Skip to content

Aktuella rättsfall

 • Regeringsrätten: Prövningstillstånd i a-kassemål

  Fråga i målet är om pensionsförsäkringen är att betrakta som ett avgångsvederlag och om arbetslöshetskassan därmed har haft fog för att inte bevilja en man arbetslöshetsersättning under perioden den 1 januari till och med den 1 augusti 2005.
  2008-10-02
 • Pojke med dubbelt medborgarskap får ha mellannamn

  Föräldrarna till en pojke vill att deras son ska bära mellannamnet Skoog, men fick avslag av Skatteverket. Kammarrätten i Göteborg bifaller överklagandet.
  2008-10-02
 • Ingen skattereduktion för rensning av takrännor

  Länsrätten i Skåne kommer fram till att utgifter för rensning av takränna inte ska ingå i underlaget för skattereduktion för hushållsarbete.
  2008-10-01
 • Bilägare får inte skadestånd för felaktig utmätning

  Den egentliga ägaren till en Toyota som utmättes för den registrerade ägarens skulder får inget skadestånd eftersom hon inte kunnat visa att hon drabbats av skada på grund av det inträffade.
  2008-10-01
 • Skilsmässa inte skäl att få behålla F-skattsedel

  Länsrätten i Skåne finner att Skatteverket haft fog för sitt beslut att återkalla ett företags F-skattsedel.
  2008-10-01
 • Häktad får inte ersättning för godis och läsk

  Både en man som varit frihetsberövad som anhållen och häktad under tre veckor på grund av misstanke om våldtäkt och sexuellt utnyttjande av barn och mannens mamma begär ersättning för bland annat lidande. JK avslår mammans ersättningsanspråk.
  2008-10-01
 • Oenig HD dömer man för rån

  Svea hovrätt dömde en man som passerat kassan i en butik med två DVD-skivor för stöld. Högsta domstolen ändrar nu rubriceringen till rån då mannen slagit och hotat en butikskontrollant i samband med stölden. Två justitieråd är skiljaktiga och vill fastställa hovrättens dom.
  2008-10-01
 • JK: Utvecklingsstörning ger högre lidandeersättning

  JK anser att en man på grund av sin utvecklingsstörning och psykiska sjukdom är berättigad till högre lidandeersättning än vad som normalt utgår enligt frihetsberövandelagen.
  2008-10-01
 • 12 års fängelse för "upphittat" amfetamin

  På grund av försvårande omständigheter dömer Hovrätten över Skåne och Blekinge en man som vid fyra tillfällen gjort sig skyldig till grovt narkotikabrott till 12 års fängelse.
  2008-09-30
 • Bensinstation blir kvar trots grannprotest

  En bensinstation vars lossningsplats ligger närmare ett bostadshus än 25 meter, beviljas förlängt tillstånd att hantera brandfarlig vara i ytterligare 12 år.
  2008-09-30
 • Grannfejd ledde till ofredande och hemfridsbrott

  En kvinna som spelat musik på hög volym på högtalare riktade mot grannen, samt mätt ett staket inne på grannens tomt dömdes för ofredande och hemfridsbrott. Hovrätten ogillar dock grannens skadeståndsanspråk eftersom de brott han utsatts för inte kan anses innebära en kränkning av sådant allvarligt slag att kränkningsersättning ska utgå.
  2008-09-30
 • Skola får begränsad rätt till kameraövervakning

  Länsrätten ändrar länsstyrelsens beslut och ger Dalhemsskolan i Helsingborg rätt till kameraövervakning och inspelning endast 20:00-06:00 måndag till fredag som inte utgör skolfri dag, samt 17:00 till 07:00 lördag, söndag och övriga skolfria dagar.
  2008-09-30
 • Traderaförsäljare skönstaxeras

  En man hade under cirka ett och ett halvt år sålt datorer och datatillbehör för 1,7 miljoner kronor på den virtuella marknadsplatsen Tradera, utan att deklarera för verksamheten.
  2008-09-29
 • Biståndshandläggare döms för grov förskingring

  En biståndshandläggare döms för grov förskingring sedan hon först fattat beslut om utbetalning av medel till annan och sedan själv tillgodogjort sig medlen genom uttag av pengar, som hon satt sig i besittning av.
  2008-09-29
 • Man ihjälklämd i arbetsplatsolycka

  En man klämdes till döds mellan skopan och hyttaket eftersom den Bobcat han körde saknade säkerhetsbrytare. Den ansvarige styrelseledamoten i företaget döms till villkorlig dom och dagsböter för brott mot arbetsmiljölagen eftersom han sedan flera år visste att det aktuella fordonet kördes utan säkerhetsbåge.
  2008-09-29
www.BilDelar24.com