Skip to content

Aktuell litteratur

 • "Jag kan inte dölja mitt intresse för saken"

  - Arbetsrätten blir extra spännande när det blir fråga om konkurs eller företagsrekonstruktion. Det säger advokat Erik Danhard, författare till boken "Konkursarbetsrätt". 
  2009-11-10
 • Praktisk guide till bra IT-avtalsprocess

  - Jag har sett vilken frustration bristfälliga outsourcingavtal kan leda till hos både leverantör och kund. Detta fick oss att börja tänka på en handbok och praktisk guide i hur man kan göra det bättre, berättar Agne Lindberg.
  2009-11-05
 • Regelverket kräver att arbetsgivaren är aktiv

  - Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar kan bara fullgöras om juridik och personalpolitik kombineras på ett förnuftigt sätt. Regelverket kräver att arbetsgivaren är aktiv. En arbetsgivare kan aldrig fullgöra sitt rehabiliteringsansvar ”intravenöst”, konstaterar Tommy Iseskog.
  2009-10-27
 • "Det finns momsfel i alla företag"

  - Reglerna är så omfattande och komplicerade att det inte finns ett företag som gör rätt på allt när det gäller moms, konstaterar Håkan Larsson, en av författarna till "Momshandboken - Reglerna 2009/2010".
  2009-10-21
 • Mallar & dokument: "En oumbärlig hjälp" för företag

  Boken syftar till att hjälpa företag och deras rådgivare att till låg kostnad upprätta juridiskt korrekta dokument. - Hellre ett kort och enkelt avtal än ingenting alls, konstaterar författaren Pål Carlsson.
  2009-10-12
 • Handbok för socialtjänsten beskriver nya sekretessregler

  Sedan sekretesslagen upphört att gälla har det blivit nödvändigt med en ny upplaga av "Sekretess - Handbok för socialtjänsten". - Rättsområdet är i ständig förändring, konstaterar författaren Anders Thunved.
  2009-10-06
 • "Universalnyckeln i köprätten" i ny upplaga

  Nu har "Allmän köprätt" kommit ut i ny upplaga. - Skriv bra avtal och var aktiv, råder Jan Ramberg, författare till boken som han själv kallar "en universalnyckel i köprätten".
  2009-09-30
 • Torgny Håstads "Köprätt" i ny upplaga

  Utöver att behandla köp, kreditavtal och distributionsavtal, kommenteras även den kommande kommissionslagen i boken. - Lagen har stor betydelse inte bara som en civilrättslig grundbult utan också därför att nästan all handel med värdepapper sker i kommission, konstaterar utredaren och författaren, justitierådet Torgny Håstad. 
  2009-09-25
 • Roberth Nordh om "Bevisrätt A"

  - Underskatta aldrig betydelsen av det sätt som bevisning presenteras och behandlas för utgången i ett mål, råder Roberth Nordh, rektor för Domstolsakademin och författare till boken ”Bevisrätt A”.
  2009-09-22
 • "Förundersökning": En elementär kommentar till regelverket

  - Var och en som ska fatta ett avgörande inom en förundersökning måste fatta ett beslut man känner sig övertygad om är rätt och kan motivera och försvara. Boken är tänkt att vara en hjälp att orientera sig inom ämnet, berättar Thomas Bring som tillsammans med Christian Diesen skrivit ”Förundersökning”. 
  2009-09-15
 • Om det ofödda barnets rätt

   Den sjätte upplagan av ”Barn- och föräldrarätt” behandlar bland annat moder- och faderskap, assisterad befruktning, adoption, förmynderskap samt det ofödda barnets rätt.
  2009-09-08
 • "Att tillämpa arbetsrätten är som att plocka svamp"

  - Att tillämpa arbetsrätten är som att plocka svamp. Om man klampar på kommer man visserligen framåt, men man hittar sällan någonting av värde. Om man däremot tar det lugnt och tittar noggrant, finns oftast lösningen där man står, konstaterar Tommy Iseskog, författare till "Personaljuridik".
  2009-09-04
 • Fastighetsmoms: handbok utan akademisk prägel

  - Eftersom den frivilliga skattskyldigheten med sina jämkningsregler upplevs som mycket komplicerad kan vi förvänta oss förändringar på detta område i framtiden, spår Emil Frennberg, som tillsammans med Hans Fink och Magnus Berg skrivit boken Fastighetsmoms.
  2009-08-27
 • Hyresexperternas tips: Chansa inte!

  - Hyreslagen är så detaljrik och komplicerad så man måste ta del av det vetande som finns. Chansa inte!, råder författarna till jubilerande "Hyreslagen", Rune Thomsson och Leif Holmqvist.
  2009-08-20
 • Handbok för husavdrag

  - Snart kan parterna komma överens om att köparen ska betala hela arbetskostnaden för att sedan själv ansöka om skattereduktion i inkomstdeklarationen. Skatteverket ligger lågt med denna information då man inte vill att denna variant ska utnyttjas, berättar Jan-Erik Persson, en av två författare till boken ”Husavdrag – ROT-arbeten, hushållstjänster, skattereglerna”.
  2009-06-25