Skip to content

Aktuell lagstiftning

 • Fängelse för brandattentat mot Lars Vilks

  Helsingborgs tingsrätt dömer de två bröder som stod misstänkta för brandattentatet mot konstnären Lars Vilks till två respektive tre års fängelse för försök till mordbrand.
  2010-07-15
 • Konkurrensverket: Vi kommer inte tveka att gå till domstol

  Från och med idag gäller nya regler i upphandligslagstiftningen. Det innebär att myndigheter, kommuner och landsting som inte följer upphandlingsreglerna kan dömas till böter på upp till tio miljoner kronor.
  2010-07-15
 • Mats Alm släpps fri

  Falu tingsrätt beslutade idag att släppa Mats Alm på fri fot i väntan på dom.
  2010-07-07
 • "Ny konsumentkreditlag löser inte problemen med sms-lån"

  Tunga remissinstanser tillbakavisar att den nya konsumentkreditlagen skulle motverka problemen med sms-lån. - Det krävs betydligt radikalare åtgärder, säger Torbjörn Ingvarsson, universitetslektor i civilrätt.
  2010-07-07
 • Så ska domstolarna bli mer effektiva

  Hovrättspresidenten Kathrin Flossing har haft i uppdrag att utreda hur domstolsförfarandet kan bli mer effektivt. Förra veckan överlämnade hon utredningens förslag till justitieminister Beatrice Ask.
  2010-07-05
 • Anna Skarhed: Sexköpsförbudet har effekt

  På fredagen överlämnades utredningen Förbud mot köp av sexuell tjänst till regeringen. Utredningen föreslår bland annat höjt maxstraff vid sexköp och att den som sålt sex ska kunna betraktas som målsägande.
  2010-07-02
 • Skärpta regler ska lösa problemen med sms-lån

  Regeringen föreslår att konsumenter som ingår avtal om sms-lån ska ha 14 dagars ångerrätt, och att kreditprövningar ska göras även för mindre lån. 
  2010-07-02
 • Ökade möjligheter till förundersökningsbegränsning

  Åklagare ska vid omfattande brottshärvor kunna underlåta att utreda vissa personer och vissa brott. Det föreslås i en utredning som har överlämnats till regeringen. - Vi måste göra det möjligt att kunna fokusera på den centrala brottsligheten, säger justitieminister Beatrice Ask.
  2010-07-01
 • Nya lagar vid halvårsskiftet

  Skärpta straff för allvarliga våldsbrott, avskaffad preskription för mord och ändrade regler om vittnesplikt för advokater är några av de lagändringar som träder i kraft den första juli.
  2010-06-30
 • Hiv-smittad läkare döms till fängelse

  En hiv-smittad läkare som haft oskyddat sex med två andra män döms till tio månaders fängelse. Tingsrätten bedömer att mannens yrke gör brottet särskilt allvarligt.
  2010-06-24
 • Oppositionen vill riva upp nya skollagen

  Riksdagen antog på tisdagen den nya skollagen. Oppositionen är positiv till den nya lagen, men kommer trots det riva upp lagen vid ett eventuellt maktskifte i höst.
  2010-06-23
 • Många kringgår nya kassaregisterlagen

  Den nya kassaregisterlagen, som börjar gälla fullt ut den första juli, syftar till att skapa konkurrens på lika villkor. Samtidigt undantas många företag från lagen. - I stort undatas all verksamhet som inte drivs permanent, säger Conny Svensson, riksprojektledare vid Skatteverket.
  2010-06-23
 • Ladbrokes: "Spelet är inte förlorat"

  EU-domstolen har nyligen meddelat förhandsavgörande i ett mål om monopol på marknaden för internetbaserade spel.
  2010-06-22
 • "Lika villkor" för hyresvärdar

  Idag röstar riksdagen om nya regler för hyressättningen och nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Förslagen syftar till att allmännyttiga och privata hyresvärdar ska kunna konkurrera på lika villkor.
  2010-06-21
 • Så blir nya PBL

  Regeringen överlämnade i mars propositionen ”En enklare plan- och bygglag” till riksdagen. Det politiska budskapet är att den nya plan- och bygglagen bibehåller den gamla lagens grundläggande syften såsom det kommunala självstyret och kommunens ansvar för planering, skriver Viveka Dahlin, advokat och VD för advokatbyrån Landahl.
  2010-06-21