Skip to content

Aktuella rättsfall

 • Inget åtal mot poliser efter dödsfall

  En 24-årig man avled efter ett polisingripande i Göteborg i våras. Sveriges Radio rapporterar nu att förundersökningen lagts ned trots att den rättsmedicinska undersökningen visar att mannen avlidit som en följd av ingripandet.
  2009-10-06
 • Mindre meriterad sökande fick forskaranställning

  Vetenskapsrådet har utnyttjat en undantagsregel för att anställa en mindre meriterad sökande till en forskartjänst. Överklagandenämnden för högskolan finner att beslutet inte strider mot bestämmelserna för statlig anställning och avslår därför konkurrentens överklagande.
  2009-10-06
 • Bilder på våldtäkter mot barn ger samhällstjänst

  En oenig hovrätt dömer en man som förvarat tusentals pornografiska bilder föreställande bland annat våldtäkter och våld mot barn till 160 timmars samhällstjänst.
  2009-10-06
 • AstraZeneca får registrera Pemzek

  Patentverket fann att det av AstraZeneca sökta varumärket Pemzek var förväxlingsbart med motanförda märken. Innehavaren av varumärket har nu medgivit registrering.
  2009-10-06
 • Hovrätten fastställer domen för skotten i Gamla Stan

  Hovrätten fastställer att den dörrvakt som tidigare i år avlossade ett stort antal skott mot Carl Piper och dennes sambo döms till tio års fängelse för försök till mord.
  2009-10-05
 • Svar från byggnadsnämnd tog tre månader

  Ägaren till en jordbruksfastighet ifrågasatte byggnads- och miljöskyddsnämndens bedömning att uppförandet av ett stall var tillståndspliktigt. Nämnden får nu JO-kritik för att ha dröjt med att svara fastighetsägaren.
  2009-10-05
 • Miljööverdomstolen fastställer lokalisering av vattenanläggning

  Miljööverdomstolen begärde att en kommun skulle vidta ytterligare utredningsåtgärder gällande lokaliseringen av en lakvattenanläggning. Domstolen beviljar nu kommunen tillstånd i enlighet med det nya förslaget.
  2009-10-05
 • Stugägare saknar behov av sophämtning - tvingas betala ändå

  En förening som äger en bystuga har motsatt sig att betala för sophämtning med hänvisning till att stugan sällan används. För att bevilja uppehåll i sophämtningen krävs enligt miljödomstolen att bystugan inte används över huvudtaget.
  2009-10-05
 • Serie våldtäkter mot styvdotter ledde till graviditet

  En 37-årig man döms för en serie av våldtäkter på styvdotter som började när flickan var tio år gammal. Våldtäkterna ledde till att flickan blev gravid. Mannen fotograferade och filmade övergreppen och döms även för barnpornografibrott.
  2009-10-02
 • Byrå ålades lämna information till Ekobrottsmyndigheten

  Tingsrätten ålade en advokatfirma att till Ekobrottsmyndigheten lämna ut en kopia på all information från en advokats mailbox, två hembibliotek och särskild fil med information om advokatens koppling till vissa abolag och därtill knutna personer, vilka var aktuella i en brottsutredning. HD meddelar nu prövningstillstånd.
  2009-10-02
 • Advokat mordhotad av klient

  En 17-årig asylsökande döms av en oenig hovrätt till ungdomsvård för olaga hot sedan han hotat att döda sin advokat.
  2009-10-02
 • Ny domstol ska godkänna signalspaning

  Försvarsutskottet har godkänt regeringens förslag till stärkt integritetsskydd vid signalspaning. Spaning ska tillståndsprövas av en ny domstol.
  2009-10-02
 • "Gryningspyromanen" får ersättning för lidande

  Den man som i media fått namnet "Gryningspyromanen" får 21 000 kronor i lidandeersättning för de 17 dagar han varit frihetsberövad, misstänkt för att ha anlagt flera bränder i Simrishamn och Ystad.
  2009-10-02
 • Kyrkopolitiker döms för våldtäkter mot barnbarn

  En förtroendevald kyrkorådspolitiker i Stockholm döms till fyra års fängelse för övergrepp mot sin dotters barn.
  2009-10-01
 • Advokat: Tingsrätten lät sig ledas av känslor

  En kvinna som under flera år misshandlat och kränkt sin son får sitt fängelsestraff sänkt av hovrätten. - Det var enormt gripande. Alla, inklusive tingsrätten, lät sig ledas av sina känslor, säger målsägandebiträdet Clea Sangborn.
  2009-10-01