Skip to content

Aktuell lagstiftning

 • "Situationen med felaktigt dömda har avsevärt förvärrats under senare år"

  Den 28 augusti i år avled Keith Cederholm, en av Sveriges mest omskrivna brottslingar. Journalisten och författaren Ingrid Carlqvist har under de senaste månaderna arbetat på en bok om honom. Dagens Juridik intervjuar henne om boken och om hennes syn på felaktigt dömda i det svenska rättsväsendet.
  2010-09-09
 • Rådman åtalad för tjänstefel

  En rådman anställd i Ångermanlands tingsrätt står åtalad för tjänstefel efter att han påståtts ha struntat i att skriva ut domar efter att dessa avkunnats. Rådmannen ska enligt åtalet även ha låtit sin tingsmeriterade hustru skriva domar åt honom.
  2010-09-08
 • Villaägare sågade ner kommunens träd

  En villaägare sågade ner kommunens träd för att få mer ljus och mindre mossa i sin trädgård. Han eldade även upp flera av träden. Tingsrätten dömer nu mannen för skadegörelse och stöld.
  2010-09-06
 • HQ Bank under brottsutredning

  Åklagare Berndt Berger beslutade idag att inleda en förundersökning angående misstanke om grovt bokföringsbrott samt misstanke om svindleri beträffande HQ Bank.
  2010-09-03
 • Advokat: Prognosen för HQ "mycket god"

  HQ överklagar Finansinspektionens beslut att dra in bankens tillstånd och yrkar att beslutet ersätts med en varning.
  2010-08-31
 • Åklagare granskar HQ

  Åklagare Berndt Berger vid Internationella åklagarkammaren har fått i uppdrag att utreda turerna kring HQ Bank. - Jag har just börjat titta på ärendet, säger han.
  2010-08-31
 • Grova bokförings- och skattebrott kan bli straffbara på förberedelsestadiet

  Regeringen föreslår en rad lagändringar i sin promemoria om hur rådets rambeslut om kampen mot den organiserade brottsligheten ska genomföras. Bland annat föreslås att förberedelse till grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott ska kriminaliseras.
  2010-08-27
 • Forskare: Svenska killar kommer lättare undan

  Juristen och forskaren Eva Diesen ansluter sig till kritiken mot Sverigedemokraternas våldtäktsrapport. - Jag skulle inte förvånas om just Sverigedemokrater också var överrepresenterade i våldtäktsmål.
  2010-08-26
 • Åklagaren överklagar Lindbergdomen

  Åklagare Håkan Roswall överklagar tingsrättens dom mot Göran Lindberg.
  2010-08-26
 • Högt uppsatt domare till Fröberg & Lundholm

  Ulf Bjällås, fram till i våras hovrättslagman och chef för Miljööverdomstolen börjar som Senior Consultant på den miljörättsligt inriktade advokatbyrån Fröberg & Lundholm Advokatbyrå.
  2010-08-24
 • Töllborg föreslår lagstiftning mot illojal maktanvändning

  Professor Dennis Töllborg skriver i sin delrapport om polisens internutredningar att illojal maktutövning blivit så vanligt att det "betraktas som normalitet".
  2010-08-19
 • Alhem: Liljeqvistfallet är en katastrof

  Tidigare chefsåklagaren Sven-Erik Alhem anser inte att Dennis Töllborgs och regeringens förslag om hur anmälningar mot poliser ska hanteras är tillräckliga. - Tiden är mogen för ett radikalt grepp, menar han.
  2010-08-19
 • Supermodellen Naomi Campbell vittnar om "blodsdiamant"

  Idag vittnade supermodellen Naomi Campbell i rättegången mot Liberias expresident Charles Taylor i krigsförbrytartribunalen i Haag. Taylor står åtalad på elva punkter för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.
  2010-08-05
 • Äganderätten ska stärkas

  Från och med första augusti gäller nya ersättningsregler för expropriation och andra situationer där fastigheter tas i anspråk med tvång. Syftet med ändringarna är att stärka äganderätten.
  2010-08-03
 • Bostadsdiskriminering vanligast på hyresmarknaden

  Bostadsdiskriminering är vanligare på hyresmarknaden än på bostadsrättsmarknaden. Personer med utländsk bakgrund är de som drabbas i störst utsträckning.
  2010-08-03