Skip to content

Setterwalls har biträtt Steen & Ström vid dess avyttring av Emporia Offices i Hyllie

Steen & Ström har den 28 december 2016 avtalat om en avyttring av Emporia Offices (beläget inom Emporia i Hyllie). Förvärvet villkorades bl.a. av att fastigheten Malmö Marknadsplatsen 1 skulle genomgå en tredimensionell fastighetsbildning varigenom Emporia Offices skulle avskiljas från köpcentrumsdelen.

Lantmäteriförrättningen vann laga kraft den 1 mars 2017 och Kungsleden tillträdde aktierna i det fastighetsägande bolaget den 31 mars 2017.

Emporia Offices uthyrningsbara area uppgår till ca 10 250 kvm.

Setterwalls har biträtt Steen & Ström vid försäljningen av aktierna i det fastighetsägande bolaget liksom vid den komplexa tredimensionella fastighetsbildningen av Emporia Offices.

Setterwalls team bestod huvudsakligen av Anders Frick, Johan Ramklint, Jonas Söderstjerna, Tove Skärblom och Maria Werner.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt