Skip to content

Aktuell litteratur

 • Personuppgiftslagen i praktiken

  Boken beskriver på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt personuppgiftslagens ofta komplicerade regler och sätter in dem i praktiskt användbara sammanhang, säger Roger Pettersson.
  2007-11-09
 • En diskussion om tjänsters fria rörlighet

  I boken ”Fri rörlighet för tjänster” undersöker Susanne St Clair Renard gränserna för tjänsters fria rörlighet och tolkningen av artikel 49.
  2007-10-24
 • Reglerna om allmän visstidsanställning kommenterade

  Den 1 juli 2007 ändrades reglerna i anställningsskyddslagen. Numera kan arbetsgivaren anställa personer för så kallad allmän visstidsanställning. Lars Lunning och Gudmund Toijer har nu kommenterat de nya reglerna.
  2007-10-17
 • Hjälpreda i migrationsprocessen

  En hjälpreda för offentliga biträden och andra yrkesverksamma jurister på utlänningsrättens område.
  2007-10-03
 • Likhet inför skattelagen

  I boken ”Likhet inför skattelag” undersöker Robert Påhlsson likhetsprincipens betydelse för svensk skatterätt.
  2007-09-26
 • Okonventionella varumärken

  I avhandlingen ”Okonventionella varumärken” beskriver Erika Lunell hur okonventionella varumärkesobjekt fungerar och i vilken utsträckning de erkänns som registrerbara varumärken.
  2007-09-19
 • Sekretessregler för socialtjänsten

  I boken ”Vad säger sekretesslagen om socialtjänsten?” presenteras sekretesslagens snåriga regler för socialtjänstområdet.
  2007-09-12
 • ”Europarättens grunder” har uppdaterats

  Ulf Bernitz och Anders Kjellgren ger i boken en samlad och lättillgänglig bild av EG-rätten, såväl materiellt som institutionellt.
  2007-09-05
 • Arbetsgivarens skyldighet att genomföra rehabiliteringsutredning har avskaffats

  I ”Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar” beskrivet Tommy Iseskog hur avskaffandet av rehabiliteringsutredningarna går ihop med att arbetsgivaren har kvar sitt fulla rehabiliteringsansvar.
  2007-08-30
 • En bred beskrivning av bolagsstyrningen

  Under de senaste två åren har flera nya regelverk införts som förändrar svensk bolagsstyrning. Reglerna utvecklar ett delvis nytt system för bolagsstyrningen samtidigt som normgivningen kommer att fortsätta utvecklas genom europeiska och internationella riktlinjer.
  2007-08-30
 • Anmälda hatbrott ökar

  I rapporten ”Hatbrott 2006” har Brå sammanställt 2006 års polisanmälningar med hatbrottsmotiv. Nytt för årets rapport är att även islamofobiska hatbrott är medtagna i rapporten.
  2007-08-22
 • Oumbärligt om Juridikens Begrepp

  De juridiska begreppen förändras. De sista fyra åren har lagstiftningstakten varit hög. Samlingsverket Juridikens begrepp håller dig uppdaterad när ”juridiskan” förändras.
  2007-08-15
 • Josef Zila tillägnas vänbok

  Tolv straffrättsliga författare med Claes Lernestedt och Petter Asp i spetsen har skrivit ”Josefs resa” för att visa sin uppskattning på Josef Zilas 61-årsdag.
  2007-06-20
 • Äntligen en bok i börsrätt

  I boken "Börsrätt" presenterar Catarina af Sandeberg och Robert Sevenius regelverket för värdepappersmarknaden och dess praktiska tillämpning.
  2007-06-14
 • Smartast att slå mot den lokala narkotikalangaren

  I en studie om narkotikagrossister har Brå kartlagt hur polisen bäst ska bekämpa narkotikabrottsligheten.
  2007-06-14