Dagens Juridik http://www.dagensjuridik.se/rss/allt/gdpr sv "Tar betalt för resa med eget plan" - juristbyråernas avtalsvillkor sågas i Konsumentverkets granskning http://www.dagensjuridik.se/2018/12/tar-betalt-resa-med-eget-plan-juristbyraernas-avtalsvillkor-sagas-i-konsumentverkets-granskn Affärsjuridik Branschbevakning Civilrätt Konsumentverket Vardagsjuridik Wed, 19 Dec 2018 10:45:52 +0000 william.eriksson 96067 at http://www.dagensjuridik.se Nu ska mobiltäckningen bli bättre i glesbyggden - Telia stor vinnare i Post- och telestyrelsens auktion http://www.dagensjuridik.se/2018/12/nu-ska-mobiltackningen-bli-battre-i-glesbyggden-telia-stor-vinnare-i-post-och-telestyrelsens Aktuell lagstiftning Offentlig rätt Wed, 19 Dec 2018 10:11:32 +0000 william.eriksson 95884 at http://www.dagensjuridik.se ”Miljardbelopp tvättas via penningmålvakter” – rekordstort beslag vid europeisk insats i Sverige http://www.dagensjuridik.se/2018/12/miljardbelopp-tvattas-penningmalvakter-rekordstort-beslag-vid-europeisk-insats-i-sverige Aktuell lagstiftning Aktuella rättsfall Straffrätt Vardagsjuridik Wed, 19 Dec 2018 09:46:43 +0000 paulina.sten 95894 at http://www.dagensjuridik.se Lurade äldre kunder sälja under marknadsvärdet - mäklare döms till fängelse för grovt bedrägeri http://www.dagensjuridik.se/2018/12/lurade-aldre-kunder-salja-under-marknadsvardet-maklare-doms-till-fangelse-grovt-bedrageri Affärsjuridik Fastighetsrätt Straffrätt Wed, 19 Dec 2018 09:12:53 +0000 caroline.gejbo@lexnova.se 95991 at http://www.dagensjuridik.se "Riskerar skada provens legitimitet" - skarp kritik mot Skolverkets hantering av läckta nationella prov http://www.dagensjuridik.se/2018/12/riskerar-skada-provens-legitimitet-skarp-kritik-mot-skolverkets-hantering-av-lackta-nationel Offentlig rätt Riksrevisionen Skola Skolverket Vardagsjuridik Wed, 19 Dec 2018 08:45:43 +0000 william.eriksson 96064 at http://www.dagensjuridik.se "De kommer att få betydligt strängare straff" - så vill RÅ slopa straffrabatten för unga lagöverträdare http://www.dagensjuridik.se/2018/12/de-kommer-att-fa-betydligt-strangare-straff-sa-vill-ra-slopa-straffrabatten-unga-lagovertrad Aktuell lagstiftning riksåklagaren SOU Straffrätt Wed, 19 Dec 2018 07:14:39 +0000 william.eriksson 96038 at http://www.dagensjuridik.se "EU-domstolen ger Öresundspendlarna rätt - en rejäl hemläxa när det gäller hafsverk vid lagstiftning" http://www.dagensjuridik.se/2018/12/eu-domstolen-ger-oresundspendlarna-ratt <div class="field field-type-text field-field-intro"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><span>DEBATT - av Finn Madsen, advokat och juris doktor h.c. och Krister Thelin, f.d. hovrättslagman och&nbsp;</span><span>ledamot av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter</span></p> </div> </div> </div> Affärsjuridik Aktuella rättsfall Arbetsrätt Civilrätt Debatt EU-domstolen Offentlig rätt Skatterätt Wed, 19 Dec 2018 06:00:36 +0000 stefan.wahlberg 95990 at http://www.dagensjuridik.se Spärrar öppnades trots ogiltigt SL-kort - HD prövar om resenären borde kontrollerat saldot http://www.dagensjuridik.se/2018/12/sparrar-oppnades-trots-ogiltigt-sl-kort-hd-provar-om-resenaren-borde-kontrollerat-saldot avtalsrätt Civilrätt Förvaltningsrätt kommunalrätt konsumenträtt Tue, 18 Dec 2018 13:15:12 +0000 isak.bellman 95932 at http://www.dagensjuridik.se Arrangörens information om mansfri festival diskriminerande - fälls efter DO:s granskning http://www.dagensjuridik.se/2018/12/arrangorens-information-om-mansfri-festival-diskriminerande-falls-efter-dos-granskning Aktuella rättsfall Civilrätt DO Vardagsjuridik Tue, 18 Dec 2018 12:51:14 +0000 william.eriksson 96034 at http://www.dagensjuridik.se Ökad risk för avancerade it-angrepp mot banker - Finansinspektionen granskar motståndskraften http://www.dagensjuridik.se/2018/12/okad-risk-avancerade-it-angrepp-mot-banker-finansinspektionen-granskar-motstandskraften Aktuell lagstiftning Civilrätt Offentlig rätt Straffrätt Vardagsjuridik Tue, 18 Dec 2018 10:37:03 +0000 paulina.sten 95895 at http://www.dagensjuridik.se