Dagens Juridik http://www.dagensjuridik.se/rss/allt sv ”Modernt och transparent system” – nu ska arbetsgivardeklarationen göras på individnivå http://www.dagensjuridik.se/2019/02/modernt-och-transparent-system-nu-ska-arbetsgivardeklarationen-goras-pa-individniva Arbetsrätt Offentlig rätt Skatterätt Vardagsjuridik Fri, 15 Feb 2019 12:09:02 +0000 paulina.sten 97296 at http://www.dagensjuridik.se "Motsvarar allmänhetens förväntningar på oss" - ny lag ger Kustbevakningen utökade befogenheter http://www.dagensjuridik.se/2019/02/motsvarar-allmanhetens-forvantningar-pa-oss-ny-lag-ger-kustbevakningen-utokade-befogenheter Aktuell lagstiftning Kustbevakningen Polisen Fri, 15 Feb 2019 11:06:48 +0000 william.eriksson 97358 at http://www.dagensjuridik.se "Svag gärningsidentitet och brister i utredningens robusthet" - därför frias Teliacheferna från mutbrott http://www.dagensjuridik.se/2019/02/svag-garningsidentitet-och-brister-i-utredningens-robusthet-darfor-frias-teliacheferna-fran- Affärsjuridik Aktuell lagstiftning Aktuella rättsfall Skatterätt Straffrätt Fri, 15 Feb 2019 10:02:10 +0000 william.eriksson 97359 at http://www.dagensjuridik.se Reumatiker vinner i kammarrätten - rätt till personlig assistans för ombyte vid träning http://www.dagensjuridik.se/2019/02/reumatiker-vinner-i-kammarratten-ratt-till-personlig-assistans-ombyte-vid-traning Aktuell lagstiftning Aktuella rättsfall Civilrätt Familjerätt Vardagsjuridik Fri, 15 Feb 2019 07:54:54 +0000 stefan.lundkvist@lexnova.se 97295 at http://www.dagensjuridik.se Tidigare misshandelsfriad fälls i hovrätten - handlade inte om nödvärnsexcess http://www.dagensjuridik.se/2019/02/tidigare-misshandelsfriad-falls-i-hovratten-handlade-inte-om-nodvarnsexcess Aktuell lagstiftning Aktuella rättsfall Straffrätt Vardagsjuridik Fri, 15 Feb 2019 07:49:40 +0000 stefan.lundkvist@lexnova.se 97290 at http://www.dagensjuridik.se "Åklagare ska inte kunna utse offentliga försvarare - vi är inte rättsväsendets allt-i-allo" http://www.dagensjuridik.se/2019/02/aklagare-ska-inte-kunna-utse-offentliga-forsvarare <div class="field field-type-text field-field-intro"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>DEBATT - Emma Berge, ordförande för Saco-S Åklagarmyndigheten</p> </div> </div> </div> Aktuell lagstiftning Branschbevakning Debatt Straffrätt Fri, 15 Feb 2019 07:21:11 +0000 stefan.wahlberg 97329 at http://www.dagensjuridik.se Efter granskning av fakturor – Migrationsverket pausar utbetalningar till samarbetsorganisation http://www.dagensjuridik.se/2019/02/efter-granskning-av-fakturor-migrationsverket-pausar-utbetalningar-till-samarbetsorganisatio Migrationsverket Offentlig rätt Thu, 14 Feb 2019 12:14:57 +0000 paulina.sten 97262 at http://www.dagensjuridik.se Hovrätten lindrar bedömning kring knivattack - inget uppsåt att döda trots hugg i halsen http://www.dagensjuridik.se/2019/02/hovratten-lindrar-bedomning-kring-knivattack-inget-uppsat-att-doda-trots-hugg-i-halsen Aktuella rättsfall Hovrätten Straffrätt Vardagsjuridik Thu, 14 Feb 2019 11:40:09 +0000 isak.bellman 97096 at http://www.dagensjuridik.se "Stoppa kommunernas rätt att lägga över ansvaret för halkbekämpning på villaägarna" http://www.dagensjuridik.se/2019/02/stoppa-kommunernas-ratt-att-lagga-over-ansvaret-halkbekampning-pa-villaagarna <div class="field field-type-text field-field-intro"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>DEBATT - av&nbsp;<span>Ulf Stenberg, c</span><span>hefsjurist&nbsp;</span><span>Villaägarnas Riksförbund</span></p> </div> </div> </div> Debatt Fastighetsrätt kommunalrätt Offentlig rätt Vardagsjuridik Thu, 14 Feb 2019 10:29:37 +0000 stefan.wahlberg 97328 at http://www.dagensjuridik.se "En duktig sumprunkare är icke att förakta - och poliserna måste få göra vad de drömde om" http://www.dagensjuridik.se/2019/02/en-duktig-sumprunkare-ar-icke-att-forakta-och-poliserna-maste-fa-gora-vad-de-dromde-om <div class="field field-type-text field-field-intro"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>KRÖNIKA - av Sven Cavallin, f.d. rådman i bl. a. Blekinge tingsrätt</p> </div> </div> </div> Arbetsrätt krönika Polisen Straffrätt Thu, 14 Feb 2019 09:54:31 +0000 stefan.wahlberg 97327 at http://www.dagensjuridik.se