Skip to content

Aktuella rättsfall

 • Raketattack mot skola var inte mordbrand

  Hovrätten för Västra Sverige fastställer domen för en tonåring som antänt och kastat in en raket i en skolbyggnad. Tingsrätten ogillade åtalet för mordbrand men dömde pojken för allmänfarlig vårdslöshet.
  2008-09-12
 • Information om låssmeder lämnas inte ut till Assa Abloy

  Assa Abloy AB får inte veta vilket bolag som lämnat synpunkter om företagets köp av konkurrenten Copiax AB. Inte heller får företaget ut handlingar där det framgår vilka låssmeder som inkommit med skriftliga svar till Konkurrensverket eller vilka låssmeder som myndigheten genomfört intervjuer med i ärendet.
  2008-09-12
 • Restaurangsprängning var grov skadegörelse

  En man dömdes i tingsrätten till ett år och sex månaders fängelse för bland annat allmänfarlig ödeläggelse sedan han apterat och utlöst en sprängladdning vid en restaurangdörr och därigenom orsakat egendomsskador. Hovrätten rubricerar gärningen som grov skadegörelse och bestämmer påföljden till ett år och två månaders fängelse.
  2008-09-12
 • Länsrätten: Makar får inte vila tillsammans

  En dotter fick avslag på sin ansökan att flytta sin pappas aska till mammans kyrkogård, trots att föräldrarna enligt henne önskat att vila tillsammans. Länsrätten i Göteborg menar att länsstyrelsen haft fog för sitt beslut, och avslår överklagandet.
  2008-09-12
 • Sponsrad gäststuderande nekas uppehållstillstånd

  En man som antagits till en utbildning vid Mälardalens Högskola nekades uppehållstillstånd med hänvisning till att det inte visats att han fritt disponerar egna medel som motsvarar försörjningskravet. Mannen uppger att en garant i hemlandet åtagit sig att sponsra hans studier.
  2008-09-12
 • Valptjuv får längre straff

  En man dömdes i Borås tingsrätt till åtta månaders fängelse för att bland annat ha stulit en hundvalp och lurat till sig sex bilar från privatpersoner. Hovrätten för Västra Sverige ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till ett år.
  2008-09-11
 • Köparna borde ha undersökt skorsten

  Lidköpings tingsrätt finner att köparna av en fastighet inte fullgjort sin undersökningsplikt, och därför inte är berättigade till skadestånd för fel i fastighet. Göta hovrätt fastställer domen.
  2008-09-11
 • Fängelse för plundring av parkeringsmätare

  Två män har systematiskt tömt parkeringsmätare i Örebro på pengar genom att använda sig av dyrkar och nycklar särskilt tillverkade för ändamålet. Hovrätten sänker männens fängelsestraff för grov stöld med fyra månader vardera.
  2008-09-11
 • Pappa döms till nio års fängelse för grov våldtäkt mot barn

  En man som i tingsrätten dömts till nio års fängelse för grovt sexuellt utnyttjande av underårig och grov våldtäkt av barn yrkar att fängelsestraffet ska sättas ned. Hovrätten fastställer domen i överklagad del.
  2008-09-11
 • HD ska pröva återställande av försutten tid

  I Svea hovrätt åberopade en man att han inte fått några handlingar i målet vid tingsrätten och därmed inte kunnat tillvarata sin rätt. En oenig domstol kom fram till att mannen blivit rätteligen stämd genom en verkställd kungörelsedelgivning och avslog ansökningen. HD meddelar nu prövningstillstånd.
  2008-09-11
 • Hovrätt ogillar åtal om sexuellt utnyttjande av barn

  Göta hovrätt ogillar åtalet mot en 17-åring som i Linköpings tingsrätt dömdes för sexuellt utnyttjande av minderårig till 80 timmars ungdomstjänst.
  2008-09-11
 • Kvinna ljög om misshandel

  Stockholms tingsrätt dömde en man till åtta månaders fängelse för grov kvinnofridskränkning. Hovrätten bedömer att kvinnans berättelse är detaljfattig, och att de felaktiga uppgifter hon lämnat i hög grad påverkar hennes trovärdighet.
  2008-09-10
 • Volvo och Renaulthandlare i priskartell

  Marknadsdomstolen dömer åtta bilhandlare i Skåne för prissamarbete. Företagen förpliktas att utge konkurrensskadeavgifter om sammanlagt 21,2 miljoner kronor.
  2008-09-10
 • Livstid för yxmordet i Eskilstuna

  Svea hovrätt fastställer straffet för den 45-åring som i Eskilstuna tingsrätt dömdes till livstids fängelse för mordet på en 29-årig lärarinna. Mannen yrkade i sitt överklagande att gärningen skulle bedömas som dråp och påföljden bestämmas till rättspsykiatrisk vård.
  2008-09-10
 • Riksdagskvinna mailtrakasserad av äldre man

  En man som åtalats för att ha skickat ett antal kränkande e-postmeddelanden till en riksdagskvinna döms för förolämpning. Mannen uppger att han ansett kvinnans kontakter med representanter för Hamas-rörelsen olämpliga.
  2008-09-10