Skip to content

Setterwalls biträder Euro Accident vid förvärv av Ikano Livförsäkring

Euro Accident har via sitt moderbolag National General Holdings Luxembourg den 22 mars 2017 tecknat ett avtal med Ikano Försäkring AB om att förvärva 100 procent av aktierna i Ikano Livförsäkring AB.

Ikano Livförsäkring bedriver livförsäkringsverksamhet i Sverige, Norge och Polen med inriktning mot privatpersoner via samarbete med utvalda partners samt genom direkt försäljning till kund.

Euro Accident är generalagent för försäkringsbolagen National General Insurance Luxem-bourg och National General Life Insurance Europe, båda licensierade i Luxemburg. Euro Accident är en komplett leverantör av hälsoförsäkringar och relaterade tjänster. Sedan 2013 ägs Euro Accident av National General Holdings Corp. (NGHC). NGHC är noterat på Nasdaq och har en omsättning om cirka 3,5 miljarder USD (2016) och fler än 6 900 anställda.

Förvärvet är bl.a. villkorat av att Finansinspektionen godkänner den ägar- och ledningsprövning som Euro Accident har att lämna in i anslutning till avtalets undertecknande. Genom förvärvet förstärker Euro Accident sin position ytterligare som ett av de starkaste alternativen på den svenska hälsoförsäkringsmarknaden.

Setterwalls arbete har letts av Patrik Olivecrona (ansvarig delägare) som huvudsakligen har biträtts av Martin Johansson (projektledare/M&A), Christina Blomkvist (försäkringsrätt/M&A) och Josefin Nyqvist (M&A).

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt