Skip to content

Aktuell lagstiftning

 • Bättre kontroll ska hindra falska läkemedel

  Parlamentet har godkänt ny lagstiftning mot försäljning av förfalskade läkemedel inom EU. Bakgrunden till lagstiftningsförslaget är de senaste årens kraftiga ökning av beslagtagna läkemedelskopior och den risk konsumenter som tar verkningslös eller giftig medicin kan utsättas för.
  2011-02-28
 • Ask uppmanas se över regler om oskyddat sex med hiv

  Lena Lennerhed, ordförande för RFSU, anser att Sverige bör se över kriminaliseringen av oskyddat sex med hiv-smitta. - Det regelverk vi har idag kom till i en tid då hiv ledde till döden. Så är det inte idag, säger Lennerhed.
  2011-02-25
 • Expert: "Förändringen i Lavallagen är kontroversiell"

  Arbetsrättsexperten Tommy Iseskog menar att en svensk uthyrningslag är nödvändig för att tillgodose kravet på implementering av bemanningsdirektivets likabehandlingsprincip. Men de föreslagna förändringarna i utstationeringslagen, den så kallade Lavallagen, är kontroversiella, menar han.
  2011-02-08
 • Kommissionen ser över upphandlingsregler

  Kommissionen vill modernisera upphandlingsreglerna och effektivisera systemet, minska byråkratin och göra upphandlingsförfaranden enklare för företag och upphandlare.
  2011-02-03
 • Bemanningsutredningen föreslår uthyrningslag

  Den 5 december 2011 ska samtliga EU:s medlemsstater ha implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Bemanningsutredningen föreslår nu att direktivet i Sverige genomförs i en ny lag om uthyrning av arbetstagare.
  2011-02-01
 • Nya bestämmelser tillåter delgivning med e-post

  Den 1 april 2011 träder den nya delgivningslagen (2010:1932) i kraft. Nytt är bland annat att viss delgivning ska kunna ske muntligen eller med e-post.
  2011-01-31
 • Skärpt straff för sexköp

  Regeringen vill höja maxstraffet för köp av sexuell tjänst från sex månader till ett års fängelse från och med den 1 juli i år.
  2011-01-27
 • Europarådet antog svensk rapport om källskydd

  Europarådets parlamentariska församling i Strasbourg beslutade på tisdagskvällen att anta Morgan Johanssons rapport med förslag om stärkt skydd för journalisters källor.
  2011-01-27
 • Juridikprofessor sågar reglering av sökträffar

  Flera amerikanska internetleverantörer, däribland AT&T och Time Warner Cable, menar att Googles verksamhet bör omfattas av neutralitetskriterier. James Grimmelmann, juridikprofessor vid New York Law School är kritisk till förslaget.
  2011-01-25
 • Regeringen vill förbjuda smygfotografering

  Regeringen föreslår i en promemoria att enskilda som fotograferar andra enskilda på ett integritetskränkande sätt ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst ett år.
  2011-01-24
 • Hård kritik mot PT-krav i skattemål

  Idag gick remisstiden ut för målutredningens betänkande. Flera organisationer och myndigheter, däribland Skatteverket och Advokatsamfundet, säger nej till ett generellt krav på prövningstillstånd i hovrätt och kammarrätt.
  2011-01-21
 • Kommissionen vill stärka immaterialrätten

  Reglerna kring skydd av immateriella rättigheter kan behöva moderniseras för att svara mot det ökade antalet överträdelser på internet. Det anser kommissionen som har sammanställt en rapport om tillämpningen av direktivet om skydd för immateriella rättigheter i medlemsstaterna och som nu inleder ett samråd för att få allmänhetens åsikter.
  2011-01-21
 • CCBE presenterar rekommendationer om rättshjälp

  Rådet för advokatsamfunden i Europeiska unionen, CCBE, har presenterat tio rekommendationer om rättshjälp riktade till EU-institutionerna och medlemsstaterna. - För mig är det en självklarhet att stödja rekommendationerna, säger tidigare överåklagaren Sven-Erik Alhem.
  2010-12-08
 • EU vill stoppa bästföredatum på snus

  EU-kommissionen vill slopa bästföredatum och innehållsförteckning på snus. Enligt kommissionen kan snus framstå som mer lockande och mindre skadligt än vad som är fallet om det framställs som ett livsmedel.
  2010-12-07
 • Hård kritik mot förslag om utredning av brottshärvor

  Domstolsverket menar att rättsäkerheten kan hotas om utredningsförslaget om att gärningsmän som begått mindre allvarliga brott i en brottshärva inte ska utredas och åtalas träder i kraft. JO och JK är också kritiska i sina remissvar.
  2010-12-01