Skip to content

Aktuell litteratur

 • "Rättsområdet korsas av ett stort antal juridiska högspänningsledningar"

  - Gör invändningen att den betalning eller pantsättning som konkursboet vill återvinna har varit "ordinär". Trots omfattande rättspraxis är detta rekvisit fortfarande så luddigt att det nästan aldrig kan sägas vara fel av ett svarandeombud i en återvinningsprocessatt att göra ett försök, tipsar Hans Renman, författare till boken "Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen".
  2009-02-19
 • "Tvångsvård inom psykiatrin är ett hett diskuterat ämne"

  -  Det har hävdats att vi haft alldeles för mycket tvångsvård och att utformningen av vården kränkte de mänskliga rättigheterna samtidigt som uppmärksammade mord av personer med allvarliga psykiska störningar lett till krav på skärpt lagstiftning och psykiatrisk vård, säger Lars Grönwall, en av två författare till boken "Psykiatrin, tvånget och lagen".
  2009-02-12
 • "Juriststudenter behöver hålla känslorna i styr"

  - Hur gärna man än vill att en person ska fällas till ansvar, så kan det vara så att hans skuld inte är fullt styrkt eller att det brister i någon rättslig förutsättning, konstaterar Suzanne Wennberg, professor emerita i straffrätt, och en av två författare av boken ”Straffansvar”.
  2009-02-05
 • Redan de gamla romarna

  - ”Romarriket och den romerska rätten” syftar till att försöka ge en lättillgänglig orientering av den romerska rätten och dess insats för den moderna juridiken. Lagstiftning fanns tidigare, men med juridiken var romarna först, konstaterar författaren Sten Holmberg.
  2009-02-03
 • Möjligheter att reducera fastighetsskatt

  - År 1998 vann jag ett mål i Regeringsrätten, som öppnade för nedsättning av fastighetsskatt när bostäder och lokaler avsedda för uthyrning stod tomma på grund av bristande efterfrågan eller för att det pågick ombyggnadsarbeten. Den regeln är numera upphävd, berättar Hans Tegnander, som i boken ”Fastighetsskatt och fastighetsavgift” visar på andra möjligheter att nå en lägre fastighetsskatt vid bland annat ombyggnadsarbeten.
  2009-01-22
 • ”Skola skall med lag byggas”

  - Med ökad kunskap kommer ett ökat intresse och en medvetenhet om hur stort området skoljuridik är och hur fascinerande och viktigt. Sent omsider verkar även statsmakterna ha insett det, säger Olle Rimsten, författare till boken ”Skoljuridik”, om den nya skolledarutbidningen.
  2009-01-15
 • ”Vårda relationen till barn och partner innan separation”

  -  Hur man ”gör familj” innan en skilsmässa spelar en stor roll om de går så långt som till en process om barnen. Vårda därför relationen till både barn och partner innan en eventuell separation, råder Johanna Schiratzki, vars bok ”Mamma och pappa inför rätta” nyligen givits ut.
  2009-01-08
 • ”Våga använda rättegångsbalken!”

  - Mitt första råd till alla försvars- advokater är "våga använda rättegångs- balken"! Sen skulle jag önska att domare, åklagare och andra som arbetar med försvarsadvokater kunde ha den här boken till hands, så att man kunde undvika grova missförstånd, säger Lena Ebervall om sin bok "Advokatetik i brottmål".
  2008-12-18
 • Oprövade klausuler aktualiserar tolkningsproblem

  - Det kan vara lockande att ta in en förköps- eller samtyckesklausul i bolagsordningen nu när detta äntligen har blivit möjligt. Men för att åstadkomma en så vattentät lösning som möjligt bör man alltid backa upp övrig reglering med en hembudsklausul, tipsar Erik Sjöman, författare till boken ”Hembud, förköp och samtycke”, som nyligen kommit ut i en andra upplaga.
  2008-12-11
 • Ulf Bernitz: Undvik "luriga" villkor

  - Det lönar sig bäst att skriva tydliga villkor och att inte undanhålla relevant information. Otydliga och "luriga" villkor riskerar att bli snävt tolkade eller åsidosatta om det kommer till en tvist, tipsar Ulf Bernitz, vars bok ”Standardavtalsrätt” nyligen kommit ut i en sjunde upplaga.
  2008-12-04
 • "Även höga chefer måste utveckla ledarskap"

  ”Fokus på ledarskap verkar minska ju högre upp i organisationen man kommer. Och det får konsekvenser. Det ligger konkurrensfördelar och kostnadseffektivitet i ett mera utvecklat ledarskap”, menar författaren Else Ekstedt. 
  2008-11-27
 • ”Konkret hjälp med att hantera moms”

  – Eftersom behovet av information om moms är stort och frågorna många har vi arbetat fram en handbok som täcker i princip hela momsområdet. Vi ville att boken inte bara ska ge svar på företagens frågor, utan också konkret hjälp med att hantera momsen i praktiken, säger Håkan Larsson, en av tre författare till ”Momshandboken”.
  2008-11-20
 • ”Hitta stöd i rättspraxis för din ståndpunkt”

  – På arbetsrättens område har Arbetsdomstolens domar stor betydelse. Domstolen har bedömt väldigt många situationer och uttrycker sig ofta pedagogiskt. Det är dock svårt att hitta det man behöver bland domstolens tusentals vägledande domar och att veta vad som är vägledande i en dom. Det säger Sören Öman, författare till boken ”Anställningsskyddspraxis” som nu kommit ut i sin fjärde upplaga.
  2008-11-13
 • Beskriv tvisten för grannen!

  - Tänk igenom och diskutera juridiken bakom varje påstående i tvisten. Försök att beskriva tvisten kortfattat för grannen – kan man inte det kan man nog inte övertyga någon annan heller!, tipsar Thore Brolin, en av tre författare till böckerna ”Tvistemålsprocess I och II”, som nyligen kommit ut i nya upplagor.
  2008-11-05
 • Miljörätten har släppts in i finrummet

  - Tidigare var det många jurister som såg miljörätten över axeln. Det var helt enkelt inte lika fint med miljörätt som med de mer klassiska juridiska disciplinerna, säger Stefan Rubenson, författare till ”Miljöbalken – den nya miljörätten”.
  2008-10-29