Skip to content

Aktuella rättsfall

 • Läkare borde misstänkt sprucken blindtarm

  En fjortonårig flicka kom till hälsocentralen efter att ha haft konstant i buken i tre dagar. När läkaren, som trodde att flickan skulle bli bra, skickade henne till sjukhus opererades hon omedelbart för sprucken blindtarm. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-06-01
 • Upplevde räkningar som "något abstrakt"

  En man med diagnosen ADHD uppger i hyresnämnden att han upplever räkningar som något abstrakt. Mannen har under drygt två år regelmässigt betalt sin hyra för sent. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-06-01
 • Arbetsdomstolen godkänner avskedande på grund av konkurrerande verksamhet

  En kvinna avskedades från sin anställning på en redovisningsbyrå efter att det blivit känt att hon utfört redovisningsuppdrag genom ett eget bolag. Kvinnan gör gällande att arbetsgivaren godkänt verksamheten. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-06-01
 • Rynkkrämer till Marknadsdomstolen

  Konsumentombudsmannen vill att Marknadsdomstolen ska förbjuda L ’Oreals marknadsföring av rynkkrämer. Företaget utlovar i en av de aktuella annonserna att rynkor kan slätas ut med 70 procent på en månad.
  2009-05-29
 • Domstol borde ha prövat homeopatiska ordinationer

  Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ålade en läkare prövotid sedan han ordinerat homeopatiska läkemedel till patienter. Regeringsrätten anser att det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att frågorna prövas av högre rätt och att kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-29
 • Ostronverksamhet kräver inte strandskyddsdispens

  En man avser att bygga en brygga och ett förråd för att skörda ostron som förekommer naturligt i fastighetens vattenområde. Miljööverdomstolen finner att verksamheten kan kategoriseras som areell näring som inte kräver strandskyddsdispens. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-29
 • Hyresavtal upphör efter sex års andrahandsuthyrning

  En man som sedan 1991 har hyrt en etta i Stockholm, men själv befunnit sig i bland annat Thailand och Florida, meddelade hyresvärden via fax att han inte kunde motstå frestelsen att hyra ut lägenheten. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-29
 • Chilensk pojke får inte ta föräldrarnas efternamn

  Ett par yrkar att deras son ska få bära båda deras efternamn i enlighet med chilensk tradition. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-29
 • Trygg-Hansa ändrade årsrapporten tio gånger

  Trygg-Hansa ska betala fem miljoner kronor i avgift för brister i bolagets finansiella rapportering, kontroller av verksamhetens risker och bolagets interna styrning.
  2009-05-29
 • Luleå kommun ska återställa hyresgästers gemensamma lokaler

  Luleå kommun stängde ett gårdshus som disponerades av kommunens hyresgäster. Hovrätten ålägger nu kommunen att återställa lokalerna. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-29
 • Asfaltskartellen fälls i Marknadsdomstolen

  Marknadsdomstolen har efter 27 dagars förhandlingar avkunnat dom i det hittills mest omfattande svenska kartellmålet. För NCC innebär domen en skärpning med 50 miljoner kronor.
  2009-05-28
 • Ledarhund återtas på grund av alkoholproblem

  En man som vid ett flertal tillfällen uppträtt berusad mister sin dispositionsrätt över en ledarhund. Detta eftersom han, enligt kammarrätten, på grund av alkoholproblemen saknar förmågan att ge en ledarhund den goda omsorg och de goda levnadsvillkor som krävs. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-28
 • Svea hovrätt ogiltigförklarar testamente

  En kvinna, hennes särbo och ytterligare en man träffades vid den avlidnes bostad för att leta efter en avlidens testamente med en slagruta - trots att kvinnan tidigare uppgett att han visste var testamentet fanns. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-28
 • Busschaufför frias efter dödsolycka

  Svea hovrätt bedömer att bussolyckan mellan Östhammar och Uppsala i februari 2007, då sex personer dog och ytterligare sex skadades, sannolikt orsakades av ett flertal olyckliga och samverkande omständigheter. Hovrätten ändrar tingsrättens dom och ogillar åtalet mot busschauffören. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-28
 • Förtidspensionerad gick miste om sju års ersättning - får 900 000 kronor i skadestånd

  En man som beviljades hel förtidspension och sjukersättning 1993. Mannen fick dock aldrig pengarna eftersom han saknade fast adress.  Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-28