Skip to content

Aktuell lagstiftning

 • Hårdare tag mot organiserad brottslighet

  Regeringen har gett kammarrättslagmannen Sten Wahlqvist i uppdrag att se över reglerna om sekretess och utbyte av information mellan myndigheter som samverkar mot grov organiserad brottslighet.
  2010-10-25
 • Tre modeller för en ny yttrandefrihetsgrundlag

  Yttrandefrihetskommitténs presenterade på fredagen ett debattbetänkande med tre modeller för en teknikneutral yttrandefrihetsgrundlag.
  2010-10-22
 • "Lärarlegitimationen blir en kvalitetsstämpel"

  Från och med den 1 juli 2012 får endast legitimerade lärare som är behöriga i sina ämnen bedriva undervisning. - Att detta viktiga beslut kommer så snabbt efter valet visar att regeringen inser betydelsen av en lärarlegitimation för den svenska skolan, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.
  2010-10-18
 • JK skeptisk till slopandet av begreppet myndighetsutövning

  Förvaltningslagsutredningen föreslår att begreppet myndighetsutövning ska slopas i den nya förvaltningslagen. Förslaget kritiseras nu av fllera remissinstanser, däribland Justitiekanslern och Datainspektionen.
  2010-10-14
 • Sanktioner mot arbetsgivare ska motverka olaglig invandring

  I syfte att motverka olaglig invandring och snedvriden konkurrens ska EU:s medlemsländer genomföra ett direktiv om sanktioner mot arbetsgivare som anställer tredjelandsmedborgare som vistas där olagligt.
  2010-10-05
 • Skärpta regler för euroländerna

  Kommissionen presenterade i onsdags förslag på lagstiftning med skärpta regler för eurosamarbetet. Förslagen är ämnade att stärka den ekonomiska styrningen inom EU och bygger bland annat på rekommendationer från den relativt nyinrättade särskilda arbetsgruppen för ekonomisk styrning som består av EU-ländernas finansministrar.
  2010-10-01
 • Säpoman försatt på fri fot

  Den våldtäktsdömde polismannen vid Säpo som bland annat arbetat som livvakt vid Hovet försattes under onsdagen på fri fot av Svea hovrätt.
  2010-09-30
 • Arbetet med ”IPRED 2” har påbörjats

  Parallellt med hovrättsförhandlingarna i Pirate Bay-målet inleds ett arbete inom EU för att stärka upphovsrätten på gemenskapsnivå.
  2010-09-29
 • USA kan få möjlighet att stänga fildelningssajter

  I USA föreslås en ny lag som kan ge justitiedepartementet möjlighet att gå till domstol för att stänga ner olagliga fildelningssajter.
  2010-09-29
 • Nya katastroflagen - enskilda blir återbetalningsskyldiga

  Den nya katastroflagen ska underlätta samordningen av insatser vid krissituationer. Lagen innebär bland annat att den enskilde står för statens kostnader vid undsättning.
  2010-09-27
 • Riksrevisionen granskar bekämpningen av bidragsbrott

  Nästan 20 miljarder kronor betalas ut felaktigt från välfärdssystemen varje år. För att motverka detta infördes bidragsbrottslagen 2007. Nu granskar Riksrevisionen om lagen har haft effekt.
  2010-09-22
 • Experter debatterade problemet med treaty override

  Svensk intern lagstiftning har i en regeringsrättsdom och i förhandsbesked från Skatterättsnämnden getts företräde framför dubbelbeskattningsavtalslagar.  Förra veckan träffades ett 40-tal jurister för att diskutera problemet vid ett seminarium arrangerat av Skattelagstiftningsprojektet.
  2010-09-15
 • Ingen koppling mellan kvinnors yrkesarbete och stress i hemmet

  Tommy Ferrarini och Ingrid Esser har studerat kopplingen mellan familjepolitisk lagstiftning och konflikter mellan arbete och familj i 20 välfärdsstater.
  2010-09-14
 • Begärde föräldraledighet - blev uppsagd

  När sjuksköterskan Peter Hill ansökte om att få sin heltidstjänst reducerad till 75 procent för att få tid att hämta sin son på dagis valde kriminalvårdsanstalten Hall att avbryta hans anställning.
  2010-09-14
 • Setterwalls: Vi vill visa att vi är med i matchen

  I veckan hängde Setterwalls Advokatbyrå upp en ny flagga, lanserade en ny hemsida och bytte ut sitt marknadsmaterial. - Vi måste hela tiden förbättra oss för att kunna stå ut i konkurrensen. Vi vill visa att vi är med i matchen och på, säger byråns marknadschef Maj-Britt Arhelm.
  2010-09-10