Skip to content

Aktuell lagstiftning

 • "Elskatten är inte grön"

  Hushållen bör kompenseras för höga elkostnader genom sänkta skatter. Bortfallet bör kompenseras genom beskattning av kraftanläggningar, anser Villaägarnas Riksförbund.
  2010-01-27
 • Befogad rädsla bland åklagare

  40 procent av Sveriges åklagare känner sig otrygga i sitt arbete och var fjärde har någon gång blivit utsatt för hot, våld eller trakasserier. Det enligt en rapport om säkerheten inom rättsväsendet som Jusek presenterar idag.
  2010-01-26
 • Anders Borg: 80 000 fler i arbete efter jobbskatteavdrag

  Den första skattesänkningen infördes för snart tre år sedan. Vid årsskiftet infördes det fjärde och sista steget. Totalt sett har skatterna sänkts med närmare 70 miljarder kronor.  Den som tjänar 22 000 kronor i månaden får behålla 1 500 kronor mer, säger finansminister Anders Borg.
  2010-01-26
 • "Lavallagen har sin rätta plats i papperskorgen"

  I dag diskuteras den så kallade Lavallagen i konstitutionsutskottet. Med drygt tre månader kvar försöker dess kritiker fortfarande stoppa, eller ändra, förslaget. Här kommenterar tre experter - Reinhold Fahlbeck, Tore Sigeman och Örjan Edström - Lavallagens för- och nackdelar, praktiska konsekvenser och förenlighet med EU-rätten.
  2010-01-26
 • Övergångsbestämmelse ska rädda friskolor

  Den nya metoden för beräkning av ersättning till friskolor har medfört att fristående gymnasier fått betydligt lägre ersättningar jämfört tidigare år. Regeringen inför nu en övergångsbestämmelse som ska gälla fram till halvårsskiftet.
  2010-01-20
 • Advokater och åklagare intervjuas om EMR

  På måndagen inleddes en intervjuundersökning om bland annat åklagares och advokaters attityder till reformen En modernare rättegång. EMR. - Resultatet är av intresse för alla inom juristvärlden, säger Helena Åhlén, hovrättsråd.  
  2010-01-19
 • Anne Ramberg: EMR måste ses över snarast

  En större utvärdering av EMR bör göras snarast. Det menar Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. - Även om det nya regelverket bara varit i kraft i drygt ett år kan vi redan se allvarliga försämringar i vissa hänseenden, säger hon. 
  2010-01-19
 • Mäklare positiva till ny lagstiftning

  Mäklarbranschen har fått utstå hård kritik efter rapportering om lockpriser och påhittade bud. Två studenter vid fastighetsmäklarprogrammet, numera verksamma mäklare, har granskat förslaget till ny fastighetsmäklarlag i ett examensarbete.
  2010-01-18
 • Därför varnas färre advokater

  Förra året fällde Advokatsamfundets disciplinnämnd 79 advokater, en minskning från året innan. - Det är en tydlig trend att antalet anmälningar sjunker och därmed antalet fällningar, säger Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare.
  2010-01-18
 • Så blir nya alkohollagen

  - Vägledande för lagöversynen har varit att för folkhälsans skull hålla fast vid en restriktiv alkoholpolitik, men samtidigt modernisera och förenkla bestämmelserna i alkohollagen, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.
  2010-01-15
 • Före detta Röda korset-chef riskerar flera års fängelse

  Tre personer åtalades på fredagen misstänkta för att ha ställt ut falska fakturor till Röda korset och Cancerfonden. En av de åtalade, en före detta chef för Röda korset, riskerar nu ett mångårigt fängelsestraff.
  2010-01-15
 • Skarhed: Fel att föräldrar ska betala för sina barns brott

  I syfte att minska ungdomsbrottsligheten föreslår regeringen att föräldrar ska bära skadeståndsansvaret för brott deras barn ådrar sig. Nytillträdda justitiekanslern Anna Skarhed, är kritisk. - Det finns inget underlag för det här, säger hon.
  2010-01-14
 • Judar och romer glömda i ny lag

  Den första januari trädde en ny lag i kraft som ska stärka nationella minoriteters rättigheter, men enligt DO medför lagen inga större förbättringar. - Den utvidgar bara ett redan bristfälligt system, säger Björn Brodin, utredare hos DO.
  2010-01-14
 • Regeringen oenig om ny skuldsaneringslag

  En ny skuldsaneringslag skulle ha börjat gälla den första januari i år, men regeringen kommer inte överens och lagen dröjer. Samtidigt lever en halv miljon svenskar med skulder hos Kronofogden.
  2010-01-14
 • Nytt förslag öppnar för fler resningar

  En utredning föreslår regler som ska öka utrymmet för att återuppta förundersökningar i samband med resning. Utredningen föreslår också att personer som söker resning i brottmål under vissa omständigheter ska få rätt till offentlig försvarare.
  2010-01-13