Skip to content

Aktuella rättsfall

 • Polisen lämnade felaktigt ut förundersökningar

  Någon på Kalmarpolisen bröt mot tystnadsplikten genom att lämna ut uppgifter från två förundersökningar som borde ha varit sekretessbelagda till en brottsmisstänkt kvinnas arbetsgivare. JK tillerkänner kvinnan 10 000 kronor i kränkningsersättning för det inträffade.
  2008-06-11
 • Brårapport: Självcensur hotar rättsprocessen

  Brå har i en ny utredning klarlagt hot och påtryckningar mot vittnen och brottsoffer. Att övergrepp i rättssak är ett allvarligt samhälligt problem är tydligt. Men kanske är brottsoffers och vittnens självcensur ett ännu allvarligare hot mot rättsprocessen och demokratin.
  2008-06-11
 • TV4 kränkte "Malou möter Carola"

  TV4 ska betala särskild avgift om 25 000 kronor till staten för överträdelse av annonsreglerna. Det var i programmet "Malou möter Carola" som intervjun med sångerskan bröts för reklam efter det att programledaren ställt en fråga, men innan den hunnit besvarats.
  2008-06-11
 • Lugna Favoriter gynnade Ladies Night

  Radiostationen Lugna Favoriter 104,7 i Stockholm HB och RBS Broadcasting AB ska betala en särskild avgift om 50 000 kronor per radiokanaltillstånd till staten för överträdelse av radio- och TV-lagen.
  2008-06-11
 • Pojke får heta Lego

  Kammarrätten i Stockholm godkänner Lego som förnamn. Kopplingen till det kända varumärket eller ord som legosoldat anses inte innebära att namnet är uppenbart olämpligt.
  2008-06-10
 • Internöverlåtelser var skatteflykt

  Skatterättsnämnden konstaterar att interna överlåtelser har skett i syfte att åstadkomma att två makar kan sälja direktägda aktier till marknadsvärdet utan att beskattning enligt reglerna om beskattning enligt fåmansbolagsreglerna aktualiseras och bedömer att reglerna om skatteflykt är tillämpliga.
  2008-06-10
 • Ersättning för hundpassning - men inte för kläder och målarfärg

  En man som varit frihetsberövad under en veckas tid på grund av misstanke om grovt jaktbrott har vänt sig till JK för att få ersättning för lidande, omkostnader och ombudskostnader.
  2008-06-10
 • Skärpt tillsyn efter förskolehärvan

  Utbildningsförvaltningen i Stockholm presenterade under förra veckan ett förslag om skärpt tillsyn av enskilda förskolor. Bakgrunden är den uppmärksammade förskolehärvan i Tensta och Rinkeby.
  2008-06-10
 • Utredare på Länskriminalen fälls för sms-hot

  Den manlige polisen erkänner att han skickat ett antal sms till en kvinna han tidigare haft ett förhållande med i vilka han hotat att döda henne. Polisen menar att han saknat uppsåt, eftersom han på grund av sin psykiska ohälsa inte varit medveten om innehållet i sms:en och telefonsamtalen till kvinnan. Katrineholms tingsrätt dömer mannen för olaga hot till villkorlig dom och dagsböter.
  2008-06-10
 • Småbarnsfar måste godta arbete utomlands

  Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa beslutade att sätta ned en medlems dagpenning med 25 procent av den skattepliktiga ersättningen under 40 ersättningsdagar. Beslutet motiverades med att mannen utan godtagbara skäl avvisat ett erbjudande om ett lämpligt arbete. Regeringsrätten avslår mannens överklagande.
  2008-06-09
 • Ansvariga för Hallandsåsen frias

  Projektledarna hos Banverket och Skanska-Vinci åtalades för vållande till miljöstörning efter ett utsläpp vid Hallandsåsen år 2003. Männen friades på måndagen av Helsingborgs tingsrätt.
  2008-06-09
 • Gravid kvinna sparkades i magen

  En man döms för upprepade fall av misshandel och hotelser mot en kvinna han i många år haft ett förhållande. Kvinnan uppger att mannen bland annat sparkat henne i magen när hon var gravid.
  2008-06-09
 • Hörselskadad flicka ofredad på buss

  Under en bussresa satte sig en 27-årig man bredvid en 17-årig flicka och började smeka henne på låren, halsen, händerna och håret. Mannen döms för sexuellt ofredande till 120 dagsböter om 100 kronor.
  2008-06-09
 • Volkswagen vinner försäkringstvist i HD

  Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag förpliktas i HD att utge 635 640 kronor jämte ränta och rättegångskostnader till Svenska Volkswagen Finans AB. Tvisten rör en bil som stulits sedan den kommit i Volkwagen Finans besittning.
  2008-06-09
 • Tingsrätt och hovrätt missbedömde behörighet

  En kvinna väckte talan mot ett par vid Ljungby tingsrätt, och yrkade att dessa skulle förpliktigas att på egen bekostnad återställa fastigheten Markaryd Köphult 1:2 i tidigare skick genom att tillföra jordmassor vid ett vattenområde, samt avlägsna en jordvall som placerats på fastigheten. Eftersom tingsrätt och hovrätt felaktigt avvisat målet, får kvinnan nu ersättning om drygt 67 000 kronor för rättegångskostnader.
  2008-06-09