Skip to content

Aktuella rättsfall

 • Avtal gäller trots att två andra i uppgörelsen fallit

  I ett mål gällande giltigheten av avtal kommer Svea hovrätt fram till att klagandens förtydligande att fastighetsavtalet är ogiltigt enligt 36 § avtalslagen inte ger anledning till annan bedömning av avtalets giltighet än den tingsrätten gjort.
  2008-06-03
 • Tidigare arbetsgivare inte ansvarig för arbetslöshet

  En kvinna som arbetat som sjuksköterska på Danderyds sjukhus kräver skadestånd av sjukhuset. Kvinnan grundar sitt anspråk på ett antagande om att sjukhusets klinikföreståndare till presumtiva arbetsgivare sagt att kvinnan är en fruktansvärd människa, som man ska akta sig för att anställa. Både tingsrätt och hovrätt ogillar kvinnans skadeståndstalan.
  2008-06-03
 • "En förhållandevis liten mängd alkohol" - 3 liter vin, 42 flak starköl, 19 liter sprit

  En 25-årig man som sålde i sällskap med en kamrat alkoholhaltiga drycker från sin bil till bland annat en sextonårig flicka, döms för olovlig försäljning och innehav av alkoholdrycker till dagsböter.
  2008-06-02
 • Kvinna förfalskade mammans namnteckning - igen

  En kvinna förfalskade sin snart 90-åriga mors namnteckning för att komma över släktgården bakom ryggen på sina bröder.
  2008-06-02
 • MC-medlemmar fälls för organiserad ekonomisk brottslighet

  Sex män fälls för bland annat grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott till fängelse mellan åtta månader och tre och ett halvt års fängelse.
  2008-06-02
 • Motorcyklist körde ihjäl fjortonåring

  En man i trettioårsåldern döms för vållande till annans död sedan han med sin motorcykel kört på en 14-årig cyklist. Pojken avled på grund av allvarliga skallskador. Mannens döms till villkorlig dom och dagsböter.
  2008-06-02
 • God man lånade pengar - döms för osann försäkran

  En god man lånade under två års tid drygt en miljon kronor av sin klient, utan att något skuldebrev eller annan skriftlig handling upprättades. I sina kontakter med Överförmyndaren uppgav den gode mannen att de aktuella pengarna var pengar som mannen önskade skänka till sina syskonbarn. Den gode mannen döms till villkorlig dom och dagsböter för osann försäkran.
  2008-06-02
 • Skärpt straff för dopingsmugglare

  Två män med anknytning till Svenska Golfförbundet har smugglat in och delvis överlåtit 200 gram av dopningsmedlet trenbolonacetat. Båda döms till fängelse för grovt narkotikabrott.
  2008-05-30
 • Fukt innebar sänkt bostadsrättsavgift

  Den boende får nedsättning av avgiften till föreningen eftersom bostadsrättsföreningen på egen bekostnad har behövt åtgärda brister i byggnadens grundkonstruktion.
  2008-05-30
 • Försäkringskassan lämnade ut känsliga uppgifter

  JO är mycket kritisk till att försäkringskassan lämnat ut sekretesskyddade uppgifter under handläggningen av ett arbetsskadeärende.
  2008-05-30
 • Flicka lurades utföra oralsex åt fyra pojkar

  Den 17-åriga flickan lurades att utföra oralsex på fyra pojkar. Flickan uppger att de erbjudit henne 1 500 kronor men att de lämnat platsen utan att hon fått några pengar. Två av dem döms nu för köp av sexuell handling av barn.
  2008-05-30
 • Pilot nekas avdrag för glasögon

  En helikopterpilot yrkade avdrag för ökade levnadskostnader på grund av tillfälligt arbete samt för reservglasögon. Skatteverket motsätter sig avdragen med hänvisning till att det inte är fråga om en tillfällig anställning och att glasögonen är en privat levnadskostnad.
  2008-05-30
 • Intagen nekas telefontillstånd

  En intagen på anstalten i Härnösand får inte tillstånd att ringa två mobiltelefonnummer. Kammarrätten i Sundsvall kommer fram till att det finna goda skäl för att kontrollera vem en intagen önskar tala med.
  2008-05-30
 • Inget åtgärdsföreläggande för möglig lägenhet

  Hyresnämnden avvisar ett överklagande gällande åtgärdsföreläggande i en lägenhet som drabbats av mögel.
  2008-05-30
 • Konkurrensverket: TeliaSonera missbrukar inte sin ställning

  Konkurrensverket kommer efter utredning fram till att TeliaSonera inte gjort sig skyldig till missbruk av dominerande ställning genom att inte på samma sätt som tidigare tillhandahålla så kallad svart, eller optisk, fiber till Tele2 och Bredbandsbolaget.
  2008-05-29