Skip to content

Synch assisterade ledningen vid försäljningen av Addoro till 21 Grams

Synch agerade rådgivare till management I samband med försäljningen av Addoro till 21 Grams.

“Synch tillhandahöll effektiva och pragmatiska råd som åstadkom en snabb och smidig process, säger Lars Granelli, medgrundare av Addoro”.

Synch representerades av Oskar Belani.

Addoro grundades 2009 som en spin-off från svensk-amerikanska StreamServe AB. Bolaget utvecklar och saluför en marknadsledande molnbaserad lösning för dokumentdesign och dokumentdistribution, där användaren själv styr sin affärskommunikation oavsett affärssystem och distributionskanal.
21 Grams grundades 2004 och erbjuder smarta kommunikationslösningar till företag med stora eller medelstora brevvolymer. Företaget erbjuder alltifrån datasortering av post och porto till elektronisk distribution av affärsdokument och direktreklam. Addoros management kommer efter 21 Grams förvärv av bolaget att stanna kvar i verksamheten.

Synch är en advokatbyrå med fokus på digitala affärer och teknologi. Synch erbjuder en leveransmodell där digitala tjänster, WeSynch, kompletterar firmans advisory services och managed legal services, SynchWherever. Synchs Projects & Transactions grupp är specialiserade inom privat och publik M&A, venture capital investeringar och finansiering, särskilt i förhållande till teknologi-företag.

För mer information, vänligen kontakta VD Jim Runsten, jim.runsten@synchlaw.se, +46 761 761 999. Se även www.synchlaw.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt