Skip to content

Aktuella rättsfall

 • Risk för könsstympning inte tillräckligt för uppehållstillstånd

  En 25-årig kvinna uppger att hon riskerar att utsättas för omskärelse eller annan inhuman behandling om hon återvänder till hemlandet. Kvinnan, som konverterat från kristendomen, anför också att hon riskerar att utsättas för tvångstjänstgöring i enlighet med den traditionella religionen i landet. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"?>
  2009-05-07
 • Fel i fastighet reklamerades för sent

  En fastighetsköpare vill ha avdrag på köpeskillingen om 466 250 kronor till följd av förhållanden som enligt hans mening utgör fel i fastigheten. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"?>
  2009-05-07
 • Kvinna får bära sin biologiske fars namn

  En kvinna tillåts byta till biologiska faderns efternamn då hon tappat helt kontakten med sin adoptivfamilj. Trots att hon egentligen -efter adoptionen- inte är släkt med sin biologiska far finner domstolen att det finns synnerliga skäl för namnbytet. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-07
 • Mäklare som inte framfört alla bud varnas

  Enligt Fastighetsmäklarnämnden har mäklaren haft en skyldighet att vidarebefordra budet även om han kan anses haft fog för att utgå från att uppdragsgivaren inte var intresserad av ett bud som understeg ett annat lämnat bud. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-07
 • HD: Misshandelsdömd frias i mål om nödvärn

  En skiljaktig Högsta domstol friar en misshandelsdömd man. Det våld mannen använt har varit uppenbart oförsvarligt men på grund av situationen måste det anses ursäktligt att han inte förmått att begränsa sin våldsanvändning till vad som utgjort tillåtet våld enligt bestämmelsen om nödvärn, menar HD:s majoritet. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-06
 • Jackie Arklöv får inte träffa flickvän

  Kriminalvården har avslagit Jackie Arklövs ansökan om att få ta emot besök av en "vän". Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-06
 • HD: Styrelseledamot har regressrätt för skatteskuld

  Högsta domstolen uttalar att en styrelseledamot som betalat ett bolags skatteskulder sedan bolaget borde satts i likvidation har regressrätt gentemot de övriga i styrelsen. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-06
 • Rätt till föräldrapenning även utan inkomstförlust

  Kammarrätten fann att Försäkringskassan saknat fog för sitt beslut att avslå en mans begäran om tillfällig föräldrapenning på den grund att han inte gjort någon inkomstförlust, och återförvisade målet till kassan för förnyad handläggning. Regeringsrätten avslår nu Försäkringskassans överklagande. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-06
 • Byggbolag var inte skyldigt att förhandla vid tillsättning av löneingenjör

  Arbetsdomstolen anser inte att byggbolaget Veidekke varit skyldigt att ta initiativ till MBL-förhandling vid tillsättningen av en löneingenjör. Domstolen konstaterar att befattningen inte inrymmer någon form av chefskap eller förmanskap över andra arbetstagare. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-06
 • Forex fälls för omfattande överträdelser av reglerna om penningtvätt

  Forex ska betala 50 miljoner kronor i straffavgift för bland annat bristande identitetskontroller, granskning av transaktioner och rapportering till Finanspolisen. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-06
 • Lång väntan på specifikt servicehus inte oskälig

  En kommun befrias från särskild avgift eftersom den långa väntetiden på servicehus berott på den enskildes specifika önskemål. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-06
 • Nya åtal för gruppvåldtäkter i Södertälje

  Sex män dömdes i förra veckan för inblandning i våldtäkterna mot två unga flickor i Södertälje. Nu planerar åklagaren nya åtal.
  2009-05-05
 • Regeringsrätten prövar beskattning av Carl Larsson-tavla

  Regeringsrätten prövar om tavlan "Grez-sur Loing", som erhållits genom arvskifte och därefter utbjudits till försäljning på auktion, kan anses ha innehafts för personligt bruk. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-05
 • Festchaufför väjde för rådjur i 130 - flicka dog

  En ung man som döms till samhällstjänst för vårdslöshet i trafik och vållande till annans död efter en bilolycka. Två nämndemän är skiljaktiga och vill döma mannen till fängelse. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-05
 • Risk för betydande miljöskador ger hög företagsbot

  En företrädare för ett fåmansbolag anses ha gjort sig skyldig till otillåten miljöverksamhet och försvårande av miljökontroll. Företaget åläggs nu en företagsbot om 150 000 kronor. Missa inte att läsa hela domen i vår nya tjänst DJ Plus, förutom domen i sin helhet får du snabb information om källa, ombud och domare.
  2009-05-05