Skip to content

Sundberg & Savic, ny advokatbyrå inom EKO-brott & skatteprocesser

Advokaterna Hans Sundberg och Filip Savic har etablerat en advokatbyrå med inriktning på uppdrag som försvarare i Eko-brottmål samt att biträda klienter i skatteprocesser. Vi har kontor i Malmö, Nyköping samt mottagningskontor i Stockholm.

Vår idé är att erbjuda våra klienter specialkompetens inom ekonomisk kriminalitet och processer som inleds med att Skatteverket beslutat om skatterevision. Vår erfarenhet är att det råder en obalans mellan parterna i den här typen av processer. Vi strävar efter att försöka skapa balans mellan parterna och utjämna det övertag som åklagare och Skatteverket regelmässigt skaffar sig. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det centralt att parterna slåss med jämbördiga vapen och att principen om equality of arms upprätthålls.

Hans Sundberg har varit medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 1997 och har tidigare varit delägare i Advokatfirman Wagnsson där han specialiserat sig på ekobrottmål.

Filip Savic blev nyligen medlem av Sveriges Advokatsamfund men har flerårig erfarenhet som skattejurist i egen regi. Under åren 2000 – 2010 arbetade han inom Skatteverket som processförare. Han har specialiserat sig på att biträda klienter vid skatterevisioner och andra ärenden som initierats genom Skatteverkets kontrollverksamhet.

För ytterligare information hänvisas till vår webbsida www.ekobrottsadvokaterna.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt