Skip to content

Aktuella rättsfall

 • Man får stanna trots bristande kunskap om sitt äktenskap

  Migrationsverket kom efter utredning fram till att en man och hans hustru lämnat osamstämmiga uppgifter på en rad punkter beträffande sitt äktenskap. Enligt verket är det därför fråga om ett skenäktenskap, vilket inte medför rätt till uppehållstillstånd för mannen. Migrationsdomstolen beviljar uppehållstillstånd grundat på anknytning.
  2008-05-27
 • Märkliga omständigheter kring stulen motorcykel

  En 28-årig man anmälde till sitt svenska försäkringsbolag att en av hans motocrosscyklar blivit stulen i Spanien. Varken tingsrätt eller hovrätt anser att mannen gjort sannolikt att försäkringsfall inträffat, och ogillar hans talan.
  2008-05-27
 • HD: Inget tjänstefel när Jarl Kulles arv avgjordes

  Jarl Kulles döttrar har väckt enskilt åtal mot en hovättslagman vid Svea hovrätt som 2002 dömde i en arvstvist efter den välkände skådespelaren. Målet avgjordes då till fördel för deras styvmor, Jarl Kulles änka. Högsta domstolen ogillar nu åtalet såsom uppenbart ogrundat.
  2008-05-26
 • Tingsrätt skeptisk till diamantstöld

  Ett par anmälde till polisen att de haft inbrott i sin lägenhet, och att bland annat två par diamantörhängen hade stulits. För den förlorade egendomen vill paret ha ersättning från försäkringsbolaget. Stockholms tingsrätt ogillar talan.
  2008-05-26
 • Inte mordbrand att bränna ned badhus

  En 16-årig flicka har dömts till 150 timmars ungdomstjänst för grov allmänfarlig vårdslöshet efter att tillsammans med två andra ha startat en brand i ett badhus som ledde till att detta brann ned.
  2008-05-26
 • Fängelse för knivattack mot poliser

  En man som under drogpåverkan attackerat ett par poliser döms till två år och sex månaders fängelse.
  2008-05-26
 • Miljödomstolen: Nattlig snöröjning är inte störning

  En kvinna yrkar att miljödomstolen förbjuder snöröjning nattetid utanför hennes bostad. Hon uppger att hennes nattvila störs med stress och koncentrationssvårigheter som följd.
  2008-05-26
 • Entrévärd slipper straff för mened

  Det var i samband med en rättegång där en kvinnlig gäst stod åtalad för att ha slagit en annan vakt, som entrévärden felaktigt påstod att han inte befattat sig med gästens pass, samt att han inte visste vart det hade tagit vägen.
  2008-05-26
 • Prövningstillstånd för arbetsskada under morgonfika

  En kvinna som fått en tandskada efter att ha ätit hårt bröd på arbetet har yrkat ersättning för tandvård. Regeringsrätten bedömer att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att frågan om arbetsskador under måltids- och kaffepauser prövas av högre rätt och meddelar tillstånd för prövning i kammarrätten.
  2008-05-23
 • Haschpresent var inte brottslig

  Tingsrätten friade en ung kvinna från haschinnehav. Orsak: narkotikan var en födelsedagspresent.
  2008-05-23
 • Hovrättschef kritiserar domarnas arbetsbelastning

  Fredrik Wersäll, chef för Svea hovrätt, går i en debattartikel till stark kritik mot  satsningen för att få fler poliser, samtidigt som andra delar av rättsväsendet tvingas skära ned. 
  2008-05-23
 • Arbetsförmedlingen stäms för religiös diskriminering

  En muslimsk man som anvisats att söka en praktikplats vägrade av religiösa skäl att ta den intervjuande kvinnan i hand. Mannens ersättning drogs senare in med hänvisning till att han genom sitt agerande medverkat till att han inte erbjudits praktikplatsen.  Arbetsförmedlingen i Älmhult krävs nu på 160 000 kronor i skadestånd.
  2008-05-23
 • Regeringsrätten återkallar tillstånd att driva friskola

  Regeringsrätten finner inte skäl att frångå skollagens krav på 20 elever som lägsta elevantal för friskolor. De 12 elever som vid tidpunkten för kammarrättens prövning gick i Judiska Skolan Beit Menachem anses kunna erbjudas likvärdig utbildning på annat håll.
  2008-05-23
 • Kraftig straffsänkning i mål om knivmisshandel

  En man som i tingsrätten dömdes till åtta års fängelse för bland annat mordförsök får sitt straff sänkt med fem år. Hovrätten över Skåne och Blekinge konstaterar att målsäganden ådragit sig livshotande skador, men bedömer inte att det med säkerhet går att fastställa att gärningsmannen varit likgiltig inför utgången.
  2008-05-23
 • Ortnamn ändras inte

  Klaganden ville att ortsnamnet Lo skulle ändras till Loo.Orsaken: den nuvarande stavningen har "inte fått acceptans i det regionala språkbruket".Kammarrätten i Sundsvall finner inte skäl att bifalla yrkandet.
  2008-05-23