Skip to content

Aktuella rättsfall

 • Unga jurister vill skrota nämndemannasystemet

  Över hälften av Sveriges unga jurister vill att nämndemannasystemet slopas.Det framgår av undersökningen Juristbarometern, där över 1600 juridikstudenter, tingsnotarier och biträdande jurister har deltagit.
  2009-04-21
 • Fälls för rån trots norrländsk dialekt

  Hovrätten dömer två män för grovt rån - trots att de bryter på utpräglad norrländsk dialekt.  Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-04-21
 • Plank strider mot PBL - men får ändå byggas

  Kammarrätten finner att uppförandet av ett plank skulle strida mot detaljplanen i och med att marken i fråga enligt denna inte får bebyggas. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-04-21
 • Ointresse och oskicklighet låg bakom bokföringsbrott

  En man har ägnat föga intresse åt bokföringen och istället helt förlitat sig på en medåtalads uppgifter. Denne har visserligen tidigare varit anställd på Skatteverket, men bortsett från detta har det inte funnits anledning att förlita sig på hans kompetens som bokförare, menar tingsrätten. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-04-21
 • Ekonomiansvarig trolös mot golfklubb

  Tingsrätten ogillade åtalet gällande förskingring och trolöshet mot huvudman - hovrätten dömer golfklubbens ekonomiansvarige till ett års fängelse. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-04-21
 • Resningsansökan: Quick fälldes på felaktiga uppgifter

  Thomas Quick anför i sin resningsansökan att han dömts för mord som han erkänt under påverkan av narkotikaklassade läkemedel. Han ska vid erkännandena ha använt sig av information han fått från utredarna och felaktiga uppgifter från tv-programmet Efterlyst.
  2009-04-20
 • Nej till kameraövervakning på Sergels Torg

  Länsrätten avslår SL:s ansökan om att få sätta upp kameror vid Sergels Torg, då detta enligt domstolen innebär en kränkning av den enskildes integritet som inte övervägs av övervakningsintresset. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare
  2009-04-20
 • Lägenhet permanentboende trots mycket spenderad tid på landstället

  En hyresvärd yrkar att ett hyresavtal avseende en lägenhet på Östermalm ska upphöra då hyresgästerna har sin permanenta bostad på en prästgård. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-04-20
 • Skryt om påhittat polisyrke inte straffbart

  Den unge mannen ville imponera på en kvinna och uppgav att han arbetar som polis. Tingsrätten anser att det krävs mer än skryt på tu man hand för att fällas för föregivande av allmän ställning. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-04-20
 • Dement bestals i sitt hem - inte tillräckligt för kränkningsersättning

  Den dementa grannen utsattes för grov stöld i sitt hem av en inbjuden gäst. Tillgreppen har dock inte skett genom intrång i bostaden och grannen har inte själv upplevt tillgreppen och först en tid efter besöken fåt veta att hon blivit bestulen. Hovrätten bedömer därför att grannen inte utsatts för ett sådant angrepp mot den personliga integriteten att hon är berättigad till kränkningsersättning. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-04-20
 • HD: Datorer i tobaksaffärer är inte spelautomater

  Högsta domstolen konstaterar att vanliga datorer med internetuppkoppling, utan att särskilt vara inställda för spel, uppställda på platser dit allmänheten har tillträde inte omfattas av automatspelslagen bestämmeler. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare
  2009-04-20
 • SvD hade rätt att omedelbart säga upp annonavtal

  Tingsrätten konstaterar att Espingen, som skött Svenska Dagbladets annonsförsäljning sedan 1999, sålt annonser med mer rabatt än vad som överenskommits. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare
  2009-04-20
 • Hyresavtalet förföll på grund av totalförstörd lägenhet

  Enligt hovrätten är hyreslagstiftningen visserligen en skyddslagstiftning för hyresgästen men en tolkning där man väger in hyresvärdens planer på att återuppbygga lägenheten saknar allt stöd i såväl lagtexten som förarbetena till bestämmelsen. Det saknas därmed stöd för att väga in hyresvärdens planer på att återbygga lägenheten när bedömningen görs om lägenheten är så förstörd att den inte kan användas för det avsedda ändamålet. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-04-20
 • Piraterna döms till fängelse

  Stockholms tingrätt dömer de fyra männen bakom The Pirate Bay till ett års fängelse vardera. Männen ska också utge sammanlagt 30 miljoner kronor i skadestånd.
  2009-04-17
 • Sverigedemokrater riskerar åtal efter dold radiointervju

  I slutet av mars sändes radioprogrammet "Kaliber", där partiet Sverigedemokraterna granskades. Under intervjuer med dold mikrofon uttalade sig ett antal partimedlemmar om svensk flykting- och invandringspolitik, uttalanden som nu anmälts för hets mot folkgrupp. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-04-17