för narkotikabrott, uteblev från hovrättsförhandlingen. Försvarsadvokaten förklarade vid förhandlingens början att detta inte gjorde något hinder, men ångrade sig slutpläderingen och förklarade att den åtalades närvaro var nödvändig. Nu ska HD titta på fallet.
  2009-08-21
 • Identitet styrkt trots manipulerad handling

  Migrationsdomstolen beviljar en politiskt aktiv iranier permanent uppehållstillstånd, flyktingförklaring och resedokument trots att det av utredningen framgått att den identitetshandling som mannen visat upp har blivit manipulerad.
  2009-08-21
 • Bygglov krävs för villavagnar på campingplats

  En man förelades att undanröja 27 stycken villavagnar med tillhörande taktäckta uteplatser, altaner och staket från sin Falkenbergs-fastighet.
  2009-08-21
 • Hovrätt ogillar våldtäktsåtal

  En man dömdes i tingsrätten till två år och tre månaders fängelse för våldtäkt, övergrepp i rättssak samt vapenbrott. Hovrätten ogillar nu de två förstnämnda åtalen, och dömer mannen att betala dagsböter.
  2009-08-20