Skip to content

Aktuella rättsfall

 • Tre män döms för grova internetbedrägerier

  Tre män - 22, 25 och 28 år gamla - lurade ett antal människor att lämna ut uppgifter som möjliggjort penningöverföringar via internet från deras bankkonton, till vinning för de vilseledande och till skada för målsägandena. Männen döms för grovt bedrägeri i Svea hovrätt.
  2008-09-26
 • Svartsjuk man orsakade gasexplosion

  En man orsakade en gasexplosion i en lägenhet där hans sambo och hennes väninna vistades. Södertörns tingsrätt dömer mannen för misshandel, hemfridsbrott och allmänfarlig ödeläggelse. Kvinnan uppger att mannen, som har viss utbildning i svetsning och sprängteknik, varit svartsjuk.
  2008-09-26
 • Ingen återbetalning efter påstådd svartkontraktsaffär

  En man som blivit avhyst från en lägenhet uppger att han betalat 350 000 kronor i utbyte mot hyresrätten och yrkar nu att pengarna ska betalas tillbaka. Motparten förnekar att han tagit emot någon ersättning för hyresrätten.
  2008-09-26
 • Rättspsykutredningen: Tyskan kan dömas till fängelse

  Den rättspsykiatriska utredningen av den tyska kvinna som åtalats för morden på två små barn i Arboga är avslutad. Resultatet: kvinnan är inte allvarligt psykiskt störd.
  2008-09-25
 • Misslyckad fläktreparation ledde till misshandel

  En man hade hjälpt en butiksinnehavare med att laga en fläkt. Sedan reparationen misslyckats uppstod bråk. Reparatören lämnade butiken och återkom sedan med ett basebollträ med vilket han bland annat slog butiksinnehavaren i huvudet. Mannen döms till villkorlig dom och samhällstjänst för misshandel.
  2008-09-25
 • Man kvävd på jobbet - arbetsmiljöbrott

  Tingsrätten anser att det finns ett samband mellan arbetsgivarens underlåtenhet att installera nödvändiga säkerhetsanordningar och dödsfallet. Arbetsgivaren döms till villkorlig dom och dagsböter.
  2008-09-25
 • Vårdpersonals kostförmån justeras ned till 0 kronor

  Ett företag som bedriver verksamhet i form av missbrukarvård har tillhandahållit sina anställda fri kost på arbetsplatsen i samband med måltider tillsammans med klienterna. Därmed föreligger synnerliga skäl att justera ner kostförmånerna till 0 kronor, anser både länsrätt och kammarrätt.
  2008-09-25
 • Ljudkänslig har inte rätt att få bostad anpassad

  En autistisk och mycket ljudkänslig man har inte rätt till särskilt anpassad bostad i form av ljudisolering av tak, förstärkning av gipsväggar, byte till förstärkta dörrar samt byte av toalett till en toalettstol utan vattencistern med stöd av 9 § 9 LSS. Det beslutar Regeringsrätten.
  2008-09-25
 • Kommun ansvarig för exploderande snökanon

  Svea hovrätt finner att Järfälla kommun är strikt ansvarig för de skador som en man ådragit sig i och med att ett tryckluftsrör till en snökanonanläggning exploderat.
  2008-09-25
 • Skidolycka ursäktar inte sen anmälan av aktieinnehav

  En man som förvärvat aktier till ett värde av närmare fyra miljoner kronor yrkar att den särskilda avgift om 350 000 kronor han påförts ska efterges. Mannen uppger att han fått ett faxkvitto på att anmälan gått iväg av sitt hotell i Schweiz och att han inte ringt för att bekräfta anmälan då han skadats i en skidolycka.
  2008-09-24
 • Tolvåring bereds LVU-vård efter omfattande frånvaro

  Kammarrätten i Stockholm bifaller yrkandet om LVU-vård för en tolvårig flicka vars föräldrar inte förmått henne att fullgöra sin skolplikt. Familjen är känd av de sociala myndigheterna och har tidigare erbjudits och erhållit olika stödinsatser.
  2008-09-24
 • Samhällstjänst för allvarliga hot på ungdomssajt

  En kvinna har via sin profil på sajten Playahead hävdat att hon har utsatts för olaga hot från en före detta pojkvän till henne. Anklagelserna om hot har helt avvisats av denne. 
  2008-09-24
 • Ingen strandskyddsdispens för kontorsbyggnad

  En fastighetsägare i Tvååker yrkar att han ska beviljas strandskyddsdispens för uppförandet av en kontorsbyggnad. Enligt mannen kommer kontoret uppföras i samma stil som ett befintligt hönshus, möjligheten att utnyttja det angränsande kommer därmed inte påverkas. Miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt, avslår överklagandet.
  2008-09-24
 • HD: Rättegångskostnader efter återkallad talan

  Företaget Bilstugan förpliktades efter att ha återkallat en stämningsansökan att ersätta If Skadeförsäkringar, för rättegångskostnader baserade på  Ifs bolagsjurists timpenning om 1 800 kronor. Enligt Bilstugan har If begärt ersättning med ett högre belopp än de faktiska rättegångskostnaderna. HD meddelar nu prövningstillstånd.
  2008-09-24
 • Äldre man nekas boende på sjukhem

  Kammarrätten i Stockholm upphäver länsrättens beslut att bevilja en man bistånd i form av boende på ett specifikt sjukhem. Domstolen finner att mannen är tillförsäkrad en skälig levnadsnivå genom det boende stadsdelsnämnden beviljat.
  2008-09-24
www.BilDelar24.com