Skip to content

Aktuell litteratur

 • linus larsson och daniel goldberg

  ”Att begripa sig på hackarkulturen är viktigare än någonsin”

  2011-05-06
 • Bevisrätt B: Bevisbörda och beviskrav

  Snart kommer Roberth Nordhs sjunde bok i serien Praktisk process ut.
  2011-04-29
 • ”Ekoåklagare utnyttjar redan möjligheterna”

  Sigurd Elofsson, specialist inom redovisning och revision hos PwC samt en av författarna till Bokföringsbrott och bokföringslagen, har flera råd att ge bokföringsskyldiga, försvarare, revisorer och redovisare. Men till ekoåklagare har han inga råd att ge.
  2011-04-01
 • Viktigaste AD-domarna 2010

  AD 91/10, 3/10 och 34/10 är förra årets tre viktigaste domar från Arbetsdomstolen, AD. Det menar arbetsrättsexperten Tommy Iseskog. 
  2011-03-29
 • Ny upplaga av Skadeståndslagen

  Nu har en fjärde upplaga av Erland Strömbäcks och Bertil Bengtssons lagkommentar kommit ut.
  2011-03-16
 • Örjan Teleman om Äktenskapsbalken 2010

  År 1990 gavs den första upplagan av Lars Totties Äktenskapsbalken ut. Nu, 20 år och 100 prejudikat senare, är det dags för den andra upplagan. - Den borde naturligtvis ha kommit för länge sedan, säger Örjan Teleman, som tagit över författarskapet.
  2011-03-01
 • Riskerna med varumärken, produkter och reklam

  Jakob Gottlieb har skrivit en lättläst och nätt bok för företagsledare, kommunikationschefer och reklamleverantörer tillsammans med Anette Henrysson och Mats Lundberg.
  2011-02-22
 • Bok om brott mot borgenärer för praktiker

  Marie Karlsson-Tuulas bok Ekonomisk brottslighet vid företagsrekonstruktion och konkurs tillkom sedan hon fått flera frågor av praktiker om rättstillämpningen av brotten mot borgenärer enligt 11 BrB.
  2011-02-15
 • Johan Munck om Sveriges Rikes Lag

  Det var med viss bävan som Johan Munck tog över ansvaret som utgivare för lagboken, 150 år i år, efter Torkel Gregow.
  2011-02-02
 • Anders Thunved om Nya sociallagarna

  Den 1 januari trädde den nya socialförsäkringsbalken i kraft, och ersatte därmed ett 30-tal socialförsäkringslagar. Boken Nya sociallagarna ger dels en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på, SoL, LVU, LVM och LSS, dels en beskrivning i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, till exempel föräldrabalken och offentlighets- och sekretesslagen.
  2011-01-21
 • Synnergren & Larsson: Välj rätt avtalsform!

  Trots lagändringar förekommer det fortfarande att parter valt fel avtalsform, oftast har arrende valts istället för hyra. Sådant leder ofta till rättsförluster, konstaterar Stieg Synnergren och Nils Larsson, författare till två praktikböcker om kommersiella hyres- och arrendeavtal respektive arrende och andra nyttjanderättsavtal som snart ges ut.
  2011-01-14
 • Avtalslagen i ny upplaga

  I fransk och tysk rätt har den avtalsrättsliga generalklausulen spelat en viktig roll för att utveckla avtalsrätten. Samma mönster kan tydligt skönjas även i svensk avtalsrätt, menar Rolf Dotevall.
  2010-12-20
 • Praktisk handledning kring takeovers

  Göran Nyström har tillsammans med Rolf Skog, Erik Sjöman och Robert Ohlsson skrivit en kommentar till Takeover-reglerna, vilka genomgick en omfattande revidering år 2009.
  2010-12-13
 • Aktuell bok för alla som arbetar med moms

  Mikaela Sonnerbys ”Neutral uttagsbeskattning på mervärdesskatteområdet” är användbar för de som arbetar inom akademin, i det privata näringslivet och med momsfrågor på Skatteverket och finansdepartementet.
  2010-11-26
 • Försök till brott i ny upplaga

  Efter ett kvarts sekel kommer nu en helt omarbetad version av Suzanne Wennbergs bok ut. Bortsett från att boken behandlar 25 år av praxis och doktrin som inte fanns med i förra upplagan från 1985, så har författaren ändrat uppfattning i några känsliga tolkningsfrågor.
  2010-11-16