Skip to content

Aktuella rättsfall

 • Kvinna försökte sälja sjuk sambos fastighet

  En kvinna undertecknade, med stöd av en fullmakt från sin sjuke sambo, ett avtal om försäljning av sambons fastighet. Hovrätten fastställer nu att avtalet är ogiltigt.
  2009-11-04
 • Diskriminerande neka gravida sjukpenning

  Fyra kvinnor får 50 000 kronor var i skadestånd av Försäkringskassan. Detta eftersom kassan med hänvisning till att de är gravida nekat kvinnorna sjukpenning och därmed gjort sig skyldig till direkt diskriminering.
  2009-11-04
 • Hovrätten fastställer påföljderna för Växlingsligan

  En enig hovrätt fastställer straffen för de två män som rånade och bedrog äldre och handikappade genom att att be dem om växel. Männen döms till tre respektive fem års fängelse samt utvisning på livstid.
  2009-11-03
 • Uppfinnare fick rätt efter 30 år

  En expertnämnd har för tredje gången slagit fast att fyra ingenjörer är berättigade till ersättning för uppfinningar deras arbetsgivare Televerket förvärvat. Detta trots att domstol slagit fast att patentet är ogiltigt.
  2009-11-03
 • Inga royalties för ringsignaler

  Låtskrivare och artister är inte berättigade till ersättning när ringsignaler spelas upp offentligt genom mobiltelefoner i USA.
  2009-11-03
 • Sameby får tolerera småviltsjakt

  Regeringsrätten finner att regeringen haft fog för sitt beslut att tillåta viss småviltsjakt kring en sameby.
  2009-11-03
 • Polska Ambassaden får inte övervaka Karlavägen

  Länsrätten finner att Polska Ambassadens övervakningsintresse inte väger över intrånget i de enskildas personliga integritet och avslår ambassadens överklagande.
  2009-11-02
 • Skärpt lag mot barnpornografi

  Det ska bli straffbart att inte bara inneha barnpornografi utan även att titta på barnpornografiska bilder och filmer. Därutöver ska alla pornografiska bilder på unga under 18 år klassas som barnpornografi. 
  2009-11-02
 • Rättegång inledd mot medlemmar i Original Gangsters

  Idag inleddes rättegången mot de sju män med anknytning till Original Gangsters som misstänks ligga bakom bombattentatet på Södermalm i maj då en kvinnlig journalist var nära att mista livet.
  2009-11-02
 • Takkonstruktion borde ha undersökts vid besiktning

  En besiktningsman lät en säljare svara på frågor om fastighetens standard och funktion istället för att själv undersöka byggkonstruktionen. Trots att säljaren svarat falskt på frågor om takkonstruktionen finner tingsrätten att köparna inte har fullgjort sin undersökningsplikt.
  2009-11-02
 • Upphandling av stort byggprojekt bröt mot reglerna om offentlig upphandling

  Staden Köln i Tyskland struntade i reglerna om offentlig upphandling trots att byggkontraktet var värt över 6 miljarder kronor.
  2009-11-02
 • Hyresvärd ansvarar inte för internetuppkoppling

  En blind hyresgäst har anfört att han inte kan komma ut på nätet trots att internetuppkoppling  ingår i hyran. Mannen säger sig vara helt beroende av internet för sin existens.
  2009-11-02
 • Regeringsrätten fastställer beslut om strandskydd

  Regeringsrätten finner att regeringen gjort en korrekt avvägning mellan en enskilds och det allmännas intressen. Domstolen finner därför inte skäl att upphäva det aktuella strandskyddet.
  2009-11-02
 • Sveriges prissättning av el sågas av EG-domstolen

  EG-domstolen uttalar att Sverige inte kan nöja sig med att "tillämpa ett system där granskningen av metoderna för att fastställa bland annat överförings- och distributionstariffer för el sker i efterhand."
  2009-11-02
 • Kommun får inte sätta ut mufflonfår

  Länsrätten finner att fördelarna med att sätta ut mufflonfår på Björkskär inte överväger riskerna för den svenska floran och faunan.
  2009-10-30