Skip to content

Aktuell litteratur

 • "Standardverket för alla som sysslar med fastighetspanträtt"

  - Jag tror att svenska banker denna gång varit noga med att skaffa sig säkerheter och att hantera dem korrekt ur juridisk synpunkt. Bristerna var nog mycket större i förra krisen, i början av nittiotalet. Så kommenterar Ulf Jensen, författare till boken ”Panträtt i fast egendom”, konjunkturen.
  2008-10-23
 • "För- och nackdelar med konkurrensbaserad prissättning"

  - Tänk dig för både en och två gånger innan du beslutar att sänka priset på din produkt; det krävs en stor volymökning för att kompensera en prissänkning. Och efter en tid reagerar konkurrenterna genom att sänka priserna och vinna tillbaka marknadsandelar, säger Björn Lundén, författare till boken ”Prissättning”.
  2008-10-16
 • ”Mångfaldsboken” gör teori till praktik

  - Aktuella händelser? Kvotering, FN:s synpunkter på en sammanhållen diskrimineringslag, ålder som disk- rimineringsgrund. Man behöver vara uppdaterad på tre plan: världen, Europa och Sverige, säger Ann-Katrine Roth, författare till ”Mångfaldsboken” som nyligen kommit ut i en andra upplaga.
  2008-10-09
 • Handbok till högskolevärlden

  - ”Rättsliga regler i högskolan” är en liten handbok – den enda i sitt slag – för ledamöter i högskolornas styrelser, fakultetsnämnder och andra högskoleorgan samt till tjänstemän vid universitetet och högskolor, säger Magnus Hallberg, en av tre författare till boken.
  2008-10-02
 • ”Det är undantagen som styr världen!”

  Syftet med boken ”Min syn på svensk arbetsrätt” var att samla dessa artiklar och kommentera dem, och på så vis ge läsarna min syn på den arbetsrättsliga diskursen under de senaste 30 åren; lyfta fram de diskussioner som förts, de lagar som vuxit fram, de lagförslag som skrotats och de uttryck som myntats, säger författaren Tommy Iseskog.
  2008-09-25
 • ”Internationell privat- och processrätt har stor praktisk betydelse”

  - Det finns ingen annan aktuell svensk bok av samma slag. De i boken behandlade frågorna aktualiseras ganska ofta, men det är relativt sällan som de uppmärksammas i media, säger Michael Bogdan om sin bok ”Svensk internationell privat- och processrätt” som nyligen kommit ut i en sjunde upplaga.
  2008-09-18
 • Konsultera sakkunskapen!

  - Försök att i lugn och ro överblicka problem som uppkommer, gör inga förhastade medgivanden innan du konsulterat sakkunskapen – till exempel i form av denna kommentar, säger Erland Strömbäck om boken ”Skadeståndslagen – en kommentar” som nyligen kommit ut i en tredje upplaga.
  2008-09-11
 • Är after worken avdragsgill?

  -Uppfinningsförmågan när det gäller att hitta nya representationsformer utvecklas ständigt. Hanteringen av utgifter för after work är nog minst sagt skiftande ute bland företagen; ballongfärder och forsränning är andra företeelser, säger Jan Antonsson, som tillsammans med Bertil Båvall skrivit boken "Representation & Sponsring" som nyligen kommit ut i en åttonde upplaga.
  2008-09-03
 • ”Juridikstudier är som en Ironmantävling”

  - Jag jobbar mycket med målbilder och delmål. En Ironman-tävling kan inte ses som en resa från A till B, utan måste delas upp i delmål. Samma sak bör gälla för juridikstudier, säger Stefan Zetterström, författare till boken ”Sakrättens fyra huvudfall”, som nyligen kommit ut i en andra upplaga.
  2008-08-27
 • ”En polis måste alltid veta när våld är otillåtet”

  - En polis behöver inte alltid veta när våld är tillåtet. Däremot måste polisen veta när våld är otillåtet. Känns det fel är det tjänstefel, säger Annika Norée, författare till läroboken ”Polisers rätt till våld”.
  2008-08-20
 • ”Äktenskapsförord” tillfredsställde Örjan Telemans behov

  - Ett äktenskapsförord kan bara hävas eller ändras då parterna är överens. Det är därför mycket viktigt att parterna informeras om innebörden av alternativa lydelser och dess effekter vid exempelvis dödsfall, bodelning under pågående äktenskap och vid skilsmässa, säger Örjan Teleman, författare till boken ”Äktenskapsförord” som kommit ut i en andra upplaga.
  2008-08-13
 • "Engelska är juridikens latin"

  - Engelskan blivit ett slags "latin" för internationell handel. Språket tillämpas i mycket stor utsträckning i det internationella handelsutbytet, även då ingen av de inblandade parterna har engelska som modersmål, säger Carl Svernlöv, författare till boken "Juridisk engelska", som i början av sommaren kom ut i en tredje upplaga.
  2008-08-06
 • ”Frågor om rättegångshinder är ständigt aktuella”

  - Det finns skäl för den som processar att alltid fokusera på rättegångshinder, vilket lätt kan glömmas bort eftersom det många gånger är fråga om saker som ligger utanför själva processföremålet, säger Robert Nordh, författare till boken ”Rättegångshinder”, den femte delen i bokserien ”Praktisk process”.
  2008-06-25
 • ”Förvaltningsrätten följer oss från vagga till grav”

  - Hur märkligt det än kan låta så är jag otroligt road av förvaltningsrätt! Det är dessutom en pedagogisk utmaning att försöka göra det svårbegripliga begripligt, säger Wiweka Warnling-Nerep, författare till boken ”En introduktion till förvaltningsrätten”.
  2008-06-18
 • ”Var ute i god tid när avtal ska sägas upp”

  - Efter ett stort antal kurser i hyresrätt och ett ganska digert kursmaterial ombads jag att av advokatsamfundet att skriva en manual; vilket jag också gjorde. Det var naturligt att jag i advokatverksamheten sysslade med det jag bäst kunde, säger Bengt Ask, författaren till ”Hyresmanual”.
  2008-06-12