Skip to content

Aktuell lagstiftning

 • Nytt förslag öppnar för fler resningar

  En utredning föreslår regler som ska öka utrymmet för att återuppta förundersökningar i samband med resning. Utredningen föreslår också att personer som söker resning i brottmål under vissa omständigheter ska få rätt till offentlig försvarare.
  2010-01-13
 • Centrum för rättvisa: Utbildningsministerns besked glädjande och logiskt

  Tobias Krantz meddelar i en debattartikel i Dagens Nyheter att de bestämmelser som medger positiv särbehandling vid antagning till högskolan ska avskaffas. Krantz hänvisar till de processer som drivits mot ett antal högskolor och universitet som tillämpat positiv särbehandling vid antagningen.
  2010-01-13
 • Quicks advokat: Nya resningsregler räcker inte

  Det ska bli lättare för enskilda som ansöker om resning att få åklagare att återuppta förundersökningar. Thomas Olsson, som arbetat med en lång rad uppmärksammade resningsärenden,  kallar förslaget en "kosmetisk förbättring".
  2010-01-13
 • Regeringen säger nej till dyrare trafikförsäkringar

  De åtgärder som föreslås i Trafikförsäkringsutredningens  slutbetänkande enligt beräkningar kunna leda till 70 procent högre premier. - Kostnadshöjningar i denna omfattning är inte rimliga att genomföra, säger statssekreterare Bettina Kashefi.
  2010-01-12
 • Inte bara svenska i domstol

  Den första januari trädde en ny lag i kraft som ska stärka nationella minoriteters rättigheter. Bland annat stärks möjligheten att använda minoritetsspråk i domstol och andra myndigheter.
  2010-01-12
 • Uppdaterad: Dubbelmordet i Getinge

  Det var bilägarens son som hade lånat den bil som hittades utbränd på E 6:an utanför Getinge. Enligt Polisen, som inte lyckats komma i kontakt med sonen, kommer de två personer som hittades döda i bagageutrymmet inte kunna identifieras i helgen.
  2010-01-08
 • Tortyrliknande misshandel filmades

  Tre tonåringar står åtalade vid Stockholms tingsrätt misstänkta för att ha misshandlat en 17-årig pojke med tortyrliknande metoder. Misshandeln som skedde i Stockholm filmades.
  2010-01-07
 • Hårdare tag mot terrorism i Sverige

  En ny lag ska göra det straffbart att uppmana, rekrytera och utbilda avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet. Instruktioner till användning av sprängämnen ska kunna ge upp till två års fängelse. 
  2010-01-04
 • Krav: Invandrare måste kunna försörja sig själva

  På måndagen överlämnade regeringen propositionen "Försörjningskrav vid anhöriginvandring" till riksdagen.  - Arbetslinjen ska gälla i migrationspolitiken som på alla andra områden, säger migrationsminister Tobias Billström.  
  2009-12-22
 • "Lokalhyreslagstiftningen måste liberaliseras"

  Ökad avtalsfrihet och ökade möjligheter till rörlig hyra är två av de förslag som Fastighetsägarna kommer att tillkännage regeringen i samband med den pågående beredningen av förslaget till lokalhyreslag.
  2009-12-21
 • Viktiga lagändringar vid årsskiftet

  Vid årsskiftet träder en rad nya lagar och lagändringar i kraft. Bland annat får enskilda bättre möjligheter att själva välja biträde. Enskilda ska också kunna begära förtur i mål där handläggningen dragit ut på tiden. 
  2009-12-18
 • Alla ska inte ha rätt till domstolsprövning

  Vissa utlänningsärenden ska inte kunna överprövas i domstol, istället ska regeringen ha sista ordet. Det beslutade riksdagen på måndagen. - Ur rättssynpunkt är detta inte godtagbart, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.
  2009-12-17
 • Våldtäktsåtalad fotbollsspelare frias

  Gävle tingsrätt friar en allsvensk fotbollsspelare som åtalats för att ha våldtagit en 18-årig kvinna på en efterfest. Mannen har medgett att han haft sex med kvinnan men uppger att det varit frivilligt.
  2009-12-16
 • Lärarfacken: "Äntligen"

  Regeringen överlämnade på tisdagen förslaget till en ny skollag till Lagrådet. Bland annat föreslås att varken kommunala eller fristående skolor ska kunna tillsvidareanställa obehöriga lärare.
  2009-12-16
 • FAR slopade pris - redovisningarna var för dåliga

  När branschorganisationen FAR SRS skulle dela ut sitt årliga pris "Sveriges bästa hållbarhetsredovisning" i kategorin offentlig sektor beslutade juryn att slopa priset. -Kvalitén på redovisningarna var helt enkelt för dålig, säger juryns ordförande Lars- Olle Larsson.
  2009-12-16