Skip to content

Aktuella rättsfall

 • Åtta års fängelse för mordförsök på hustru

  En man som sövt ner sin fru och därefter tänt eld på huset döms till åtta års fängelse för mordförsök och mordbrand. Hovrätten över Skåne och Blekinge bedömer att mannen varit likgiltig inför om kvinnan skulle överleva.
  2008-05-16
 • Fängelse för bristande ölredovisning

  En delägare i ett bolag som tagit emot öl från utlandet utan att redovisa införseln döms till ett års fängelse för grovt skattebrott. Hovrätten över Skåne och Blekinge avfärdar mannens påstående att ölleveranserna omgående exporterats vidare till Syrien som osannolikt.
  2008-05-15
 • Lars Vilks fick inte ställa ut

  Konstnären Lars Vilks tilläts inte delta i en konstutställning, trots att han från början bjudits in att delta av den arrangerade kommunen. JK kommer fram till att Eslövs kommun inte avsett att inskränka konstnärens yttrandefrihet, utan fattat beslutet på grund av ordnings- och säkerhetsskäl.
  2008-05-15
 • Fartyg i Göteborg mister alkoholtillstånd

  Fortress Restaurang AB förbjöds att servera alkoholdrycker på fartyget M/S Erik sedan det blivit känt att försäljning inte registrerats i kassaregister, att kontrollremsor inte bevarats och att gästerna inte erbjudits kvitton.
  2008-05-15
 • 1,35 miljarder i skadestånd för skräpmail

  Sanford Wallace, en av de mest ökända spammarna, har dömts att utge motsvarande 1,35 miljarder i skadestånd till MySpace. Skadeståndet är det högsta som utdömts sedan den federala anti-spamlagen ”Can-Spam” antogs 2003.
  2008-05-15
 • Aktier i onoterade bolag anses utgöra lagertillgångar

  Ett bolag vars verksamhet bestått i att förvärva andra bolag och avveckla dessa genom likvidation ansågs inte berättigat till skattebefrielse för den vinst som uppkommit. Kammarrätten bedömer att aktierna utgör lagertillgångar och avslår nu bolagets överklagande.
  2008-05-15
 • Fängelse för bedrägeri trots psykiatrisk problematik

  En trettioårig kvinna som gjort sig skyldig till upprepade bedrägerier, dömdes av Luleå tingsrätt till fem månaders fängelse. Hovrätten för Övre Norrland sänker påföljden till fängelse i tre månader.
  2008-05-15
 • Kvinna med familj i Norge återbetalningsskyldig för svenskt barnbidrag

  En kvinna vars man och barn bott i Norge återkrävdes på 33 357 kronor i utbetalt barnbidrag och föräldrapenning. Kvinnan har överklagat beslutet och bestrider kvittningsförfarandet för de norska familjeförmåner hon uppburit.
  2008-05-15
 • Hästuppfödning anses vara hobbyverksamhet

  En kvinna som tillsammans med sin sambo bedrivit häst- och skogsbruksverksamhet på fritiden nekades avdrag för underskott i näringsverksamhet. Enligt Skatteverket är hästverksamheten en hobbyverksamhet och kostnaderna därmed privata levnadskostnader.
  2008-05-15
 • Migrationsverket förmår inte styrka skenäktenskap

  Migrationsverket nekade uppehållstillstånd för en kvinna som uppgett att hon gift sig med en svensk man och att äktenskapet med hennes man i hemlandet upplösts. Migrationsdomstolen undanröjer nu verkets beslut.
  2008-05-15
 • Skolverket kritiserar Botkyrka kommun

  Botkyrka kommun kritiseras av Skolverket för att inte ha tillgodosett en elevs rätt till utbildning. Eleven har uteblivit från undervisning under tre terminer utan att frånvaron eller eventuella åtgärder dokumenterats.
  2008-05-15
 • Bodström protesterar mot rikspolischefen

  Thomas Bodström har KU-anmält justitieminister Beatrice Ask för förfarandet vid tillsättningen av Bengt Svenson som ny rikspolischef.
  2008-05-14
 • Musikaffär tvingas flytta på grund av obetalda hyror

  Film- & Musikbutiken Drottninggatan AB förpliktas på talan av Atrium Fastigheter AB att flytta från den lokal företaget hyrt i varuhuset PUB i Stockholm. Bolaget ska också utge omkring fyra miljoner kronor i skadestånd för utebliven hyra.
  2008-05-14
 • Hög musik ledde till grov misshandel

  En man har i samband med att han skulle avhysa en person från sin lägenhet gjort sig skyldig till grov misshandel.
  2008-05-14
 • Överförmyndare dömd för tjänstefel

  En man som i egenskap av överförmyndare godkänt årsredovisningen trots vetskap om att en vikarierande god man otillbörligen utdelat gåvor från kontot döms till dagsböter för tjänstefel.
  2008-05-14