Skip to content

Aktuella rättsfall

 • Kvinnoklädsel ledde till grov misshandel

  Två personer träffades ute en kväll. Tycke uppstod och de båda gjorde sällskap hem till en av dem. I sängen upptäckte den ena mannen att den andra också var en man; något han enligt egen uppgift inte räknat med. Domstolarna tror inte på mannens nödvärnsinvändning, och dömer honom för grov misshandel till ett års fängelse.
  2008-06-12
 • Skydd för whiskymärke upphävs

  Värmlands tingsrätt undanröjde på yrkande av det belgiska bolaget Bruggeman varumärkesregistreringen Royal Edinburgh. Hovrätten för Västra Sverige fastställer nu domen.
  2008-06-12
 • Håstad ifrågasätter traditionsprincipen

  HD bedömer att ett finansbolags förvärv av en packlinje för räkor har ett sakrättsligt skydd trots att det hyrts ut till säljarens dotterbolag. Moderbolaget var nämligen i tillräcklig grad avskuret från rådigheten. I ett tillägg till domen ifrågasätter dock Torgny Håstad traditionsprincipens existens i svensk rätt.
  2008-06-11
 • Rättegång görs om efter sudokuspel

  En australiensisk domstol avbröt på tisdagen en rättegång som pågått i 66 dagar och kostat omkring en miljon dollar sedan ett antal jurymedlemmar ertappats med att spela sudoku under förhandlingarna.
  2008-06-11
 • Man påstod sig vara polis - döms till dagsböter

  Mannen som uppgav sig för att vara polis ställde frågor om två pojkars mopeder och rörde även vid dem. Beröringen var dock inte av sådan art att den innebar ett straffbart ofredande.
  2008-06-11
 • Polisen lämnade felaktigt ut förundersökningar

  Någon på Kalmarpolisen bröt mot tystnadsplikten genom att lämna ut uppgifter från två förundersökningar som borde ha varit sekretessbelagda till en brottsmisstänkt kvinnas arbetsgivare. JK tillerkänner kvinnan 10 000 kronor i kränkningsersättning för det inträffade.
  2008-06-11
 • Brårapport: Självcensur hotar rättsprocessen

  Brå har i en ny utredning klarlagt hot och påtryckningar mot vittnen och brottsoffer. Att övergrepp i rättssak är ett allvarligt samhälligt problem är tydligt. Men kanske är brottsoffers och vittnens självcensur ett ännu allvarligare hot mot rättsprocessen och demokratin.
  2008-06-11
 • TV4 kränkte "Malou möter Carola"

  TV4 ska betala särskild avgift om 25 000 kronor till staten för överträdelse av annonsreglerna. Det var i programmet "Malou möter Carola" som intervjun med sångerskan bröts för reklam efter det att programledaren ställt en fråga, men innan den hunnit besvarats.
  2008-06-11
 • Lugna Favoriter gynnade Ladies Night

  Radiostationen Lugna Favoriter 104,7 i Stockholm HB och RBS Broadcasting AB ska betala en särskild avgift om 50 000 kronor per radiokanaltillstånd till staten för överträdelse av radio- och TV-lagen.
  2008-06-11
 • Pojke får heta Lego

  Kammarrätten i Stockholm godkänner Lego som förnamn. Kopplingen till det kända varumärket eller ord som legosoldat anses inte innebära att namnet är uppenbart olämpligt.
  2008-06-10
 • Internöverlåtelser var skatteflykt

  Skatterättsnämnden konstaterar att interna överlåtelser har skett i syfte att åstadkomma att två makar kan sälja direktägda aktier till marknadsvärdet utan att beskattning enligt reglerna om beskattning enligt fåmansbolagsreglerna aktualiseras och bedömer att reglerna om skatteflykt är tillämpliga.
  2008-06-10
 • Ersättning för hundpassning - men inte för kläder och målarfärg

  En man som varit frihetsberövad under en veckas tid på grund av misstanke om grovt jaktbrott har vänt sig till JK för att få ersättning för lidande, omkostnader och ombudskostnader.
  2008-06-10
 • Skärpt tillsyn efter förskolehärvan

  Utbildningsförvaltningen i Stockholm presenterade under förra veckan ett förslag om skärpt tillsyn av enskilda förskolor. Bakgrunden är den uppmärksammade förskolehärvan i Tensta och Rinkeby.
  2008-06-10
 • Utredare på Länskriminalen fälls för sms-hot

  Den manlige polisen erkänner att han skickat ett antal sms till en kvinna han tidigare haft ett förhållande med i vilka han hotat att döda henne. Polisen menar att han saknat uppsåt, eftersom han på grund av sin psykiska ohälsa inte varit medveten om innehållet i sms:en och telefonsamtalen till kvinnan. Katrineholms tingsrätt dömer mannen för olaga hot till villkorlig dom och dagsböter.
  2008-06-10
 • Småbarnsfar måste godta arbete utomlands

  Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa beslutade att sätta ned en medlems dagpenning med 25 procent av den skattepliktiga ersättningen under 40 ersättningsdagar. Beslutet motiverades med att mannen utan godtagbara skäl avvisat ett erbjudande om ett lämpligt arbete. Regeringsrätten avslår mannens överklagande.
  2008-06-09