Skip to content

Aktuell lagstiftning

 • HD prövar jäv i Pirate Bay-målet

  Högsta domstolen ska pröva om två av domarna i Svea hovrätt är jäviga. Bakgrunden är domarnas kopplingar till olika upphovsrättsorganisationer. 
  2009-12-09
 • Nya skollagen öppnar för fler avgifter

  Den kommande skollagen underlättar för skolor att ta ut frivilliga avgifter för skolresor och andra aktiviteter.
  2009-12-09
 • Althin föreslår "rättsliknande process" för barn som begår brott

  Kristdemokraterna föreslår tidigare och tuffare insatser mot brott som begås av barn. - Myndigheterna får inte se mellan fingrarna på brott som begås av unga, säger Peter Althin.
  2009-12-07
 • Ny domstol ska lösa patenttvister

  UPPDATERAD. EU:s Konkurrenskraftsråd enades på fredagen om ett "avgörande steg" mot en ny gemensam patentdomstol. Mötet i Bryssel leddes av handelsminister Ewa Björling.
  2009-12-04
 • Jonas Bergh startar eget

  Ashurst bekräftar att Jonas Bergh nyligen lämnat sin anställning vid byrån. Enligt samfundet är Bergh sedan i tisdags knuten till Jonas Bergh Advokatbyrå AB.
  2009-12-03
 • Säpo ska avgöra rätt till domstolsprövning

  EU-direktiv kräver att alla utlänningsärenden ska kunna överklagas i domstol. Trots det föreslås nu att "kvalificerade säkerhetsärenden" ska prövas av regeringen som sista instans. Vilka ärenden som är kvalificerade avgörs av Säpo. 
  2009-12-03
 • Beslut om Quick inom kort

  Svea hovrätt väntas ta ställning till Thomas Quicks resningsansökan under de kommande veckorna. - Det är min ambition att vi ska kunna ta ett beslut före julhelgen, säger hovrättsrådet Johan Arvidsson till TT.
  2009-12-02
 • Dyr och dålig samverkan mot internationell brottslighet

  Sverige har lagt fram ett förslag på hur EU ska kunna utveckla ett mer professionellt informationsutbyte i brottsfrågor. Regeringen anser att dagens arbete över gränserna är för dyrt, för långsamt och för dåligt.
  2009-12-02
 • Svårare vidta stridsåtgärder efter Laval

  Fackens möjligheter att vidta stridsåtgärder mot utländska arbetsgivare inskränks nästa år. Det föreslår regeringen med anledning av EG-domstolens dom i Lavalmålet.
  2009-12-01
 • Därför dröjer insolvensutredningen

  De föreslagna lättnaderna i skuldsaneringslagen dröjer. Samtidigt lever en halv miljon svenskar med skulder hos Kronofogden. - Den finansiella krisen kräver mer tid, säger Tanja Rasmusson, politiskt sakkunnig hos Beatrice Ask.
  2009-12-01
 • Polisens publicering av brottslingar otillåten

  Polisens internetpublicering av okända gärningsmän är inte tillåten. Det konstaterar Datainspektionen i ett utlåtande idag. - Publiceringen bör regleras i lag, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund.
  2009-11-30
 • "Sveriges mottagande av flyktingar är ohållbart"

  Förra året tog Södertälje emot över 800 flyktingar. Danderyd tog emot 29. -Dagens mottagande av flyktingar är ohållbart och kommer att förstärka utanförskapet ytterligare, säger Anders Lago, ordförande i Södertäljes kommunstyrelse.
  2009-11-27
 • 30 kvinnor misshandlas till döds av män varje år

  Mäns våld mot kvinnor i Sverige kostar varje år tre miljarder kronor för rättsväsende, sjukvård och socialtjänst. Därtill tillkommer cirka 760 miljoner kronor för frånvaro från arbete. Idag behandlas frågan i riksdagen.
  2009-11-25
 • Telekompaketet är i hamn

  Europaparlamentet röstade på tisdagen igenom den tredje och sista behandlingen av det så kallade telekompaketet. De nya reglerna börjar gälla 2011.
  2009-11-24
 • Beatrice Ask: Bästa juristerna ska rekryteras till domare

  En särskild utredare har fått i uppdrag att se över frågor som rör domstolarna och domaryrket. Utredaren ska även föreslå en särskild lag för domare.
  2009-11-23