Dagens Juridik http://www.dagensjuridik.se/rss/allt sv Datainspektionen kritisk - skyddet för elevers personuppgifter bör regleras i egen lag http://www.dagensjuridik.se/2017/10/datainspektionen-kritisk-skyddet-elevers-personuppgifter-bor-regleras-i-egen-lag http://www.dagensjuridik.se/2017/10/datainspektionen-kritisk-skyddet-elevers-personuppgifter-bor-regleras-i-egen-lag#comments Aktuell lagstiftning kommunalrätt Offentlig rätt Skola Vardagsjuridik Tue, 17 Oct 2017 13:54:30 +0000 william.eriksson 84952 at http://www.dagensjuridik.se Våldtäktsdom efter 2 628 dagar - nu granskar JO polisen, åklagaren och tingsrätten http://www.dagensjuridik.se/2017/10/valdtaktsdom-efter-2-628-dagar-nu-granskar-jo-polisen-aklagaren-och-tingsratten http://www.dagensjuridik.se/2017/10/valdtaktsdom-efter-2-628-dagar-nu-granskar-jo-polisen-aklagaren-och-tingsratten#comments Aktuella rättsfall Justitieombudsmannen Straffrätt Tue, 17 Oct 2017 13:40:51 +0000 william.eriksson 85367 at http://www.dagensjuridik.se Skattetillägg och företagsbot - HD prövar om det strider mot "dubbelbestraffningsförbudet" http://www.dagensjuridik.se/2017/10/skattetillagg-och-foretagsbot-hd-provar-om-det-strider-mot-dubbelbestraffningsforbudet http://www.dagensjuridik.se/2017/10/skattetillagg-och-foretagsbot-hd-provar-om-det-strider-mot-dubbelbestraffningsforbudet#comments Affärsjuridik Aktuella rättsfall Civilrätt Högsta domstolen Offentlig rätt Skatterätt Straffrätt Tue, 17 Oct 2017 13:23:08 +0000 julia.majlund@blendow.se 85192 at http://www.dagensjuridik.se Reglerna som gör att en 15-åring idag studerar till läkare i Sverige - "systemet måste ses över" http://www.dagensjuridik.se/2017/10/reglerna-som-gor-att-en-15-aring-idag-studerar-till-lakare-i-sverige-systemet-maste-ses-over http://www.dagensjuridik.se/2017/10/reglerna-som-gor-att-en-15-aring-idag-studerar-till-lakare-i-sverige-systemet-maste-ses-over#comments Arbetsrätt Forskning Hälso- och sjukvård läkare medicin Offentlig rätt Skola Tue, 17 Oct 2017 12:57:07 +0000 jaqueline.balcer.bednarska 85320 at http://www.dagensjuridik.se Mamma som förlorat vårdnadstvist ljög om barnmisshandel - döms för falsk tillvitelse http://www.dagensjuridik.se/2017/10/mamma-som-forlorat-vardnadstvist-ljog-om-barnmisshandel-doms-falsk-tillvitelse http://www.dagensjuridik.se/2017/10/mamma-som-forlorat-vardnadstvist-ljog-om-barnmisshandel-doms-falsk-tillvitelse#comments Aktuella rättsfall Civilrätt Familjerätt Straffrätt Vardagsjuridik Tue, 17 Oct 2017 12:24:36 +0000 ludvig.wiklander 85368 at http://www.dagensjuridik.se "Anmärkningsvärt" att nämndens anmälningar läggs ner av åklagare - även den om "romregistret" http://www.dagensjuridik.se/2017/10/anmarkningsvart-att-namndens-anmalningar-laggs-ner-av-aklagare-aven-den-om-romregistret http://www.dagensjuridik.se/2017/10/anmarkningsvart-att-namndens-anmalningar-laggs-ner-av-aklagare-aven-den-om-romregistret#comments hemliga tvångsmedel mänskliga rättigheter Processrätt Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Straffrätt Tue, 17 Oct 2017 08:58:50 +0000 william.eriksson 85016 at http://www.dagensjuridik.se Oklart om HIV-smittad man kan få rätt vård i sitt hemland - domstol stoppar utvisning http://www.dagensjuridik.se/2017/10/oklart-om-hiv-smittad-man-kan-fa-ratt-vard-i-sitt-hemland-domstol-stoppar-utvisning http://www.dagensjuridik.se/2017/10/oklart-om-hiv-smittad-man-kan-fa-ratt-vard-i-sitt-hemland-domstol-stoppar-utvisning#comments Hälso- och sjukvård mänskliga rättigheter Migrationsrätt Offentlig rätt Tue, 17 Oct 2017 08:11:45 +0000 julia.majlund@blendow.se 84973 at http://www.dagensjuridik.se "Svagt upphovsrättsligt skydd för affärsjuridiska avtal - men så här kan de skyddas" http://www.dagensjuridik.se/2017/10/svagt-upphovsrattsligt-skydd-affarsjuridiska-avtal-men-sa-har-kan-de-skyddas <div class="field field-type-text field-field-intro"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>ANALYS - av a<strong>dvokaten Dag Wetterberg</strong></p> </div> </div> </div> http://www.dagensjuridik.se/2017/10/svagt-upphovsrattsligt-skydd-affarsjuridiska-avtal-men-sa-har-kan-de-skyddas#comments Affärsjuridik Aktuella rättsfall Arbetsrätt Civilrätt Immaterialrätt krönika Tue, 17 Oct 2017 06:51:06 +0000 stefan.wahlberg 85363 at http://www.dagensjuridik.se Justitiesekreterare blir rådman när regeringen utnämner nya domare http://www.dagensjuridik.se/2017/10/justitiesekreterare-blir-radman-nar-regeringen-utnamner-nya-domare http://www.dagensjuridik.se/2017/10/justitiesekreterare-blir-radman-nar-regeringen-utnamner-nya-domare#comments Affärsjuridik Arbetsrätt Branschbevakning Civilrätt Familjerätt Fastighetsrätt Offentlig rätt Skatterätt Straffrätt Vardagsjuridik Mon, 16 Oct 2017 13:46:42 +0000 stefan.wahlberg 85317 at http://www.dagensjuridik.se Man utvisas efter våldtäkt mot man - uppgifter om homosexualitet "vaga och knapphändiga" http://www.dagensjuridik.se/2017/10/man-utvisas-efter-valdtakt-mot-man-uppgifter-om-homosexualitet-vaga-och-knapphandiga http://www.dagensjuridik.se/2017/10/man-utvisas-efter-valdtakt-mot-man-uppgifter-om-homosexualitet-vaga-och-knapphandiga#comments Aktuella rättsfall Migrationsrätt Straffrätt Mon, 16 Oct 2017 13:39:55 +0000 erik.schersten 84970 at http://www.dagensjuridik.se