Skip to content

Sander Renström Berg rådgivare till Alecta vid investering i Stadsrum Fastigheter AB

Sander Renström Berg har biträtt Alecta vid investering i Stadsrum Fastigheter AB genom förvärv från finska Keva. Efter förvärvet äger Alecta och Keva 49% vardera av Bolaget och resterande aktier ägs av HEA Property Holding som förvaltar fastigheterna. Målsättningen är att skapa betydande tillväxt av fastighetsbeståndet genom förvärv och utveckling. Stadsrum Fastigheter är ett svenskt onoterat fastighetsbolag som skall förvärva, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter i Sverige och som äger ett fastighetsbestånd bestående av citygallerior och blandfastigheter värderade till drygt 2 miljarder. Teamet från Sander Renström Berg har bestått av ansvarig delägare Frida Sander och Johanna Gunnarsson.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt