Skip to content

Aktuella rättsfall

 • Restaurang ersätts för uppsagt hyresavtal

  En lokal vid Odenplan i Stockholm hyrdes 2003 ut till en restaurang. Knappt tre år senare sade hyresvärden upp hyresavtalet. Varken tingsätt och hovrätt finner att fastighetsägaren presenterat sakliga skäl för uppsägningen.
  2010-02-19
 • "Expressakuten" kan inte registreras

  Att ordet expressakuten innehåller vissa associativa inslag medför inte att varumärket ska förvägras registreringsstatus, menar Cityakuten. Vare sig Patentverket eller Patentbesvärsrätten håller med.
  2010-02-19
 • "Expressakuten" kan inte registreras

  Att ordet expressakuten innehåller vissa associativa inslag medför inte att varumärket ska förvägras registreringsstatus, menar Cityakuten. Vare sig Patentverket eller Patentbesvärsrätten håller med.
  2010-02-19
 • Läs domen i styckmordsmålet här

    Det blir inget skadestånd för "allmänläkaren" och "obducenten". Läs domen här.
  2010-02-18
 • Läkarnas advokater: "En katastrof"

  Attunda tingsrätt ogillar "allmänläkarens" och "obducentens" skadeståndstalan. - Det är en katastrof för Sverige som rättsstat och det gör de bägge läkarnas lidande permanent, menar läkarnas advokater Carl-Johan Vahlén och Kajsa Blomgren.
  2010-02-18
 • "Domaryrket är inte attraktivt"

  Allt färre söker anställning som domare. Enligt Jusek beror det på oattraktiva löner och undermåliga villkor - och på nämndemännen, vars starka ställning i dömandet anses urholka domaryrkets status. Jusek kräver nu att regeringen tar krafttag för förändringar. 
  2010-02-18
 • Åtal för fyndförseelse ogillas

  Två pojkar åtalades i tingsrätten för fyndförseelse. De två pojkarna hade hittat 30 backar med tomglas vilka de flyttade en bit från fyndplatsen. Åklagaren påstod att de två gjort sig skyldiga till fyndförseelse då de underlåtit att fullgöra sin anmälningsskyldighet.
  2010-02-18
 • "Färre kommer åtalas för våldtäkt"

  Efter de två friande HD-domarna i juli förra året ser nu Åklagarmyndigheten över om det behövs fler HD-avgöranden för tydligare praxis. - Domarna var svårtolkade och underrättsdomarna har spretat därefter, säger Nils Rekke, överåklagare.
  2010-02-18
 • Tingsrätten meddelar dom i "styckmordsmålet"

  Idag klockan 11:00 meddelar Attunda tingsrätt dom i tvistemålet mellan staten och de två läkare som utpekats för att ha styckat Catrine da Costa.
  2010-02-18
 • Fängelse och näringsförbud för målvakt

  Hovrätten fastställer tingsrättens dom och dömer därmed en man för två fall av medhjälp till bokföringsbrott samt två fall av medhjälp till försvårande av skattekontroll till fyra månaders fängelse. Mannen, som varit en så kallad målvakt för flera bolag som sedan gått i konkurs, meddelas även näringsförbud.
  2010-02-17
 • Skatteverket granskar säkerheten efter bedrägerihärvan

  En anställd på Skatteverket sitter häktad misstänkt för grovt skattebrott och ytterligare två personer har häktats i sin frånvaro. Totalt kan det röra sig om ett svindel om 120 miljoner kronor. Nu ska Skatteverket se över sina säkerhetsrutiner.
  2010-02-17
 • Ingen skattereduktion för slyröjningsutgifter

  En kvinna, oförmögen att själv röja sin tomt ifrån sly, medges inte skattereduktion för de utgifter hon lagt på anlitande av hjälp med röjningen. Orsaken är att sådan typ av röjning inte omfattas av och inte heller kan jämställas med de typer av hushållsarbeten som medför rätt till reduktion.
  2010-02-17
 • Obegränsad skattskyldig i Egypten

  En privatperson avyttrade aktier i ett bolag till ett värde om 708 100 kronor. Personen redovisade inte avyttringen i deklarationen utan hävdade att denne under beskattningsåret haft hemvist i Egypten och att kapitalvinsten inte skulle beskattas i Sverige med tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Egypten.
  2010-02-17
 • TT åläggs anmäla företagsförvärv

  Konkurrensverket befarar att Tidningarnas telegrambyrås, TT, förvärv av medieföretaget Retriever kan få konkurrensbegränsande effekter. Därför måste TT anmäla förvärvet till Konkurrensverket, för vidare prövning enligt konkurrenslagen.
  2010-02-16
 • Omplacerad kvinna förlorar i AD

  Tingsrätten dömde en arbetsgivare att utge allmänt och ekonomiskt skadestånd till en kvinna som omplacerats. Arbetsdomstolen anser inte att omplaceringen innebär att kvinnan avskedats eller sagts upp.
  2010-02-16